... ... ...

“Ben ahım şahım
biri değilim,
sadece
Allah’a
layık olmaya çalışan
kendi hâlinde
küçük bir çocuğum hepsi o.
Bu çaresiz kulunu
yalnız bırakma
Allah’ım.”


xxx


“Günah
kötü olan
her türlü şeyi kapsar,
sevapta iyi olan
her türlü şeyi kapsar
günah ve sevap bu hâl üzeredir.
Bazı ibadetler ise
sadece Allah için yapılan
ibadetlerdir.
Bu ibadetlerde
namaz ibadeti,
oruç ibadeti
ve hac ibadeti gibi ibadetlerdir.
Yani bu ibadetler iyilik
yada kötülük kapsamına
pek girmez.
Bu tür ibadetler
sadece Allah’a diz çökme,
saygı ve sevgi göstermedir
ve bu tür ibadetlerin
mükâfatını
Allah dilediği gibi verir
bu Allah’a kalmış bir şeydir.
Allah’ın hüküm koyduğu
belli başlı günahlar
ve sevaplar vardır.
Örneğin içki içmek,
zina etmek,
gıybet etmek,
fitne ve fesat çıkarmak,
nefsimüdafa dışında
insanların canına ve malına
kast etmek ve
insanlara (hayvanlarda dahil)
herhangi bir şekilde
zarar vermek
kısaca kötü olan
her türlü davranış
günahtır.
Bu tür kötü davranışları yapmamak
ve iyilik hâlinde olmak ise sevaptır.
Allah’a diz çökeceğiniz,
saygı ve sevgi göstereceğiniz
namaz, oruç ve hac (hac ve zekât
gibi ibadetler imkânı olanlara
yani yapabilecek durumda
olanlara farzdır, maddi durumu filan
iyi olmayanlara farz değildir)
gibi ibadetlerinizi yapın,
bunun dışında
Allah’ın kesin olarak
hüküm koyduğu
ve yazılacak olan
günahları kesinlikle yapmayın ki
sevaplarınız çoğalsın
ve kurtuluşa erebilesiniz.”


xxx


“Tembellik,
acizlik
ve vurdumduymazlık
İslâm’a uymayan
davranışlardır.
Bunun için
çok çalışkan,
güçlü
ve vefalı olun.
Şunu unutmayın
bu hâl üzere olmakta
bir nevi
ibadettir.”


xxx


“En büyük
ibadet
iradenize (cinsel irade)
hâkim
olmanızdır.”


xxx


“Kötüler
iyilerin hâlinden
anlamazlar,
iyilerde
kötülerin hâlinden
anlayacak değiller.
O hâlde iyilerin yolu iyilere
kötülerin yolu kötülere.
Kötüler iyilerin yoluna geçme
seçeneğine sahiplerdir
ama iyiler kötülerin yoluna
geçme seçeneğine sahip değillerdir.
İyilik ve kötülük
zıt bir kavramdır
ve hep çatışır.
Şuda bir gerçek ki
iyiler
kurtuluşa ererler
kötüler ise
hüsrana uğrarlar.
Ve sizler
iyilerden olun ki
kurtuluşa erebilesiniz.”


xxx


“İslâm’ın olmadığı
bir yerde
huzur
mutluluk
ve düzende olmaz,
İslâm’ın olduğu bir yerde ise
huzur
mutluluk
düzen
kısaca güzel olan
her şey
olur.”


xxx


“İslâm’la
dolup taşan
bir yer
güllerle
dolup taşmış
gibidir.”


xxx


“Dünyanın
en acımasız diktatörü bile
böcekten farksızdır benim için
çünkü
Allah' tan korkan
kuldan korkmaz.”


xxx


“Ölüm
olağanüstü bir dünyanın
kapısını açan anahtardır.”


xxx“Yerinizde olsam
bu gün
günah işlemezdim
çünkü yarın
böyle bir saltanatınız olmayacak.”...Âşık Prens

(kuzey taşdurmaz ; şair yazar)

kuzeytasdurmaz.com