Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2018/2 yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans başvuruları 20 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yapılan tercihler ve bir sonraki tercihler üzerinden resmi açıklamada bulundu.


KPSS’de atananlar dikkat! ÖSYM açıkladı

KPSS tercih sonrası atama nasıl yapılacak? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS tercih kılavuzu üzerinden şu açıklamayı yaptı: ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
KPSS yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.
KPSS tercih başvuru ücretleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018/2 tercih başvurularında ücret almadı. ÖSYM yayımladığı KPSS tercih kılavuzu içerisinde bir sonraki tercihlerde ücret alınacağını açıkladı.
60 saniyede günün özeti

http://www.soyledim.com/