Toplam 11 sonuçtan 1 ile 11 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  özel güvenlik 2. sınavın soruları

    
  1.Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a)İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır
  b)Sanayi Bakanlığının uygun görüşüne bağlı olarak Dışişleri Bakanlığının onayı ile mümkündür
  c)Mümkün değildir
  d)Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığından sorulur.
  e)Mütekabiliyetin mevcudiyetine İçişleri Bakanlığı karar verir

  2.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katılamaz?
  a)İl Emniyet Müdürlüğü b)İl Jandarma Komutanlığı c)Sanayi Odası Başkanlığı
  d)Cumhuriyet Savcılığı e)Ticaret odası Başkanlığı

  3.Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a)Sendika üyesi olamazlar b)Siyasi partilere üye olamazlar
  c)Sendika üyesi olarak greve katılabilirler d)Dernek üyesi olamazlar
  e)Sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar

  4. Aşağıdakilerden hangisi tarafından özel güvenlik görevlisinin görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapmasına izin verilebilir?
  a)Vali b)İl Emniyet Müdürü c)İşveren d)Özel Güvenlik Komisyonu c)Özel Güvenlik Amiri

  5.Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  a)Nüfus cüzdanı fotokopisi b)Adli sicil kaydı
  c)Askerlik terhis belgesi d)Özel güvenlik temel eğitim sertifikası e)Sağlık raporu

  6. “Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar ……….. defterine imza karşılığı devir teslim edilir.” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdaki defterlerden hangisi yer almalıdır?
  a)Devir teslim ve rapor defteri b)Silah bulundurma kayıt defteri
  c)Silah demirbaş defteri d)Devir teslim defteri e)Görev defteri

  7.”Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce …………… görüşü alınır” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?
  a)Milli Savunma Bakanlığının b)Genel Kurmay Başkanlığının
  c)Emniyet Genel Müdürlüğünün d)Jandarma Genel Komutanlığının
  e)İçişleri Bakanlığının

  8.Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak için yapacağı başvuru üzerine özel güvenlik komisyonundan izin alarak kurulan oluşuma ne ad verilir?
  a)Özel güvenlik kurumu b)Özel güvenlik teşkilatı c)Özel güvenlik birimi
  d)Özel güvenlik ünitesi e)Özel güvenlik şirketi

  9. İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Anayasal Haklar b)İnsan Hakları c)Kişisel Haklar
  d)Sosyal Haklar e)Siyasal Haklar

  10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?
  a)Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır
  b)Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır
  c)Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni verilmesi için 10 milyar TL ruhsat harcı alınır
  d)Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilebilmesi için 200 milyon TL ruhsat harcı alınır
  e)Hiçbiri 2. #2
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  11.Aşağıdaki şıklardan hangisi şüpheli-sanık haklarındandır?
  a)Yakalama nedeni b)Susma hakkı c)Yakınlarına haber verme hakkı
  d)Müdafi talep etme hakkı e)Hepsi


  12.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
  a)Kelepçe b)El feneri c)Kamera d)Cop e)Telsiz

  13.Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?
  a)Dairesel devriye b)Geri dönüşlü devriye c)Olağan devriye
  d)Yaya devriye e)Planlı devriye

  14.Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetinin amaçlarından değildir?
  a)Acil tıbbı müdahale yangın ve benzeri durumlarda yardım etmek
  b)Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak
  c)Meydana gelebilecek suçları engellemek
  d)Aranan şahısları bulmak veya yakalamak
  e)Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal sorumlu amirine bildirmek

  15.Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan değildir?
  a)Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
  b)Göreve üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır
  c)Devriye görevleri en az üç kişiden oluşur
  d)Görev bölgesini her zaman kontrol altında tutmalıdır
  e)Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durularak etraf gözetlenmelidir

  16.Aşağıdakilerden hangisi giriş kontrol yöntemlerinden değildir?
  a)CCTV
  b)Kart sistemi
  c)Özel bilgiye sahip olma sistemi
  d)Biyometrik cihazlarla boyut karşılaştırma ve mukayese sistemi
  e)Eşgal tespit sistemi

  17.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
  a)Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak
  b)Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
  c)Suça el koymak
  d)Tek edilmiş eşyayı emanete almak
  e)Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek

  18.Aşağıdakilerden hangisi araması özel hükme bağlı kişilerden değildir?
  a)Cumhurbaşkanı b)Milletvekilleri c)Avukatlar
  d)Hakim ve Savcılar e)Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar

  19.Zapta (adli el koymaya) kara verme yetkisi kime aittir?
  a)Hakim b)Özel güvenlik amiri c)Avukat
  d)Polis e)Jandarma

  20.Aşağıdakilerden hangisi CMUK‘un 127. maddesine göre adli yakalamanın ön koşullarındandır?
  a)İşlenmiş veya işlenmekte olan bir suç bulunmalıdır
  b)Failin kaçma ihtimali bulunmalıdır
  c)Suçtan zarar gören veya tanık olan şahısların yakalama yetkisi bulunmaktadır
  d)Failin kimliğini tespit hemen mümkün olmamalıdır
  e)Hepsi 3. #3
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  21.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanına girmekten vazgeçen ve önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişiye karşı yaptığı uygulamadır?
  a)Önleme aramasıdır b)Güvenlik aramasıdır
  c)Şüpheli hareketlerinden dolayı adli aramadır d)Kişi hak ve özgürlüklerine aykırılıktır
  e)Hiçbiri

  22.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından personel kontrolünde yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
  a)Personel turnikelerden giriş kartı ile alınmalıdır.
  b)Personelin kuruma girişlerinde mutlaka güvenlik sistem ve cihazları vasıtasıyla üstleri ve eşyaları aranmalıdır
  c)Usulsüz bir şekilde veya zorla içeriye girmek isteyen personel hakkında işlem yapılmalıdır
  d)Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve bilinmelidir
  e)Tesisin belirli bölgelerine girmeye yetkili personelin isimleri giriş kapılarında bulundurulmalıdır

  23.Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve şartlardan değildir?
  a)Toplu giriş-çıkış yapılan yerlerin önünde kurulur
  b)Hassas ve kritik yerlerde kurulur
  c)Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde kurulur
  d)Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması gereklidir
  e)Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde kurulur

  24.Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?
  a)Anahtar kelepçe b)Parmak kelepçe c)Zincir kelepçe
  d)Masonet kelepçe e)Plastik kelepçe

  25.Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?
  a)Başlık-Giriş-Gelişme-Tarih ve Saat-İmza- Sonuç
  b)Başlık- Giriş-Tarih ve Saat-İmza- Sonuç-Gelişme
  c)Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç-Tarih ve Saat-İmza
  d)Tarih ve Saat-Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç- İmza
  e)Başlık-Tarih ve Saat-Giriş-Gelişme-Sonuç-İmza

  26.”Özel güvenlik personelinin müdahalesi sonucu karşılaştığı, el koyduğu olaylarda meydana gelen durumları yapılan işlemleri ve elde edilen bilgileri tespit edip yazılı hale getirerek hazırlamış olduğu tutanağa ………… denir “cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?
  a)Arama tutanağı b)Yakalama tutanağı c)Olay tespit tutanağı
  d)İhbar tutanağı e)Zaptetme tutanağı

  27.Nokta görevlisi nokta yerinden ne kadarlık bir mesafe dahilinde ayrılabilir?
  a)20 adımlık b)10 adımlık c)40 adımlık
  d)30 adımlık e)50 adımlık

  28.Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşgal tarifinde önemli bilgilerdendir?
  a)Boy b)Yaş c)Cinsiyet
  d)Kilo e)Hepsi

  29.Aşağıdakilerden hangisi devriye turu öncesi hazırlık aşamalarından biri değildir?
  a)Zihinsel hazırlık b)Fiziksel hazırlık c)Sosyolojik hazırlık
  d)Psikolojik hazırlık e)Hiçbiri

  30.Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada gerekli şartlardandır?
  a)Zor kullanmayla olay arasında bir denge olmalıdır b)Kanuna uygun olmalıdır
  c)Son çare olmalıdır d)Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır e)Hepsi

 4. #4
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  31.Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesi veya ödenecek tazminat belirleyen Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun numarası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)2003 b)2330 c)2559 d)3201 e)4857

  32.Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir?
  a)60 b)120 c)90 d)100 e)30

  33.Vali tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?
  a)Konser b)Toplantı c)Para veya değerli eşya nakli
  d)Sahne gösterisi e)Kişi koruma

  34.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
  a)Kamu haklarından yasaklı olmamak
  b)Özel güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
  c)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  d)18 yaşını doldurmuş olmak
  e)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

  35.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir
  a) Dozimetre b) Metal Dedektör c) X- Ray Cihazı
  d) CCTV e) Alarm Sistemi

  36.El Dedektörlerinin kullanılması ile ilgili hangi şık doğrudur.
  a)Islak zemine bırakılmamalıdır. b) Metal zemine bırakılmamalıdır.
  c)İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır. d)Başka amaçla kullanılmamalıdır. e)Hepsi

  37-Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar
  a)Uyuşturucu madde algılama sistemi b)Metal algılama sistemi
  c)Patlayıcı tarama sistemi d)Duman algılama sistemi e)Hiçbiri

  38.Metal Dedektörleri hangi esasa göre çalışırlar?
  a)Ses dalgaları esasına göre b)Manyetik alan esasına göre
  c)Titreşim esasına göre d)Elektrik gerilimi esasına göre
  e)Ultrasonik alan esasına göre

  39.112 acil ambulans servisi aradığında verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Olay ve yaralı sayısı b)Adresin bilinen noktalardan tarifi
  c)Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu d)Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyad
  e)Hepsi

  40.Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Göğüs kanamalı yarası olanlar b)Ayağı kırık veya çıkık olanlar
  c)Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar d)Kan tutan kişiler
  e)Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar

 5. #5
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  41.Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  a)Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
  b)Göğsüne ani basınç uygulanır
  c)Kalp masajı ve suni solunum uygulanır
  d)Suni solunum yapılır
  e)Bol su içirilir

  42.Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
  a)Diz üstü kelepçeleme b)Bir engele dayayarak kelepçeleme
  c)Ayakta kelepçeleme d)Sırtüstü yatırılarak kelepçeleme
  e)Yüzüstü yatırılarak kelepçeleme

  43.Aşağıdakilerden hangisi raporların şekil kurallarından biri değildir?
  a)Raporlar bilgisayar ortamında veya daktilo ile yazılmalıdır
  b)Kağıdın üst orta bölümüne büyük harflerle rapor yazılır
  c)Rapor yazısının altına raporun sunulacağı görev veren makam küçük harflerle ve kısaltma yapılarak yazılır
  d)Raporlar mutlaka el yazısı ile kaleme alınmalıdır
  e)Raporlar A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır

  44.Kalpten çıkarak vücuda temiz kan gitmesini sağlayan damar hangisidir?
  a)Toplar damar b)Kılcal damar c)Atar damar d)Ana damar e)Hiçbiri

  45.Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  a)Hasta uyutulur b)Sıcak masaj yapılır c)Alkollü içecek içirilir
  d)Hızlı ve sert masaj yapılır e)Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir


  46.Burkulma nedir?
  a)Kas yırtılmasıdır b)Eklem yüzeylerinin birbirlerinden ayrılmasıdır
  c)Kemiklerde görülen çatlamadır d)Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
  e)Eklem çevresindeki deride yaralanmadır

  47-Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delillerden değildir?
  a)Kan b)Barut artıkları c)Boya d)Uyuşturucu madde e)İlaç

  48.Aşağıdakilerden hangisi maddi delillerden değildir?
  a)Biyolojik deliller b)Kimyasal deliller c)İzler
  d)Radyolojik deliler e)Fiziksel deliller

  49.Aşağıdakilerden hangisi olay yeride tespit edilen delilin faydalarındandır?
  a)Görgü tanıklarının beyanlarından daha güvenilirdir
  b)Suçun işleniş tarzının ispatına yarar
  c)Diğer benzeri olaylarla ilişkilerini tespit eder
  d)Sanığın suçsuzluğunu ispat eder
  e)Hepsi

  50.Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kan izleri b)Boş mermi kovanları c)Kanlı gömlek
  d)Deri parçası e)Ayak izi

 6. #6
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  51. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kaçıncı maddesinde “Olay yeri ve delilleri koruma” görevi düzenlenmiştir.
  a)Kanunun 3. maddesi b)Kanunun 7. maddesi
  c)Kanunun 10. maddesi d)Kanunun 9. maddesi
  e)Kanunun 8. maddesi

  52.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?
  a)Sigara izmariti b)Ayak izi c)Parmak izi
  d)Ruj izi e)Mendil

  53.Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?
  a)Oto hareket ettirilmemelidir
  b)İçi karıştırılmamalıdır
  c)Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir
  d)Uygun bir yere park edilmelidir
  e)Gerekirse aracın başına bir görevli tayin edilmelidir

  54.Aşağıdakilerden hangisi olay yeri tespit metotlarındandır?
  a)Tutanak tanzim etmek b)Kroki çizmek c)Fotoğraf çekmek
  d)Video ile çekim yapmak e)Hepsi

  55.Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
  a) Değişmez b)Tasnif edilemez c)Değiştirilemez
  d)Benzemez e)Benzetilemez

  56.”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a)İz b)Delil c)Papil d)Traje e)Delta

  57.Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
  a)Bomba b)Reaksiyon c)Patlama d)Basınç e)Kapsül

  58.Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?
  a)50 b)150 c)25 d)100 e)75


  59.Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?
  a)Isı etkisi b)Basınç etkisi c)Gaz etkisi
  d)Hava etkisi e)Parça etkisi

  60.Aşağıdaki maddelerden hangileri teröristlerin hedeflerine ulaşmak için eylemlerinde çoğu kez bomba kullanmadaki tercih nedenleridir?
  I Bombalı eylemlerde etkinliğin kesin olması
  II Bomba yapımında kullanılan malzemelerin çoğunun piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesi
  III Kalabalık bir yerde bile olsa sadece hedef alınan kişiye karşı etkili olması
  IV Eylemi gerçekleştiren kişiye kaçması için zaman kazandırmış olması
  a)I,III b)I,III,IV c)I,II,IV d)I,II e)I,II,III,IV

 7. #7
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  61.Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
  a)Kişi-içi iletişim b)Empatik iletişim c)Kitle içi iletişim
  d)Örgüt içi iletişim e)Kişiler arası iletişim

  62.Motivasyon nedir?
  a)Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak düşüncelerini doğru olarak alması
  b)Duygu, düşünce, bilginin akla gelebilecek türlü yollarla başkalarına aktarılması
  c)Zihinsel yorgunluk yaşamak
  d)Olumsuz sözsüz reaksiyonlar
  e)İnsanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleri

  63“Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna…… denir”. cümlesinde boşluk bölümüne aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a)Depresyon b)Mobbing c)Kaygı d)Stres e)Panik

  64.Aşağıdaki maddelerin hangisinde halusinasyon etkisi görülür?
  a)Sigara b)Esrar c)LSD d)Kafein e)Hiçbiri

  65.Aşağıdakilerden hangisinde enerji artışı karşı cinse yakınlık hissi ve algılamada artmalar olur?
  a)Extasy b)Kokain c)Eroin d)Esrar e)LSD

  66. Yetişkin sağlıklı bir insanda kaç litre kan vardır?
  a)3-4 b)5-7 c)8-10 d)10-12 e)12-14

  67.Omurgası yaralanmış kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?
  a)Yan yatış b)Oturuş c)Yüzüstü yatış
  d)Sırt üstü düz yatış e)Hepsi

  68.Kimyasal madde yanıklarında olay yerinde gerçekleştirilecek ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Yanık yere yara merhemi sürülür
  b)Yanık yer bol su ile yıkanır
  c)Yanık yere temas eden maddenin karşıtı madde sürülür
  d)Hiçbir uygulama yapmadan sağlık kuruluşuna sevk edilir
  e)Yapışan kıyafetler çıkartılır

  69.Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?
  a)Şah damarından nabız alınamaması b)Nefesin duyulmaması
  c)Göğüs kafesinin inip kalkmaması d)Vücudun sıcak olması
  e)El bileğinden nabız alınamaması

  70. Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
  a)Uyku hali b)Denge kaybı c)Konuşma bozukluğu
  d)Bulantı-kusma e)Hepsi

 8. #8
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  71.Yanık bölgesinde su keseciği mevcut ise nasıl müdahale edilmesi gerekir?
  a)Patlatılır buz konulur b)Patlatılmaz soğuk uygulama yapılır
  c)Patlatılır pansuman yapılır d)Patlatılmaz oksijenli su sürülür
  e)Patlatılır tentürdiyot sürülür

  72.Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere ne ad verilir?
  a)Çevre güvenliği b)Kişisel fiziki güvenlik c)Kişisel koruyucu güvenlik
  d)Özel güvenlik e)Genel güvenlik

  73. Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerindendir?
  a)Tek araçlı koruma düzeni b)İki araçlı koruma düzeni
  c)Üç araçlı koruma düzeni d)Resmi konvoy düzeni e)Hepsi

  74.”Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli yere……… denir” cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a)Kritik nokta b)Boğma noktası c)Tehlikeli nokta
  d)Hedef noktası e)Ölü nokta

  75. Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı tekniklerdendir?
  a)Korunan şahsa araçla geçerken ateş etmek
  b)Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak
  c)El bombası atmak
  d)Uzun menzilli silahla ateş etmek
  e)Hepsi

  76.Önemli kişiye bir saldırı anında yapılacak korumanın safhaları öncelik sırasına göre hangileridir?
  a)Önemli kişiye kalkan olunur, önemli kişi kaçırılır, saldırı etkisiz hale getirilir
  b)Saldırı etkisiz hale getirilir, önemli kişi kaçırılır, önemli kişiye kalkan olunur
  c)Saldırı etkisiz hale getirilir, önemli kişi bulunduğu yeri terk etmez, önemli kişiye kalkan olunur,
  d)Önemli kişi kaçırılır, saldırı etkisiz hale getirilir, önemli kişiye kalkan olunur
  e)Hiçbiri

  77.Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?
  a)Hedefle konuşma b)Hedefle tanışma c)Buluşma
  d)Hedef seçimi e)Hepsi

  78.Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?
  a)Platform mümkün olduğu kadar dinleyicilerden uzak tutulmalıdır
  b)İzleyiciler içerisinde elleri arkada veya ceplerinde bulunan kişiler gözetlenmeli ve şüpheli durumda uygun bir şekilde müdahale edilmelidir
  c)Koruma amiri kürsüde korunan kişinin arka çaprazında yer almalıdır
  d)Konuşma yapılacak yerin giriş ve çıkışları, platforma çıkış noktası ile basının mensuplarının gerekli kontrolü yapılmalıdır
  e)Korunan kişiye hediye verilecekse, verecek kişiler platformun önünde aranmalıdır

  79.Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?
  a)Araç sürücüsü b)Koruma personeli c)Koruma amiri
  d)İlk yardım görevlisi e)Ekip amiri

  80.Elektrik yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılmaz?
  a)Su b)KKT c)Co2 d)Halokarbonlar e) Toprak
 9. #9
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  81.Aşağıdaki yakıtlardan hangisinin kullanımı pratik ve temizdir?
  a)Odun b)Doğalgaz c)Gazyağı d)Fuel-oil e)Kömür

  82.Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
  a)Heyelan b)Deprem c)Yıldırım düşmesi d)Sel e)Hepsi

  83.Depreme karşı duyarlı yaşamaya çalışan ve gerekli tedbirleri en iyi uygulayan ülke hangisidir?
  a)Japonya b)Cin c)Küba d)ABD e)İran

  84.Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?
  a)Konut ve işyerlerimizde yangı söndürme cihazı bulundurmalıyız
  b)Sigorta yaptırmalıyız
  c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz
  d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız
  e)Hepsi

  85.Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?
  a)Çamur seli b)Deprem c)Heyelan d)Su baskını e)Sel

  86.Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
  a)Asansörü en alt kata indirmeliyiz
  b)Asansörü en üst kata çıkarmalıyız
  c)Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
  d)Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
  e)Hiçbiri

  87.Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
  a)Belirgin bir şekilde titreme b)Aşırı göz kırpma
  c)Sürekli burnunu çekmek d)Gözlerini açmada zorlanma e)Hepsi

  88.Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
  a)Fizik ve kondisyonu yüksek olmalıdır
  b)Sağlık problemi olmamalıdır
  c)Ani tehlikelere karşı refleksleri iyi olmalıdır
  d)Savunma sporları ve atış eğitimini almış olmalıdır
  e) Koruma personeli liderlik ve yöneticilik vasfina sahip olmalıdır

  89.Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?
  a)Yerde b)Havada c)Yerde ve Havada
  d)Derin yerlerde e)Suda

  90.Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
  a)Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
  b)Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
  c)Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
  d)Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
  e)Hiçbiri


 10. #10
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  91.”Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan biran önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline …. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
  a)Tehdit b)Tesir c)Panik d)Heyecan e)Korku

  92.Aşağıdakilerden hangisi grup türlerindendir?
  a)Paniğe kapılmış grup b)Anlamlı grup c)Saldırgan grup
  d)Amaçlı grup e)Hepsi

  93.Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?
  a)Gözleri ovuşturma isteği b)Şiddetli baş ağrısı
  c)Bulantı ve kusma isteği d)Gözlerden boş yaş gelmesi e)Hepsi

  94.Hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?
  a)Hat düzeni b)Yakın destekli hat düzeni c)Kama düzeni
  d)Savunma düzeni e)Çember düzeni

  95.Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kapalı alanlara yoğunluğu düşük mühimmatlar tercih edilmelidir
  b)Kapalı alanlara yoğunluğu yüksek mühimmatlar tercih edilmelidir
  c)Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
  d)Göz yaşartıcı maddeler direniş ve saldırısına son vermiş kişilere karşı asla kullanılmaz
  e)Hepsi

  96.Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?
  a)Kafa ve boyun b)Kol ve bacaklar c)Bel bölgesi
  d)Kasık bölgesi e)Yüz

  97.Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer almaz?
  a)Kamu binalarını işgal etmek b)Patlayıcı ve yanıcı madde kullanmak
  c)Eşya tahribi ve yağma d)Taş ve sopa kullanmak
  e)Ateşli silah kullanmak

  98.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhalarından birisidir?
  a)Caydırıcılık b)Fikri hazırlık devresi c)Panik devresi
  d)İnanılırlık ve ikna edicilik devresi e)Kabarma ve horozlanma devresi

  99.Grubun ve üyelerinin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kalabalığın gücü b)Grup dinamiği c)Sosyal yığın
  d)Liderin gücü e)Grup çatışması

  100.”Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
  a)Destekleyiciler b)Harekete geçenler c)Provokatörler
  d)Tesir altında kalanlar e)Hiçbiri


 11. #11
  Aktif Üye Emektar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  6,537
  Rep Gücü
  31

  Ynt: özel güvenlik 2. sınavın soruları

  SİLAH BİLGİSİ SORULARI

  1- Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
  Mermi yolu b) Atış Menzili c) Hatve d) İlk Hız e) Hiçbiri

  2 -Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır.
  a) 2 b)4 c) 3 d) 1 e) 5

  3-Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
  a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
  b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
  c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
  d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
  e) Hepsi

  4-Bir tabanca fişeği kaç bölümden oluşur ?
  a) 1 b)2 c)3 d)4 e) 5

  5-Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
  a)Şarjör gövdesi b)Şarjör kapağı c)Şarjör yayı
  d)Şarjör iğnesi e)Şarjör kapak kilidi

  6-Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Çekirdek b)Kapsül c)Kovan d)Barut e)Kovan dip tablası


  7-Ateşli Silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
  a)Yiv b)Set c)Çap d)Hazne e)Rayyür

  8-Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad veriler?
  a)Rampa b)Çap c)Yiv d) Set e) Hatve

  9-Ateşli silahlarda hazne neye denir ?
  a)Boş kovanın atıldığı yere denir
  b)Fişek yatağıdır.
  c)Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
  d)Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir
  e)Hiçbiri

  10-Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz ?
  a)Gez b)Arpacık c)Tırnak d)Tetik e)İğne

  11-Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
  a)Tetik b)iğne c)Horoz d)Kapsül e)Tırnak

  12-Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Fişek Verme Tertibatı b)Namlu c)Kovan atma tertibatı
  d) Emniyet tertibatı e)Ateşleme tertibatı

  13-Silah taşırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi doğrudur?
  a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir.
  b) Silah çıplak olarak taşınabilir
  c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır.
  d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır.
  e) Silah yağlı bulundurulur

  14- Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
  a) Çıkarıcı b) İğne c) Gerdel d) Namlu e) Emniyet Mandalı

  15- Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
  a) Horoz Emniyeti b)Tırnak Emniyeti c) Mandal Emniyeti
  d)Kabze Emniyeti e)Tetik Emniyeti

  16-Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
  a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
  b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
  c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir.
  d) Şarjör çıkartılır.
  e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

  17-Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
  a)Tetik arızalı olabilir b)Fişek arızalı olabilir. c)İğne kırık olabilir.
  d)Tırnak arızalı olabilir e)Farklı fişek kullanılmış olabilir.

  18- Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Kriminoloji b) Kriminilastik c) Olay Yeri İnceleme
  d) Balistik e) Toksikoloji

  19-Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
  a) Şiş b) Tel Fırça c) Harbi d) Kontrol çubuğu d) Hiçbiri

  20- Çift hareketli sisteme sahip olan tabancalar hangileridir?
  a) Otomatik Tabanca b) Tam otomatik tabanca c)Toplu Tabanca
  d) Makinalı Tabanca e)Hiçbiri

  21- Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yakın ve uzaktan canlıları öldüren alettir.
  b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
  c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir.
  d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
  e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir.

  22-Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?
  a) Çekirdeğin havada kendi ekseni etrafında dönerek gitmesini sağlar
  b) Çekirdeğin hedefi uç kısmıyla vurmasını sağlar
  c) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar
  d) Çekirdeğe hız kazandırır
  e) Çekirdeğin delme gücünü arttırır

  23- Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
  a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır.
  b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
  c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
  d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır
  e) Hiçbiri

  24-Kalibre nedir?
  a) Namlunun uzunluğudur. b) Namlunun Çapıdır. c) Fişeğin çapıdır.
  d) Fişeğin uzunluğudur. e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

  25-Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Gez ve arpacık bulanık hedef net görülmeli
  b)Gez net hedef ve arpacık bulanık görülmeli
  c)Gez ve arpacık net hedef bulanık görülmeli
  d)Gez bulanık arpacık ve hedef net görülmeli
  e)Gez ve hedef net arpacık bulanık görülmeli

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. Bebek Güvenlik Ürünleri
  Konuyu Açan: anise, Forum: Bebek Ürünleri.
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj : 13-03-2012, 14:44
 2. özel güvenlik 1. sınavın soruları
  Konuyu Açan: deli_prof, Forum: Özel Güvenlik.
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj : 25-11-2008, 23:57
 3. özel güvenlik sınavları hakkında görüşler..
  Konuyu Açan: deli_prof, Forum: Özel Güvenlik.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 23-10-2008, 13:28
 4. Gmail'dan Gelişmiş Güvenlik ..
  Konuyu Açan: Yâde, Forum: Teknolojik Gelismeler.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 13-08-2008, 23:00
 5. Bilgisayar güvenlik uyarıları değiştirme
  Konuyu Açan: deli_prof, Forum: Bilgisayar Problemleri.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 27-03-2008, 15:22

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •