Toplam 2 Sayfadan 2. Sayfa BirinciBirinci 12
Toplam 19 sonuçtan 16 ile 19 arasındakiler gösteriliyor.
Like Tree10Likes

Konu: "Abdestsiz Kuran'a dokunmak haram değildir" görüşünün zararları

 1. #16
  Aktif Üye Poyraz Zümrüd-ü Anka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar
  1,717
  Rep Gücü
  17

  Cevap: "Abdestsiz Kuran'a dokunmak haram değildir" görüşünün zararları

    
  KUR’AN-I KERİM'E ABDESTSİZ EL SÜRME CAİZ DEĞİLDİR


  Bir konu hakkında herkes, bazı şeyler söyleyebilir. Ancak bu her söylenenin doğru olduğunu veya kabul göstermesi gerekeceğini gerektirmez.

  Bir şey ki; kabulü ammeye mazhar ise; o şey mu’teberdir. Efendimiz s.a.v.:”Ümmetim dalalet üzerine birleşmez.” hakikatiyle bunu izah eder.

  Şer’i delillerden olan icma’da dinin temel delillerinden biridir. Mesela mecliste bir mesele tartışılırken o görüş ekseriyet tarafından kabul edilirse,artık o görüş tüm Türkiye’ye malolmuş ve kabul görmüş demektir. Hükmü de onun üzerinedir. Diğerlerin ortaya attıkları görüşler, bir görüşten öte bir mana ifade etmemektedir.

  Aynen bunun gibi de; Vakı’a suresinin 79. ayeti de bu kabildendir. Âyette:”Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez.” Bu hüküm islam alimlerinin; milyonda biri hariç olsa bile, umumunca: ”Kur’an-a abdestsiz ve cünüb halinde iken el süremez.” hakikati zahirdir.

  Konunun daha iyi anlaşılması için bu konuda yapılan rivayetleri zikredelim:

  “Hasan Basri Çantay tefsirinde: ”Levh-i mahfuza cismani bulaşıklardan temizlenmiş olanlardan başkası muttali’ olamaz. Ona muttali’ olan yalnız meleklerdir. Yahud Kur’an-a hadeslerden tamamen temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Bu tefsire göre”La yemessühü” nehy manasına bir nefiydir. Yani”El sürmesin.” demektir. Yahud mana şudur.”Kur’an-ı küfürden temizlenmemiş olanlar istemezler.”[1]

  Âyet mana itibariyle bir şeyi yasaklamaktadır.

  Bir çok alimler; Bu Kur’an'a abdestli olmayan kişiler el süremez, derken; diğer bazı alimler de: ”Kitaptan maksad levhi mahfuzdur.
  Buna göre de ayetin manası: ”Levhi mahfuza temiz olanlardan başkası el süremez.”olur. Buradaki temiz olanlar ise meleklerdir.

  Delil olarak da: ”O (Allah indinde) çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifelerdedir. Kıymetli, sevgili, takva sahibi katiblerin elleriyle (yazılmıştır.)[2] Buna göre temiz olanlar meleklerdir.

  Kur’an hürmet ve tazim gereği abdestsiz ele alınmaz. Bu fukahanın icmaıyla sabittir.

  Bir de bir kısım alimler, yalnız öğretmek ve öğrenmek kasdıyla ele alınmasında bir beis görmemişler. Ancak gerek fetva, gerek takva abdestsiz ele alınmamasını gerektirir.

  Böylece abdestsiz, cünüb kimselerle ay hali gören ve loğusa kadınların Kuran'ı ellerine alması haramdır. Hüküm budur.

  Kur’ an'a göre; mademki kitabı temiz olan meleklerin tutabildiğini haber verdiğine göre; bizdeki Kur’an'da, levhi mahfuzda yazılan kitabın aynısı olduğuna göre onu tutanların da mutlaka abdestli olmaları farzdır.

  Bu ayet hakkında farklı farklı görüşlerin olması Kur’an'ın ve ayetlerinin zenginliğini gösterir.

  Bazı alimlerde, bunun âyetle değil de, Peygamberimizin s.a.v. sünnetiyle sabit olduğunu söylerler. Bu konuda şöyle akli ve nakli deliller getirirler:

  1)Bu ayet Mekke’de nazil olduğundan fıkhi meselelerle ilgili olmayıp, iman ve itikadla alakalıdır.

  2)Âyet de emir değil, bir şeyi haber vermektedir. Kuran'a abdestsiz temas edilemiyeceği haberini bildirmektedir.

  Özetle; Rasulullah'ın sünneti de Kuran'ı abdestli olarak ele almanın farz olduğunu bildirir.

  İbni Hibban ashabı sünenin tesbit ve rivayet ettiklerine göre Rasulullah s.a.v.,Yemen halkına yazdığı mektubta: ”Kuran'ı ancak abdestli kimseler eline alabilir.” buyurmuştur.

  Fukahanın cumhuru (Ebu Hanife-Malik-Şafii) da böyle hükmetmişlerdir. Sahabilerin çoğu da çocuklarına Kuran'ı ellerine alacakları zaman abdest almalarını emrederlerdi.

  Kuran'a abdestsiz dokunulamaz,hükmü,itiraz kabul etmeyen hükümlerdendir. Kuran, Sünnet ve İcma’ ile sabittir. Çünkü; Edille-i Şer’iyye, dini delil ve kaynaklar dört olup, burada üçüyle sabit olmuştur. Oysa biriyle bile sabit olsa hakikattır.[3]

  Hz. Rasulullah'ın Amr ibnu Hazm’a yazdığı mektupta: ”Kuran'a sadece temiz olanlar dokunsun-emri de vardı. Buradaki bu mektub sahabeye yazılıyor, onlara söyleniyor, müşrikler dokunmasın, demiyor.

  Hz. Ömer’in müslüman oluşuyla ilgili rivayette: ”Hz. Ömer kız kardeşine: ”Şu okumakta olduğunuz yazıyı bana verin” dediği zaman kız kardeşi: ”sen kirlisin,ona sadece temizler dokunur, kalk yıkan, der. Oda kalkar yıkanır ve sonrada Kuran parçasını alır.[4]

  Bu âyetteki: ”Nefy, Nehy (yasaklama) manasındadır. Yani taharetsiz kirli eller ona dokunmasın, ancak maddi ve manevi pislikten; hubüsü hadesten taharetle temizlenmiş imanlı,abdestli kimseler temas etsin.” [5]

  Bazı alimlerin bir beis olmayıp,kılıflı bir halde bile tutmayı mekruh görmesiyle beraber,fıkhen mushafa dokunmak yani temas cünüb için,abdestsiz için caiz değildir.

  Cünüb için ayriyeten Kuran'ı okuması caiz değildir. Bu konuda Peygamberimiz: ”Cünüb ve hayızlı Kuran'dan bir şey okumasın.” (Tirmizi-Ebu Davud)

  Tahavi ise bazı âyetlerin okunmasının ise caiz olduğunu söyler.

  Özetle söyleyecek olursak: Besmele, Hamdele çekmekte bir sakınca yoktur. Zikir, tesbih ve dua o kişi için caizdir. Buradaki men olayı Kuran içindir. Yoksa diğerleri için değildir. [6]

  İslamiyet her hususta olduğu gibi bu hususlarda da kişinin madden ve manen temiz olmasını ister. Mesela; cünüb, hayızlı ve nüfesa olan birinin mescide girmesi caiz olmaz iken, zaruret neticesinde girmesine cevaz verilmiştir. Hiç olmasa teyemmüm ederek girmesini tavsiye etmiştir.

  Hatta öyle ki, mescidde uyuyan bir kimse cünüb olarak uyansa teyemmüm abdesti olmadan çıkmasının helal olmayacağını söyliyen alimler vardır.

  Hadiste: ”Allah temizdir,temizi sever.”

  Âyette: ”Muhakkak Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”[7]

  Kuran'a temas konusunda abdestsiz ile cünüb müsavidir,değişmez. Hüküm ikisi içinde aynıdır.[8]

  Mesela; bir kişi parmağında bir yüzük bulunsa,yüzüğün üzerinde Kuran'dan her hangi bir şey veya Allah’ın ismi bulunduğu halde abdesthaneye girmesi mekruh bulunmuş, zayıf bir görüşe göre de sakınca bulunmamıştır.

  Tazim ve hürmete riayet gerekir.

  Kuran'dan bir bölüm veya Allah’ın isimlerinden her hangi bir isim olduğu halde cebinde bulunan bir şeyden dolayı sakınca yoktur. Yinede evla olan sakınmaktır.[9]

  Evet, cünüb ve hayızlık durumu; Kuran'ı gerek ezberden, gerek yüzünden okuyup, onu her hangi bir kılıf olmaksızın tutmak haram addedilmiştir.

  Ancak bir Kuran ayeti dua niyetiyle okunursa onda bir beis görülmemektedir.[10]

  Zaten âyetteki –Mutahharun- dahi taharet kelimesi, hayızlı ve nüfesa, cünüb ve abdestsiz kimseler için kullanıldığında; bu durumlardan arınıp, gusüllü ve abdestli olmayı gerektirmektedir.[11]

  Hz. Ali anlatıyor: ”Nebi s.a.v. cünüblük hali dışında, her durumda bize Kuran'ı okuyor (ta’lim) ediyordu.” [12]

  Böylece hadiste de ifade edildiği gibi: ”Hayız ve cünüb Kuran'dan her hangi bir şey (sure-ayet) okumasın.” derken, haramiyetini ifade etmektedir. Ancak yemek, içmek, bir bineğe binerken okunacak olan ayet ve duaların okunmasında bir beis yoktur, caizdir.”[13]

  İçerisinde âyetlerin bulunduğu dini kitablar abdestsiz olarak ele alınabilir.

  Kimse bu benim dediğim kayıtsız-şartsız doğrudur, diyemez. Aksi takdirde Allah’ın ezeli ve ebedi kelamını kendi sonlu görüşüyle sınırlamış, onu inhisar altına alıp, iftiraya kadar gitmiş olur. Ondandır ki eskiden yazılan kitabların sonlarında; -Allahu A’lemu bissavab-(Allah en doğru olanını bilir.) denilirdi.

  Denize dalan dalgıçların elerine geçirdikleri hazinenin bir parçasının diğerlerinden farklı olmasıyla inkar edemeyeceği gibi...

  Veya körlerin ayrı ayrı yerlerinden tuttukları fili tarif etmeleri gibi,Kur’an-ın meseleleri tahrif edilmemeli,gözü açık olarak yorumlar ve tarifler yapılmalıdır.  MEHMET ÖZÇELİK  [1] Age. 3 / 1003.Beyzavi.,Ahkam Tefsiri. M.A.Sabuni.Mütr.M.Taşkesenlioğlu. 4 / 413-416.Şafiide aynı görüşte.Tefsir-i Kebir. Fahreddin-i Razi. Terc.heyet. 21 / 253-254.

  [2] Abese.13-16.

  [3] Bak.Tefsir-u Ayatil Ahkam Minel Kur’an.M.A.Sabuni.(Arapça) 2 / 506-507.

  [4] Bak. Kütüb-ü Sitte Muhtasarı.Prof.İ.Canan. 4 / 288-289.

  [5] Bak.Hak Dini Kur’an Dili. Elmalılı Hamdi Yazır. 7 / 4723,(Heyet) 7 / 411, Mecmuatün minet Tefasir. (Arapça) Beyzavi-Nesefi-Hazin-İbni Abbas- 6 / 166-167.

  [6] El-İhtiyar.Abdullah bin M. bin Mevdud. (Arapça) 1 / 13.

  [7] Bakara.222,Tevbe.108.

  [8] Bak.Hidaye.Ebil Hasen A. bin Ebibekr b. Abdil Celil. (Arapça) 1 / 31.

  [9] Bak.Mecmaul Enhur fi Şerhi Mültekal Ebhur. (Arapça) Damad Efendi. 1 / 25-26.

  [10] Bak. İslam İlmihali. Mehmet Dikmen.Sh.215,244.

  [11] Bak. Mevarid.M.Sarı.Sh.942.(Arapça sözlük)

  [12] Tac. (Arapça) Şeyh Mansur Ali Nasıf. 1 / 116.(Hadis kitabı)

  [13] Tac.age. 1 / 119.
  Sen!
  Kandili bile görmeyen kör!
  Kandille neyi göreceksin?


  Sadi-i Şirazi

 2. #17
  1071 ile vurduk mas Girişken Piri Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  881
  Blog Entries
  1
  Rep Gücü
  26

  Cevap: "Abdestsiz Kuran'a dokunmak haram değildir" görüşünün zararları

  RedVEkabul

  Abdestis kuranı kerim nüshası dokunulur diyen kişi. Mustafa islamoğlu ismindeki SAPIK'tır...

  Görüşlerinizin onunla paralel olması ise çok manidardır. Mustafa islamoğlu adındaki haine göre abdestiz kuran dokunulur okunur. Bize göre ASLA dokunulmaz okunulmaz.

  delilsiz cartsız curtsuz demeye hiiiç lüzum yok. ayetle sabittir. siz sadece onu yorumlamakla meşgulsünüz.

  Bizim özümüzde bu vardır. demegoji yapmaya gerek yok. bunun tartışmasını yapmak bile komiktir. yahu bir müslüman zaten günde 5 vakit namaz kılmak zorunda. Var mı buna itirazımız yok!! peki o zaman daha neyin kavgası.

  sabah kalkıyorsun namaz kılacaksın. buna mecbursun.

  öğlen namaz kılacaksın abdest şart

  ikindi hakeza namaz kılacaksın

  akşam ezanı okunuyor namaz kılacaksın

  yatsı olmuş yatmadan önce zaten namaz kılacaksın?

  Allah aşkına zaten bir müslüman 24 saat abdestli.. hürmet denen birşey vardır. yerde gördüğümüz gazete parcasına bile olurda içinde Allah ismi geçer deyip hürmeten basmayıp yerden kaldıran bir toplumuz. Biz vahhabi arap değiliz ki kuran okuduktan sonra başımıza yastık edip uyuyalım..!!!

  * * *

  her halukarda sen günde 5 defa abdestli olmaya mecbursun.. sanki bu vakitlerin dışında extra bir vakit var da sen o ara abdestsiz kuran okuyacaksın..

  bu tarz saldırılar hepsi ehli sünnetin hassas noktalarına dokunup insanların akıllarını bulandırmak üzerinedir. Hedef açık ve bellidir. Bunlar mustafa islamoğlu gibilerin ektiği zehir tohumlarının meyvasıdır..

  Fıkhı olarak: abdestsiz olarakta ezbere kuran okunabilir. Fakat kuranı kerim kitabını dokunmak tutmak için abdestli olunması gerekir. Çünkü o bir 1982 anayasası değil kutsal kitabın ta kendisidir..
  kitapci ve Zümrüd-ü Anka bunu beğendi.
  Aciz bir kul

 3. #18
  Aktif Üye Firtina kitapci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar
  2,435
  Rep Gücü
  0

  Cevap: "Abdestsiz Kuran'a dokunmak haram değildir" görüşünün zararları

  hocam bu arada o aralar disinda vakit var hele avrupada uzun uzun abdestini 4 saat veya 8 saat tutamayanlar icin .... tekrar abdest alinmasi kuran icin ne kadar guzel bisey olsa gerek ben bide sigara ictigim icin dislerimide fircaliyorum abdestden once ...yani atiyorum kurana dokunmak abdestsiz hic haram olamsada yine insan saygidan yine abdestini alir... bikere abdest alinca buyuk bir rahatlama oluyor bende....bugun yolda selpeleye selpeleye yuruyordum rahatsizligim yuzunden hicbisey yapamayacak gucteydim bi abdest aldim elhamdulillah ikindi icin ... o rahatlama abdestin verdigi rahatlama tarif edilemezdi...
  Piri Reis bunu beğendi.

 4. #19
  Aktif Üye Kasirga ihvan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  3,989
  Rep Gücü
  23

  Cevap: "Abdestsiz Kuran'a dokunmak haram değildir" görüşünün zararları

  redvekabul e cizik atmak yetmez sayın yöneticilerimiz duyarlı olsunlar mezhepsiz ve vehhabilerin burada fikirlerini teşhir etmelerine fırsat verilmemeli...mesaları silelim lütfen..müslümanların kafalarını karştırmaya neden fırsat veriliyor...nerdesin reis..

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. "MÜSLÜMAN'A HARAM " ÇEŞMESİ
  Konuyu Açan: melissa, Forum: Hikayeler.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 10-11-2010, 21:32
 2. Her ağaç "çam" değildir !
  Konuyu Açan: Yâde, Forum: Bahçe Dekorasyonu.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 06-04-2009, 17:02
 3. Çocuğunuzun tek doktoru "Çocuk Doktoru" değildir
  Konuyu Açan: kardelen54, Forum: Çocuk Hastalıkları.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 29-11-2008, 00:57
 4. "h " sıradan bir nefes değildir...
  Konuyu Açan: firdevs27, Forum: Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 25-05-2008, 13:43

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •