ne güzel düşünmüşssünüz çok faideli olacağına inanıyorum ben...