KIBLE DEĞİŞTİKDEN SONRA MESCİDİN KAPILARI

1- Osman kapısı ki sonraları buna Cebrail kapısı denilmiştir.

2- Mescidin kuzeyinde Beytü'l-Makdis yönündeki kapı. Bu güney kısımda kıble değişikliğinden sonra kapatılan kapının karşısına açılmıştır.

3- Rahmet kapısı. Bu bab-ı âtike olarak da bilinir.

4- Mihrabın sağında, kıble değiştikten sonra açılan kapı.

5- Mihrabın solundaki kapı.
Mihrabın sağında ve solundaki bu kapılar yerinde şimdi Peygamberimizin mihrabının kuzey ve sağ kısımlarında parmaklıklı kısma açılan iki kapı vardır.