Devlet Denetleme Kurulunun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatıyla ilgili hazırladığı raporda, ‘’Görevi başında ve ani şekilde ölen bir Cumhurbaşkanının ölümü her zaman ‘şüpheli’ bir ölümdür. Bu itibarla ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla herhangi bir otopsi ve/veya Köşk yerleşkesinde delil tesbiti benzeri işlemlerin yapılmamış olması tam anlamıyla ‘akıl tutulması’ ile izah edilebilecek bir durumdur” denildi.

DDK: Özal’ın ölümü şüpheli

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat nedenini inceleyen Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunu kamuoyuna açıkladı. Özal’ın ölümünü şüpheli bulan DDK, delil tesbit işlemlerinin yapılmamış olmasını ‘akıl tutulması’ olarak değerlendirerek, Özal’ın mezarının açılıp otopsi yapılması gerektiği belirtti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatı üzerine Turgut Özal’ın vefatını inceleyen Devlet Denetleme Kurulu raporunu açıkladı. DDK’nın hazırladığı rapora göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü şüpheli bulundu. DDK’nın 44 sayfalık raporunda şu dikkat çekici ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda, bahsedilmesi gereken ilk husus; döneme dair ortaya çıkan ve kısmen de halen devam eden kamu yönetiminin güvenliği ve işleyişine ilişkin olarak tezahür eden önemli bir zafiyet ortamının varlığıdır. Merhum Turgut Özal, görevi başında vefat eden bir Cumhurbaşkanıdır. Ölümü, uzun süreli devam eden ağır bir hastalık neticesinde olan ve beklenen bir ölüm değildir. Ölümü, ani bir ölüm şeklinde gerçekleşmiştir.

Görevi başında ve ani şekilde ölen bir Cumhurbaşkanının ölümü her zaman şüpheli bir ölümdür. Bu itibarla, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla herhangi bir otopsi ve/veya Köşk yerleşkesinde delil tesbiti benzeri işlemlerin yapılmamış olması tam anlamıyla “akıl tutulması” ile izah edilebilecek bir durumdur. Öyle ki, mezkur akıl tutulması dönemin ilgili devlet organlarına ve merhumun yakınlarına tam anlamıyla hakim olmuştur.

Bunun sonucunda da, ölüm nedeninin belirlenmesi konusunda gerek doktorlar ve aile üyeleri tarafından gerekse yargı organları ve diğer devlet ricali tarafından otopsi yapılması konusunda gerekli ihtimam ve tavır gösterilmemiştir.” Merhum Turgut Özal’ın öldürülmüş olduğuna ilişkin ortaya atılan çeşitli iddialar hakkında ancak sınırlı bir inceleme yapılabildiğine işaret edilen raporda, “Tıbbî Uzmanlar Heyeti tarafından mevcut tıbbî veriler çerçevesinde önerilen, ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin gerekliliğinin; Raporun yukarıdaki bölümlerinde yapılan tesbit ve değerlendirmeler muvacehesinde Özal’ın ailesi ile yargı organlarının takdir edebileceği bir durum olduğu kanaatine varılmıştır.” denildi.


Yeni Asya Gazetesi