KONU AŞAĞIDA DEVAM ETMEKTE!

BİİZNİLLAHİ TEALA SİZİ GELMİŞ,GEÇMİŞ,GELECEK BÜTÜN ZAMANLARDA SONSUZA KADAR ALLAHU TEALA’NIN SİZİ ZİKRETMİŞ SAYACAĞI BİR ZİKİRDİR BU!!!BİİZNİLLAHİ TEALA MEVLA TEALA’NIN hakkında konuşmamız!!! Caiz olacak olan yaratmış olduğu BÜTÜN ZAMANI kapsayarak ve içine akılların almayacağı kadar çok sayıda zikirle doldurarak yapılan bir zikirdir bu!Geriye mümkün olduğunca çok tekrar etmek kalıyor bize.

Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve estağfirullâhel azîme ve tebârakellâhu ahsenül hâliqîn. Ve hasbunallâhu ve ni°mel vekîl. Mâşâallâh ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ve lâ havle ve lâquvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ Muhammedin hateminnebiyyîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Adede mâhaleqallâhu ve adede mâ hüve hâliq, ve zinete mâ haleqallâhu ve zinete mâ hüve hâliq, ve mil emâ haleqallâhu ve mil emâ hüve hâliq, ve mil e semâvâtihi ve mil e erdıhî ve emsâle zâlike ve ed-âfe zâlike ve adede halqıhi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve müntehâ rahmetihi ve midâde kelimâtihi ve mebleğa ridâhuhattâ yerdâ ve izâ radıye ve adede ma zekerahû bihî halquhû fî cemî-i mâ medâ ve adede mâ hüm zâkirûhu fîmâ beqıye fî külli senetin ve şehrin ve cumuatin ve yevmin ve leyletin ve sêatin minessêâti ve nesemin ve nefesin ve lemhatin ve tarfetin minel ebedi ilel ebedi ebediddünya ve ebedil âhirah, ve eksera minzâlike lâ yenqatıu evveluhû ve lâ yenfedu âhiruh.

Daha tafsilatlı şekilde incelemek ve türkçesinide okumak için:
(KAYNAK:https://cubbeliden.blogspot.com/2016...faziletli.html)