Toplam 8 sonuçtan 1 ile 8 arasındakiler gösteriliyor.
Like Tree1Likes
 • 1 Post By aldemira

Konu: Asr suresi

 1. #1
  Üyemiz Okur
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  41
  Rep Gücü
  0

  Asr suresi

    
  ASR SURESİ


  Asr’ı, sıkıp suyunu çıkarmayı, özüne ulaşmayı düşün. Kuranı asr yapmayı, okumayı, anlamayı, ilkelerini kavramayı aklet. İnsana verilen özellikleri, melekeleri, imkanları, zamanı, gelip geçiciliği düşün. Nerden gelip nereye gittiğini, ne için geldiğini anla.
  Aksi halde insan hasar içerisindedir. Hüsrana uğramaktadır. İnsanın yaratılışını, tüm melekelerin insana itaatini, ayartıcı melekenin yani Şeytanın ayartısını ve insanın geçici hayatın süsleri karşısındaki zaafını, çoğaltma tutkusunu, geçimlikleri amaç edinerek azmasını düşün. Allahın vaadi gereği insanlığa lütfettiği Kuranın rehberliğine olan ihtiyacını idrak et. Ancak, Kuranı asr edip, suyunu sıkanlar, özüne manasına, ilkelerine, amacına ulaşanlar hüsrandan, hasardan kurtulabilir.
  Bunun için, Kuranı özüne, ilkelerine ulaşacak şekilde asr edip okuyanlar, gereğince alaka gösterenler, önem ve öncelik verenler de bu sonuçlara teslim olur, inanır, güvenir, emin olur, yaşarsa kurtulabilir. Kuranın rehberliğine, Allah’a ve öğretisine güvenmek, yaşama geçirmek, tercihlerde bulunurken uygulamakla olur. Her ne olursa olsun bu güvende zaafa uğramamalı, endişe etmemeli ve ümidini yitirmemelidir. Kuran ölçülerini görmezden gelmemelidir.
  Kuran ve rehberliği doğrultusunda kendisinden başlayarak, kurbiyet kurarak, ilişki, bağ, tanışıklık, dostluk, sevgi, iletişim köprüsü ve diyalog kanalları oluşturarak tüm insanlığı, güzellikle, en uygun zaman, yer, ortam, söz, tavır ve yöntemle ıslah, değiştirme ve dönüştürme çalışmasında sürekli bulunmalıdır. Hasenat olan, yani kendi dışındakilere yansımayan, hasene olan işleri çok yapmak, gece gündüz hatta devamlı, namaz, oruç vb işleri çokca yapmak değildir. Hasenat olarak anılan bu ve benzeri, insanı kötülükten alıkoyan ve manevi yapısını güçlendiren güzel işlerin yanı sıra, esas rolünün, kulluğun ve ibadetin, ameli salihatta bulunmak, yani tüm insanlığı, düzenleri ve sistemleri değiştirmek, gerçek barışa, kainattaki teslimiyete ulaştırmaktır. Değişim, dönüşüm için Kuranla tanışmaya, ikra yapmaya vesile olmaktır. Kuran terbiyesine ulaştırmaktır. Kuran halkaları oluşturarak bu değişimi ve dönüşümü sürekli hale getirmektir. Gündemi Kuran yapmaktır. Kuranı amaç yapıp, araçları, mal vb her şeyi bu yolda seferber etmektir.
  Bu yolda, hep Haktan, gerçekten, adaletten, güzellikten, doğruluktan, Kitaptan yana olmalıdır. Bunları savunmalıdır. Bu değerlerin yanında yer almalıdır. Davasında, yönteminde, usulünde, aracında, bu değerleri gözetmelidir. Hikmetli davranmalıdır.
  Bu davada, karşılaşacağı zorluklara, sıkıntılara, engellere, dünyanın cazibeliği geçimliklerine, çekiciliğine, ayartısına, tüm insanlığı peşinden sürükleyip köleleştirmesine, zorbalıklara, tehditlere, baskı ve işkencelere karşı sabırlı olmalıdır. Tahammül göstermeli, dayanmalı, göğüs germeli ve direnmelidir. Mücadelesine devam ederek tüm zorlukları aşmaya ve amaçlarına ulaşmaya çalışmalıdır.
  Kuranı sıkıp suyunu çıkaran, özüne ulaşan, bunlara iman eden, bu ilkelere güvenen, bu uğurda tüm insanlığı ıslah ve değiştirmeye çalışan, ameli salihat için uğraşan, bunu yaparken haktan, doğruluktan, güzellikten ayrılmayan ve tüm zorluklara tahammül ederek davasına devam eden, direnen insanlar kurtuluşa, felaha ermektedir.
  İnsanlık tarihi, bu surede açıklanan Sünnetullaha uyan örneklerle doludur.
  Bu tabloda yer almak isteyenler için buyurun asr’a ve Kuran sürelerine.
  Ahmet Aldemir


  ***


  ASR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

  وَالْعَصْرِ
  103.1 - Vel asr.
  SA - Asr'a andolsun ki,
  ASara :Sıkmak, suyunu özünü çıkarmak, hapsetmek, menetmek, vergi vermek yağmurun yağması, usare, öz, asır, yüzyıl, zaman, devir, kasırga,
  Bu kelimenin geçtiği 2/266 12/36, 12/49, 78/14 ayetlerde asr sıkmak, suyunu çıkarmak, yağdırmak anlamında yer almıştır.

  اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفٖى خُسْرٍ
  103.2 - İnnel insâne lefî husr.
  SA - İnsan ziyandadır.
  Hısira:Hasar, zarar, zayi etmek, eksilmek, helak olma

  اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
  103.3 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil haggı ve tevâsav bis sabr.
  SA - Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değillerdir.
  Amene: Güvenmek, emin olma, korkmama, emanet, inanma, iman, inanç

  Hakaka: Sabitleme, ispat, gerçekleştirme, hak kazanma, layık olma, uygun olma, denk olma, hak, gerçek, adalet, doğruluk, şeriat, tam, mükemmel, caiz, hikmetli, aşikar, diriliş, hakkıyla, gerçek ilimle, kitap, Allah, hukuk, hırslı, düşkün,
  SaleHa: Doğru, salih, sulh, barış, anlaşma, ıslah etme, düzeltme,
  SÂLİHÂTI İŞLEMEK: “عملواالصّلحات - amilu’s-sâlihâtı” Sâlihâtı işleyenler” olarak çevirdiğimiz ifade kalıbı Kur’ân’da toplam 62 âyette yer almıştır. Bu kalıbın pek çok meal ve tefsirde olduğu gibi “amel-i salih işleyenler” şeklinde çevrilmesi yanlıştır. “اصلاح - Islâh” sözcüğünden türemiş olan “sâlihât” düzeltmek demektir. “Sâlihâtı işlemek” ise bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, düzeltmeye yönelik işler yapmak anlamlarına gelir. Diğer taraftan da Kur’ân, bu âyette geçen “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”yi, Bakara Sûresinin 277. âyetinde geçen “namaz kılma ve zekât verme”yi, Hud Sûresinin 23. âyetinde geçen “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme”yi belirtilen âyetler içinde ayrı ayrı zikretmek sûretiyle “sâlihât”tan ayırmıştır. Yani “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”, “namaz kılma ve zekât verme”, “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme” gibi hasenat, Kur’ân’a göre “sâlihât”tan” sayılmamaktadır. Kur’ân’daki bu hususlar dikkate alınarak “sâlihât” konusunda şunları söylemek mümkündür: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek sâlihâtı işlemek değildir. Ama öğüt verme yolu ile namaz kılmayanı namaz kılar hale getirmek, zekât vermeyeni zekât verir hale getirmek, oruç tutmayanı da oruç tutar hale getirmek, sâlihâtı işlemektir. Bu kavramı toplumsal boyuta taşıdığımızda, bulunduğumuz zaman ve zeminde adlî, idarî, siyasî, iktisadî ve benzeri alanlarda her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çaba, yapılacak uygulama, sâlihâtı işlemektir. Bu konuda, “dışa yansımayan işler” demek olan hasenat ile sâlihât arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır. Rabbimiz de bu iki konu arasındaki farkı, her bir haseneye on karşılık verirken (En’âm 160) sâlihât karşılığında cenneti vaat etmek sûretiyle çok açık bir şekilde belirlemiştir. (Bakara 25, 82; Nisa 57, 122, 124; Hud 23, İbrahîm 23, Kehf 107 ve daha birçok âyet)HY

  Sabera: Sabır, oruç, bekleme, cüret, beka, tahammül, kendini tutma.
  SABRI TASVİYELEŞMEK: “صبر - sabr” en geniş anlamıyla aklın ve dinin gösterdiği yolda azimle yapılan mücadele demek olduğu, “katlanmak”, “ses çıkarmamak” gibi pasif eylemlerle herhangi bir ilgisinin olmadığı unutulmamalıdır. Bu konuda gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta, sabrın kesinlikle atalet değil, bir hareketlilik içerdiğidir. Miskin ve uyuşuk bir halde eylemsiz kalarak payına düşen rezillikleri “kader böyle imiş, tahammül etmeli” mantığıyla kabullenmek, M. Akif Ersoy’un da çok yerinde olarak saptadığı gibi asla Kur’ân’da geçen “sabr” sözcüğü ile açıklanamaz: “Aman yarabbi! Kur’ân ne söylüyor, biz ne anlıyoruz! Sabır ‘katlanmak’ değil, ‘göğüs germek’ demektir. Neye göğüs germek? Evet, sonunda katlanılamayacak acılara katlanma ıstırabına mahkûm olmamak için, önceden her türlü şedaide [sertliklere, çetinliklere], her türlü mezalime [zulümlere] mertçesine, insancasına göğüs germek… Fedakârlıkların semtine uğramayarak miskin miskin oturmak, sonra da hissesine düşecek rüsvalığı [rezilliği, kepazeliği] ‘kader böyle imiş, tahammül etmeli’ diye hazma [sindirmeye] çalışmak, hiçbir zaman ’sabır’ sözcüğü ile telif olunamaz [bağdaştırılamaz].” (Doç. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Nuran Abdülkadiroğlu,Mehmet Akif’in Kur’ân-ı Kerim’i Tefsiri, Mev’ıza ve Hutbeleri , Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları) Gerçekten de Kur’ân “sabr” sözcüğü ile katlanmayı değil, göğüs germeyi kastetmektedir. Göğüs germek ise, içinde bulunulan zorlukların verdiği acılara katlanmak ama aynı zamanda o zorluğu yenmek için onunla mücadele etmek demektir. Dolayısıyla “sabr” sözcüğü, tam bir aktivite, tam bir canlılık ihtiva etmektedir.HY
  sefaemin bunu beğendi.

 2. #2
  Caylak Acemi sefaemin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  9
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Asr suresi

  Emeğinize sağlık.
  Bismillahirrahmanirrahim;
  "Asr'a yemin olsun ki insan gerçekten hüsran içindedir.Ancak îman edip salih
  ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler
  müstesna."

 3. #3
  Üyemiz Okur
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  41
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Asr suresi

  İnsan düşünceleriyle, ikra yapmalarıyla değer bulur.
  gelin ikra yapalım
  Kervanına
  havuzuna
  düşüncelerinizi özgürce ve cömertce bırakın.
  bu havuzdan isteyen istediği kadar alsın.
  bizde kana kana yararlanalım.

 4. #4
  1071 ile vurduk mas Girişken Piri Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  881
  Blog Entries
  1
  Rep Gücü
  26

  Cevap: Asr suresi

  ikra nasıl yapılır?

  Okuyup düşünceler var etmekle mi?

  Yoksa okuyup, araştırıp, inceleyip senden öncekilerin yazdıkları yutup ondan sonra ortaya koyarak mı?
  Aciz bir kul

 5. #5
  Üyemiz Okur
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  41
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Asr suresi

  Bunun için sitedeki
  alak süresine ve ikra kavramına bir daha dönmek ve o süreyi incelemeyi söyleyebilirim.

 6. #6
  Üyemiz Okur
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  41
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Asr suresi

  Kuranda nahl suresi ve o surede örneklenen arı meseli üzerinde durmak gerekli.

  Arılar tüm çiceklere konar onun özünü alır, kendi potasında vahyi kanunlarla örülmüş kendi dünyasında özümler bal yapar ve o balı da birazı kendisine çoğu insanlığa sunar.
  Hiçbir arı çiceği getirmez, çiceklerin özünü getirir. Şayet özümleyip ürettiği balı sunmazsa kusmaz boşaltmazsa, ölür bir daha üretemez, fonksiyonlarını yapamaz.

  inanalarda Kuranı anlama düşünme, ibret alma, yaşama ve başkalarına sunma noktasında yani ikrada, arı misali, tüm çiceklerin en zirvesi olan başta Rasulullah olmak üzere tüm çiceklere konup, onları özümleyip özünü alıp Kuran potasında yoğurup balını düşüncelerini olgunlaştırmalı, ibretler almalı yaşamalı ve tüm insanlıkla paylaşmalıdır.

  Asr suresi ve çalışma notları yeterince tetkik edilse söylediklerinize ne kadar gerek olmadığını anlayacağınızı umarım.
  aaldemira.blogspot.com adresini ziyaret ettiğinizde de dediğiniz gibi,hatta daha ilerisine dönük açıklamaya rastlarsınız.
  En doğrusunu Rabbimiz bilir.Kuranla Bildirmiştir.

 7. #7
  Üyemiz Okur
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  41
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Asr suresi

  asr
  bir anlamda Kuranı özümlemektir.
  özüne, ilkelereine, rehberliğine kavuşmaktır.

  elmalılı!nın eklediği gibi sıkıp suyunu çıkarmaktır.
  ya da yaşam kılavuzu yapmaktır.
  içselleştirmektir.

 8. #8
  Üyemiz Okur
  Üyelik Tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  41
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Asr suresi

  Kuranı sıkıp suyunu çıkaran, özüne ulaşan, bunlara iman eden, bu ilkelere güvenen, bu uğurda tüm insanlığı ıslah ve değiştirmeye çalışan, ameli salihat için uğraşan, bunu yaparken haktan, doğruluktan, güzellikten ayrılmayan ve tüm zorluklara tahammül ederek davasına devam eden, direnen insanlar kurtuluşa, felaha ermektedir.

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. Talak suresi -3
  Konuyu Açan: garipkisi, Forum: Hayatın İçinden İslam.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25-06-2011, 14:58
 2. İnşirah suresi
  Konuyu Açan: sahra y_ı azime, Forum: Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 20-02-2011, 17:53
 3. İhlas suresi...
  Konuyu Açan: neyzen.lal, Forum: Hayatın İçinden İslam.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 24-12-2008, 12:50
 4. Rum Suresi...
  Konuyu Açan: hak yolcusu, Forum: Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 29-11-2008, 17:43

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •