Toplam 10 Sayfadan 1. Sayfa 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 147 sonuçtan 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Moderator Poyraz
  Üyelik Tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar
  1,369
  Rep Gücü
  16

  Multipl Skleroz (ms) Nedir???

    
  Merkezi sinir sistemini oluşturan beyin, beyincik ve omurilik gibi yapıları etkileyen ve genç erişkinlerde görülen Multipl Skleroz (MS); aslında, ‘bir hastalık’ değil, ‘hastalıklar grubu.’

  Multipl Skleroz ve Ataklar
  Bağışıklık sisteminin bir şaşkınlığı sonucu oluşan ve merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığında; beyin, beyincik ve omurilikte seyreden sinir lifleri ve onların etrafındaki kılıflar etkilenmektedir.

  MS’in, gelişim süreci içerisinde çok farklı seyreden ya da hastadan hastaya büyük farkların görülebileceği değişik tipleri bulunmaktadır. MS, hastaların bir bölümünde kısmi de olsa özüre neden olduğu için özellikle gençler arasında kazalar dışında nörolojik özüre en fazla sebep olan sinir sistemi hastalığı olarak kabul edilmektedir. Öldürücü bir hastalık olmayan MS, bulaşıcı da değildir. MS için kalıtsal bir hastalık demek doğru değildir.

  MS’in nedeni veya seyrini etkileyen faktörler kesin olarak belli olmayıp; bugüne kadar virüsler, bakteriler ve toksik gibi bazı etkenler öne sürülmüş, ancak bu etkenlerin hiçbiri kanıtlanmamıştır. Nörolojik belirtiler ile gelişen ve daha sonra duraklayıp; düzelme sürecine giren hastalık dönemlerine atak denilmektedir. MS’li hastaların çoğunda yüzde 85, hatta yüzde 90’ında hastalık bu ataklar ile başlamaktadır. Hastaların yüzde 10 ile 15 kadarında ise MS, başlangıçtan itibaren, uzun yıllar boyunca ilerleyerek seyretmektedir. MS’in ataklar ile seyrettiği durumlarda da hastalık aynı şekilde ilerleyici hale dönüşebilmektedir.

  Hastalığın görülme sıklığı
  Sıcak bölgelerde çok daha az rastlanılan MS, ekvator kuşağında neredeyse hiç görülmez. Buna karşılık hem kuzey, hem de güney yarım kürede; kutuplara yaklaştıkça hastalık oranının giderek arttığı görülmektedir. Örneğin Akdeniz Bölgesi’nde İtalya’da ve İspanya’da 100.000 kişi içerisinde 50 ilâ 60 kişide MS görünürken; bu oran Almanya’da 100.000’de 80’e, İngiltere ya da İskandinav ülkelerinde ise 100.000’de 100-120 gibi rakamlara yükselmektedir. ABD’nin kuzey kesimleri ile Kanada’nın bazı yerlerinde MS hastalığının görülme sıklığı 100.000’de 200’e kadar ulaşabilmektedir. Coğrafi yerleşimden bağımsız olarak, bazı ırklarda -özellikle sarı ırktan olanlarda daha az MS’li vaka görülmektedir.

  En çok görüldüğü grup
  Kadınlarda
  20-40 yaşları arasındaki genç erişkinlerde
  Beyaz ırktan olanlarda
  Ilıman ve soğuk iklim kuşağında yaşayanlarda (Kuzey ülkelerinde daha sık görülür ve ekvator kuşağına yaklaştıkça azalır.)
  Ailesinde MS olanlarda
  Sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyi yüksek olanlarda daha sık görülmektedir.

  VÜCUT KENDİ DOKUSUNU YABANCI GİBİ ALGILAR
  Vücut kendinden olan dokuyu yabancı gibi algılayıp, ona karşı bir reaksiyon oluşturmakta ve söz konusu dokuda hasar ortaya çıkarmaktadır. Bu dokular sinir lifleri ve kılıfları oluşturduğu için kola, göze, bacağa giden iletilerde aksama meydana gelmektedir. Bu aksama sonucunda ise görme kaybı veya bulanıklık; kol, el ve bazen hem kol hem de bacakta güçsüzlük; yürüyüşte bozulmalar ve dengesizlik ile konuşmada ağırlaşma ve peltekleşme ortaya çıkabilmektedir. Bağışıklık sistemindeki şaşkınlık sonucu vücut kendi dokusuna bir zarar verdiği için MS’e ait belirtiler genellikle geçicidir. Çünkü vücut bir süre sonra bu yanlışlığı fark ederek, kendini düzeltilmeye çalışmakta ve sonuçta iyileşme sürecine girilmektedir.

  Belirtiler
  Hastalığın ilk belirtileri; gözde görme kaybı veya bulanıklığı, çift görme, konuşmada zorluk, kol ve/veya bacakta güçsüzlük ve uyuşukluk, ellerde titreme, yürüme güçlüğü veya dengesizlik, ince hareketlerde beceri kaybı şeklinde olabilmektedir. Ancak bu belirtilerin, tek başlarına MS hastalığına özgü olmayıp; nörolojik kökenli veya diğer birçok hastalıkta da görülebileceği unutulmamalıdır.

  BELİRTİLER MS’E ÖZGÜ DEĞİL
  Sözü edilen belirtilerin hiçbiri aslında MS hastalığına özgü değildir. Bu belirtiler sık görülebilen ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilen belirtilerdir. Görme bozukluğunun ortaya çıkması göze ait bir neden yüzünden de, başka nörolojik bir neden yüzünden de olabilir. Aynı şekilde kol ve bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik gibi belirtilerin hepsi çok çeşitli nörolojik hastalıklarda görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta nörolojik belirtiler ile karşılaşıldığı zaman, bu durum bir nörolog tarafından değerlendirilmelidir.

  Bir nörolog MS’ten şüphelendiğinde genellikle ilk başvurduğu inceleme yöntemi Magnetik Rezonans Görüntüleme’dir (MRG). MRG incelemesi sonucunda; beyin veya omurilikteki değişikliklerin yüzde 95-100 oranında hastalıkla uyumlu olması durumunda, MS tanısı konulabilmektedir. Tanıyı doğrulamak, güçlendirmek ve hastalık ile ilgili bazı ayrıntılı bilgileri almak söz konusu olduğunda; belden su alma yoluna da gidilebilmektedir. ‘Uyarılmış potansiyeller’ denen elektrofizyolojik yöntemler ise hastalığın, sinir sistemindeki bazı yapıları ne denli etkilediğini göstermektedir.

  MS’İN TEDAVİSİ BİR EKİP İŞİ OLARAK ALGILANMALI
  Atak Tedavisi
  Tedavi yöntemlerinden biri olan atakların tedavisinde; yüksek doz kortizon (günde 1.000 mg methylprednisolone, 100 cc serum içinde) kullanılmaktadır. Ancak uygulama süresi ve doz miktarı sağlık merkezine göre 3-10 gün arasında değişiklik gösterebilmektedir. Serum tedavisinden sonra ağızdan kortizon uygulaması şart değildir. Serum ile verilen yüksek doz kortizon, sanılanın aksine genellikle ciddi bir yan etkiye yol açmaz. Ancak tedavi sırasında hastanın tuzsuz yemesine ve tatlı yememesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bazen ‘ACTH’ içeren ve gene vücudun kortizon salgılamasını düzenleyen bir diğer tedavi seçeneği de uygulanabilmektedir.

  Atak tedavisinde tüm MS ataklarının tedavi edilmesine gerek duyulmayabilir. Hafif geçirilen ataklar ya da başka bir deyişle kişinin günlük yaşam aktivitelerini engellemeyen, çok rahatsızlık vermeyen atakların tedavi edilmesi her zaman gerekmeyebilir. Bazı ataklar tedavi edilmeden kendiliğinden düzelme gösterebilir. Bununla birlikte kortizon tedavisi, atakların daha çabuk sürede düzelmesini sağlamaktadır. Çok ağır ve başka hiçbir tedaviye yanıt vermeyen nadir ataklarda ise plazmaferez denilen özel bir tedavi şekli uygulanabilmektedir.

  Semptomatik tedavi yöntemleri
  Hastalığa bağlı olarak gelişen bazı belirtilere ve sekellere yönelik atak tedavisi dışında ‘semptomatik tedavi’ denilen yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin, zaman zaman bacaklarda görülen kasılmalar ve sertlikler, ilaçlar ve özellikle fizyoterapi tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. ‘Fatigue’ olarak adlandırılan ve kolay yorulabilme veya halsizlik halleri belirtisi veren MS’li hastalarının bir kısmında yine birtakım ilaçlar kullanılabilmektedir. Rehabilitasyon uygulamaları MS ile ilgili bazı hareket kısıtlılıklarında çok yararlı sonuçlar verebilmektedir. Mesane fonksiyon bozuklukları ile diğer belirtilere yönelik başka ilaçlar ve yaklaşımlar da bulunmaktadır.

  Koruyucu tedaviler
  Koruyucu (immunmodulatör-bağışıklık sistemini düzenleyen) ilaçların kullanımı, MS tedavisindeki en önemli gelişmelerden biridir. Günümüzde MS’in ilerlemesini yavaşlatmak ya da atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için dört ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçların üçü ‘interferon beta’ grubu ilaçlar olup, bunlar ilacın özelliğine göre gün aşırı (cilt-altı) veya haftada bir (kas-içi) uygulama yapılmaktadır. Glatiremar asetat adını verilen diğer bir grup ilaç ise her gün (cilt-altı) uygulanmaktadır. Bu ilaçların her MS’lide aynı etkiyi göstereceği ya da her MS’liye verilmesi gerektiği söylenememekle birlikte; MS’li kişilerin bir kısmında hastalığı bu tedavilerle kontrol altına almak mümkün olmaktadır. Bu ilaçların yanında hastalığın yavaşlatılmasına veya durdurulmasına yönelik yeni ilaçlarla ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Koruyucu ilaçların son derece pahalı oldukları ve kullanımına başlama kararı verildikten sonra kullanımın yıllarca sürdürülmesi gerekeceği unutulmamalıdır.

  Diğer tedaviler
  Hastalığın sık ataklı ve ilerleyici şekillerinde ‘immunsupressif’ denilen bağışıklık sistemini baskılayarak etki gösteren ilaçlar kullanılabilmektedir. Bu grup ilaçların bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri de olduğu varsayılmaktadır.

 2. #2
  Caylak Caylak
  Üyelik Tarihi
  Aug 2021
  Mesajlar
  3
  Rep Gücü
  0

  -

  BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?  Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının irreversibl geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Beyin ölümü gerçekleşen kişide solunum ve dolaşım ancak yoğun bakım

  koşullarında ventilatör gibi destek makinelerine bağlanarak sürdürülebilmektedir. Solunum ve kalp atımları yapay olarak sürdürülebilirken, beyin fonksiyonları

  yapay olarak sürdürülemez. Bu nedenle kişi beyni öldüğü zaman tıbben ölü kabul edilir. Yoğun Bakım ünitelerinde verilen tüm tıbbi desteğe rağmen ortalama 24-

  36 saat sonra beyin dışındaki organlarda fonksiyonlarını kaybederler.

  Beyin ölümü tanısı almış kişilerin hayata dönmesi mümkün değildir.

  Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör olarak adlandırılır. Bu donörlerde en kısa süre içersinde organlar fonksiyonlarını kaybetmeden

  önce organların alınarak bekleyen hastalara nakledilmesi gereklidir.

 3. #3
  Caylak Caylak
  Üyelik Tarihi
  Jul 2021
  Mesajlar
  1
  Rep Gücü
  0

  Darmowe Star Coins i Star Rider!

  Star Stable kody s dostpne na wszystkich urzdzeniach wyposaonych w Windows, Android lub iOS. Czity do Star Stable dziaa wykrywajc Twój adres ip oraz powizan z nim nazw uytkownika. Nasza platforma webowa jest bardzo przejrzysta i prosta w uyciu. Star Stable Hack jest niewykrywalny i dziaa na kadym istniejcym urzdzeniu mobilny oraz stacjonarnym. Wystarczy wybra nasze urzdzenie z listy dostpnych i klikn generuj. Nie trzeba nic pobiera i instalowa, kroki jakie musi wykona gracz zostay ograniczone do absolutnego minimum. Wszystko odbywa si online.

  Funkcje hack do Star Stable
  Gra Star Stable jest cudown ale jednoczenie prost gr przegldarkow wyprodukowan przez studio Good Games. Grafika jest prosta i tradycyjna ale przykuwa uwag gracza. Gr charakteryzuj szybkie misje oraz zadania do wykonania. Star Stable jest darmowe ale wewntrz gry mona dokonywa zakupów za prawdziw gotówk. Mona kupi monety, starcoins oraz star raiders coins. Tematem przewodnim gry s oczywiste wspaniae zwierzta jakimi s konie. Gra jest przeznaczona gównie dla modszych graczy aczkolwiek kady fan koni powinien znale tutaj co dla siebie. Oczywicie w grze da si wygrywa bez pacenia prawdziwymi pienidzmi zdobywajc powoli starcoins jednak jest to bardzo czasochonne i mczce. Wanie z myl i niecierpliwych graczach powsta nasz Star Stable Cheats. Aby nasz stadnina robia wraenie warto z niego skorzysta i przyspieszy budow kolejnych atrakcji oraz ulepsze. W grze jest mnóstwo ulepsze oraz dodatkowych funkcji uatwiajcych nam rozwój. Jedyne czego potrzeba do ich zakupienia s wanie monety które moecie wygenerowa za pomoc naszego hacka. Nasze kody do Star Stable s zupenie darmowe, wystarczy przej kilka kroków i generator zrobi swoje.

  Przypominamy i podkrelamy jeszcze raz, e do uycia hacka nie potrzeba adnej specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania. Nasz aplikacja stworzona jest w taki sposób aby kady bez instalacji programu i grzebania w bebechach swojego systemu móg j uy. Generowa surowce mona codziennie, nic nie stoi na przeszkodzie aby to robi nawet czciej. Hack jest codziennie testowany i weryfikowany.

  czytaj wiecej Star Stable darmowe Star coins

 4. #4

 5. #5
  Caylak Caylak
  Üyelik Tarihi
  Aug 2021
  Mesajlar
  3
  Rep Gücü
  0

  Светильники в интерьере — стильно и удобно

  Ğ*оссийские компании начали наказывать сотрудников-антипрививочников. Как им противостоять — можно узнать
  по ссылке:
  http://metr.by/object/2851378.

 6. #6
  Caylak Caylak
  Üyelik Tarihi
  Aug 2021
  Mesajlar
  3
  Rep Gücü
  0

  Rodneyemize

  <a href=https://reduslim.health/>truffa reduslim</a>
  Rodneyemize

 7. #7
  Caylak Caylak
  Üyelik Tarihi
  Aug 2021
  Mesajlar
  3
  Rep Gücü
  0

  Светильники в интерьере — стильно и удобно

  Ğ*оссийские компании начали наказывать сотрудников-антипрививочников. Как им противостоять — можно узнать
  по ссылке:
  https://tabletka-info.ru/viewtopic.php?f=92&t=5408.

 8. #8
  Caylak Acemi
  Üyelik Tarihi
  Sep 2021
  Mesajlar
  15
  Rep Gücü
  1

  earn bitcoin

  <a href=https://www.instagram.com/bitcoin_fur_das_ergebnis/>bitcoin kaufen wie funktioniert das</a>
  <a href="http://www.dougnagy.com/archives/2010/03/11/the-zen-works-of-stonehouse/comment-page-566/#comment-539127">earn bitcoin</a> 3_80f31

 9. #9
  Caylak Acemi
  Üyelik Tarihi
  Sep 2021
  Mesajlar
  15
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  <a href=https://www.instagram.com/bitcoin_fur_das_ergebnis/>bitcoin verkaufen erfahrungen</a>
  <a href="http://www.qrz.lt/lyac/999/lyac-february-2019">earn bitcoin</a> d284076

 10. #10
  Caylak Acemi
  Üyelik Tarihi
  Sep 2021
  Mesajlar
  15
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  <a href=https://www.instagram.com/bitcoin_fur_das_ergebnis/>mit aktien geld verdienen erfahrungen</a>
  <a href="http://www.dougnagy.com/archives/2010/02/01/unemployed-with-cats-revisited/comment-page-110/#comment-540037">earn bitcoin</a> c977a7e

 11. #11
  Caylak Acemi
  Üyelik Tarihi
  Sep 2021
  Mesajlar
  15
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  <a href=https://www.instagram.com/bitcoin_fur_das_ergebnis/>wie generiert man bitcoins</a>
  <a href="https://laurikari.net/tre/website-issues-and-future-plans/comment-page-14/#comment-216379">earn bitcoin</a> c977a7e

 12. #12
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Jul 2021
  Mesajlar
  217
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  Weiterleitungshinweis
  <a href="http://mjd.red/forums/topic/god-steroidkur-2/page/19/#post-680419">Демонтаж стен москва</a> 196080d

 13. #13
  Caylak Acemi
  Üyelik Tarihi
  Sep 2021
  Mesajlar
  15
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  <a href=https://www.instagram.com/bitcoin_fur_das_ergebnis/>bitcoins lohnt sich das</a>
  <a href="http://magic-stones.com/product/-97/">earn bitcoin</a> 96080d2

 14. #14
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Jul 2021
  Mesajlar
  217
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  Weiterleitungshinweis
  <a href="http://www.importexportsbusiness.com/2020/01/metal-scrap-import-part-7-of-8-import-export-business-videos-by-ashok-gupta-kinkar-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a 5%88%e0%a4%aa-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%b2/#comment-421864">Демонтаж стен москва</a> 34bcb8d

 15. #15
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Jul 2021
  Mesajlar
  217
  Rep Gücü
  1

  Cevap: Multipl Skleroz (ms) Nedir???

  Weiterleitungshinweis
  <a href="http://journalnews.in/news/newdetail/OTI5">Демонтаж стен москва</a> bcb8de9

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. Vitamin nedir? Multivitamin nedir?
  Konuyu Açan: omur, Forum: Dengeli Beslenme & Diyet.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 12-07-2011, 10:20
 2. Fotoğraf nedir? Resim nedir?
  Konuyu Açan: İkra, Forum: Mollacami Foto Galerisi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30-06-2008, 23:02
 3. NLP Nedir?
  Konuyu Açan: cennet ırmağı, Forum: Kişisel Gelişim .
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 17-04-2008, 13:20

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •