Adam Asmaca Çağdaş Türk Lehçeleri, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Rusça.