Balkanlar'daki mahzun Osmanlı camileri
Osmanlı, Balkanlar ve Orta Avrupa'da 13 binden fazla eser inşa etti. Ancak bugün bunların birçoğu mevcut değil. Mevcut olanların bir kısmı da harabe hâlinde. Balkanlar'daki Osmanlı camileri ve diğer eserler Türkiye'den yardım eli bekliyor.Anadolu Türkleri, Rumeli'ye ilk defa 1261'de Türkiye Selçuklu Sultanı İkinci Gıyaseddin Keykavus'la beraber geçerek, Dobruca'ya yerleşmişlerdi. Osmanlılar, Rumeli'ye ilk defa 1322'de, Bizans'taki iç savaş sırasında geçtiler. Sistemli olarak Rumeli'ye yerleşme ise 1353'ten sonra başladı.


BALKAN FATİHLERİ


Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, 1354'te Gelibolu ve çevresini fethetti. 1357'de, Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra kardeşi Birinci Murad Balkan fatihliğine soyundu. 1360'larda Edirne'nin fethi Osmanlılar'ın Avrupa'da kati şekilde yerleştiğini gösteren bir hadiseydi. Bu fetih, Anadolu Türk tarihi için olduğu ka*dar, Balkanlar ve Avrupa için de bir dönüm noktası oldu.
II. Murad döneminde inşasına başlanılıp, Fatih tarafından bitirildiği çok açıktı. Muslümanlar'ın uzun mücadelesi sonunda kitabe eski yerine konuldu.


Üsküp'te Osmanlı Mimari Eserleri isimli kitapta, şehirdeki mevcut, harabe ve bugün mevcut olmayan cami, türbe, tekke, çarşı, bedesten, han, kervansaray, hamam, çeşme, suyolu, köprü, konak, hükümet binaları, mektepler ve Üsküp Kalesi yeni, eski fotoğraflar ve planlarla anlatılıyor. Enka Holding'i Rumeli'nin Bursa'sıyla ilgili böyle önemli bir kitabı yayınladığı için tebrik ediyor, Rumeli tarihini aydınlatacak yeni eserler bekliyoruz.
ALINTI