Toplam 6 Sayfadan 1. Sayfa 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 78 sonuçtan 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

    
  A
  A Posteriori Distribution Sonsal Dağılım
  A Priori Distribution Önsel Dağılım
  A4 Letter A4 Mektup
  A4 Small A4 Küçük
  Aabbyyzz Aağğşşzz
  Abandoned Connection Yarıda Kalan Bağlantı
  Abbreviate Kısaltmak
  Abbreviated Kısaltılmış
  Abbreviation Kısaltma
  Abend Olağandışı Son
  Abend Olağandışı Sonlanma
  Aberration Sapınç
  Abnormal End Olağandışı Son
  Abnormal Ending Olağandışı Sonlanma
  Abnormal Reflection Olağandışı Yansıma
  Abort Bir Işi Yarım Bırakma
  Abort Bitirmeden Durdurmak
  Abort -Den Çıkma
  Abort Durdur
  Abort Düşürme
  Abort İptal
  Abort Tamamlamadan Durdurmak
  Abort Vazgeç
  Abort Vazgeçme
  Abort Yarıda Bırakmak
  Abort Action Işlemi Durdur
  Abort Sequence Durdurma Dizisi
  Abort$ Durdur$
  Abortdialog Abortdialog
  Aborted Connection Durdurulmuş Bağlantı
  Aborted Connection Yarıda Kalan Bağlantı
  About Hakkında
  About Arcserve Agent Arcserve Aracısı Hakkında
  About Awfxex Awfxex Hakkında
  About Backup Backup Hakkında
  About Calculator Hesap Makinesi Hakkında
  About Cd Player Cd Okuyucu Hakkında
  About Character Map Karakter Eşlem Hakkında
  About Chat Sohbet Hakkında
  About Chicago Agent Chicago Aracısı Hakkında
  About Clipboard Viewer Pano Görüntüleyicisi Hakkında
  About Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi Hakkında
  About Data Map Veri Haritası Hakkında
  About Disk Defragmenter Disk Birleştiricisi Hakkında
  About Drivespace Drivespace Hakkında
  About Edit Edit Hakkında
  About Fax Viewer Faks Görüntüleyicisi Hakkında
  About File Manager Dosya Yöneticisi Hakkında
  About File Transfer Status Dosya Aktarım Durumu Hakkında
  About Find Fast Hızlı Bul Hakkında
  About Freecell Freecell Hakkında
  About Hearts Hearts Hakkında
  About Hover! Hover! Hakkında
  About Mapinfo Data Installer Mapinfo Veri Yükleyici Hakkında
  About Media Player Ortam Yürütücüsü Hakkında
  About Media Vision Mixer Driver Media Vision Karıştırıcı Aygıtı Hakkında
  About Media Vision Wave Driver About Media Vision Dalga Sürücüsü
  About Microsoft Access Microsoft Access Hakkında
  About Microsoft Equation Editor Microsoft Denklem Düzenleyicisi Hakkında
  About Microsoft Excel Microsoft Excel Hakkında
  About Microsoft File Transfer Microsoft Dosya Aktarımı Hakkında
  About Microsoft Find Fast Microsoft Hızlı Bul Hakkında
  About Microsoft Office Binder Microsoft Office Ciltçi Hakkında
  About Microsoft Office Shortcut Bar Microsoft Office Kısayol Çubuğu Hakkında
  About Microsoft Organization Chart Microsoft Kuruluş Şeması Hakkında
  About Microsoft Powerpoint Microsoft Powerpoint Hakkında
  About Microsoft Powerpoint Viewer Microsoft Powerpoint Göstericisi Hakkında
  About Microsoft System Info Microsoft Sistem Bilgisi Hakkında
  About Microsoft Word Microsoft Word Hakkında
  About Minesweeper Mayın Tarlası Hakkında
  About Msn Find Msn Bul Hakkında
  About Mvi Fm Synth Driver Mvi Fm Brleş Aygıtı Hakkında
  About Net Watcher Ağ İzleyici Hakkında
  About Notepad Not Defteri Hakkında
  About Object Packager Nesne Paketleyici Hakkında
  About Office Binder Office Ciltçi Hakkında
  About Outgoing Faxes Giden Fakslar Hakkında
  About Paint Paint Hakkında
  About Passwords Parolalar Hakkında
  About Phone Dialer Numara Çeviricisi Hakkında
  About Phone Dialer Telefon Çevirici Hakkında
  About Program Manager Program Yöneticisi Hakkında
  About Quick Viewer Hızlı Bakış Hakkında
  About Registry Editor Kayıt Düzenleyici Hakkında
  About Scandisk Scandisk Hakkında
  About Setup Kur Hakkında
  About Soft Font Installer Yazılım Yazıtipi Yükleyicisi Hakkında
  About Solitaire Solitaire Hakkında
  About Sound Recorder Ses Kaydedicisi Hakkında
  About Sysedit Sysedit Hakkında
  About System Monitor Sistem Monitörü Hakkında
  About Telnet Telnet Hakkında
  About The Microsoft Network Microsoft Network Hakkında
  About The Title Başlık Hakkında
  About Title Başlık Hakkında
  About Viewer Gösterici Hakkında
  About Volume Control Ses Denetimi Hakkında
  About Windows 95 Windows 95 Hakkında
  About Winpopup Winpopup Hakkında
  About Wmconfig Wmconfig Hakkında
  About Wordpad Wordpad Hakkında
  Above Üst
  Above Yukarıda
  Above Üstten
  Above Item Öğenin Üstünde
  Above Selected Item Seçili Öğenin Üstünde
  Abs Mutlak
  Abs Mutlakdeğer
  Abs() Mut()
  Absolute Mutlak
  Absolute Address Mutlak Adres
  Absolute Code Makine Dilindeki Kod
  Absolute Code Mutlak Kod
  Absolute Delay Mutlak Gecikme
  Absolute Device Mutlak Aygıt
  Absolute Error Mutlak Hata
  Absolute Error Of Measurement Mutlak Ölçüm Hatası
  Absolute Instruction Makine Dilindeki Komut
  Absolute Instruction Mutlak Komut
  Absolute Instrument Mutlak Ölçü Aleti
  Absolute Links Mutlak Bağlaçlar
  Absolute Links Mutlak Bağlantılar
  Absolute Path Names Mutlak Yol Isimleri
  Absolute Positioned Objects (Apo) Mutlak Konumlu Nesneler (Mkn)
  Absolute Positioned Paragraph Mutlak Konumlu Paragraf
  Absolute Positioning Mutlak Konumlama
  Absolute Pressure Mutlak Basınç
  Absolute Priority Mutlak Öncelik
  Absolute Reference Mutlak Referans
  Absolute Stability Of A Linear System Doğrusal Bir Dizgenin Mutlak Kararlılığı
  Absolute Stability Of A System Bir Dizgenin Mutlak Kararlılığı
  Absolutely Stable System Mutlak Kararlı Dizge
  Absolutely Summable Mutlak Toplanır
  Absolute-Value Device Mutlak Değer Aygıtı
  Absorb Soğurmak
  Absorbent Soğurgan
  Absorbing State Soğurucu Durum
  Absorption Soğurulma
  Absorption Soğurum
  Absorption Cross-Section Etkin Soğurma Alanı
  Absorption Loss Soğurum Yitimi
  Absorption Spectrum Soğurum Izgesi
  Absorption Trap Soğurum Tuzağı
  Absorptive Attenuator Soğurgan Zayıflatıcı
  Absref Mutlakref
  Abstract Öz
  Abstract Özetçe
  Abstract Soyut
  Abstract Syntax Notation (Asn)
  Abstract Syntax Tree Soyut Sözdizim Ağacı
  Abstraction Soyutlama
  Ac/dc Converter Aa/da Çevirici
  Academic Publishing Akademik Yayın
  Acc Microelectronics Pentium(R) Cpu To Pci Bridge Acc Microelectronics
  Pentium(R) Cpu - Pci Köprüsü
  Accel. İvme
  Accelerated Test Hızlandırılmış Test
  Accelerated Test Ivdirilmiş Sınama
  Accelerated Test Ivmeli Sınama
  Accelerating Relay Ivme Bağlağı
  Accelerating Relay Ivme Rölesi
  Acceleration Ivme
  Accelerator Hızlandırıcı
  Accelerator Ivdirgeç
  Accelerator Ivdirici
  Accelerator Card Hızlandırıcı Kart
  Accelerator Key Hızlandırıcı Tuş
  Accelerator Key Hızlandırma Tuşu
  Accelerator Key İvmelendirme Tuşu
  Accelerometer Ivmeölçer
  Accent Diğer
  Accent Color Diğer Renk
  Accept Benimse
  Accept Onayla Kabul Etmek
  Accept All Tümünü Benimse
  Accept Revisions Değişiklikleri Benimse
  Acceptable Level Of Risk Onanabilir Risk Düzeyi
  Acceptable Level Of Risk Onanır Risk Düzeyi
  Acceptable Mean Life Onanır Ortalama Ömür
  Acceptable Quality Level Onanır Nitelik Düzeyi
  Acceptable Use Policies (Nsfnet) Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları
  Acceptance Kabul
  Acceptance Onama
  Acceptance Boundary Onama Sınırı
  Acceptance Criteria Onama Ölçütleri
  Acceptance Probability Onama Olasılığı
  Acceptance Sampling Onama Örneklemesi
  Acceptor Alıcı
  Acceptor Level Alıcı Düzeyi
  Access Access
  Access Erişim
  Access Erişmek
  Access Authorization Erişim Yetkisi
  Access Barred Erişim Engelli
  Access Category Erişim Sınıfı
  Access Code Erişim Kodu
  Access Coding Erişim Kodu
  Access Control Erişim Denetimi
  Access Control (Decnet) Erişim Denetimi (Decnet)
  Access Control (Tcp/ip) Erişim Denetimi (Tcp/ip)
  Access Control Key Erişim Denetim Anahtarı
  Access Control List Erişim Denetim Listesi
  Access Control Lock Erişim Denetim Kilidi
  Access Control Methods Erişim Kontrol Yöntemleri
  Access Database Access Veritabanı
  Access Denied Erişim Engellendi
  Access Key Erişim Tuşu
  Access List Erişim Listesi
  Access Lock Erişim Kilidi
  Access Mode Erişim Modu
  Access Network Erişim Ağı
  Access Number Erişim Numarsı
  Access Period Erişim Dönemi
  Access Privileges Erişim Ayrıcalıkları
  Access Record Erişim Tutanağı
  Access Records Access Kayıtları
  Access Restrictions Erişim Kısıtlamaları
  Access Right Erişim Hakkı
  Access Time Erişim Süresi
  Access Traffic Erişim Trafiği
  Access Type Erişim Türü
  Access V2.0 (*.Mdb) Access V2.0 (*.Mdb)
  Accessed Eriş(Il)Me Tarihi
  Accessed Erişim
  Accessed By Erişen
  Accessibility Erişilebilirlik
  Accessibility Erişim Kolaylığı
  Accessibility Kolay Kullanım
  Accessibility Error Erişebilirlik Hatası
  Accessibility Of Information Bilginin Erişilebilirliği
  Accessibility Options Erişilebilirlik Seçenekleri
  Accessibility Status Erişilebilirlik Durumu
  Accesslinks Add-In Accesslinks İçine-Eklesi
  Accessories Donatılar
  Accessories Ek Birimler
  Accessories Eklentiler
  Accessories\fax Donatılar\faks
  Accessories\games Donatılar\oyunlar
  Accessories\multimedia Donatılar\çoklu Ortam
  Accessory Aksesuar
  Accessory Donatı
  Accessory Eklenti
  Accident Ilinek
  Accident Kaza
  Accidental Ilineksel
  Accidental Raslantısal
  Accidental Jamming Raslantısal Boğma
  Account Hesap
  Account File Hesap Kütüğü
  Account Name Hesap Adı
  Account Number Hesap Numarası
  Accountability Izlenebilirlik (Yazılım)
  Accounting Finansal
  Accounting Hesaplama
  Accounting Muhasebe
  Accounting Machine Sayışım Makinesi
  Accounting Rate Hesaplaşma Oranı
  Accreditation Onay Belgesi
  Accumulate Biriktirmek
  Accumulator Birikeç
  Accumulator Biriktirici
  Accumulator Bus Birikeç Yolu
  Accumulator Register Birikeç Yazmacı
  Accuracy Doğruluk
  Accuracy Class Doğruluk Sınıfı
  Accuracy Of A Measuring Instrument Ölçme Aletinin Doğruluğu
  Accuracy Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Doğruluğu
  Accuracy Of Measurement Ölçümün Doğruluğu
  Accuracy Rating Doğruluk Derecesi
  Acknowledge Alındı
  Acknowledge Alındılamak
  Acknowledge (Ascii Character) (Ack) Olumlu Alındı Karakteri
  Acknowledge Character (Ack) Alındı Damgası
  Acknowledgement Alındı
  Acknowledgement Alındı Bildirimi
  Acknowledgement Alındılama
  Acoustic Akustik
  Acoustic Sesli
  Acoustic Coupler Akustik Bağlayıcı
  Acoustic Coupling Akustik Bağlama
  Acoustic Coupling Akustik Bağlaşım
  Acoustic Shock Akustik Şok
  Acoustic Space Akustik Uzay
  Acoustic Surface Wave Akustik Yüzey Dalgası
  Acquire Edinmek
  Acquisition And Tracking Radar Yakalama Ve Izleme Radarı
  Acronym Kısaad
  Acronym Kısaltma
  Across Yatay
  Across Worksheets Çalışma Sayfaları Boyunca
  Across, Then Down Önce Yan, Sonra Aşağı Sayfaya
  Across, Then Down Önce Yana Sonra Aşağı
  Act Edim
  Action Etki
  Action Eylem
  Action Iş
  Action Işlem
  Action And Reaction Etki-Tepki
  Action Arguments Eylem Bağımsız Değişkenleri
  Action Bar Işlem Çubuğu
  Action Bar Menü Çubuğu
  Action Bar Pull-Down Çekmenü
  Action Failed Eylem Başarısız
  Action Handle Eylem Tutacağı
  Action Item Gereği Beklenen Işlem
  Action Item Gereği Beklenen Öğe
  Action Items Eylem Öğeleri
  Action Items (Continued) Eylem Öğeleri (Devamı)
  Action List Işlem Listesi
  Action Message Işlem Iletisi
  Action Name Eylem Adı
  Action Number Eylem Numarası
  Action On Click Tıklatılınca Yapılan Eylemler
  Action Queries Eylem Sorguları
  Action Type Eylem Türü
  Actionid Eylem Kimliği
  Action-Object Oriented Işlem-Nesne Yönelimli
  Activate Aktif Etme
  Activate Başlatmak
  Activate Etkinleştir
  Activate Etkinleştirme
  Activate Etkinleştirmek
  Activate A Window Pencere Etkinleştir
  Activate A Window Pencereyi Etkinleştirmek
  Activate As Etkinleştir
  Activate As Etkinleştirilecek
  Activate Contents İçeriği Etkinleştir
  Activate Contents İçerik Etkinleştir
  Activate Ruler (Keyname) Cetvelı Etkınleştır
  Activate Task List Etkin Görev Listesi
  Activate Task List Görev Listesi'ni Etkinleştirir
  Activate This Window Bu Pencereyi Etkinleştirir
  Activates Embedded Or Linked Object Katıştırılmış Veya Bağlantılı Nesneyi
  Etkinleştirir
  Activates Task List Görev Listesi'ni Etkinleştirir
  Activates The Task List Görev Listesini Etkinleştirir
  Activation Etkinleştirme
  Activator Canlandırıcı
  Activator Etkinleştirici
  Active Etkin
  Active Button Etkin Düğme
  Active Call Etkin Arama
  Active Chart Etkin Grafik
  Active Code Page Not Available From Con Device Etkin Kod Sayfası Con Aygıtından
  Kullanılamıyor
  Active Control Etkin Denetim
  Active Countermeasures Aktif Saldırı
  Active Countermeasures Etkin Karşı Önlem
  Active Element Etkin Öğe
  Active Element Yürürlükteki Öğe
  Active End Bitiş Ucu
  Active Fax Modem Etkin Faks Modem
  Active Fax Modem Type Etkin Faks Modem Türü
  Active File Etkin Dosya
  Active File Yürürlükteki Dosya
  Active Filters Etkin Süzgeçler
  Active Form Etkin Form
  Active Homing Aktif Özgüdüm
  Active Homing Etkin Özgüdüm
  Active Line Etkin Hat
  Active Link Etkin Bağlantı
  Active Macro Etkin Makro
  Active Maintenance Time Etkin Bakım Süresi
  Active Menace Aktif Tehdit
  Active Menace Etkin Tehdit
  Active Modules Etkin Modüller
  Active Object Etkin Nesne
  Active Page Yürürlükteki Sayfa
  Active Power Aktif Güç
  Active Power Etkin Güç
  Active Program Çalışmakta Olan Program
  Active Redundancy Etkin Artıklık
  Active Reflector Aktif Yansıtıcı
  Active Reflector Etkin Yansıtıcı
  Active Report Etkin Rapor
  Active Risk Aktif Risk
  Active Risk Etkin Risk
  Active Selection Etkin Seçim
  Active Template Etkin Şablon
  Active Threat Aktif Tehdit
  Active Threat Etkin Tehdit
  Active Title Bar Etkin Başlık Çubuğu
  Active Transducer Aktif Dönüştürücü
  Active Transducer Etkin Dönüştürücü
  Active Window Etkin Pencere
  Active Window Border Etkin Pencere Kenarlığı
  Active Window Help Etkin Pencere Yardımı
  Active Wiretapping Aktif Yasadışı Erişim
  Activity Etkinlik
  Activity Faaliyet
  Activity Işleklik
  Activity Işlem
  Activity Counter Işleklik Sayacı
  Activity Ratio Işleklik Oranı
  Actual Gerçek
  Actual Address Gerçek Adres
  Actual Parameter Gerçek Parametre
  Actual Size Gerçek Boyut
  Actuating Force Eyleyici Kuvvet
  Actuating Force Eyleyici Kuvveti
  Actuator Eyleyici
  Actuator Mantıksal Sürücü
  Acute İnce
  Acyclic Çevrimsiz
  Ad Hoc Plansız
  Ad Hoc Tasarsız
  Ad Infinitum Sürgit
  Adapt Bağdaştırmak
  Adapt Uyarlamak
  Adaptability Uyarlanırlık
  Adaptation Uyarlama
  Adapter Adaptör
  Adapter Bağdaştırıcı
  Adapter Address Bağdaştırıcı Adresi
  Adapter Description File (Adf)
  Adapter Disabled Bağdaştırıcı Devre Dışı
  Adapter Information Bağdaştırıcı Bilgisi
  Adapter Not Found Bağdaştırıcı Bulunamadı
  Adapter Settings Bağdaştırıcı Ayarları
  Adapter Slot Number Bağdaştırıcı Yuva Numarası
  Adapter Type Bağdaştırıcı Türü
  Adaptive Uyarlanır
  Adaptive Differential Pulse Code Modulation Uyarlanır Darbe Darbe Kod Kiplenimi
  Adaptive Differential Pulse Code Modulation Uyarlanır Farksal Vurumlu Kod
  Kiplenimi
  Adaptive Equalization Uyarlanır Denkleştirme
  Adaptive Filter Uyarlanır Süzgeç
  Adaptive Learning Uyarlanır Öğrenme
  Adaptive Predictor Uyarlanır Öngörücü
  Adaptive Quantizing Uyarlanır Nicemleme
  Adaptive Routing Uyarlanır Yol Atama
  Adaptor Bağdaştırıcı
  Adaptor Uyarlayıcı
  Adb Adb
  Add Ekle
  Add Eklemek
  Add Listeye Ekle
  Add Topla
  Add Toplama
  Add Accent Bar Vurgulu Çubuk Ekle
  Add After Sonra Ekle
  Add All Add All
  Add Arrow Ok Ekle
  Add As Standard Scheme Standart Grup Olarak Ekle
  Add Authority Ekleme Yetkisi
  Add Autotext Otomatik Metin
  Add Below Aşağı Ekle
  Add Button Düğme Ekle
  Add Caption Type Resim Yazısı Türü Ekle
  Add Caption When Inserting Eklerken Resim Yazısı Koy
  Add Cells As Hücreleri Ekleme Şekli
  Add Colon Sütun Ekle
  Add Column Field Sütun Alanı Ekle
  Add Computer Bilgisayar Ekle
  Add Control Denetim Ekle
  Add Custom Autoformat Özel Otomatik Biçim Ekle
  Add Custom Dictionary Özel Sözlük Ekle
  Add Data Field Veri Alanı Ekle
  Add Directory Dizin Ekle
  Add Driver Sürücü Ekle
  Add Echo Yankı Ekle
  Add Feature Özellik Ekle
  Add File Dosya Ekle
  Add Folder Klasör Ekle
  Add Fonts Yazıtipi Ekle
  Add From File Dosyadan Ekle
  Add Group Grup Ekle
  Add Help Text Yardım Ekle
  Add Indent Girinti Ekle
  Add Item Öğe Ekle
  Add Language Dil Ekle
  Add Left Border Sol Kenar Çizgisi Ekle
  Add Legend Gösterge Ekle
  Add Line Numbering Satır Numaralandırma Ekle
  Add Line Numbering Satır Numaraları Ekle
  Add Line Numbering Satır Numarası Ekle
  Add Map Feature Harita Özelliği Ekle
  Add Matches To List Eski Listeye Ekle
  Add Meeting Minutes To Notes Pages Toplantı Tutanağını Not Sayfalarına Ekle
  Add New Yeni Ekle
  Add New File Type Yeni Dosya Türü Ekle
  Add New Hardware Yeni Donanım Ekle
  Add New Hardware Wizard Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı
  Add New Icon Yeni Simge Ekle
  Add New Instrument Yeni Gereç Ekle
  Add New Model Yeni Model Ekle
  Add New Printer Model Yeni Yazıcı Modeli Ekle
  Add New Record Yeni Kayıt Ekle
  Add Or Remove A Mailer, Reply, Forward, Or Tag The Active Presentation Posta
  Gönderici, Yanıt, Ileti Veya Etkin Sunu Görevi Ekler Veya Kaldırır
  Add Overlay Yardımcı Grafik Ekle
  Add Page Field Sayfa Alanı Ekle
  Add Periods Nokta Ekle
  Add Port Bağlantı Noktası Ekle
  Add Printer Yazıcı Ekle
  Add Printer Driver Yazıcı Sürücüsü Ekle
  Add Printer Icons To Tray Yazıcı Simgelerini Tepsiye Ekle
  Add Printer Wizard Yazıcı Ekleme Sihirbazı
  Add Public Key Ortak Anahtar Ekle
  Add Queue Driver Kuyruk Sürücüsü Ekle
  Add Record Eklenen Tutanak
  Add Reference Başvuru Ekle
  Add Revision Marks Değişiklik İmleri Ekle
  Add Right Border Sağ Kenar Çizgisi Ekle
  Add Routing Slip Dolaştırma Notu Ekle
  Add Row Field Satır Alanı Ekle
  Add Scenario Senaryo Ekle
  Add Section Bölüm Ekle
  Add Share Paylaşım Ekle
  Add Shared Folder Paylaştırılan Klasör Ekle
  Add Slides To Microsoft Word Document Microsoft Word Belgesine Slayt Ekle
  Add Slip Not Ekle
  Add Sound Ses Ekle
  Add Space Boşluk Ekle
  Add Subtotal To Alt Toplam Ekleme Yeri
  Add Table Tablo Ekle
  Add Template Şablon Ekle
  Add Text Metin Ekle
  Add Texture Doku Ekle
  Add The Label Bir Disketi
  Add This Member Bu Üyeyi Ekle
  Add Title Başlık Ekle
  Add To Briefcase Evrak Çantası'na Ekle
  Add To Custom Colors Özel Renklere Ekle
  Add To Dictionary Sözlüğe Ekle
  Add To Dictionary Sözlüğe Kat
  Add To Document Belgeye Ekle
  Add To Favorite Places Sevilen Yerlere Ekle
  Add To Favorite Places Sık Aranan Yerlere Ekle
  Add To Favorites Sık Kullanılanlar'a Ekle
  Add To Field Alana Ekle
  Add To List Listeye Ekle
  Add To Mru Mru'ya Ekle
  Add To Spike Depoya Ekle
  Add To Template Şablona Ekle
  Add To Template Şablona Kat
  Add To Workbook Çalışma Kitabına Ekle
  Add Toolbar Araç Çubuğu Ekle
  Add Transaction Ekleme Hareketi
  Add Unlisted Or Updated Driver Listelenmemiş Veya Güncellenmiş Sürücü Ekle
  Add User(S) Kullanıcı Ekle
  Add Watch Gözcü Ekle
  Add Words To Ekleme Yeri
  Add Words To Ekleneceği Sözlük
  Add/change Partition Lines Öğelerin Aralarını Tıklatın
  Add/remove Ekle/kaldır
  Add/remove Programs Program Ekle/kaldır
  Add/remove Rem Açıklama Ekle/sil
  Add/remove Software Yazılım Ekle/kaldır
  Add-Drop Multiplexer Inmeli-Binmeli Çoğullayıcı
  Added Features Eklenmiş Özellikler
  Added Value Katma Değer
  Addend Toplanan
  Addenda Dictionary Ek Sözlük
  Adder Toplayıcı
  Addiction Tiryakilik
  Addiction (Muds) Tiryakilik (Mud'larda)
  Addin Eklı
  Add-In İçine-Ekle
  Addin.Manager İçıne_ekle.Yönetıcısı
  Adding Ekleme
  Adding Ekliyor
  Adding Backup Server Yedekleme Sunucusu Ekleme
  Add-Ins Add-Ins
  Add-Ins İçine-Ekle
  Add-Ins Available Kullanılabilir İçine-Ekleler
  Addition (Math. Function) Toplama
  Additional Features Ek Özellikler
  Additional Information Ek Bilgi
  Additional Port Information Bağlantı Noktası Ek Bilgisi
  Additional Screen Savers Ek Ekran Koruyucuları
  Additive Toplamsal
  Additive Toplanır
  Additive Component Toplanır Bileşen
  Additive Function Toplanır Işlev
  Additive Noise Toplanır Gürültü
  Additive White Gaussian Noise Toplanır Beyaz Gauss Gürültüsü
  Addmenu Menüekle
  Add-On Eklenti
  Add-On Sonradan Eklenen
  Add-On Synthesizer Card Installed Ekli Birleştirici Kartı Yüklü
  Addrecipient Alıcıekle
  Address Adres
  Address Bulanak
  Address Book Adres Defteri
  Address Book Not Valid. Please Select Another One Adres Defteri Geçerli Değil.
  Lütfen Başka Bir Tane Seçin
  Address Bus Adres Veriyolu
  Address Bus Adres Yolu
  Address Field Adres Alanı
  Address Labels Adres Etiketleri
  Address Message Adres Iletisi
  Address Modification Adres Değişikliği
  Address Of Adres Alma
  Address Register Adres Saklayıcısı
  Address Register Adres Yazmacı
  Address Restrictions Adres Kısıtlamaları
  Address Translation Adres Dönüştürme
  Addressable Adreslenir
  Addressable Memory Adreslenir Bellek
  Addressee Alıcı
  Addressing Adresleme
  Addrout File Kayıt Adres Kütüğü
  Addtable Tabloekle
  Adequate Upuygun
  Adequate Yeterli
  Adhesion Yapışım
  Adhoc (Query) Anlık (Sorgu)
  Adhoc (Query) Plansız (Sorgu)
  Adjacency Bitişiklik
  Adjacency Komşuluk
  Adjacency Graph Bitişiklik Çizgesi
  Adjacency Matrix Bitişiklik Matrisi
  Adjacent Bitişik
  Adjacent Komşu
  Adjacent Channel Komşu Kanal
  Adjacent Channel Interference (Aci) Komşu Kanal Karışması
  Adjacent Channel Selectivity Komşu Kanal Seçiciliği
  Adjacent Columns Bitişik Sütunlar
  Adjoint Of A Matrix Katımlı Matris
  Adjust Ayarlamak Ayarla
  Adjust Arc Yay Ayarla
  Adjust Date/time Tarih/saat Ayarla
  Adjust Filterkeys Settings Süzme Tuşları Ayarlarını Yap
  Adjust Free Space Boş Alanı Ayarla
  Adjust Game Settings Oyun Ayarlarını Yapar
  Adjust Mousekey Settings Fare Tuşları Ayarlarını Yap
  Adjust Object Size To Fit Text Metni Sığdırmak Için Nesne Boyutunu Ayarla
  Adjust Print Settings Yazdırma Ayarları
  Adjust Shape Şekil Ayarla
  Adjust Side Tray Yan Tepsiyi Hizala
  Adjust Stickykeys Settings Yapışkan Tuşlar'ın Ayarlarını Yap
  Adjust To Küçültme/büyütme %
  Adjustable Capacitor Ayarlanır Sığaç
  Adjustable Resistor Ayarlanır Direnç
  Adjustable Speed Drive Hız Ayarlı Sürme
  Adjustable Speed Motor Hız Ayarlı Motor
  Adjuster Ayarlayıcı
  Adjustment Ayar
  Admin Yönetici
  Administer Yönetici
  Administer File System Yönetici Dosya Sistemi
  Administrative Data Processing Yönetsel Bilgi Işleme
  Administrative Domain Yönetsel Alan
  Administrative E-Mail Yönetimsel E-Posta
  Administrative Guidelines Yönetimsel Tüzükler
  Administrative Security Yönetsel Güvenlik
  Administrator Yönetici
  Administrator Mode Yönetici Kipi
  Administrators Yöneticiler
  Admins Yönetici
  Admissibility Conditions Onanırlık Koşulları
  Admissible Onanır
  Admissible Control Input Set Onanır Denetim Girdileri Kümesi
  Adobe Acrobat Adobe Acrobat
  Adopt Benimsemek
  Adopt Edinmek
  Adopted Authority Geçici Yetki
  Adornment Takı
  Adsorption Yüzerme
  Advance Gelışmış
  Advance İlerle
  Advance Ilerlemek
  Advance Ilerletmek
  Advance To The Next Slide Sonraki Slayda Ilerle
  Advanced Gelişmiş
  Advanced Ileri
  Advanced Basic Input/output System (Abios)
  Advanced Connection Settings Gelişmiş Bağlantı Ayarları
  Advanced Controls Gelişmiş Denetimler
  Advanced Controls For ... ... Için Gelişmiş Denetimler
  Advanced Controls For Volume Control Ses Denetimi Için Gelişmiş Denetimler
  Advanced Data Communication Control Procedure (Adccp)
  Advanced Fax Security Gelişmiş Faks Güvenliği
  Advanced Filter Gelişmiş Süzme
  Advanced Filter İleri Süzme
  Advanced Filter/sort Gelişmiş Süz/sırala
  Advanced Find Gelişmiş Bul
  Advanced Function Printing Gelişmiş Işlevli Yazma (Tekniği)
  Advanced Function Printing Data Stream Gelişmiş Işlevli Yazma Veri Akımı
  Advanced Graphics Settings Gelişmiş Grafik Ayarları
  Advanced Interactive Executive (Aix) İleri Etkileşimli Yönetici
  Advanced Micro Devices (Amd)
  Advanced Microcomputer Ileri Mikrobilgisayar
  Advanced Modem Settings Gelişmiş Modem Ayarları
  Advanced Options Gelişmiş Seçenekler
  Advanced Peer To Peer Networking (Appn) Geliştirilmiş Eşdüzeyde Iletişim
  Advanced Port Settings Gelişmiş Bağlantı Noktası Ayarları
  Advanced Postscript Options Gelişmiş Postscript Seçenekleri
  Advanced Power Management (Apm) Gelişmiş Güç Yönetimi
  Advanced Power Management Control Panel Applet Gelişmiş Güç Yönetimi Denetim
  Masası Uygulaması
  Advanced Power Management Driver Gelişmiş Güç Yönetimi Sürücüsü
  Advanced Power Management Support Gelişmiş Güç Yönetimi Desteği
  Advanced Printer Function Gelişmiş Yazıcı Işlevi
  Advanced Program Settings Gelişmiş Program Ayarları
  Advanced Program To Program Communication (Appc) Geliştirilmiş Programdan
  Programa Iletişim
  Advanced Programmable Interrupt Controller Gelişmiş Programlanabilir Kesme
  Denetçisi
  Advanced Research Projects Agency (Arpa) İleri Araştırma Projeleri Ajansı
  Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) İleri Araştırma Projeleri
  Ajansı Bilgisayar Ağı
  Advanced Search Gelişmiş Arama
  Advanced Settings Gelişmiş Ayarlar
  Advanced Settings For Filterkeys Süzme Tuşları Gelişmiş Ayarları
  Advanced Technology Ileri Teknoloji
  Advantage Getiri
  Advantage Üstünlük
  Advertising Pages Ilan Sayfaları
  Advertising Pages Reklam Sayfaları
  Advertising Team Reklam Ekibi
  Affine Properties Ilgin Özellikler
  Affinity User Adına Çalışılan Kullanıcı
  Afghanistan Daylight Time Afganistan Yaz Saati
  Afghanistan Standard Time Afganistan Standart Saati
  Afrikaans Afrikaanca
  After Sonra
  After Build Step Yerleştirmeden Sonra
  After Del Confirm Silme Onayı Sonrasında
  After Insert Ekleme Sonrasında
  After Paragraph Paragraftan Sonra
  After Previous Event Önceki Yürütmeden Sonra
  After Update Güncelleştirme Sonrasında
  Afterglow Kızarıklık Sonrası
  After-Image Değişiklik Sonrası Kopya
  Afternoon Format (Time) Öğleden Sonra Biçimi (Saat Gösterimi)
  Again/ Repeat Last Action Yinele (Son Işlemi)
  Age Yaş
  Age Or Number Of Messages Yaş Veya Ileti Sayısı
  Age Or Total Size Yaş Veya Toplam Boyut
  Agent Acenta
  Agent Aracı
  Agent Etken
  Agent In Use Aracı Kullanımda
  Agent Name Aracı Adı
  Agent Options Aracı Seçenekleri
  Aggregate Küme
  Aggregate Kümelemek
  Aggregate Kümelenmek
  Aggregate Kümeleşme
  Aggregate Toplaşım
  Aggregate Toplaşmak
  Aggregate Toplaştırmak
  Aggressive Etkin
  Aging Yaşlandırma
  Aging Test Yaşlanma Testi
  Ai Yapay Zeka
  Air Circuit Breaker Havalı Kesici
  Air Circuit-Breaker Havalı Kesici
  Air Gap Hava Aralığı
  Airbrush Hava Fırçası
  Aircraft Wireless Control Uçağın Telsiz Kumandası
  Aircraft-Satellite Link Channel Uçak-Uydu Radyo Kanalı
  Airport Surveillance Radar Havaalanı Gözetim Radarı
  Alarm Uyarı Alarm
  Alarm Clock Çalar Saat
  Alarm Signal Alarm Işareti
  Alaskan Daylight Time Alaska Yaz Saati
  Alaskan Standard Time Alaska Standart Saati
  Albanian Arnavutça
  Alert Uyarı
  Alert Uyarmak
  Alert Before Overwriting Cells Hücre Üzerine Yazmadan Uyar
  Alert Box Uyarı Kutusu
  Alert! Uyarı!
  Alerts Refresh Rate Uyarı Yenileme Hızı
  Algebraic Expression Cebirsel Deyim
  Algebraic Manipulation Cebirsel Işlem
  Algebraic Manipulation Cebirsel Işleme
  Algorithm Algoritma
  Algorithmic Language Algoritmik Dil
  Alias Arma
  Alias Diğer Ad
  Alias Öteki Ad
  Aliases (Servers) Takma Isimler (Hizmet Birimlerinin)
  Aliasing (Spectral) Örtüşme
  Align Dayama
  Align Hizala
  Align Hizalamak
  Align Center Ortala
  Align Controls Bottom Denetimleri Alta Hizala
  Align Controls Left Denetimleri Sola Hizala
  Align Controls Right Denetimleri Sağa Hizala
  Align Controls Top Denetimleri Üste Hizala
  Align Drawing Objects Çizim Nesnelerini Hizala
  Align Graphic Grafiği Hizla
  Align Left Sola Hizala
  Align Middle Ortaya Hizala
  Align Objects Nesneleri Hizala
  Align Right Sağa Hizala
  Align Text Metin Hizala
  Align To Grid Denetimleri Kılavuzlara Hizala
  Align To Grid Kılavuz Çizgisine Hizala
  Alignbottom Altahizala
  Aligned Hizalı
  Alignheight Yüksekliğehizala
  Aligning Hizalama
  Aligning Images Resimleri Hizalamak
  Alignleft Solahizala
  Alignment Hizalama
  Alignment Icons Hizalama Simgeleri
  Alignment Of List Text Liste Metninin Hizası
  Alignright Sağahizala
  Alignspacehoriz Yatayboşlukhizala
  Alignspacevert Dikeyboşlukhizala
  Aligntogrid Kılavuzlarahizala
  Aligntop Üstehizala
  Alignwidth Genişliğehizala
  All Tümü
  All Tümünü
  All Active Templates Tüm Etkin Şablonlar
  All Assistants Tüm Yardımcıları
  All At Once Tümüne Birden
  All At Once Tümünü Birden
  All Authority Tam Yetki
  All Border Tüm Kenarlıklar
  All Caps Tümü Büyük
  All Caps Tümü Büyük Harf
  All Co-Managers Tüm Yönetici Yardımcılarını
  All Commands Tüm Komutlar
  All Drives Tüm Sürücüler
  All Endnotes Tüm Sonnotlar
  All Except Borders Kenarlıklar Dışında Tümünü
  All File Details Tüm Dosya Ayrıntıları
  All Files (*.*) Tüm Dosyalar (*.*)
  All Folders Tüm Klasörler
  All Footnotes Tüm Dipnotlar
  All Formats Tüm Biçimler
  All Forms Tüm Formlar
  All Graphics Files Tüm Grafik Dosyaları
  All Hard Drives Tüm Sabit Sürücüler
  All Legends Tüm Göstergeler
  All Levels Tüm Düzeyler
  All Local Drives Tüm Yerel Sürücüler
  All Local Variables As Statics Tüm Yerel Değişkenler Durağan Olarak
  All Macros Tüm Makrolar
  All Managers Tüm Yöneticileri
  All Modules Tüm Modüller
  All Non-Managers Tüm Yönetici Olmayanları
  All Object Authority Tüm Nesne Yetkisi
  All Of Type Tüm Türler
  All Others Tüm Diğerleri
  All Pages Tüm Sayfalar
  All Pages In Range Aralıktaki Tüm Sayfalar
  All Pictures Tüm Resimler
  All Printers Tüm Yazıcılar
  All Public Transporters In The Set Kümedeki Tüm Genel Taşıyıcılar
  All Queries Tüm Sorgular
  All Ranges Tüm Aralıklar
  All Rates Tüm Oranlar
  All Records Tüm Kayıtlar
  All References Tüm Başvurular
  All Reports Tüm Raporlar
  All Reviewers Tüm Gözden Geçirenler
  All Rights Reserved Tüm Hakları Saklıdır
  All Sections Tüm Bölümler
  All Services Tüm Hizmetler
  All Services (Msn And Internet) Tüm Hizmetler (Msn Ve Internet)
  All Services Of The Microsoft Network Tüm The Microsoft Network Hizmetleri
  All Styles Tüm Biçemler
  All Tables Tüm Tablolar
  All Word Commands Tüm Word Komutları
  All Words Tüm Sözcükler
  Allocate Ayır
  Allocate Ayırmak
  Allocate Ayırtmak
  Allocate Özgülemek
  Allocate Yer Ayırmak
  Allocation Ayırma
  Allocation Özgü Kılma
  Allocation Özgüleme
  Allocation Özgülemek
  Allocation Tahsis Etme
  Allocation Unit Yerleşim Birimi
  Allow İzin Ver
  Allow Accented Uppercase Vurgulu Büyük Harfleri Kullan
  Allow Additions Ekleme İzni
  Allow Cell Drag And Drop Hücre Sürükle Ve Bırak
  Allow Deletes Silme İzni
  Allow Editing Düzenlemeye İzin Ver
  Allow Edits Düzenleme İzni
  Allow Fast Saves Hızlı Kaydet
  Allow Filters Süzgeç İzni
  Allow Multi-User Editing Çok-Kullanıcılı Düzenlemeye İzin Ver
  Allow Row To Break Across Pages Satır Sayfalar Arasında Kesilebilir
  Allow Updating Güncelleştirme İzni
  Allow Zero Length Sıfır Uzunluk İzni
  Allowable Izin Verilen
  All-Points Addressable Tüm Noktaları Adreslenir
  All-Pole Filter Tüm Kutuplu Süzgeç
  All-Zero Filter Tüm Sıfırlı Süzgeç
  Alpha Test Birincil Sınama
  Alphabet Abece
  Alphabet Alfabe
  Alphabetic Abecesel
  Alphabetic Alfabetik
  Alphabetic Character Abecesel Damga
  Alphabetic Character Alfabetik Damga
  Alphabetic Code Abecesel Kod
  Alphabetic Code Alfabetik Kod
  Alphabetic Numbers Alfabetik Rakamlar
  Alphabetic String Alfabetik Dizgi
  Alphabetic Word Abecesel Sözcük
  Alphabetic Word Alfabetik Sözcük
  Alphabetical List Alfabetik Liste
  Alphameric Alfanümerik
  Alphanumeric Abecesayısal
  Alphanumeric Alfasayısal
  Alphanumeric Character Alfasayısal Damga
  Alphanumeric Cursor Alfasayısal Imleç
  Alphanumeric Data Alfasayısal Veri
  Alphanumeric Sort Alfasayısal Sıra
  Alphanumeric Sorting Alfasayısal Sıralama
  Alphanumeric/numeric/date Alfasayısal/sayısal/tarih
  Already Downloaded Önceden Yüklenmiş
  Alt Alt
  Alt Graphics State Alt Graphics Durumu
  Alt Key Alt Tuşu
  Alt Key Çift Işlevli Tuş
  Alt State Alt Durumu
  Alt+Space Alt+Araçubuğu
  Alt+Tab Alt+Sekme
  Alter Değiştirmek
  Alternate Almaşık Yedek
  Alternate Almaşmak
  Alternate Değişik
  Alternate Öteki
  Alternate Seçenek
  Alternate Character Set Almaşık Karakter Seti
  Alternate Character Set Öteki Karakter Kümesi
  Alternate Code Page Diğer Kod Sayfası
  Alternate Code Page Öteki Kod Sayfası
  Alternate Collating Sequence Diğer Birleştirme Sırası
  Alternate Current Alternatif Akım
  Alternate Data Search Paths Diğer Veri Arama Yolları
  Alternate Key Alt Tuşu
  Alternate Key Çift Işlevli Tuş
  Alternate Mark Inversion Almaşan Evirmeli Kodlama
  Alternate Mark Inversion (Ami) Almaşık Işaret Evirmeli
  Alternate Mark Inversion Violation Almaşan Kutupluluk Çatışkısı
  Alternate Startup File Location Diğer Başlangıç Dosyası Yeri
  Alternating Almaşan
  Alternating Değişen
  Alternating Function Almaşık Işlev
  Alternating Mark Inversion (Ami) Almaşan Evirmeli Kodlama
  Alternating Series Almaşık Seri
  Alternative Alternatif
  Alternative Seçenek
  Alternative Collating Sequence Diğer Birleştirme Sırası
  Alternative Hypothesis Savlı Hipotez
  Alternative Interfaces Alternatif Arabirimler
  Alternative Route Seçenek Yol
  Alternative Routing Seçenek Yol Atama
  Alternative Set Alternatif Küme
  Alternative Shift Ek Tuş Işlemi
  Alt-Key Combinations Alt-Tuşu Kombinasyonları
  Always Her Zaman
  Always Calc Herzaman Hesapla
  Always Create Backup Her Zaman Yedekle
  Always Create Backup Copy Her Zaman Yedekle
  Always On Top Devamlı Üstte
  Always On Top Her Zaman Üstte
  Always Suggest Her Zaman Öner
  Always Suspend Her Zaman Askıya Al
  Am (Ante Meridiem) Öö (Öğleden Önce)
  Amateur Frequency Band Amatör Radyo Bandı
  Ambient Çevre
  Ambient Ortam
  Ambient Noise Çevre Gürültüsü
  Ambient Pressure Ortam Basıncı
  Ambient Temperature Ortam Sıcaklığı
  American National Standards Institute (Ansi) Amerikan Ulusal Standartlar
  Enstitüsü
  American Standard Code For Information Interchange (Ascii) Bilgi Alışverişi Için
  Amerikan Standart Kodu
  Ammeter Akımölçer
  Amount Miktar
  Amount Per Attachment Birim Ek Ücreti
  Amount Per Month Aylık Miktar
  Amount Per Use Miktar/kullanım
  Ampere-Hourmeter Amper-Saatölçer
  Ampersand Ampersan
  Ampersand Ve Imi
  Amplifier Yükselteç
  Amplifier Yükseltici
  Amplifier Gain Yükselteç Kazancı
  Amplifier Noise Yükselteç Gürültüsü
  Amplitude Genlik
  Amplitude Distortion Genlik Bozunumu
  Amplitude Frequency Conversion Genliğin Sıklığa Çevrilmesi
  Amplitude Linearity Genlik Doğrusallığı
  Amplitude Modulated Oscillation Genlik Kiplenimli Salınım
  Amplitude Modulation (Am) Genlik Kiplenimi
  Amplitude Non-Linearity Genlik Doğrusalsızlığı
  Amplitude Peak Genlik Doruğu
  Amplitude Phase Keying (Apk) Genlik Evre Kiplenimi
  Amplitude Quantized Control Nicemlenmiş Eşzamanlama
  Amplitude Shift Keying (Ask) Sayısal Genlik Kiplenimi
  An Access Field Access Alanı
  An Arc Yay
  An Arrow Ok
  Analog Analog
  Analog Örneksel
  Analog Computer Analog Bilgisayar
  Analog Connections Analog Bağlantılar
  Analog Data Analog Veri
  Analog Data Örneksel Veri
  Analog Data Channel Analog Veri Kanalı
  Analog Input Analog Giriş
  Analog Input Data Analog Girdi
  Analog Measuring Equipment Analog Ölçme Aleti
  Analog Measuring Instrument Analog Ölçme Aygıtı
  Analog Model Analog Model
  Analog Repeater Analog Yineleyici
  Analog Representation Analog Gösterim
  Analog Signal Analog Sinyal
  Analog Signal Örneksel Im
  Analog Transducer Analog Dönüştürücü
  Analog Transmission Analog Iletim
  Analog Transmission Örneksel Gönderim
  Analogical Thinking (Www) Analog Düşünce (Www)
  Analog-To-Digital Converter Analog-Sayısal Çevirgeç
  Analog-To-Digital Converter (Adc) Örneksel-Sayısal-Çevirici
  Analog-To-Digital Transducer Analog-Sayısal Dönüştürücü
  Analogue Clock Control Analog Eşzamanlama
  Analogue Data Channel Analog Veri Kanalı
  Analogue Measuring Instrument Analog Ölçme Aygıtı
  Analysis Analiz
  Analysis Çözümleme
  Analysis Of Variance Değişinti Çözümlemesi
  Analyst Çözümleyici
  Analytical Analitik
  Analytical Çözümlemeli
  Analytical Method Çözümlemeli Yöntem
  Analytical Method Çözümleyici Yöntem
  Analyze Çözümle
  Analyze It With Ms Excel Ms Excel Ile Çözümle
  Analyze Performance Başarımı Çözümle
  Analyze Table Tabloyu Çözümle
  Analyzer Çözümleyici
  Ancestor Node Ata Düğüm
  Anchor And Text Flow Orientation Tutturma Ve Metin Akışı Yönlendirme
  Anchor Characters Saptama Karakterleri
  Anchor Point Başlangıç Ucu
  Anchor Point Dayanak Noktası
  Anchor Point Saptama Noktası
  Anchor Point Tutturma Noktası
  Anchor Tag Sabitleme İmi
  Anchors Sabitleyiciler
  Ancillary Yardımcı
  And Ile
  And Ve
  And Gate Ve Geçidi
  And Operation Birletim
  Angle Açı
  Angle Of Arrival Varış Açısı
  Angle Of Departure Çıkış Açısı
  Angle Of Elevation Yükselme Açısı
  Angle Of Extinction Sönme Açısı
  Angle Of First Slice İlk Dilim(In) Açısı
  Angle Of Ignition Ateşleme Açısı
  Angle Of Incidence Geliş Açısı
  Angle Of Inclination Eğim Açısı
  Angle Of Loss Yitim Açısı
  Angle Of Polarization Ucaylanma (Polarma) Açısı
  Angle Of Reflection Yansıma Açısı
  Angular Bracket (<>) Açılı Parantez
  Angular Error Açısal Hata
  Angular Frequency Açısal Sıklık
  Angular Modulation Açısal Kiplenim
  Angular Resolution Açısal Çözünürlük
  Angular Spacing Açısal Aralık
  Angular Velocity Açısal Hız
  Animate Canlandır(Mak)
  Animate Insertion And Deletion Ekleme Ve Silmeyi Canlandır
  Animate Toolbars Araç Çubukları'nı Canlandır
  Animated Cursor Hareketli İmleç
  Animated Hourglasses Canlandırmalı Kum Saatleri
  Animation Canlandırma
  Animation Effects Canlandırma Efektleri
  Animation Settings Canlandırma Ayarları
  Animation Speed Canlandırma Hızı
  Anisochronous Değişken Aralıklı Eşzamanlı
  Anisochronous Değişken Zaman Aralıklı
  Anisotropic Radiator Yönbağımlı İşıyıcı
  Annealing Tavlama
  Annihilation Yok Ediş
  Annihilation Yok Oluş
  Annotate Ek Açıklama
  Annotation Bilgi Notu
  Annotation Ek Açıklama
  Annotation Format Ek Açıklama Biçimi
  Annotation Mark Ek Açıklama İmi
  Annotation Mark Number Ek Açıklama Imi Numarası
  Annotation Pane Ek Açıklama Penceresi
  Annotation Reference Ek Açıklama Başvurusu
  Annotation Reference (Style) Ek Açıklama Referansı (Biçem)
  Annotation Reference Mark Ek Açıklama Referans Imi
  Annotation Text Ek Açıklama Metni
  Annotation Text (Style) Ek Açıklama Metni (Biçem)
  Annotations Izah Edici Notlar
  Annotations Kısaltmalar
  Annotations Şerhler
  Announce Bildir
  Announcement Duyuru
  Anomalous Propagation Anormal Yayılım
  Anonymous Adsız
  Anonymous Ftp Anonim Ftp
  Another Başka
  Another Database Farklı Veritabanı
  Another Pivottable Diğer Bir Özet Tablo
  Another User Başka Bir Kullanıcı
  Another User Diğer Kullanıcı
  Another User Farklı Kullanıcı
  Ansi Character Set Ansi Karakter Kümesi
  Ansi Characters Ansi Karakterleri
  Answer (To) A Call Çağrıyı Yanıtlamak
  Answer Mode Yanıt Kipi
  Answer Now Şimdi Yanıtla
  Answer Off Yanıt Kapalı
  Answer Seizure Ratio Yakalama-Yanıtlama Oranı
  Answer Wizard Excel Yardımı
  Answer Wizard Microsoft Yardım
  Answer Wizard Yanıt Sihirbazı
  Answer Wizard Yardım
  Answer Wizard Yardım Konuları
  Answerback Karşılık Verme
  Answerback Karşılık Vermek
  Answering Call Çağrı Yanıtlanıyor
  Answering Machine Çağrı Yanıtlama Makinesi
  Answerwizard Yanıtsihirbazı
  Antenna Amplifier Anten Yükselteci
  Antenna Aperture Anten Açıklığı
  Antenna Array Anten Dizilimi
  Antenna Assembly Anten Tümleşkesi
  Antenna Circuit Anten Devresi
  Antenna Directivity Anten Yönlülüğü
  Antenna Mast, Tower Anten Direği, Kulesi
  Antenna Power Gain Antenin Güç Kazancı
  Antenna Spacing Anten Aralığı
  Anti-Aliasing Örtüşme-Önler
  Anticipative System Nedensel Olmayan Dizge
  Anticipatory Nedensel Olmayan
  Anticipatory Önceden Eylemli
  Anticipatory Buffering Önceden Ana Belleğe Alma
  Anticipatory Paging Önceden Sayfalama
  Anticlockwise Saatin Tersi Ynünde
  Anticollision System Çarpışma-Önler Sistem
  Anticorrosive Yenim-Önler
  Antifading Antenna Bayılma-Önler Anten
  Antihunting Circuit Salınım-Önler Devre
  Anti-Jamming Boğma-Önler
  Antinode Karın
  Anti-Overshoot Aşma-Önler
  Antiplugging Protection Ters Moment Koruması
  Antistatic Durağan Olmayan
  Antisymmetric Ters Bakışımlı
  Antiviral Virüs-Önler
  Antiviral Product Virusönler Program
  Anti-Viral Program Virüs-Önler Program
  Anti-Viral Utility Virüs-Önler Program
  Anti-Virus Virüs-Önler
  Anti-Virus Software Anti-Virüs Yazılımı
  Anti-Virus Software Virüs-Önler Yazılım
  Antonyms Karşıt Anlamlılar
  Antonyms Zıt Anlamlılar
  Any Herhangi
  Any Herhangi Bir
  Any Available Document Kullanılabilen Her Belge
  Any Character Herhangi Karakter
  Any Day Herhangi Gün
  Any Digit Herhangi Basamak
  Any Field Herhangi Alan
  Any Letter Herhangi Harf
  Any Object Herhangi Nesne
  Any Part Of Field Alanın Herhangi Bir Bölümü
  Any Reviewer Herhangi Gözden Geçiren
  Any Tables Herhangi Bir Tablo
  Any Time Herhangi Bir Zaman
  Anything Hiçbir Şey
  Anytime Between Bu Tarihler Arasında
  Aperiodic Dönemsiz
  Aperture Açıklık
  Aperture Distortion Açıklık Bozunumu
  Aperture Of The Beam Demet Açıklığı
  Apostrophe Kesme Imi
  App Uyg
  Apparatus Aygıt
  Apparent Motion Göreli Devinim
  Apparent Power Görünür Güç
  Appearance Görünüm
  Appearance Görünüş
  Append Ekle
  Append Sona Eklemek
  Append Sonuna Ekleme Sona Eklemek
  Append Data To Existing Table Varolan Tabloya Veri Ekle
  Append Query Ekleme Sorgusu
  Append To Ekle
  Append To Existing Table Varolan Tabloya Ekle
  Appendices Ekler
  Appendix Ek
  Appendto Ekle
  Apple Desktop Bus Apple Masaüstü Yolu
  Apple Events Apple Olayları
  Apple Extended Keyboard Apple Genişletilmiş Klavye
  Apple Key Elma Tuşu
  Apple Menu Elma Menüsü
  Apple Menu Items Elma Menüsü Öğeleri
  Applet Uygulamacık
  Appletalk Appletalk
  Appletalk Network System Appletalk Ağ Sitemi
  Applicable Filter Uygulanabilir Süzgeç
  Application Uygulama
  Application Background Uygulama Artalanı
  Application Binary Interface (Abi)
  Application Development Environment (Ade)
  Application Enabling Uygulama Altyapısı Sağlama
  Application Execution Error Uygulama Yürütme Hatası
  Application Extension Uygulama Uzantısı
  Application Icon Uygulama Simgesi
  Application Ini File Uygulama(Nın) Ini Dosyası
  Application Integrity Uygulama Bütünlüğü
  Application Layer Uygulama Katmanı
  Application Name Uygulama Adı
  Application Object Uygulamanın Sunduğu Nesne
  Application Operator Uygulama Işletmeni
  Application Program Uygulama Programı
  Application Program Interface Uygulama Programı Arayüzü
  Application Programming Interface (Api) Uygulama Programı Arabirimi (Upa)
  Application Protocol Data Unit (Apdu)
  Application Requester Uygulama Isteğinde Bulunan Program
  Application Server Uygulama Isteğini Karşılayan Program
  Application Server Uygulama Işgöreni
  Application Server Uygulama Sunucusu
  Application Software Uygulama Yazılımı
  Application Space Uygulama Belleği
  Application Specific Integrated Circuit (Asic) Uygulamaya Özgül Tümdevre
  Application Title Uygulama Başlığı
  Application Which Created It Yaratıldığı Uygulama
  Application Which Created It. It Will Be Displayed As An Icon Yaratıldığı
  Uygulama. Simge Olarak Görüntülenecek
  Application Window Uygulama Penceresi
  Application-Oriented Language Uygulamaya Yönelik Dil
  Applications Yaratıcı Bilgisayar Uygulamaları
  Applications Program Uygulama Programı
  Applications Running Çalışan Uygulamalar
  Apply Uygula
  Apply Uygulamak
  Apply A Style Biçem Uygula
  Apply As You Type Yazılırken Uygula
  Apply Color Scheme Renk Grubunu Uygula
  Apply Default Varsayılanı Uygula
  Apply Design Template Tasarım Şablonu Uygula
  Apply Filter Süzgeci Uygula
  Apply Filter/sort Süzgeci/sırayı Uygula
  Apply Format Biçim Uygula(Mak)
  Apply Names Ad Uygula
  Apply Names Uygulanacak Adlar
  Apply Normal Style Normal Biçem Uygula
  Apply Now Şimdi Uygula
  Apply Special Formats To Özel Biçimleri Uygula
  Apply Style(S) Biçem Uygula
  Apply To Uygula
  Apply To All Tümüne Uygula
  Apply To Section Uygulanacak Bölüm
  Apply To This Section Bu Bölüme Uygula
  Apply To This Section Forward Bu Bölümden Sonrasına Uygula
  Apply To Whole Document Tüm Belgeye Uygula
  Applydefault Varsayılanıuygula
  Applyfilter Süzgeciuygula
  Applyfilter/sort Süzgeci/sırayıuygula
  Applying A Font Yazıtipi Uygulama
  Applying Styles Geçerli Biçemler
  Appmaximize Uygulamaekranıkapla
  Appminimize Uygulamasimgedurumunaküçült
  Appmove Uygulamataşı
  Apprestore Uygulamaöncekiboyut
  Approval Onay
  Approved By Onaylayan
  Approved Circuit Güvenli Devre
  Approved Circuit Onaylı Devre
  Approximate Yaklaşık
  Approximate Yaklaşıklamak
  Approximate Size Yaklaşık Büyüklük
  Approximate Value Yaklaşık Değer
  Approximation Theory Yaklaşıklama Kuramı
  Approximation Theory Yaklaşıklık Kuramı
  Appsize Uygulamaboyut
  Apr Nis
  April Nisan
  Aptx Aptx

 2. #2
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  Arabian Daylight Time Arabistan Yaz Saati
  Arabian Standard Time Arabistan Standart Saati
  Arabic Arapça
  Arabic Normalrakam
  Arabic (Algeria) Arapça (Cezayir)
  Arabic (Bahrain) Arapça (Bahreyn)
  Arabic (Egypt) Arapça (Mısır)
  Arabic (Ir[ Kelime Sansürlendi ]) Arapça (Irak)
  Arabic (Jordan) Arapça (Ürdün)
  Arabic (Kuwait) Arapça (Kuveyt)
  Arabic (Lebanon) Arapça (Lübnan)
  Arabic (Libya) Arapça (Libya)
  Arabic (Morocco) Arapça (Fas)
  Arabic (Oman) Arapça (Umman)
  Arabic (Qatar) Arapça (Katar)
  Arabic (Saudi Arabia) Arapça (Suudi Arabistan)
  Arabic (Syria) Arapça (Suriye)
  Arabic (Tunisia) Arapça (Tunus)
  Arabic (U.A.E.) Arapça (B.A.E.)
  Arabic (Yemen) Arapça (Yemen)
  Arabic Number Normal Rakam
  Arabic Number Format Normal Rakam Biçimi
  Arabic Numerals Normal Rakamlar
  Arabic Page Numbers Normal Rakamla Sayfa Numaraları
  Arbitrary Dilemsel
  Arbitrary Gelişigüzel
  Arbitrary Keyfi
  Arbitrary Function Dilemsel Işlev
  Arbitrary Function Gelişigüzel Işlev
  Arbitrary Sequence Computer Gelişigüzel Sıralı Bilgisayar
  Arc Yay
  Arc Cell Ark Hücresi
  Arc Tangent Teğetlik Yayı
  Architecture Mimari
  Archival File Arşiv Dosyası
  Archival File Arşiv Kütüğü
  Archival Location Arşiv Konumu
  Archival Storage Arşivde Saklama
  Archival Storage Arşivleme
  Archive Arşiv
  Archive Belgelik
  Archive Format Arşiv Biçimi
  Archivers Arşivleyiciler
  Archives (Video) Arşivler (Video)
  Archiving Arşivde Saklama
  Archiving Depolama
  Archiving Software Arşivleme Yazılımı
  Archon Ultra Archon Ultra
  Arcing Contact Ark Kontağı
  Arcnet Arcnet
  Arcnet Compatible Arcnet Uyumlu
  Arcserve Agent Arcserve Aracısı
  Arcserve Agent For Windows 95 Windows 95 Için Arcserve Aracısı
  Arcserve Agent Mfc Application Arcserve Aracısı Mfc Uygulaması
  Area Alan
  Area Address Alan Adresi
  Area Chart Alan Grafik
  Area Chart Autoformat Alan Grafiği Otomatik Biçim
  Area Code Alan Kodu
  Area Group Alan Grubu
  Area Integral With No Limits Sınırsız Alan Integrali
  Area Integral With Subscript Limit Altindis Sınırlı Alan Integrali
  Area Integral With Underscript Limit Altyazı Sınırlı Alan Integrali
  Area Name Alan Adı
  Area Pattern Alan Örüntüsü
  Area Sampling Alan Örneklemesi
  Area Work Alan Çalışması
  Areas Alansay
  Areas Of The Disk To Scan Taranacak Disk Alanı
  Argument Argüman
  Argument Bağımsız Değişke
  Argument Bağımsız Değişken
  Argument Bağimsiz_değışken
  Argument Kanıt
  Arguments Parametreler
  Arguments In Scripts Program Parçalarında Kullanılan Parametreler
  Arial Arial
  Arial Arial Tur
  Arial Ms Sans Serif
  Arif- Dnyt-
  Arithmetic Aritmetik
  Arithmetic And Logic Unit (Alu) Aritmetik Mantık Birimi
  Arithmetic Expression Aritmetik Ifade
  Arithmetic Logic Unit (Alu) Aritmetik-Mantık Birimi
  Arithmetic Mean Aritmetik Ortalama
  Arithmetic Operation Aritmetik Işlem
  Arithmetic Operator Aritmetik Işleç
  Arithmetic Shift Aritmetik Kaydırma
  Armour Zırh (Kablo)
  Around Etrafına
  Arrange Dizme
  Arrange Düzenle
  Arrange Düzenleme
  Arrange Yerleştir
  Arrange Yerleştirme
  Arrange All Tümünü Düzenle
  Arrange All Tümünü Yerleştir
  Arrange Icons Simgeleri Düzenle
  Arrange Icons Simgeleri Yerleştir
  Arrange Messages İleti Ayarla
  Arrange Minimized Windows Simgeleşen Pencereleri Yerleştir
  Arrange Windows Pencereleri Yerleştir
  Arrange.All Tümünü.Göster
  Arrangeicons Simgeleriyerleştir
  Arranges Icons In A Grid Simgeleri Kılavuzlara Yerleştir
  Arranging Windows Pencereleri Düzenleme
  Arranging Windows Pencereleri Yerleştirme
  Array Dizi
  Array Dizilim
  Array Declaration Dizilim Bildirimi (Program)
  Array Directivity Dizilim Yönlülüğü (Anten)
  Array Processor Vektör Işlemcisi
  Array Value Is Not Valid Dizi Değeri Geçerli Değil
  Arrival Varış
  Arrival Process Varış
  Arrival Rate Varış Hızı
  Arrival Sequence Access Path Geliş Sıralı Erişim Yolu
  Arrow Ok
  Arrow (Both Directions) Ok (Iki Yönlü)
  Arrow Down Aşağı Ok
  Arrow Head Ok Başı
  Arrow Head Ok Ucu
  Arrow Key Ok Tuşu
  Arrow Key Yön Tuşu
  Arrow Key Behavior Ok Tuşu Davranışı
  Arrow Keys Ok Tuşları
  Arrow Left Sola Ok
  Arrow Right Sağa Ok
  Arrow Symbols Ok Simgeleri
  Arrow Up Yukarı Ok
  Arrow Up And Down Yukarı-Aşağı Ok
  Arrowhead Ok Başı
  Arrowhead Ok Ucu
  Arrows Oklar
  Article Tanımlık
  Articles (Newsgroups) Makaleler (Haber Gruplarında)
  Articulation Eklemleme
  Artifact Yapay Olgu
  Artifact Yapaylık
  Artificial Yapay
  Artificial Intelligence (Ai) Yapay Anlayış
  Artificial Intelligence (Ai) Yapay Us
  Artificial Intelligence (Ai) Yapay Zeka
  Artificial Language Yapay Dil
  Artificial Neural Network Yapay Sinir Ağı
  Artificial Reality Sanal Gerçeklik
  Artificial Vision Bilgisayarla Görme
  Artisoft Artisoft
  Artist Sanatçı
  Artwork Çizim
  As Aşağıdaki Gibi
  As Olarak
  As Türü
  As Attachment Ek Olarak
  As Eighths (4/8) Sekizde Bir (4/8)
  As Global Genel Olarak
  As Halves (1/2) İkide Bir (1/2)
  As Hundreths (30/100) Yüzde Bir (30/100)
  As Icon Simge Olarak
  As New Sheet Yeni Sayfa Olarak
  As Of Last Complete Printing Son Durumda
  As Of Last Update Son Durumdaki Gibi
  As Quarters (2/4) Dörtte Bir (2/4)
  As Queries Sorgu Olarak
  As Shown On Screen Ekranda Göründüğü Gibi
  As Shown When Printed Yazıcıdan Alındığı Gibi
  As Shown When Printed Yazıldığında Göründüğü Gibi
  As Sixteenths (8/16) Onaltıda Bir (8/16)
  As Soon As Possible En Kısa Zamanda
  As Soon As Possible Hemen
  As Tables Tablo Olarak
  As Tenths (3/10) Onda Bir (3/10)
  As Typed Yazıldığı Gibi
  Ascender Harfin Üst Çıkıntısı
  Ascender Satırın Tepesine Kadar Uzantısı Olan Harf
  Ascending Artan
  Ascending Artan Yükselen
  Ascending Order Artan Sıra
  Ascent Çıkış
  Ascent Algorithm Tırmanış Algoritması
  Ascent Line Çıkış Çizgisi
  Ascii Ascii
  Ascii Art Ascii Sanatı
  Ascii Data Ascii Verisi
  Ascii File Ascii Metin Dosyaları
  Ascii Files Ascii Dosyalar
  Ascii Format Ascii Biçimi
  Ascii Named Entities Ascii Karakterle Isimlenmiş Varlıklar
  Ascii Receiving Ascii Alma
  Ascii Sending Ascii Gönderme
  Ascii Setup Ascii Ayarları
  Ascii Text File Ascii Metin Dosyası
  Asic Uygulamaya Özgül Tümdevre
  Ask Sor
  Ask Once Bir Kez Sor
  Ask To Update Automatic Links Otomatik Bağlantıları Güncelleştirmek Için Sor
  Aspect Ratio En-Boy Oranı
  Aspirator Emmeç
  Assemble Birleştirmek
  Assemble Çevirmek
  Assemble Kurmak
  Assembler Birleştirici
  Assembler Çevirici
  Assembler Çevirici Program
  Assembler Language Çevirici Dili
  Assembler Statement Çevirici Deyimi
  Assembly Çevirici
  Assembly Kurgu
  Assembly Montaj
  Assembly Tümleşke
  Assembly Language Birleştirici Dil
  Assembly Language Çevirici Dili
  Assign Ata
  Assign Atamak
  Assign A Level (Outline) Düzey Ata (Ana Hatlar)
  Assign A Number Sayı Ata
  Assign Key To Style Biçeme Tuş Ata
  Assign Macro Name Makro Adı Ata
  Assign Macro To Makro Ata
  Assign New Text To A Bookmark Bir Yer Imine Yeni Metin Ata
  Assign To Ata
  Assign To Atama Yeri
  Assign To Key Tuşa Ata
  Assign To Keyboard Klavyeye Ata
  Assign To Menu Menüye Ata
  Assignment Statement Atama Deyimi
  Assistance Yardım
  Assistant Yardımcı
  Associate Birlikte
  Associate Birliktelik Kurmak
  Associate İlişkilendir
  Associate Ilişkilendirilmiş
  Associate Ilişkilendirme
  Associate Ilişkilendirmek
  Associated With .. Ile Ilişkili
  Associated With .. Ilişkilendirilmiş
  Association Birliktelik
  Association Ilişki
  Association Ilişkilendirme
  Association Control Service Element (Acse)
  Associative Çağrışımsal
  Associative Ilişkili
  Associative Graph Çağrışımsal Çizge
  Associative Linking (Www) Tamamlayıcı Bağlantı (Www)
  Associative Links Tamamlayıcı Bağlaçlar
  Associative Recall Çağrışıma Dayalı Çağrı
  Associative Storage Çağrışımsal Bellek
  Associativity Birleşme
  Assume Varsaymak
  Assumed Value Varsayılan Değer
  Assumption Varsayım
  Assurance Güvence
  Ast Ast
  Asterisk Yıldız
  Asterisk Yıldız Imi
  Asterisk Yıldız Işareti
  Asterisk (*) Yıldız (*)
  Asteroid Belt Astroid Kuşağı
  Asymmetric Bakışımsız
  Asymmetric Element Bakışımsız Öğe
  Asymmetrical Deflection Bakışımsız Yön Sapma
  Asymmetrical Distortion Bakışımsız Bozunum
  Asymmetry Bakışımsızlık
  Asymptote Asemptot
  Asymptote Sonuşur Doğrusu
  Asymptotic Distribution Sonuşurda Dağılım
  Asymptotic Distribution Sonuşurdaki Dağılım
  Asymptotic Efficiency Sonuşurda Etkinlik
  Asymptotic Efficiency Sonuşurdaki Etkinlik
  Asymptotic Normality Sonuşurda Gaussluk
  Asymptotic Stability Sonuşur Kararlılık
  Asymptotic Stability In The Large Sonuşurda Genel Kararlılık
  Asymptotic Standard Error Sonuşurda Standart Hata
  Asymptotically Unbiased Estimator Sonuşurda Yansız Kestirici
  Asymptotically Unbiased Estimator Sonuşurdaki Yansız Kestirici
  Asynchronous Eşzamansız
  Asynchronous Zaman Uyumsuz
  Asynchronous Computer Eşzamansız Bilgisayar
  Asynchronous Execution Zamanuyumsuz Yürütme
  Asynchronous Multiplexing Eşzamansız Çoğullama
  Asynchronous Time Division Multiplexer (Atdm)
  Asynchronous Transfer Mode (Atm)
  Asynchronous Transmission Zamanuyumsuz Gönderim
  At Bşl
  At Değer
  At Category Number Kategori Numarası
  At Column Sütunda
  At Each Change In Aşağıdakinin Her Değişiminde
  At Least Büyük Veya Eşittir
  At Least En Az
  At Line Satırda
  At Most En Çok
  At Most Küçük Veya Eşittir
  At Value Bu Değerde
  Atan Atan
  Atan2 Atan2
  Atanh Atanh
  Athens Atina
  Atm Otomatik Vezne
  Atmosphere Atmosfer
  Atom Atom
  Atom Öğecik
  Atomic Nucleus Atom Çekirdeği
  Atomic Number Atom Numarası
  Atomic Operation Atomik Işlem
  Attach Bağlamak
  Attach Ilişkin Kılmak
  Attach İliştir
  Attach Iliştirmek
  Attach Yamamak
  Attach As Farklı Tuttur
  Attach Note Not İliştir
  Attach Tables Tablo İliştir
  Attach Template Şablon İliştir
  Attach Text Metin İliştir
  Attach Text To Metnin İliştirileceği Yer
  Attach Titles Başlık İliştir
  Attach Toolbars Araç Çubuğu İliştir
  Attach Toolbars Araç Çubukları İliştir
  Attached Access İliştirilmiş Access
  Attached Btrieve İliştirilmiş Btrieve
  Attached Dbase İliştirilmiş Dbase
  Attached Excel İliştirilmiş Excel
  Attached File Bağlanan Dosya
  Attached Files Eklenmiş Dosyalar
  Attached Files İlişikteki Dosyalar
  Attached Files İliştirilmiş Dosyalar
  Attached Fox İliştirilmiş Fox
  Attached Lotus İliştirilmiş Lotus
  Attached Odbc İliştirilmiş Odbc
  Attached Paradox İliştirilmiş Paradox
  Attached Resource Computer Network (Arcnet)
  Attached Servers Bağlı Sunucular
  Attached Text İliştirilmiş Metin
  Attachment Bağlantı
  Attachment Ek
  Attachment Eklenti
  Attachment Unit Interface (Aui)
  Attended Operation Gözetimli Işletim
  Attention Uyarı
  Attention Line Dikkat Satırı
  Attenuation Cılızlama
  Attenuation Zayıflama
  Attenuation Coefficient Cılızlama Katsayısı
  Attenuation Coefficient Zayıflama Katsayısı
  Attenuation Compensation Zayıflama Dengelemesi
  Attenuator Cılızlatıcı
  Attenuator Zayıflatıcı
  Attorneys Avukatlar
  Attribute Öznitelik
  Audibility Işitirlik
  Audible Işitilebilir
  Audible Sesli
  Audible Alarm Sesli Uyarı
  Audible Ringing Signal Işitilir Zil Sesi
  Audible Signal Işitilebilir Im
  Audience Dinleyici
  Audience Hedef Kitle
  Audience Needs Hedef Kitle Ihtiyaçları
  Audience Statement Hedef Kitle Ihtiyaçlarınının Ifadesi
  Audio Audio
  Audio Işitsel
  Audio Ses
  Audio Cd Ses Cd
  Audio Codec Ses Codec
  Audio Compression Ses Sıkıştırma
  Audio Compression Codecs Ses Sıkıştırma Codecs
  Audio Devices Ses Aygıtları
  Audio Format Ses Biçimi
  Audio Frequency Audio Sıklığı
  Audio Frequency Işitme Bandı Sıklığı
  Audio Input Ses Girişi
  Audio Output Ses Çıkışı
  Audio Properties Ses Özellikleri
  Audio Tape Kasetçalar
  Audio Tape Ses Şeridi
  Audiocd Sescd
  Audio-Cd Ses-Cd
  Audiographic Görsel-Yazısal
  Audiovisual Görsel-Işitsel
  Audit Denetlemek
  Audit Software Denetçi Yazılımı
  Audit Trail Bilgiişlem Denetim Tarihçesi
  Audit Trail Denetim Izi
  Audit Trail Denetim Tarihçesi
  Audit Window Denetim Penceresi
  Auditing Denetim
  Aug Ağu
  Augend Toplatılan
  Augmented Matrix Genişletilmiş Matris
  August Ağustos
  Auravision Video Controller Auravision Video Denetleyici
  Auravision Vxp500 Compatible Video Capture Adapter Auravision Vxp500 Uyumlu
  Video Yakalama Bağdaştırıcısı
  Auravision-Orchid Video Capture Driver Auravision-Orchid Video Yakalama Sürücüsü
  Aus Central Daylight Time Avustralya Merkezi Yaz Saati
  Aus Central Standard Time Avustralya Merkezi Standart Saati
  Australian Avustralyaca
  Australian Dollars Avustralya Doları
  Australian Englis Avusturalya İngilizcesi
  Austrian Schillings Avusturya Şilini
  Authentication Aslına Uygunluğun Kanıtlanması
  Authentication Aslına Uygunluk Kodu
  Authentication Aslıyla Aynılığını Kanıtlama
  Authentication Doğrulama
  Authentication Kimlik Kanıtlama
  Authentication Code Aslıyla Aynılık Kodu
  Authentication Code Kimlik Kanıtlama Kodu
  Authentication Failed Kimlik Denetimi Başarısız
  Authentication Information Aslına Uygunluk Bilgisi
  Authentication Information Aslıyla Aynılık Bilgisi
  Authentication Information Kimlik Kanıtlama Bilgisi
  Authentication Period Aslına Uygunluk Süresi
  Authentication Signal Aslıyla Aynılık Sinyali
  Authentication Signal Kimlik Kanıtlama Sinyali
  Authenticator Name Kimlik Denetleyicisi Adı
  Authenticator Type Kimlik Denetleyicisi Türü
  Authenticity Aslına Uygunluk
  Author Yazar
  Authoring Language Yazarlık Dili
  Authoring Tools Yazarlık Araçları
  Authorities Kaynakça
  Authority Yetki
  Authority Entry Kaynakça Girdisi
  Authority Entry Kaynakça Öğesi
  Authorization List Yetki Listesi
  Authorize Yetki Vermek
  Authorized Apple Dealer Yetkili Apple Satıcısı
  Authorized Frequency Yetkilendirilmiş Sıklık
  Auto Oto.
  Auto Otomatik
  Auto Özdevimli
  Auto Activate Otomatik Etkinleştir
  Auto Adjust Otomatik Ayar
  Auto Adjust Özdevimli Ayar
  Auto Answer Otomatik Yanıt
  Auto Answer Özdevimli Yanıt
  Auto Arrange Otomatik Düzenle
  Auto Arrange Otomatik Yerleştir
  Auto Attach Otomatik İliştir
  Auto Attribute Özdevimli Öznitelik
  Auto Call Özdevimli Çağırma
  Auto Center Otomatik Ortala
  Auto Continue Otomatik Devam
  Auto Detect Oto Algıla
  Auto Detect Otomatik Algıla
  Auto Expand Otomatik Genişlet
  Auto Fill Otomatik Doldur
  Auto Fit Into Title Bar Area Başlık Çubuğu Alanına Otomatik Sığdır
  Auto Formats Otomatik Biçimler
  Auto Hide Otomatik Gizle
  Auto Hide Between Uses Kullanımlar Arasında Otomatik Gizle
  Auto Increment Özdevimli Artır
  Auto Indent Otomatik Girinti
  Auto Indent Otomatik Girintile
  Auto Insert Notification Otomatik Ekleme Uyarısı
  Auto Label Otomatik Etiketle
  Auto Linefeed Otomatik Besleme
  Auto Link Otomatik Bağ
  Auto Link Otomatik Bağlantı
  Auto Logon Otomatik Oturuma Girme
  Auto Logon Özdevimli Bağlantı
  Auto Macros Otomatik Makrolar
  Auto Numbering Otomatik Numaralandırma
  Auto Order Otomatik Sırala
  Auto Outline Otomatik Seviyelendir
  Auto Repaginate Otomatik (Yeniden) Sayfalama
  Auto Repeat Otomatik Yinele
  Auto Repeat Özdevimli Yineleme Otomatik Yineleme
  Auto Resize Otomatik Boyutlandır
  Auto Rewind Otomatik Geri Sar
  Auto Scaling Kendiliğinden Ölçekle
  Auto Select Otomatik Seç
  Auto Select Otomatik Seçme
  Auto Sheet Feeder Otomatik Sayfa Besleyici
  Auto Start Otomatik Başlat
  Auto Suspend Otomatik Bekletme
  Auto Tab Otomatik Sekme
  Auto Update Otomatik Güncelleme
  Auto Update Otomatik Güncelleştir
  Auto Update Otomatik Güncelleştirme
  Auto Update Link Otomatik Güncelleştirme Bağı
  Auto(Single) Space

 3. #3
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  B

  B Binding Offset C Cilt Boşluğu
  B Version Beta Sürümü
  B Version Ikincil Sürüm
  Babble Parazit
  Back Desen
  Back Geri
  Back Color Zemin Rengi
  Back Door Gizli Kapı
  Back Doors Arka Kapılar
  Back Matter Arka Bölümler
  Back Off Geri Çekme
  Back Prime Ters Üssü
  Back Scattering Geri Saçılım
  Back Space (Bir) Geri Almak
  Back Space Geri
  Back Style Zemin Biçemi
  Back To Signup Kaydolma'ya Geri Dön
  Back Tracking (Audit) Geri Iz Sürme
  Back Up Yedekle
  Back Up Yedekleme
  Back Up Yedek
  Back Up Copy Yedek Kopya
  Back Up Copy File Yedek Kopya Dosyası
  Back Up Files Dosyaları Yedekle
  Back Up Frequency Yedekleme Sıklığı
  Backbone Omurga
  Backbone Network Omurga Ağ
  Backbone Sites Omurga Bilgisayar Sistemleri
  Background Ardalan
  Background Arka Plan
  Background Arkaplan
  Background Art Alan Zemin
  Background Artalan
  Background Geri Plan
  Background Sayfa Artalanı
  Background Application Arkaplan Uygulaması
  Background Application Art Bölüm Uygulaması
  Background Color Artalan Rengi
  Background Color Zemin Rengi
  Background Data Arkaplan Verileri
  Background Fill Artalan Dolgusu
  Background Objects Artalan Nesnelerini
  Background Pagination Artalanda Sayfa Numaralandırma
  Background Partition Art Bellek Bölümü
  Background Printing Arkaplan Baskı
  Background Printing Artalanda Yazdır
  Background Procedures Artalan Yordamları
  Background Processes Artalan Işlemleri
  Background Processing Arkaplan Işlemleri
  Background Processing Önceliksiz Işlemler
  Background Repagination Artalanda Yeniden Sayfalandır
  Background Shading Artalan Gölgeleme
  Backing Destekleme
  Backing Up/copying Yedekliyor/kopyalıyor
  Backlighted Arkadan Aydınlatmalı
  Backlighted Terminal Arkadan Aydınlatmalı Görüntü Birimi
  Backlit Screen Arkadan Aydınlatılmış Ekran
  Backlog Birikim
  Backlog Hizmet Bekleyen
  Back-Off Geri Çekme
  Backout Geri Çekmek
  Backplane Arkaplan
  Backplane Sırt
  Backpropagation Geri Yayılım
  Backscroll Buffer Lines Geri Sarma Tampon Bellek Satırları
  Backslash Ters Bölü
  Backslash Ters Eğik Çizgi
  Backslash Ters Kesme Imi
  Backspace (Bir) Geri Almak
  Backspace Bir Geri Almak
  Backspace Gerı Al
  Backspace Geri Alma (Tuşu)
  Backspace Geri Tuşu
  Backspace (Ascii Character) (Bs) Geri Alma Karakteri
  Backspace Key Geri Al Tuşu (Silerek Geri Gitme)
  Backspace Key Geri Tuşu
  Backtab Geri Sekme
  Back-To-Back Connection Sırt Sırta Bağlanma
  Backtrack Geriye Dönüş (Yapma)
  Backtrack Search Geriye Dönük Arama
  Backup Yedek
  Backup Yedek Kopya
  Backup Yedekle
  Backup Yedekleme
  Backup Yedeklemek
  Backup Center Yedekleme Merkezi
  Backup Computer Yedekleme Bilgisayarı
  Backup Copy Yedek Kopya
  Backup Copy Yedekleme Kopyası
  Backup Disk Yedekleme Diski
  Backup Facility Yedekleme Merkezi
  Backup File Yedek Dosya
  Backup File Yedekleme Kütüğü
  Back-Up File Yedekleme Dosyası
  Backup Frequency Yedekleme Sıklığı
  Backup Of Yedek
  Backup Operations Yedekleme Işlemleri
  Backup Procedure Yedekleme Yordamı
  Backup Set Yedek Kümesi
  Backup Set For Microsoft Backup Microsoft Backup Için Yedek Kümesi
  Backup Set Label Yedek Kümesi Etiketi
  Backup Sets Yedek Kümeleri
  Backup Status Yedekleme Durumu
  Back-Up System Yedek Dizge
  Backus-Naur Form (Bnf)
  Backward Geri
  Backward Geriye
  Backward Channel Ters Yönde Kanal
  Backward Compatible Geçmişle Bağdaşır
  Backward Shift Operator Geri Kaydırma Işleci
  Backward Signalling Geri Yönde Imleşim
  Backward Wave Geri Yönde Dalga
  Backwards Compatibility Eski Ile Uyumluluk
  Backyard Installation Backyard Yüklemesi
  Bad (Damaged) Area Of The Disk Diskteki Kötü (Bozuk) Alan
  Bad Check Value Bozuk Onay Değeri
  Bad Cluster Bozuk Küme
  Bad Compression Type Yanlış Sıkıştırma Türü
  Bad Connection Kötü Bağlantı
  Bad Data Packet Bozuk Veri Paketi
  Bad Device Name Kötü Aygıt Adı
  Bad Extended Boot Record Bozuk Ek Önyükleme Kaydı
  Bad Extension For File Dosya Için Bozuk Uzantı
  Bad File Mode Geçersiz Dosya Kipi
  Bad File Name Geçersiz Dosya Adı
  Bad File Name Or Number Geçersiz Dosya Adı Veya Numarası
  Bad File Number Kötü Dosya Numarası
  Bad Format Bozuk Biçim
  Bad Io Base Address Kötü Gç Taban Adresi
  Bad Msacm Version Kötü Msacm Sürümü
  Bad Parameter Hatalı Parametre
  Bad Path Hatalı Yol
  Bad Pointer In Message İletide Hatalı Işaretçi
  Bad Scope Bozuk Kapsam
  Bad Sector Bozuk Kesim
  Bad Seek Hatalı Arama
  Bad Table Column Bozuk Tablo Sütunu
  Bad Version Kötü Sürüm
  Badge Kimlik (Kartı)
  Badge Kimlik Kartı
  Bahasa Bahasa Dili
  Bait And Switch Kuş Kapanı
  Balance Denge
  Balance Kalıntı
  Balance Relay Denge Bağlağı
  Balance Relay Denge Rölesi
  Balance Relay Karşılaştırma Bağlağı
  Balanced Circuit Dengeli Devre
  Balanced Code Dengeli Kod
  Balanced Error Dengeli Hata
  Balanced Error Sıfır Toplamlı Hata
  Balanced Mixer Dengeli Karıştırıcı
  Balanced Mode Dengeli Kip
  Balanced Mode Usta-Yamak Kipi
  Balanced Modulator Dengeli Kipleyici
  Balanced Network Dengeli Devre
  Balanced Transmission Line Dengeli Iletim Hattı
  Balanced Two-Port Network Dengeli Iki-Kapılı Devre
  Balanced-To-Ground Circuit Toprağa Dengeli Devre
  Balancing Columns Sütunları Dengeleme
  Balancing Speed Denge Hızı
  Ballistic Galvanometer Balistik Miniakımölçer
  Balloon Balon
  Balloon Top (Grafik Simge)
  Balloon Help Balon Yardım
  Baltic Baltık
  Baltic Language Support Baltık Dil Desteği
  Band Bant
  Band Elimination Bant Bastırma
  Band Rejection Bant Bastırma
  Band-Limited Bant-Sınırlı
  Band-Limited Sınırlı Bantlı
  Band-Pass Amplifier Bant-Geçiren Yükselteç
  Bandpass Filter Bant Geçiren Süzgeç
  Band-Pass Filter Bant-Geçiren Süzgeç
  Bandpass Process Bant Geçen Süreç
  Band-Pass Process Bant-Geçen Süreç
  Bandwidth Bant Genişliği
  Bandwidth Control Bant Genişliği Denetimi
  Bangkok Daylight Time Bangkok Yaz Saati
  Bangkok Standard Time Bangkok Standart Saati
  Bank Name Banka Adı
  Bank Of Öbek
  Bank Of (Filters) Süzgeç Öbeği
  Banner Büyük Başlık
  Banner Kapak Sayfası
  Banner Manşet
  Banyan Banyan
  Bar Çbk
  Bar Çubuk
  Bar and Animation Çubuk Ve Canlandırma
  Bar Border Çubuğun Kenarı
  Bar Chart Çubuk Çizim
  Bar Chart Çubuk Grafik
  Bar Chart Autoformat Çubuk Grafik Otomatik Biçim
  Bar Chart With 3-D Markers 3-B Imli Çubuk Grafik
  Bar Charts Çubuk Çizelgeler
  Bar Code Çubuk Kod
  Bar Code Slot Reader Yuvalı Çubukkod Okuyucu
  Bar Code Wand Çubukkod Okuma Kalemi
  Bar Group Çubuk Grubu
  Bar/column Çubuk/sütun
  Barcode Barkod
  Barcode Çubukkod
  Barometer Basınçölçer
  Barrel Button (Pen)
  Barrel Distortion Fıçı Yankılaşımı Bozunumu
  Barrel-Tap
  Barrier Engel
  Barrier Layer Engel Katmanı
  Barrier Layer Capacitance Engel Katmanı Sığası
  Base Dayandığı
  Base Taban
  Base Temel
  Base Üs
  Base Address Taban Adresi
  Base Address Temel Adres
  Base Field Temel Alan
  Base I/o Port Temel G/ç Bağlantı Noktası
  Base Item Temel Öğe
  Base Multimedia Components Taban Çoklu Ortam Bileşenleri
  Base Os Location Taban Os Konumu
  Base Os Version Taban Os Sürümü
  Base Period Temel Dönem
  Base Quantity Temel Büyüklük
  Base Register Taban Yazmacı
  Base Station Üs Istasyonu
  Base Station Üs Radyosu
  Base Storage Temel Bellek
  Base Style Taban Biçem
  Base Unit Of Measurement Temel Ölçüm Birimi
  Base Windows Components Temel Windows Bileşenleri
  Baseball '94 Baseball '94
  Baseband Ana Bant
  Baseband Tabanbant
  Baseband Tabankuşak
  Baseband Amplifier Tabanbant Yükselteci
  Baseband Local Area Network Tabanbant Yerel Alan Ağı
  Baseband Modem Tabanbant Modemi
  Baseband Signalling Tabanbantta Sinyalleşme
  Based On ...Ya Dayanarak
  Based On Taban Biçem
  Baseline Dayanak
  Baseline Taban Çizgisi
  Baseline Document Dayanak Belgesi
  Basic Temel
  Basic Characters Temel Karakterler
  Basic Code (Text) (*.Txt) Basic Kodu (Metin) (*.Txt)
  Basic Colors Temel Renkler
  Basic Combined Programming Language (Bcpl)
  Basic Configuration Temel Yapılandırma
  Basic Feasible Solution Temel Olurlu Çözüm
  Basic Files (*.Bas) Basic Dosyaları (*.Bas)
  Basic Help Temel Yardım
  Basic Information Unit (Biu)
  Basic Input/output System (Bios) Temel Giriş-Çıkış Sistemi
  Basic Predicate (Sql) Tekli Karşılaştırma Belirtimi
  Basic Skills Temel Yetiler
  Basic Solution Temel Çözüm
  Basics (Help) Temel Bilgiler (Yardım)
  Basis Of A Space Bir Uzayın Doğurayı
  Basis Set Doğuran Küme
  Basis Set Temel Küme
  Basque Bask Dili
  Basque Baskça
  Bass Bas
  Bastion Hosts Savunma Kalesi Ana Makineleri
  Batch Parti
  Batch Toplu
  Batch Toplu Iş
  Batch Yığın
  Batch File Toplu Dosya
  Batch File Toplu Iş Dosyası
  Batch File Toplu Iş Kütüğü
  Batch File Missing Toplu Iş Dosyası Eksik
  Batch Input Toptan Giriş
  Batch Job Toplu Iş
  Batch Printing Toplu Yazdırma
  Batch Processing Toplu Iş Işleme
  Batch Processing Toplu Işlem
  Batch Processing Toptan Işleme
  Batch Variation Parti Değişimi
  Batch Variation Parti Değişintisi
  Bathtube Curve U-Eğrisi
  Battery Pil
  Battery Charger Batarya Yükleci
  Battery Level Akü Düzeyi
  Battery Meter Akü Ölçeri
  Battery Pack Pil Takımı
  Battery Remaining: Unknown Kalan Akü: Bilinmiyor
  Baud Baud
  Baud Rate Baud Hızı
  Baud Rate Baud Oranı
  Baud Rate Veri Iletişim Hızı
  Baudot Code Baudot Kodu
  Bay Kompartıman
  Bay Yuva
  Bayes Estimation Bayes Kestirimi
  Bayes Solution Bayes Çözümü
  Bayesian Decision Theory Bayesçi Karar Kuramı
  Bayesian Statistics Bayes Istatistiği
  Bboard İlan Tahtası
  Bbs Folder Bbs Klasörü
  Bbs Message Bbs İletisi
  Bbs Subfolder Bbs Alt Klasörü
  Bbss And Libraries Bbsler Ve Kitaplıklar
  Bcc Gizli
  Bcc Gizli Bilgi
  Bcd Ikili Kodlanmış Onlu
  Beacon Hat Kesintisi Iletisi
  Beacon Parıldak
  Beacon Frame Hat Kesintisi Iletisi
  Beacon Message Hat Kesintisi Iletisi
  Beacon Tracking Parıldak Yardımıyla Izleme
  Beaconing Station Hat Kesinti Iletisi Gönderen Istasyon
  Beaconing Terminal Hat Kesinti Iletisi Gönderen Uçbirim
  Beam Demet
  Beam Huzme
  Beam İşın
  Beam Antenna Yönlendirilmiş Anten
  Beam Splitter Demet Bölücü
  Beam Transmission Yöneltilmiş Yayın
  Beam Width Huzme Açıklığı
  Beamsplitter Demet Bölücü
  Bearer Services Taşıyıcı Hizmetler
  Bearing Kerteriz
  Bearing Konum Açısı
  Bearing Correction Kerteriz Düzeltme
  Bearing Error Kerteriz Hatası
  Bearing Indicator Kerteriz Göstergesi
  Bearing Resolution Kerteriz Çözünürlüğü
  Beat Vuru
  Beat Frequency Vuru Sıklığı
  Beat Oscillator Vurulu Salıngaç
  Beep Bip
  Beep Sesle Uyarmak
  Beep Sesli Uyarı
  Beep On Error Actions Hata Durumunda Ses Çıkar
  Beeper Bipleyici
  Before Önce
  Before Del Confirm Silme Onayı Öncesinde
  Before Giving Up Retry Vazgeçmeden Önce
  Before Insert Ekleme Öncesinde
  Before Paragraph Paragraftan Önce
  Before Sheet Sayfadan Önce
  Before Update Güncelleştirme Öncesinde
  Before-Image Değişiklik Öncesi Kopya
  Begin Message On Cover İletiye Kapakta Başla
  Begin Print Job Yazdırma Işine Başla
  Begin Searching Aramaya Başla
  Beginner Acemi
  Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code (Basic)
  Beginning Of Field Alan Başı
  Beginning/ending Anchor Başlangıç / Bitiş (Saptama) Noktası
  Belarusian Beyaz Rusça
  Belgian Belçika
  Belgian Dutch Belçika Hollandacası
  Belgian Francs Belçika Frangı
  Belgian French Belçika Fransızcası
  Bell Zil
  Bell (Ascii Character) (Bel) Zil Karakteri
  Bellows Körük
  Bell-Shaped Curve Çan Eğrisi
  Belongs At Beginning Of Drive Sürücünün Başlangıcındaki
  Belongs At End Of Drive Sürücünün Sonundaki
  Belongs In Middle Of Drive Sürücünün Ortasındaki
  Below Alt
  Below Aşağı
  Below Aşağıda
  Below Alttan
  Below Item Öğenin Altında
  Below Selected Item Seçili Öğenin Altında
  Belt Kuşak
  Ben Gamze
  Benchmark (Test) Değerlendirme Deneyi
  Benchmark Problem Denektaşı
  Benchmark Problem Denektaşı Sorunu
  Benchmark Test Denektaşı Testi
  Benchmarking Denektaşına Vurmak
  Bend Radius Kıvrılma Yarıçapı
  Bending Radius Kıvrılma Yarıçapı
  Beneath Text Metin Sonu
  Benign Virus Iyicil Virüs
  Berkeley Software Distribution (Bsd)
  Bernoulli Trials Bernouilli Denemeleri
  Best Available Kullanılabilen En İyisi
  Best Estimator Eniyi Kestirici
  Best Fit En Uygun
  Best For On-Screen Viewing Ekranda Görünüm Için En Iyi Şekilde
  Best For Printing Yazdırma Için En Iyi Şekilde
  Best Format En İyi Biçim
  Best Scale For Slide Show Slayt Gösterisi İçin En Uygun Ölçek
  Beta (Lower Case) Beta (Küçük Harf)
  Beta (Upper Case) Beta (Büyük Harf)
  Beta Learning
  Beta Test Ikincil Sınama
  Beta Testing Beta Sınaması
  Beta Version Beta Sürümü
  Beta Version Ikincil Sürüm
  Betadist Betadağ
  Betainv Betaters
  Between Aralık
  Between Arasında
  Between Arada
  Between Categories Kategoriler Arasında Kesişsin
  Between The Lines Entry Eleş Giriş
  Between Tick Marks Kategori Sayısı
  Between Tick-Mark Labels Bulunan Kategori Sayısı
  Between Tries Wait Denemeler Arası
  Between-Group Variance Öbekler Arası Değişinti
  Between-The-Lines Entry Beleş Giriş
  Beyond-The-Horizon Ufuk Ötesi
  Beyond-The-Horizon Propagation Ufuk Ötesine Yayılım
  Bezier Bezier
  Bezier Screen Saver Bezier Ekran Koruyucusu
  Bias Sapma
  Bias Yanlılık
  Bias Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yanlılık Hatası
  Biased Estimator Yanlı Kestirici
  Biased Sample Yanlı Örneklem
  Bidirectional Çiftyönlü
  Bidirectional Ikiyönlü
  Bidirectional Antenna Ikiyönlü Anten
  Bidirectional Flow Çiftyönlü Akış
  Bidirectional Printing Iki Yönlü Baskı
  Bidirectional Support Iki Yönlü Yazma Desteği
  Biff Biff
  Big Bang Theory Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi
  Big Oracle Blocks (Bob)
  Bilateral Antenna Ikiyanlı Anten
  Bilateral Control Çiftyanlı Eşzamanlama
  Bilinear Form Çiftdoğrusal Biçim
  Bilinear Interpolation Çiftdoğrusal Aradeğerleme
  Bilingual Keyboard Iki Dilli Klavye
  Billing Faturalama
  Billing Code Faturalama Kodu
  Billing Code (Dword) Faturalama Kodu (Çıftsözcük)
  Billing Error Probability Faturalandırma Yanılgı Olasılığı
  Billing Information Faturalama Bilgisi
  Billing Integrity Fatura Doğruluğu
  Billing Integrity (Probability) Fatura Eksiksizliği
  Billing Statement Faturalama Raporu
  Bimetal Thermometer Çiftmetalli Sıcaklıkölçer
  Bimetallic Instrument Çiftmetalli Alet
  Bimodal Distribution Iki-Doruklu Dağılım
  Bin Kutu
  Bin Sele
  Bin Sepet
  Bin Feed Seleden Besleme
  Bin Feed Sepetten Besleme
  Bin Selection Sepet Seçimi
  Binaries Ikililer
  Binarize Ikilileştirmek
  Binary Ikili
  Binary Arithmetic Operation Ikili Aritmetik Işlem
  Binary Asynchronous Communication Ikili Eşzamansız Iletim
  Binary Asynchronous Transmission Ikili Eşzamansız Iletim
  Binary Code Ikili Kod
  Binary Coded Decimal (Bcd) Ikili Düğümlenmiş Onlu Yazım
  Binary Coded Decimal (Bcd) Coding Ikiye Kodlanmış Onlu
  Binary Communications Protocol İkili Iletişim Kuralları
  Binary Compatibility Standards (Bcs)
  Binary Control Characters İkili Kontrol Karakterleri
  Binary Digit Ikili Sayı
  Binary File Format İkili Dosya Biçimi
  Binary Files Ikili Dosyalar
  Binary Format Ikili Biçim
  Binary Image Ikili Imge
  Binary Large Object (Blob)
  Binary Logic Gate Ikili Geçit
  Binary Logic System Ikili Mantık Dizgesi
  Binary Number System Ikili Sayı Dizgesi
  Binary One Ikili Tabanda Bir
  Binary Rate Ikili Hız
  Binary Signal Ikili Sinyal
  Binary Sort Ikili Sıralama
  Binary State Ikili Durum
  Binary Symmetric Channel Ikili Bakışımlı Kanal
  Binary Synchronous Communication (Bisync) Ikili Eşzamanlı Iletim
  Binary Synchronous Transmission Ikili Eşzamanlı Iletim
  Binary System Ikili Sistem
  Binary To Decimal Conversion Ikiliden Onluya Çevrim
  Binary Tree Ikili Ağaç
  Binary Value İkili Değeri
  Binary Zero Ikili Tabanda Sıfır
  Binary-To-Decimal Conversion Ikiliden Onluya Çevirim
  Bind Bağlamak
  Binder Cilt
  Binder Ciltçi
  Binder Document Unbinder Cilt Belgesi Ciltten Çıkarıcı
  Binder Help Ciltçi Yardımı
  Binder Properties Cilt Özellikleri
  Binder Reconciler Cilt Uzlaştırıcısı
  Binder Routing Cilt Dolaştırma
  Binding Bağlama
  Binding Documents Belgeleri Ciltleme
  Binding Margins Ciltlenecek Belgeler Için Kenar Boşlukları
  Bindings Bağlantılar
  Binomdist Bınomdağ
  Binomial Binom
  Binomial Ikiterimli
  Biographical Note Biyografik Not
  Bionics Biyonik
  Biorthogonal Çiftdikgen
  Bios Date Bios Tarihi
  Bios Name Bios Adı
  Bios Version Bios Sürümü
  Bipolar Çift Kutuplu
  Bipolar Iki Kutuplu
  Bipolar Coding Kutupsal Kodlama
  Bipolar Nonreturn To Zero Kutupsal Sıfıra Dönüşsüz
  Bipolar Non-Return To Zero Signalling Kutupsal Sıfıra Dönüşsüz Sinyalleşme
  Bipolar Return To Zero Kutupsal Sıfıra Dönüşlü
  Bipolar Return To Zero Signalling Kutupsal Sıfıra Dönüşlü Sinyalleşme
  Birth And Death Process Doğma-Ölme Süreci
  Birth Process Doğum Süreci
  Birth Rate Doğum Hızı
  Birth Rate Doğum Oranı
  Birth-And-Death Process Doğum-Ölüm Süreci
  Bisector Açıortay
  Bispectrum Ikiz-Spektrum
  Bistable Iki Durumlu
  Bistable Amplifier Iki Durumlu Yükselteç
  Bistable Relay Iki Durumlu Röle
  Bit Bit
  Bit Ikil
  Bit Allocation Bit Atama
  Bit Allocation Bit Ayırma
  Bit Error Probability Bit Hata Olasılığı
  Bit Error Rate Bit Hata Oranı
  Bit Error Rate Ikil Hata Oranı
  Bit Instruction Bit Komutu
  Bit Interleaving Bit Biniştirme
  Bit Interleaving Bit Serpiştirme
  Bit Map Bit Eşlemi
  Bit Map Bit Haritası
  Bit Map Display Bit Eşlemi Görüntüsü
  Bit Operation Bit Işlemi
  Bit Operation Ikil Işlemi
  Bit Pattern Bit Örüntüsü
  Bit Pattern Ikil Örüntüsü
  Bit Pattern Generator Ikil Örüntüsü
  Bit Per Second (Bps) Saniyede Bit Sayısı
  Bit Position Bit Konumu
  Bit Position Ikil Konumu
  Bit Rate Bit Hızı
  Bit Rate Ikil Hızı
  Bit Stream Bit Katarı
  Bit String Bit Dizgisi
  Bit/s Bit/saniye
  Bitmap Bit Eşlemi
  Bitmap Nokta Esaslı
  Bitmap Compression Biteşlem Sıkıştırma
  Bit-Map Graphics Tüm Noktaları Adreslenir Grafik
  Bitmap Image Bit Eşlem Resmi
  Bitmap Is Corrupted Bit Eşlem Bozulmuş
  Bitmap Only Sadece Bit Eşlem
  Bitmap Open Error Biteşlemi Açma Hatası
  Bitmap Printing Nokta Esaslı Baskı
  Bitmapped Nokta Esaslı
  Bitmapped Character Nokta Esaslı Karakter
  Bitmapped Display Nokta Esaslı Ekran
  Bit-Mapped Display Tüm Noktaları Adreslenir Görüntü Birimi
  Bitmapped Font Nokta Esaslı Fon
  Bitmapped Images Bit Eşlemli Imgeler
  Bitmapped Picture File Bit Eşlemli Resim Dosyası
  Bitmaps Bit Eşlemler
  Bitmaps (*.Bmp) Biteşlemler (*.Bmp)
  Bit-Order Of Transmission Iletimde Bit Düzeni
  Bit-Oriented Bite Yönelik
  Bit-Oriented Ikile Yönelik
  Bit-Oriented Protocol Bite Yönelik Protokol
  Bit-Oriented Protocol Ikile Yönelik Protokol
  Bits Per Character Bit/karakter
  Bits Per Second Saniyede Bit Sayısı
  Bits Per Second (Bps) Bit/saniye (Bps)
  Bit-Serial Bit-Dizisel

  Bit-Serial Ikil-Dizisel
  Bitwise Bit Bit
  Bitwise Bitsel
  Bksp Gerı
  Bkup Ydk
  Black Siyah
  Black and White Siyah Beyaz
  Black And White Siyah Beyaz
  Black And White Display Renksiz Ekran
  Black And White Display Siyah-Beyaz Ekran
  Black And White Overheads Siyah Beyaz Asetatlar
  Black Body Kara Cisim
  Black Box Kara Kutu
  Black Box Model Kara Kutu Modeli
  Black Cartridge Empty Siyah Kartuş Boş
  Black On White Beyaz Üstüne Siyah
  Black Text Siyah Metin
  Black Thatch Siyah Örgü
  Black With Grayscale Fill Gri Ton Dolgulu Siyah
  Black With White Fill Beyaz Dolgulu Siyah
  Black-And-White Siyah-Beyaz
  Blacks/unblacks The Screen Ekranı Karart/olduğu Gibi Bırak
  Blank Boş
  Blank Boşluk
  Blank Yazısız
  Blank Binder Boş Cilt
  Blank Character Boşluk Karakteri
  Blank Database Boş Veritabanı
  Blank Disk Biçimlendirilmemiş Disk
  Blank Disk Boş Disk
  Blank Document Boş Belge
  Blank Form Boş Form
  Blank Line Boş Satır
  Blank Lines Below Slides Boş Satırlar Slaytların Altında
  Blank Lines Next To Slides Boş Satırlar Slaytların Yanında
  Blank Presentation Boş Sunu
  Blank Presentation.Pot Boş Sunu.Pot
  Blank Screen Boş Ekran
  Blank Space Boş Alan
  Blank Window Boş Pencere
  Blank.Pot Boş.Pot
  Blanket Örtü
  Blanketing (Sinyal) Ezme
  Blanketing Örtme
  Blanking Silme
  Blanking Tıkama
  Blanks Boşluklar
  Blanks~1 Boşekr~1
  Blind Kapatmak
  Blind Algorithm Gözü Kapalı Algoritma
  Blind Area Gölgeli Bölge
  Blind Carbon Copy (Bcc) Görünmeyen Mektup Kopyası
  Blind Equalizer Gözü Kapalı Denkleştirici
  Blind Test Gözü Kapalı Sınama
  Blind Text Gizli Bilgi
  Blind Text Gizli Metin
  Blink Yanıp Sönme
  Blink Rate Yanıp Sönme Hızı
  Blink Rate Yanıp Sönme Oranı
  Blinking Yanıp Sönen
  Blinking Yanıp Sönme
  Blinking Bar Yanıp Sönen Çubuk
  Blinking Cursor Yanıp Sönen İmleç
  Blinking Square Yanıp Sönen Kare
  Block Blok
  Block Öbek
  Block Öbeklemek
  Block Tıkamak
  Block Chaining Blok Zincirleme
  Block Chaining Blok Zincirlemesi
  Block Copy Blok Kopyalama
  Block Copy, Delete, Move Öbek Kopyalama, Silme, Taşıma
  Block Cursor Blok İmleç
  Block Delete Blok Silme
  Block Device Tables Blok Aygıt Tabloları
  Block Diagonal Matrix Blok Köşegen Matris
  Block Diagonal Matrix Öbek Köşegen Matris
  Block Diagram Blok Çizeneği
  Block Diagram Öbek Çizeneği
  Block Encryption Blok Şifreleme
  Block Length Blok Uzunluğu
  Block Length Öbek Uzunluğu
  Block Mode Blok Blok Iletim
  Block Move Blok Taşıma
  Block Operation Blok Işlemi
  Block Overhead Bloğun Destek Bitleri
  Block Overhead Blok Destek Bitleri
  Block Paragraphs İki Yana Yaslı Paragraflar
  Block Payload Bloğun Yararlı Yükü
  Block Quantization Öbek (Blok) Nicemlemesi
  Block Quantization Öbek Nicemlemesi
  Block Quotation Blok Alıntı
  Block Selection Blok Seçim
  Block Selection Blok Seçimi
  Block Structured Language Blok Yapılı Dil
  Block Transfer Blok Gönderimi
  Block Transfer Öbek Aktarımı
  Blockbody Blok Gövde
  Block-By-Block Processing Blok-Blok Işleme
  Block-By-Block Processing Öbek-Öbek Işleme
  Blocking Öbekleme
  Blocking Tıkanıklık
  Blocking Tıkanma
  Blocking Capacitor Ayırma Sığacı
  Blocking Factor Bloklama Boyu
  Blocking Factor Öbekleme Boyu
  Blocking Mail Sistemi Kilitleyen Posta Mesajları
  Block-Write Blok Yazma
  Blooming Beneğin Parıldaması (Ekran)
  Blooming Yankının Aşırı-İşıklılığı
  Blow-Out Coil Üfleme Bobini
  Blue Mavi
  Blue And Black Mavi Ve Siyah
  Blue Background Mavi Artalan
  Blue Dot Mavi Nokta
  Blue Rivets Mavi Perçinler
  Blues 256 Maviler 256
  Blurring Bulandırma
  Board Devre Kartı
  Board Pano
  Board Games Tahta Üzerinde Oynanan Oyunlar
  Bode Diagram Bode Çizeneği
  Bode Diagram Bode Çiziti
  Body Gövde
  Body Elements (Html) Gövde Elemanları (Html)
  Body Text Gövde Metin
  Body Text Gövde Metni
  Body Text Indent Gövde Metni Girintisi
  Body Text Periods Gövde Metni Noktası
  Body Text Size Should Be At Least Slayttaki En Küçük Gövde Metni Boyutu
  Body Text Style Gövde Metin Biçemi
  Boilerplate Text Demirbaş Metin (Şablonlar)
  Bold Kalın
  Bold Koyu
  Bold Italic Kalın İtalik
  Bold Off Kalın Değil
  Bold On Kalın
  Bold Tags Koyulaştırma Imleri
  Boldface Kalın
  Boldface Kalın Stil
  Boldface Koyu
  Boldface Type Kalın Yazıtipi (Ailesi)
  Bold-Italic Kalın-İtalik
  Bond Bağ
  Bond Bağlamak
  Bond Bono
  Bonus Ödül
  Bonus Score Ödül Skor
  Book Kitap
  Book Packaging (As/400) Kitaplık Düzeninde Yerleştirme
  Bookkeeping Operations Kırtasiye Işlemleri
  Bookmark Kalınan Yer Imi
  Bookmark Yer Imi
  Bookmark Define Yer İmi Tanımla
  Bookmark Name Yer İmi Adı
  Bookmark Reference Yer Imi Referansı
  Bookmark Text Yer İmi Metni
  Bookmarked Area Yer Imi Konmuş Alan
  Bookmarked Area Yer Imli Alan
  Bookmarks Yer İmleri
  Boolean Boolean
  Boolean (Instructions) Boole (Komutları)
  Boolean Algebra Boole Cebiri
  Boolean Character Boole Damgası
  Boolean Function Boole Işlevi
  Boolean Instructions Boole Komutları
  Boolean Operation Boole Işlemi
  Boolean Operator Boole Işleci
  Boolean Operator Mantık Işleci
  Booster Amplifier Ek Güç Yükselteci
  Boot Işletim Sistemini (Yeniden) Yüklemek
  Boot Önyükleme
  Boot Device Önyükleme Aygıtı
  Boot Disk Önyükleme Diski Sistem Yükleme Diski
  Boot Process Önyükleme Işlemi
  Boot Sector Önyükleme Kesimi
  Boot Sector Önyükleme Sektörü
  Boot Virus Önyükleme Virüsü
  Booths Satış Pavyonu (Fuarda)
  Booting Önyükleme
  Bootp Server Bootp Sunucusu
  Boot-Sector Infector Önyükleme Virüsü
  Bootstrap Önyükleme Önyükleyici
  Bootstrap Önyükleyici
  Bootstrap Routine Önyükleme Yordamı
  Bootstrap Sector Önyükleme Sektörü
  Bootstrap Sector Virus Önyükleme Virüsü
  Bootstrapping Başlatma
  Bootstrapping Önyükleme
  Border Kenar
  Border Kenarlık
  Border Kuşatan Sınır
  Border Sınır
  Border Color Kenarlık Rengi
  Border Guide Kenarlık Kılavuzu
  Border Line Kenarlık Çizgisi
  Border Line Style Kenarlık Çizgi Biçemi
  Border Line Style Kenarlık Çizgisi Biçemi
  Border Spacing Kenarlık Aralığı
  Border Style Kenarlık Biçemi
  Border Type Kenarlık Tipi
  Border Weight Sınır Kalınlığı
  Border Width Kenarlık Genişliği
  Borders And Shading Kenarlıklar Ve Gölgeleme
  Borrow Digit Ödünç Sayamağı (Basamağı)
  Both Her İkisi
  Both Cannot Be Saved. Pick The One To Keep Her Ikisi De Kaydedilemez. Korumak
  Istediğinizi Seçin
  Bottleneck Darboğaz
  Bottom Alt
  Bottom Alta
  Bottom Alttan
  Bottom Aşağıya
  Bottom Dip
  Bottom Son
  Bottom (Footer) Alt (Altbilgi)
  Bottom Border Alt Kenarlık
  Bottom Centered Alta Ortalı
  Bottom Double Border Alt Çift Kenarlık
  Bottom Margin Alt Boşluğu
  Bottom Margin Alt Kenar Boşluğu
  Bottom Margin Alt Kenarlık
  Bottom Of Page Sayfanın Altı
  Bottom Of Page [Footer] Sayfa Altı [Altbilgi]
  Bottom Of The Screen Ekranın Altı
  Bottom Row Alt Satır
  Bottom Up Design Tabandan Tepeye Tasarım
  Bottom-Left Sol Alt
  Bottom-Right Sağ Alt
  Bottoms Alt Kenarlar
  Bottom-Up Aşağıdan Yukarıya
  Bottom-Up Design Aşağıdan Yukarı Tasarım
  Bottom-Up Programming Aşağıdan Yukarıya Programlama
  Bounce Geri Dönme
  Bounce Sekme
  Bounce Yansıma
  Bounce (For A Contact Circuit) Sıçrama (Kontak)
  Bounced Mail Geri Seken Posta
  Bound Bağımlı
  Bound Column İlişkili Sütun
  Bound Electron Bağlı Elektron
  Bound Object Frame İlişkili Nesne Çerçevesi
  Bound To Unknown Type Bilinmeyen Türe Bağlama
  Boundary Sınır
  Boundary Value Problem Sınır Değer Sorunu
  Bounded Growth Sınırlı Büyüme
  Bounded Growth Sınırlı Büyümeli
  Bounded Input Bounded Output System Sınırlı Girdili Sınırlı Çıktılı Sistem
  Bounded Input Bounded Output System (Bibo System) Sınırlı Çıktılı Dizge
  Bourdon Tube Bourdon Borusu
  Bowl Çanak
  Box Kutu
  Box Margins Kutu Kenar Boşluğu
  Box Shadow Kutu Gölgesi
  Boxed Edit (Control)
  Boxed Paragraph Kutulanmış Paragraf
  Boxes In The Chart Şemadaki Kutular
  Boxes Selected Seçilen Kutular
  Bozo Filters
  Brace Kaşlı Ayraç
  Brace Süslü Ayraç
  Brace ({}) Çengelli Parantez
  Braces Bağlayıcı Ayraç
  Bracket Köşeli Ayraç
  Bracket (&#91;]) Köşeli Parantez
  Brackets Denoting A Type Of Interval Bir Tür Aralık Belirten Köşeli Ayraçlar
  Braid Örgü (Kablo)
  Brainstorming Beyin Fırtınası Yapmak
  Bra-Ket Ayraç
  Bra-Ket (Bra) Ayraç (Sol)
  Bra-Ket (-Ket) Ayraç (Sağ)
  Braking Durdurma Denetimi
  Braking Control Durdurma Denetimi
  Braking Control Frenleme Denetimi
  Branch Dal
  Branch Dallanmak
  Branch Sapmak
  Branch Address Dallanma Adresi
  Branch Address Sapma Adresi
  Branch Exchange Ikincil Santral
  Branching Dallanma
  Branching Instruction Sapma Komutu
  Branching Process Dallanma Süreci
  Brand Awareness And Loyalty Marka Farkındalığı Ve Bağımlılığı
  Brass Pirinç
  Brazilian Portuguese Brezilya Portekizcesi
  Brazilian Portuguese Portekizce
  Brazilian Portuguese Portekizce (Brezilya)
  Breach Güvenliği Kırmak
  Break Bitir
  Break Break
  Break Çik
  Break Kes
  Break Kesme
  Break Link Bağlantıyı Kes
  Break On All Errors Her Hatada Kes
  Break On All Errors Tüm Hatalarda Kes
  Break The Link Bağlantıyı Kes
  Break When Expression Has Changed Deyim Değiştiğinde Kes
  Break When Expression Is True Deyim Doğru Olduğunda Kes
  Break When Value Changes Değer Değiştiğinde Kes
  Break When Value Is True Değer Doğru Olduğunda Kes
  Breakaway Point Kopma Noktası (Kök Yereğrisinin)
  Breakdown Bozulma
  Breakdown Çökme
  Breakdown Delinme (Gaz)
  Break-Even Point Başabaş Noktası
  Break-In Point Kavuşma Noktası (Kök Yereğrisinin)
  Breaking Capacity Kesme Yeteneği (Şalter)
  Breaking Capacity (Of A Switching Device Or Fuse) Kesme Gücü
  Breaking Current Kesme Akımı (Şalter)
  Breaking Link Bağlantı Kesme
  Breaking Torque Durdurma Burusu
  Breakpoint Kesme Noktası
  Breakpoint Text Kesme Noktası Metni
  Breeches Joint Çatal Ek (Kablo)
  Breve Kısa
  Brevity (Writing) Özlülük (Yazmada)
  Brick Tuğla
  Bricks Tuğlalar
  Bridge Köprü
  Bridge Rectifier Köprülü Doğrultucu
  Bridge Tap Aldı
  Bridge Tap Hat Çıkması
  Bridge Tap Hat Prizi
  Bridge Tap Priz
  Briefcas Evrakçan
  Briefcase Evrak Çantası
  Briefcase Database Evrak Çantası Veritabanı
  Briefcase Setup Evrak Çantası Kur
  Brightness Parlaklık
  Brightness Control Parlakık Denetimi
  Brilliance Parlaklık
  Bring Forward Öne Getir
  Bring Forward Üste Getir
  Bring In Front Of Text Metnin Önüne Getir
  Bring To Front En Üste Getir
  Bring To Front Öne Getir
  Bring Up A Calculator Hesap Makinesi Aç
  Bring.To.Front Öne.Getır
  Bringtofront Önegetir
  British İngilizce
  British English İngiltere İngilzcesi
  British Standards Institute (Bsi)
  Broad Side Yansıtıcı - Yayındırıcı
  Broadband Geniş Bant
  Broadband Genişbantlı
  Broadband Amplifier Genişbantlı Yükselteç
  Broadband Antenna Genişbantlı Anten
  Broadband Communication Genişbantlı Iletişim
  Broadband System Geniş Bantlı Sistem
  Broadcast Yayımlamak
  Broadcast Yayın
  Broadcast As Yayın Türü
  Broadcast Bands Yayın Bantları
  Broadcast Medium Yayın Ortamı
  Broadcast Message Yayın Iletisi
  Broadcast Rate (Seconds) Yayın Hızı (Saniye)
  Broadcast Recognition Access Method (Bram)
  Broadcast Station Yayın Istasyonu
  Broadcast Studio Yayın Stüdyosu
  Broadcast Topology Yayın Topolojisi
  Broadcast Transmission Radyo Yayın
  Broadcast Transmission Radyofonik Yayın
  Broadside Antenna Enine İşımalı Anten
  Broken Word Bölünmüş Sözcük
  Brown Kahverengi
  Brown Marble Kahverengi Mermer
  Browse (Içeriğinin) Gözden Geçirilmesi
  Browse Göz Atma
  Browse Göz Atmak
  Browse Gözat
  Browse Gözle Taramak
  Browse Cover Page Kapak Sayfasına Gözat
  Browse For Computer Bilgisayarlara Gözat
  Browse For Folder Klasöre Gözat
  Browse For Icon Simge Için Gözat
  Browse For Media Viewer Title Ortam Görüntüleyici Için Gözat
  Browse For Printer Yazıcılara Gözat
  Browse For Sound Files Ses Dosyaları Için Gözat
  Browse Master Gözatma Yöneticisi
  Browse This Cd Bu Cd'ye Gözat
  Browse Up Or Down Yukarı Veya Aşağı Göz At
  Browse Windows 95 Printers Windows 95 Yazıcılarına Gözat
  Browser Göz Gezdirici
  Browser Master Gözatma Yöneticisi
  Browsers Inceleyici
  Browsing For Wallpaper Duvar Kağıdı Için Gözatılıyor
  Browsing Options Gözatma Seçenekleri
  Brush Fırça
  Bubble Board Kabarcık Bellek Kartı
  Bubble Memory Kabarcık Bellek
  Bubble Sort Elemeli Sıralama
  Bubbles Kabarcıklar
  Bucket Biriktirme Yeri
  Budget Graph Bütçe Grafiği
  Budget Graph Bütçe Grafığı
  Budget Summary Bütçe Özeti
  Budget Summary Bütçe Özetı
  Budgeter Bütçe
  Buffer Arabellek
  Buffer Tampon
  Buffer (In Project Management) Yedek Zaman Aralığı
  Buffer Amplifier Yastık Yükselteç
  Buffer Cache Tampon Önbelleği
  Buffer Memory Yastık Bellek
  Buffer Occupancy Yastık Bellek Doluluğu
  Buffer Register Yastık Saklayıcı
  Buffer Size Arabellek Boyu
  Buffering Arabelleğe Alma
  Bug Çapar
  Bug Hata
  Bugs Programdaki Hatalar
  Build Build
  Build Oluştur
  Build Yerleştir
  Build Event Olay Oluştur
  Build Options Yerleştirme Seçenekleri
  Build Slide Text Slayt Metni Yerleştir
  Build Table Of Contents From İçindekiler Tablosunun Yaratılacağı Kaynak
  Build Table Of Figures From Şekiller Tablosunun Yaratılacağı Kaynak
  Build This Object Yerleştirilecek Nesne
  Build/play Object Nesneyi Yerleştir
  Building Anticipation
  Building File List Dosya Listesi Oluşturuluyor
  Built In Yerleşik
  Built-In Yerleşik
  Built-In Dictionary Yerleşik Sözlük
  Built-In Functions Yerleşik İşlevler
  Built-In Toolbars Available Kullanılabilir Yerleşik Araç Çubukları
  Bulb Ampul
  Bulgarian Bulgarca
  Bulgarian (Latin) Bulgarca (Latin)
  Bulk Toplu
  Bulk Yığın
  Bulk Yığınsal
  Bulk Data Transmission Yığınsal Veri Iletimi
  Bulk Delay Toplu Gecikme
  Bulk Delay Yığınsal Gecikme
  Bulk Sampling Yığın Örneklemesi
  Bulk Transmission Yığınsal Veri Iletimi
  Bullet Imleme
  Bullet Koyu Nokta
  Bullet M. İmi
  Bullet Madde Imi
  Bullet Madde İmleri
  Bullet (Alt+0149) Mermi Imi
  Bullet Character Madde İmi Karakteri
  Bullet Characters With Bullets Madde İmi Karakterlerini Madde İmleriyle
  Bullet Default Varsayılan Madde İmleri
  Bullet Key Mermi Imi Tuşu
  Bullet Position Madde İmi Konumu
  Bullet Style Madde İmi Biçemi
  Bullet Text Metin
  Bullet Tool Mermi Imi Aracı
  Bulleted Madde İmleri İle
  Bulleted List Madde İmli Liste
  Bulleted List Item Mermi İmli Liste Öğesi
  Bulleted Paragraph Imli Paragraf
  Bulleted Paragraph Madde Imli Paragraf
  Bulleted Paragraph Mermi Imli Paragraf
  Bulletin Board Folder İlan Tahtası Klasörü
  Bulletin Board Services Duyuru Tahtası Hizmetleri
  Bulletin Board Services (Bbs) Elektronik Bülten Tahtası Hizmet Birimleri
  Bulletin Boards Bülten Tahtaları
  Bulletin Boards And File Libraries İlan Tahtaları Ve Dosya Kitaplıkları
  Bullets And Numbering Madde İmleri Ve Numaralandırma
  Bullets From Madde İmlerinin Seçileceği Yazıtipi
  Bunched Conductor Demet Iletken
  Bundled Software Donanımla Gelen Yazılım
  Burned-In Image Izi Kalan Görüntü
  Burst (Kağıt) Ayırma
  Burst Çoğuşma
  Burst Patlama
  Burst Communication Çoğuşmalı Iletişim
  Burst Errors Received Alınan Sinyal Dizisi Hatası
  Burst Mode Çoğuşma Kipi
  Burst Mode Tekelci Kip
  Burst Mode Communication Çoğuşmalı Iletişim
  Burst Packets Dropped Bırakılan Burst Paketleri
  Burst Packets Dropped Bırakılan Veri Paketleri
  Burst Receive Gap Time Burst Alma Aralığı Süresi
  Burst Send Gap Time Burst Gönderme Aralığı Süresi
  Burster Kağıt Ayırıcı
  Burster Kağıt Düzenleyici
  Bus Bara
  Bus Veriyolu
  Bus Yol
  Bus Access Control Veriyolu Erişim Denetimi
  Bus Driver Veriyolu Sürücüsü
  Bus Mouse Bus Fare
  Bus Mouse Taşıta Bağlanan Fare
  Bus Network Veriyolu Ağı
  Busbar Bara
  Busbar Toplayıcı Çubuk
  Bush Matrix Bush Matrisi
  Business Card İş Kartı
  Business Case Olurluk Önerisi
  Business Data Processing Yönetsel Bilgi Işleme
  Business Graphics Utility İş Çizimleri Hizmet Programı
  Business Information Service Iş Hayatıyla Ilgili Bilgi Hizmeti
  Business Partner Çözüm Ortağı
  Business Process Iş Süreci
  Busy Kullanımda
  Busy Meşgul
  Busy Hour Meşgul Saat
  Busy State Meşgul Durum
  Busy Tone Meşgul Sinyali
  Busy-Flash Signal Meşgul İşığı
  Button Düğme
  Button Configuration Düğme Yapılandırması
  Button Editor Düğme Düzenleyici
  Button Face Düğme Yüzü
  Buzzer Vızlayıcı
  By Aralık
  By Değer
  By Gruplama Türü
  By Kaydeden
  By Tarafından
  By Yapan
  By Yaratan
  By 1st Level Paragraphs 1. Düzey Paragraflara Göre
  By Author Yazarı
  By Changing Cell Değişecek Hücre
  By Columns Sütunlar
  By Comment Açıklamaya Göre
  By Connections Bağlantılara Göre
  By Created Yaratana Göre
  By Date Tarihe Göre
  By Default Aksi Istenmediği Taktirde
  By Delete Date Silme Tarihine Göre
  By Description Tanıma Göre
  By Drive Letter Sürücü Harfine Göre
  By File Type Dosya Türüne Göre
  By Folder Klasöre Göre
  By Free Space Boş Alana Göre
  By Letter Harfe Göre
  By Location Konuma Göre
  By Modified Değiştirene Göre
  By Name Ada Göre
  By Open Files Açık Dosyalara Göre
  By Origin Kaynağa Göre
  By Paragraph Paragrafa Göre
  By Rows Satırlar
  By Shared Folders Paylaştırılan Klasörlere Göre
  By Size Boyuta Göre
  By Type Türe Göre
  By Word Sözcüğe Göre
  Bycreated Yaratanagöre
  Bymodified Değiştirenegöre
  Byname Adagöre
  Bypass Atlama
  Bypass Yangeçitleme
  By-Pass Yangeçit
  Bypass Capacitor Yangeçit Sığacı
  Bypass Channel Yangeçit Kanalı
  By-Product Yanürün
  Byte Bayt
  Byte Sekizli
  Byte Counts Bayt Sayısı
  Byte Per Inch (Bpi)
  Byte Stuffing Bayt Dolgulaması
  Byte Stuffing Sekizli Dolgulaması
  Byte-Oriented Sekizli
  Byte-Oriented Sekizliye Yönelik
  Byte-Oriented Memory Sekizli-Tabanlı Bellek
  Byte-Oriented Protocol Sekizliye Yönelik Protokol
  Bytes Free ... Byte Boş
  Bytes In Cache Önbellekteki Bayt Miktarı
  Bytes Read/sec Okunan Bayt/san
  Bytes Read/second Okunan Bayt/saniye
  Bytes Received: %Lu (Current Connection) Alınan Bayt: %Lu (Geçerli Bağlantı)
  Bytes Sent: %Lu (Current Connection) Gönderilen Bayt: %Lu (Geçerli Bağlantı)
  Bytes/sec Bayt/san
  Byte-Serial Sekizli-Dizisel
  Byte-Serial Transmission Sekizli-Dizisel (Bayt Dizisel) Iletim
  Bytype Türegöre

 4. #4
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  C
  C Size C Boyutu
  C Size Sheet C Boyutlu Sayfa
  C Size Sheet C Boyutu Kağıt
  C Size Sheet C Boyutu Sayfa
  Cabinet Dolap
  Cable Kablo
  Cable Kablolu Tv
  Cable Capacitance Kablo Sığallığı
  Cable Duct Kablo Oluğu
  Cable Loss Kablo Kaybı
  Cable Loss Kablo Yitimi
  Cable Television (Catv) Kablolu Tv
  Cable Transmission Kablo Üzerinden Iletim
  Cable Tv (Catv) Kablolu Tv
  Cable Type Kablo Türü
  Cache Önbellek
  Cache Buffer Ön Arabellek
  Cache Memory Cep Bellek
  Cache Memory Önbellek
  Cache Misses (Sectors Per Second) Önbellek Kaçışları (Kesim/saniye)
  Cache.Exe = "Disk Cache Utility" Cache.Exe = "Disk Önbellek Yardımcı Programı"
  Cache.Exe = "Disk Cache Utility" Cache.Exe = "Disk Önbellekleme Programı"
  Cacheclk.Exe = "Helix Disk Cache" Cacheclk.Exe = "Helix Disk Önbellekleme"
  Caching Önbelleğe Alma
  Cadence Signal Ritimli Sinyal
  Caesar Ciphers Sezar Şifresi
  Cairo Kahire
  Calc Hesap
  Calc Sheet Sayfayı Hesapla
  Calc Sheet Tabloyu Hesapla
  Calculate Hesapla
  Calculate Hesaplama
  Calculate Document Belgeyi Hesapla
  Calculate Now Şimdi Hesapla
  Calculating Cells Hesaplanan Hücreler
  Calculating Pivottable Hesaplanan Özet Tablo
  Calculation Hesap
  Calculation Hesaplama
  Calculation Options Hesaplama Seçenekleri
  Calculator Hesap Makinesi
  Calculator Hesaplayıcı
  Calculus Analiz
  Calculus Hesap
  Calculus Of Variations Değişimler Hesabı
  Calendar Takvim
  Calendar Type Takvim Türü
  Calibrate Ayarla
  Calibration Ayar
  Calibration Kalibrasyon
  Calibration Frequency Ayar Sıklığı
  Calibration Frequency Kalibrasyon Sıklığı
  Calibration Information Ayar Bilgisi
  Call Ara
  Call Arama (Telefon)
  Call Çağir
  Call Çağırma
  Call Çağırmak
  Call Çağrı
  Call Abandonment Probability Çağrı Terk Olasılığı
  Call Abandonment Probability Çağrının Yarıda Bırakılma Olasılığı
  Call Accounting Çağrı Muhasebesi
  Call Accounting Çağrı Sayışımı
  Call Add-On Çağrı Ekleme
  Call Blocking Çağrı Tıkama
  Call By Address Adresle Çağırım
  Call By Name Adla Çağırım
  Call By Reference Referans Ile Çağrı
  Call By Value Değer Ile Çağrı
  Call Charge Arama Ücreti
  Call Completion Ratio Çağrı Sonuçlanma Oranı
  Call Disconnection Çağrı Sökme
  Call Distributor Çağrı Dağıtıcısı
  Call Diversion Çağrı Saptırma
  Call Diversion Çağrı Yönlendirme
  Call Duration Çağrı Süresi
  Call Failure Probability Çağrı Başarısızlık Oranı
  Call Failure Ratio Çağrı Başarısızlık Oranı
  Call Fee Arama Ücreti
  Call Graph Çağrı Çizgesi
  Call Hold Çağrı Tutma
  Call Level Interface (Cli)
  Call Log Çağrı Günlüğü
  Call Log Options Çağrı Günlüğü Seçenekleri
  Call Packet Çağrı Paketi
  Call Per Centisecond (Ccs) Yüz Saniyedeki Çağrılar
  Call Pre-Emption Çağrı Boşaltma
  Call Preferences Arama Tercihleri
  Call Processing Çağrı Işleme
  Call Processing Çağrı Kotarma
  Call Progress Tones Çağrı Kotarılma Tonları
  Call Request Çağrı Istemi
  Call Restriction Çağrı Kısıtlama
  Call Set-Up Time Çağrı Kurulma Süresi
  Call Status Arama Durumu
  Call Transfer Çağrı Aktarımı
  Callback Modem Güvenlik Modemi
  Callback Security Geri Arama Güvenliği
  Callback To Geri Ara
  Caller Çağiran
  Calling Arama
  Calling Card Arama Kartı
  Calling Card Number Arama Kartı Numarası
  Calling Card To Use Kullanılacak Arama Kartı
  Calling Line Identification Arayan Numaranın Bilinmesi
  Calling Macro Çağıran Makro
  Calling Macro Makro Çağırma
  Calling Subscriber Arayan Abone
  Callout Belirtme
  Callout Belirtme Çizgisi
  Callout Defaults Belirtme Çizgisi Varsayılanları
  Cambridge Multiple Access System (Cmas)
  Cambridge Time Sharing System (Ctss)
  Camera Kamera
  Cam-Operated Switch Makaralı Anahtar
  Campus Yerleşke
  Campus Wide Information Systems (Cwis) Kampüs Çapında Bilgi Sistemleri
  Can Customize Toolbars Araç Çubukları Özelleştirilebilir
  Can Grow Büyüyebilir
  Can Shrink Küçülebilir
  Canada Central Daylight Time Kanada Merkezi Yaz Saati
  Canada Central Standard Time Kanada Merkezi Standart Saati
  Canadian Dollars Kanada Doları
  Canadian French Kanada Fransızcası
  Canadian Multilingual Kanada Çok Dilli
  Cancel İptal
  Cancel İptal Et
  Cancel Silmek
  Cancel Vazgeç
  Cancel Vazgeçmek
  Cancel (F3) İptal (F3)
  Cancel All Tümünü İptal Et
  Cancel Button İptal Düğmesi
  Cancel Button Vazgeç Düğmesi
  Cancel Character Unut Damgası
  Cancel Character Vazgeç Damgası
  Cancel Close Kapatmayı Iptal Et
  Cancel Fax Faksı İptal Et
  Cancel Link Bağlantıyı Kes
  Cancel Previous Data (Ascii Character) (Can) Önceki Veriyi Iptal Et Karakteri
  Cancel Printing Yazdırmayı İptal Et
  Cancel Selected Task Seçili Görevi İptal Et
  Cancel This Dialog And Choose The File Save As Command Isterseniz, Bu Iletişim
  Kutusunu İptal Edin Ve Dosya Farklı Kaydet'i Seçin
  Canceled İptal Edildi
  Canceled İptal Edilen
  Canceled İptal Edilmiş
  Cancelevent Olayııptalet
  Cancelled İptal Edildi
  Canned Text Hazır Metin
  Cannot Be Installed Yüklenemeyen
  Cannot Be Saved Kaydedilemeyen
  Cannot Find Bulunamadı
  Canonic Doğal
  Canonical Form Doğal Biçim
  Canonocal Model Doğal Model
  Can't Redo Yeniden Yapılamaz
  Can't Redo Yenilenemez
  Can't Repeat Yinelenemez
  Can't Undo Geri Alınamaz
  Cap Büy
  Cap Büyh
  Capabilities Yetenekler
  Capability Yetenek
  Capacimeter Sığaölçer
  Capacitance Sığa
  Capacitance Sığallık
  Capacitive Sığal
  Capacitive Coupling Sığal Bağlaşım
  Capacitive Load Sığa Yükü
  Capacitive Load Sığal Yük
  Capacitor Kapasitör
  Capacitor Sığaç
  Capacity Kapasite
  Capacity Sığa
  Capacity Sığım
  Capital Letters Büyük Harfler
  Capital Lock Key Büyük Harflere Kilitleme Tuşu
  Capitalization Büyük Harfe Çevirme
  Capitalization Büyük Harfe Yazma
  Capitalization Büyük Harfle Yazım
  Capitalize First Letter Of Sentences Cümlelerin İlk Harflerini Büyüt
  Capitalize Names Of Days Gün Adlarını Büyük Harfe Çevir
  Capitalized Letter Büyüğe Çevrilmiş Harf
  Capitals Büyük Harfler
  Caps Büyh
  Caps İlkharfbüyük
  Caps (Capital Letters) Büyük Harf(Ler)
  Caps Lock Büyük Harf Kilidi
  Caps Lock Büyük Harfkilidi
  Caps Lock Key Caps Lock Tuşu
  Capslock Büyük Harf Kilidi
  Capstan Döndürücü
  Caption Başlık
  Caption Manşet
  Caption Resim Altı
  Caption Resim Yazısı
  Caption Simge Yazısı
  Caption Yazısı
  Caption Buttons Resim Yazısı Düğmeleri
  Caption Label Resim Yazısı Etiketi
  Caption Numbering Resim Yazısını Numaralandır
  Capture Kapma
  Capture Kapmak
  Capture Yakala
  Capture Yakalamak
  Capture Data In A Database Veritabanına Veri Yakala
  Capture End Yakalama Sonu
  Capture File Dosya Yakala
  Capture Password Yakalama Parolası
  Capture Printer Port Bağlantı Noktası Yakala
  Capture Printer Port Yazıcı Bağlantı Noktasını Yakala
  Capture Settings Yakalama Ayarları
  Capture Start Yakalama Başlangıcı
  Capture Text Metin Yakala
  Capture To Printer Yazıcıya Yolla
  Car Araba
  Car Araç
  Car Payment(S) Otomobil Ödemeleri
  Carbon Copy Bilgi Için
  Carbon Copy Karbon Kopya
  Carbon Copy List Bilgilendirilecekler Listesi
  Carbon Copy List Kopya Yollanacaklar Listesi
  Card Kart
  Card Description Kart Tanımı
  Card Name Kart Adı
  Card Number Kart Numarası
  Carddraw Carddraw
  Cardinal Form (Numbers) Sıra Sayıların Yazıyla Gösterimi
  Cardinal Number Nicelik Sayısı
  Cardinality Violation (Sql) Satır Sayısı Uyumsuzluğu
  Cardtext Sayioku
  Cardtext (Format Switches) Sıra Sayıların Yazıyla Gösterimi
  Caret Düzeltme Imi
  Caret Character Karet Karakteri
  Cargo Net Kargo Ağı
  Carousel Karusel
  Carriage Kayarga
  Carriage Şaryo
  Carriage Return Yazıcı Güdüm Komutu
  Carriage Return (Ascii Character) (Cr) Satır Başı Karakteri
  Carriage Return And Line Feed Satır Başı Ve Yeni Satır
  Carriage Return Signal Kayarga Güdüm Imi
  Carrier Taşıyıcı
  Carrier Channel Taşıyıcı Kanalı
  Carrier Noise Ratio Taşıyıcı Gürültü Oranı
  Carrier Power Taşıyıcı Gücü
  Carrier Return Satırbaşı
  Carrier Sense Multiple Access Taşıyıcıyı Dinleyen Çoklu Erişim
  Carrier Sense Multiple Access (Csma)
  Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance (Csma/ca)
  Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection (Csma/cd)
  Carrier System Taşıyıcı Dizge
  Carrier To Noise Ratio (C/n) Taşıyıcı Gürültü Oranı
  Carrierless Taşıyıcısız
  Carry Elde
  Carry Out A Command Bir Komut Uygulama
  Carry Out An Action Bir Eylem Yürütme
  Carry Propagation Elde Yayılımı
  Carry-Over Register Elde Yazmacı
  Cartridge Kartuş
  Cartridge Tape Unit Kartuş Birimi
  Carved Stone Kıvrımlı Taş
  Cascade Basamakla
  Cascade Basamaklama
  Cascade Basamaklı Düzenleme
  Cascade Control Ardarda Denetim
  Cascade Delete Related Records İlgili Kayıtları Ardarda Sil
  Cascade Shower İşın Sağanağı
  Cascade Update Related Fields İlgili Kayıtları Ardarda Güncelleştir
  Cascade Windows Pencereleri Basamakla
  Cascading Art Arda Takma
  Cascading Basamaklama
  Cascading Peşpeşeleme
  Cascading Menu Basamaklı Menü
  Cascading Pull-Down Basamaklı Çekmenü
  Case Büyük/küçük Harf
  Case (Letter) Harfin Büyük Mü Küçük Mü Olduğu
  Case And End Punctuation Büyük/küçük Harf Ve Noktalama
  Case Conversion Büyük Küçük Harf Dönüşümü
  Case Of Letters Harfin Büyük Mü Küçük Mü Olduğu
  Case Sensitive Büyük Küçük Harf Duyarlı
  Case Sensitive Büyük/küçük Eşleştir
  Case Sensitive Büyük/küçük Harfe Duyarlı
  Case Sensitive Büyük-Küçük Duyarlı
  Case Study Örnek-Olay Incelemesi
  Cases Davalar
  Case-Sensitivity Büyük Küçük Harfe Duyarlı
  Cash Nakit
  Cash On Delivery (Cod) Teslimde Peşin Ödeme
  Cash Register Yazarkasa
  Cashier Kasa
  Cassette Kaset
  Cassette Reader Kaset Okuyucu
  Cast Kalıp
  Castilian Spanish Kastilya İspanyolcası
  Catalan Katalan Dili
  Catalan Katalanca
  Cataleptic Failure Felaket Arıza
  Catalog Rehber
  Catalogue Katalog
  Categories Kategoriler
  Categories (X Labels) In First Column Kategoriler (X Etiketleri) İlk Sütunda
  Categories (X Values) In First Row Kategoriler (X Değeri) İlk Satırda
  Categories In Reverse Order Kategoriler Ters Sırada
  Category Kategori
  Category Nitel Bölüm
  Category Ulam
  Category (X) (X) Kategorisi
  Category (X) Axis (X) Kategori Ekseni
  Category (X) Axis Crosses At Maximum Value (X) Kategori Ekseni En Büyük Değerde
  Kesişsin
  Category (X) Axis Labels (X) Kategori Ekseni Etiketleri
  Category (X) Axis Scale (X) Kategori Ekseni Ölçeği
  Category Labels Kategori Etiketleri
  Category Shading Kategori Gölgelendirme
  Category Shading Options Kategori Gölgelendirme Seçenekleri
  Cathode Ray Tube (Crt) Katot İşınlı Tüp
  Cathode Rays Elektron İşınları
  Catticklabel Noktaetiketkat
  Catv Kablolu Tv
  Causal Relationship Nedensel Ilişki
  Causal System Nedensel Dizge
  Causal System Nedensel Sistem
  Causality Principle Nedensellik Ilkesi
  Cause Yolaçmak
  Caution Uyarı
  Caution: If You Lose Or Forget The Password, It Cannot Be Recovered. It Is
  Advisable To Keep Uyarı: Parolayı Unutur Veya Kaybederseniz, Bir Daha
  Ulaşamazsınız. Parolalar Ve Bunların Ait Olduğu
  Cavitation Kovuklanma
  Cavity Kovuk
  Cavity Resonator Kovuk Çınlayıcısı
  Cc Bilgi
  Cc # Kredi Kartı
  Cc (Carbon Copy) Mektup Kopyası
  Cc List Bilgi Listesi
  Cc: List Bilgi: Liste
  Ccd Yükten Bağlaşımlı Aygıt
  Ccmail Installation Ccmail Yüklemesi
  Cd Cd
  Cd Audio Cd Sesi
  Cd Audio Device (Media Control) Cd Ses Aygıtı (Ortam Denetimi)
  Cd Audio Input Level Cd Sesi Giriş Düzeyi
  Cd Audio Input Meter Cd Sesi Giriş Ölçer
  Cd Audio Mute Cd Sessiz
  Cd Audio Volume Level Cd Ses Düzeyi
  Cd Input Cd Girişi
  Cd Input Level Cd Giriş Düzeyi
  Cd Input Meter Cd Giriş Ölçer
  Cd Key Cd Anahtarı
  Cd Meter Cd Ölçer
  Cd Music Cd Müziği
  Cd Music Properties Cd Müziği Özellikleri
  Cd Mute Cd Sessiz
  Cd Player Cd Okuyucu
  Cd Player - %S Cd Okuyucu - %S
  Cd Player Accessory Cd Okuyucu Donatısı
  Cd Quality Cd Kalitesi
  Cd Volume Cd Sesi
  Cd Volume Level Cd Ses Düzeyi
  Cdrom Cdrom
  Cd-Rom Cd-Rom
  Cd-Rom Salt Okunur Yoğunteker
  Cd-Rom Controllers Cd-Rom Denetleyicileri
  Cd-Rom Disc Cd-Rom Disk(I)
  Cd-Rom Drive Cd-Rom Sürücü(Sü)
  Cd-Rom Driver Cd-Rom Sürücü
  Cd-Rom Performance Data Cd-Rom Başarım Verisi
  Cd-Rom-Player Cd-Rom-Okuyucu
  Cedilla Çengel
  Ceiling Tavan
  Ceiling Tavanayuvarla
  Ceiling Brackets Üst Ayraçlar
  Celebrities Online Ağ Üzerindeki Meşhur Kişiler
  Cell Göze
  Cell Hücre
  Cell (Spreadsheet) Göz
  Cell Change Hücre Değişimi
  Cell Contents Hücre Içeriği
  Cell Display Hücre Görünümü
  Cell Drag And Drop Hücre Sürükle Ve Bırak
  Cell Frequency Göze Sıklığı
  Cell Height And Width Hücre Yüksekliği Ve Genişliği
  Cell Link Hücre Bağlantısı
  Cell Location Hücre Konumu
  Cell Mark Hücre Imi
  Cell Model Hücre Modeli
  Cell Note Hücre Notu
  Cell Protection Hücre Koruması
  Cell Range Hücre Erimi
  Cell Shading Hücre Gölgeleme
  Cell Text Hücre Metni
  Cell Value Hücre Değeri
  Cells Are Protected Korumalı Hücreler
  Cellular Mobile Radio Gözesel Gezgin Radyo
  Cellular Telephone Technology Gözesel Telefon Teknolojisi
  Cellular Telephone Technology Hücresel Telefon Teknolojisi
  Censored Sample Durdurulmuş Örneklem
  Censorship Sansür
  Census Data Nüfus Sayımı Verileri
  Center Merkez
  Center Orta
  Center Ortadan
  Center Ortala
  Center Ortaya
  Center Özek
  Center Across Seçili Alan
  Center Across Columns Sütunlar Arasında Ortala
  Center Alignment Ortalama
  Center Alignment Satır Ortalama
  Center Alignment Yazıyı Ortalama
  Center For Innovative Computer Applications (Cica) Yaratıcı Bilgisayar
  Uygulamaları Merkezi
  Center On Page Ortala
  Center Section Orta Kısım
  Centered Ortadan
  Centered Ortalanmış
  Centered Ortalı
  Centered Paragraph Ortalanmış Paragraf
  Centering Ortalama
  Centers Merkezden Dikey
  Centimeters Santimetre
  Central Merkezi
  Central Özeksel
  Central Asia Daylight Time Orta Asya Yaz Saati
  Central Asia Standard Time Orta Asya Standart Saati
  Central Daylight Time Merkezi Yaz Saati
  Central European Orta Avrupa
  Central European Language Support Orta Avrupa Dil Desteği
  Central Moment Özeksel Moment
  Central Office Santral
  Central Pacific Daylight Time Orta Pasifik Yaz Saati
  Central Pacific Standard Time Orta Pasifik Standart Saati
  Central Processing Unit Ana Işlem Birimi
  Central Processing Unit (Cpu) Merkezi Işlem Birimi (Mıb)
  Central Standard Time Merkezi Standart Saati
  Centralized Merkezileş(Tiril)Miş
  Centralized Özekselleş(Tiril)Miş
  Centralized Adaptive Routing Merkezden Ayarlamalı Yönlendirme
  Centralized Control Özeksel Denetim
  Centralized Management Merkezi Yönetim
  Centralized Processing Merkezi Işleme
  Centralized Test System Özeksel Sınama Düzeni
  Centrifugal Force Merkezkaç Kuvvet
  Centripetal Force Merkezcil Kuvvet
  Cern Cenevre Parçacık Araştırma Laboratuvarı
  Certain Event Kesin Olay
  Certificate Of Authenticity Yetki Belgesi
  Certification Onay Belgesi
  Certified Reference Material Sertifikalı Dayanak Malzeme
  Certified Reference Material Sertifikalı Referans Malzeme
  Cfm Ft3/dakika
  Cgm Cgm
  Cgm Graphic Metafile Cgm Graphic Meta Dosyası
  Chain Code Zincir Kodu
  Chain Reaction Zincirleme Tepkileşim
  Chain Rule Zincir Kuralı
  Chained File Zincirleme Kütük
  Chained List Zincirleme Liste
  Chained List Zincirlenmiş Liste
  Chaining Search Zincirleme Arama
  Challenge Kimlik Sorma
  Change Değişiklik
  Change Değişim
  Change Değiştir
  Change Değiştirmek
  Change Access Rights Erişim Haklarını Değiştir
  Change All Tümünü Değiştir
  Change Authority Değiştirme Yetkisi
  Change Autoshape Otomatik Şekil Değiştir
  Change Banner Kapak Sayfası Değiştir
  Change Bar Değişiklik Çubuğu
  Change Bookmark Yer İmi Değiştir
  Change Calling Card Arama Kartı Değiştir
  Change Case Büyük/küçük Harf Değiştir
  Change Color Renk Değiştir
  Change Destination Hedef Değiştir
  Change Detection Değişiklik Sezimi
  Change Directory Dizin Değiştirme
  Change Disks Disket Değiştir
  Change Display Settings Ekran Ayarlarını Değiştir
  Change Display Type Ekran Türünü Değiştir
  Change Document Belgeyi Değiştir
  Change Document Type Belge Türünü Değiştir
  Change Document View Belge Görünümünü Değiştir
  Change Driver Sürücü Değiştir
  Change File Dosya Değiştir
  Change File Dosyayı Değiştir
  Change File Access Dosya Erişimini Değiştir
  Change File Access / Merge Dosya Erişimini / Birleşimini Değiştir
  Change File Attributes Dosya Özniteliklerini Değiştir
  Change Folder Klasörü Değiştir
  Change Graph Grafiği Değiştir
  Change Icon Simge Değiştir
  Change Icon Simgeyi Değiştir
  Change Letter Harf Değiştir
  Change Link Bağlantıyı Değiştir
  Change Links To Bağlantıların Değiştirileceği Yer
  Change Logon Password Giriş Parolasını Değiştir
  Change Member Status Üye Durumunu Değiştir
  Change Midi Instrument Midi Gerecini Değiştir
  Change Name Ad Değiştir
  Change Option Seçeneği Değiştir
  Change Other Passwords Diğer Parolaları Değiştir
  Change Owner Sahibini Değiştir
  Change Password(S) Parola Değiştir
  Change Path Yol Değiştir
  Change Path Yolu Değiştir
  Change Plate Font Yazıtipini Değiştir
  Change Pointer To Arrow İşaretçiyi Oka Çevir
  Change Pointer To Pen İşaretçiyi Kaleme Çevir
  Change Printer List Yazıcı Listesini Değiştir
  Change Ratio Oran Değiştir
  Change Regional Settings Bölgesel Ayarları Değiştir
  Change Scheme Düzen Değiştir
  Change Security Güvenlik Değiştir
  Change Selection Seçimi Değiştir
  Change Setting Ayarı Değiştir
  Change Setting For Değişecek Ayarlar
  Change Solitaire Options Solitaire Seçeneklerini Değiştir
  Change Source Kaynağı Değiştir
  Change Source Kaynak Değiştir
  Change 'Straight Quotes' To 'Smart Quotes' Düz Tırnakları Akıllı Tırnaklara Çevir
  Change Subscription Abonelik Değiştir
  Change Tabs Mode Sekmeler Kipini Değiştir
  Change The Case Of Letters Büyük/küçük Harf Dönüştür
  Change Then Find Değiştir Ve Bul
  Change To ... Ya Değiştir
  Change To Değiştir
  Change To Yeni Değer
  Change To Yeni Sözcük
  Change To Yeni Veri
  Change To The Parent Directory Ana Dizine Geçmek
  Change Transaction Değişiklik Hareketi (Işlembilgisi)
  Change What Menu Değiştirilecek Menü
  Change Window Position Pencere Konumunu Değiştir
  Change Window Size Pencere Boyutunu Değiştir
  Change Workgroup Çalışma Grubunu Değiştir
  Changeover Konum Değiştirmek (Röle)
  Change-Over Switch Yön Değiştirici Anahtar
  Change-Over Switch Yöndeğiştirici
  Changes In Memory Bellekteki Değişiklikler
  Changes On Disk Diskteki Değişiklikler
  Changeworkgroup Çalışmagrubunudeğiştir
  Changing Cells Değişen Hücreler
  Channel Kanal
  Channel Capacity Kanal Sığımı
  Channel Demultiplexing (Bir) Kanalı Çoğullamadan Çıkarma
  Channel Equalizer Kanal Denkleştirici
  Channel Equipment Kanal (Çoğullama) Donatısı
  Channel Error Control Kanal Hata Denetimi
  Channel Gate Kanal Kapısı
  Channel Group Kanal Grubu
  Channel Spacing Kanal Aralığı
  Channel Splitting Kanal Bölümlenmesi
  Channel Substructure Kanal Altyapısı
  Channel-Attached Kanala Bağlı
  Channel-Attached Station Kanala Bağlı Istasyon
  Channeling Kanallaşma
  Channeling Oluklanım
  Chapter Bölüm
  Chapter Heading Bölüm Başlığı
  Chapter Starts With Style Bölüm Başlangıç Biçemi
  Char Damga
  Character Damga
  Character Karakter
  Character Box Karakter Kutusu
  Character Cell Karakter Kutusu
  Character Code Damga Kodu
  Character Codes Karakter Kodları
  Character Constant Karakter Değişmezi
  Character Delay Karakter Gecikmesi
  Character Emphasis Karakter Vurgulama
  Character Field Karakter Alanı
  Character Fill Damga Doldurmak
  Character Font Damga Fontu
  Character Font Karakterin Yazıtipi
  Character Format Karakter Biçimi
  Character Formatting Karakter Biçimlendirme
  Character Formatting Yazı Biçimleme
  Character Formatting Keys Karakter Biçimlendirme Tuşları
  Character Formatting Tags Karakter Biçimlendirme Imleri
  Character Generator Damga Üreteci
  Character Generator Karakter Üreteci
  Character Grid Karakter İzgarası
  Character Grid Unit Karakter İzgara Birimi
  Character Key Karakter Tuşu
  Character Map Karakter Eşlem
  Character Mapping Karakter Eşleştirme
  Character Pitch Damga Sıklığı
  Character Pitch Karakter Sıklığı
  Character Preview Karakter Önizleme
  Character Printer Karakter Yazıcı
  Character Recognition Damga Tanıma
  Character Recognition Karakter Tanıma
  Character Repeat Karakter Yineleme
  Character Sequence Karakter Sırası
  Character Set Damga Kümesi
  Character Set Damga Takımı
  Character Set Karakter Kümesi
  Character Set Karakter Takımı
  Character Spacing Karakter Aralığı
  Character Spacing (Kerning) Karakter Aralama
  Character String Damga Dizgisi
  Character String Karakter Dizesi
  Character String Karakter Dizgisi
  Character String Karakter Dizilimi
  Character Style Karakter Biçemi
  Character Variable Karakter Değişkeni
  Characteristic Ayırıcı Özellik
  Characteristic Ayırt Edici Özellik
  Characteristic Karakteristik
  Characteristic Özellik
  Characteristic Function Belirtev
  Characteristic Function Tanımalık Işlev
  Characterize Betimlemek
  Characterize İralamak
  Characterize Tanımlamak
  Characters Karakter Sayısı
  Characters Per Inch Karakter/inç
  Characters To Copy Kopyalanacak Karakterler
  Charformat Karbıçımı
  Charformat (Format Switches) Karbiçimi (Biçim Anahtarları)
  Charge Yüklemek (Enerji)
  Charge Coupled Device (Ccd) Yükten Bağlaşık Aygıt
  Charge Coupled Device (Ccd) Yükten Bağlaşımlı Aygıt
  Charge Density Yük Yoğunluğu
  Charge Exchange Phenomenon Yük Alışveriş Olgusu
  Charge Exchange Phenomenon Yük Alışverişi Olgusu
  Charge Of An Electron Elektronun Yükü
  Charge Of The Electron Elektronun Yükü
  Charged Particle Yüklü Parçacık
  Charges Ücretlendirme
  Charging Doluyor
  Charging Yükleme
  Charmap Karakter Eşlem
  Chart Çizelge
  Chart Çizim
  Chart Grafik
  Chart Area Çizim Alanı
  Chart Area Grafik Alanı
  Chart Axis Grafik Ekseni
  Chart By Microsoft Excel Microsoft Excel Grafiği
  Chart Depth Grafik Derinliği
  Chart Dimension Grafik Boyutu
  Chart Fills Grafik İçi
  Chart Floor Grafik Tabanı
  Chart Fonts Grafik Yazıtipleri
  Chart Format Çizim Biçimi
  Chart Gridline Grafik Kılavuz Çizgileri
  Chart Info Şema Bilgisi
  Chart Layout Çizim Yerleşim Düzeni
  Chart Legend Grafik Göstergesi
  Chart Lines Grafik Çizgileri
  Chart Options Çizelge Seçenekleri
  Chart Plot Area Grafik Çizim Metni
  Chart Series Grafik Serileri
  Chart Sizes With Window Frame Grafiği Pencere Sınırıyla Boyutlandır
  Chart Text Grafik Metni
  Chart Title Grafik Başlığı
  Chart Title Şema Başlığı
  Chart Type Grafik Türü
  Chart Utility Çizim Olanağı
  Charting Grafik
  Charting Embedder (Wingraph) Çizelge / Grafik Katıştırıcı
  Chartsample Grafik Örneği
  Chartwizard Grafik Sihirbazı
  Chassis Şasi
  Chat Sohbet
  Chat Dialing Ring Sohbet Çevirme Çalışı
  Chat Forums Konuşarak Tartışma Ortamları
  Chat Incoming Ring Sohbet Gelen Çalış
  Chat Lines Konuşma Hatları
  Chat Mode Konuşmalı Kip
  Chat Mode Söyleşili Kip
  Chat Room Sohbet Odası
  Chat Rooms Konuşma Odaları
  Chatter Çatırtı
  Cheap Time Begin Hour İndirimli Tarife Başlangıç Saati
  Cheap Time Begin Minute İndirimli Tarife Başlangıç Dakikası
  Cheap Time End Hour İndirimli Tarife Son Saati
  Cheap Time End Minute İndirimli Tarife Son Dakikası
  Chebyshev Approximation Çebişev Yaklaşıklığı
  Check Çek
  Check Denetim
  Check Denetlemek
  Check Onay
  Check Onaykutusu
  Check Sağlama
  Check Sağlama Yapmak
  Check Yoklamak
  Check Bit Denetim Biti
  Check Bit Sağlama Biti
  Check Box Işaret Kutusu
  Check Box Onay Kutusu
  Check Box Seçme Kutusu
  Check Box Enabled Onay Kutusu Etkin
  Check Box Form Field Onay Kutusu Form Alanı
  Check Box Form Field Options Onay Kutusu Form Alanı Seçenekleri
  Check Box Size Onay Kutusu Boyutu
  Check Boxes (Çarpı Koyarak) Işaretleme Kutuları
  Check Character Denetim Damgası
  Check Character Sağlama Damgası
  Check Digit Sağlama Basamağı
  Check Digit Sağlama Sayamağı
  Check Digit Sağlama Sayısı
  Check Document Belgeyi Denetle
  Check Errors Hata Denetimi
  Check For Denetle
  Check For Errors Hataları Denetle
  Check For Large Blocks Of Unformatted Text Biçimlendirilmemiş Metnin Bloklarını
  Denetle
  Check For Title And Placeholder Text Off Slide Başlık Ve Yerbelirleyici Metninin
  Slaydın Dışında Olup Olmadığını Denetle
  Check In (Officevision) Kitaplığa Geri k****k
  Check Mark Denetim Imi
  Check Mark Onay Imi
  Check Mark Onay Işareti
  Check Mark Sağlama Imi
  Check Name Adı Denetleyin
  Check Names Adları Denetle
  Check Names Adları Incele
  Check Now Şimdi Denetle
  Check Out (Officevision) Kitaplıktan Almak
  Check Point Denetim Noktası
  Check Point Sağlama Noktası
  Check Spelling Yazım Denetimi
  Check Spelling Yazım Denetimi Yap
  Check Spelling Yazım Doğrulaması
  Checkbox Onay Kutusu
  Checked Denetimli
  Checked Onaylandı
  Checked By Onaylayan
  Checking İnceliyor
  Checking And Reporting Errors Hataları Denetleme Ve Bildirme
  Checkout Çalışırlık Sınaması
  Checkout Çalışırlık Yoklaması
  Checkpoint Denetim Noktası
  Checksum Sağlama Toplamı
  Check-Up Deneti
  Check-Up Sağlama
  Check-Up Yoklama
  Chidist Kıkaredağ
  Chiinv Kıkareters
  Child Alt
  Child Element Altöğe
  Child Node Oğul Düğüm
  Child Segment Oğul Bölüt
  Child Window Alt Pencere
  China Daylight Time Çin Yaz Saati
  China Standard Time Çin Standart Saati
  Chinese Çince
  Chinese (Hong Kong) Çince (Hong Kong)
  Chinese (Prc) Çince (Prc)
  Chinese (Singapore) Çince (Singapur)
  Chinese (Taiwan) Çince (Tayvan)
  Chip Kırmık
  Chip Yonga
  Chip Card Akıllı Kart
  Chip Layout Yonga Yerleşim Planı
  Chip Select Yonga Seçme
  Chip Select Signal Yonga Seçme Sinyali
  Chip Set Yonga Kümesi
  Chiseled Keskin
  Chi-Square Test Ki-Kare Ölçeri
  Chi-Squared Statistic Ki-Kare Istatistiği
  Chitest Kıkaretest
  Choice Seçim
  Choose Eleman
  Choose Seçme
  Choose Seçmek
  Choose A Category Kategori Seç
  Choose A Topic Bir Konu Seçin
  Choose Address Book Adres Defterini Seç
  Choose An Application Bir Uygulama Seçin
  Choose An Autolayout Otomatik Düzen Seçin
  Choose Builder Oluşturucu Seç
  Choose Button Image Düğme Resmini Seç
  Choose Database Veritabanı Seç
  Choose Destination Hedef Seç
  Choose Map Data Directory Harita Veri Dizinini Seçin
  Choose New Deck Back Yeni Deste Deseni Seç
  Choose The Table Or Query Where The Object's Data Comes From Nesne Verisinin
  Geldiği Tablo Veya Sorguyu Seçin
  Choosebuttonimage Düğmeresminideğiştir
  Chooser Seçici
  Choosing Commands Komut Seçme
  Choosing Commands Seçim Komutları
  Chopper Kıyıcı
  Chopper Amplifier Kıyıcı Yükselteç
  Chord Kiriş
  Chromatic Aberration Kromatik (Frekansa Bağımlı) Sapınç
  Chromatic Dispersion Kromatik Saçılma
  Chrome Krom
  Chrominance Renklilik
  Chrominance Signal Renklilik Işareti
  Chronometry Süreölçüm
  Chunking (Designing Webs) Yığma
  Cipher Şifre
  Cipher Şifreleme
  Ciphering Kriptolama
  Ciphering Şifreleme
  Circle Daire
  Circle Multiply Çevrimli Çarpım
  Circle Plus Çevrimli Toplam
  Circles Çemberler
  Circuit Devre
  Circuit Analysis Devre Çözümlemesi
  Circuit Board Devre Kartı
  Circuit Breaker Devre Kesici
  Circuit Element Devre Öğesi
  Circuit Switching Devre Anahtarlama
  Circuit Synthesis Devre Bireşimi
  Circuit Synthesis Devre Sentezi
  Circuit-Breaker Devre Kesici
  Circulant Matrix Dolanır Matris
  Circular Çevrimli
  Circular Değirmi
  Circular Chart Değirmi Çizenek
  Circular Orbit Dairesel Yörünge
  Circular Radiation Dairesel İşıma
  Circular Reference Çevrimli Başvuru
  Circular Reference Dairesel Referans
  Circular Shift Döngüsel Öteleme
  Circularly Polarized Wave Dairesel Ucaylanmış Dalga
  Circulation Dolaşım
  Circulation Dolaşım Tümlevi
  Circumflex Uzatma
  City Şehir
  City/town Şehir
  Cladding Kılıf (Optik)
  Clamp Kıskaç
  Clamping Circuit Kaskı Devresi
  Clamping Diode Kaskı Diyodu
  Class Sınıf
  Class A Operation A Sınıfı Işletme (Yükselteç)
  Class Limits Sınıf Sınırları
  Class Probability Sınıf Olasılığı
  Classic Klasik
  Classification Sınıflandırma
  Classification Performance Sınıflandırma Başarımı
  Classified Information Tasnifli Bilgi
  Classifier Sınıflandırıcı
  Clause Yantümce
  Clean Şifresiz
  Clean Temiz
  Clean Virüssüz
  Clean Copy Temiz Kopya
  Clean Operating System Virüssüz Işletim Sistemi
  Clean Room Temiz Oda
  Clean Up Derleme
  Clean Up A Document Belgeyi Boşalt
  Clean Up A Document Belgeyi Sil
  Cleaned File Temizlenmiş Kütük
  Cleaned File Virüsten Arınmış Kütük
  Cleaning Directories Dizinler Siliniyor
  Clear Açık
  Clear Boşalt
  Clear Sil
  Clear Silme
  Clear Temiz
  Clear Temizle
  Clear Temizlemek
  Clear Yok
  Clear All Tümünü Sil
  Clear All Tümünü Temizle
  Clear All Breakpoints Kesim Noktalarını Temizle
  Clear All Breakpoints Tüm Kesme Noktalarını Temizle
  Clear Channel Şifresiz Kanal
  Clear Channel Tam Kanal
  Clear Clipboard Pano'yu Temizle
  Clear Contents İçeriği Temizle
  Clear Data Şifresiz Veri
  Clear Delete Silmek
  Clear Filter Süzgeci Temizle
  Clear Formats Biçimleri Temizle
  Clear Grid Kılavuzları Temizle
  Clear History Geçmişi Sil
  Clear Key Sil Tuşu
  Clear Layout Düzeni Temizle
  Clear Log File Günlük Dosyasını Temizle
  Clear Outline Seviyelendirmeyi Kaldır
  Clear Password Parolayı Temizle
  Clear Print Area Yazdırma Alanını Temizle
  Clear Scores Skorları Temizle
  Clear Screen Ekranı Temizle
  Clear Selection Seçileni Temizle
  Clear Session Şifresiz Oturum
  Clear Session Şifresiz Veri Iletimi
  Clear Tab Stops Sekme Duraklarını Kaldır
  Clear Window Pencereyi Temizle
  Clearable Warnings Temizlenebilir Uyarılar
  Clearall Tümünütemizle
  Clearallbreakpoints Tümkesmenoktalarınıtemizle
  Clearance (Bilgi) Erişim Yetkisi
  Clearance Erişim Yetkisi
  Clearance Yetki
  Clearetext Şifresiz Metin
  Clearrecipients Alıcılarısil
  Cleavage Yarılım
  Click Tıkla
  Click Tıklama
  Click Tıklamak
  Click Tıklatmak
  Click To Select A Row, Or Click And Drag To Select Multiple Rows. Drag Selected
  Row(S) To Move Them To Desired Tab Order Bir Satır Seçmek Için Tıklayın Veya
  Birden Çok Satır Seçmek Için Tıklayıp Sürükleyin. Seçili Satırları Istenen Sekme
  Sırasına Taşımak Için Sürükleyin
  Clickable Images Tıklanabilir Resimler
  Clickable Regions (Resimlerdeki) Tıklanabilir Bölgeler
  Client İstemci
  Client Işveren (Bilgisayar)
  Client Kullanıcı
  Client Area Ana Bilgi Alanı
  Client Programs Istemci Programlar
  Client Programs Kullanıcı Programlar
  Client Support Müşteri Desteği
  Client/server Istemci/sunucu
  Client/server Kullanıcı/dağıtıcı
  Client/server Architecture Istemci/sunucu Mimarisi
  Client/server Architecture Kullanıcı/dağıtıcı Mimarisi
  Client/server Configurations Istemci/sunucu Ayarları
  Client/server Configurations Kullanıcı/dağıtıcı Ayarları
  Client/server Systems Istemci/sunucu Sistemler
  Client/server Systems Kullanıcı/dağıtıcı Sistemler
  Clients To Install Yüklenecek Istemciler
  Client-Server Configuration Işveren-Işgören Düzenleşimi
  Clip Kesmek
  Clip Kırp
  Clip Kırpma
  Clip Kıskaç
  Clip Parça
  Clip Art Kolaj Sanatı
  Clip Art and Text Clip Art Ve Metin
  Clip Art and Vertical Text Clip Art Ve Dikey Metin
  Clipart Clipart
  Clipart Pictures Clipart Resimleri
  Clipboard Geçici Taşıma Panosu
  Clipboard Not Panosu
  Clipboard Pano
  Clipboard Taşıma Panosu
  Clipboard Contents Pano Içeriği
  Clipboard Files (*.Clp) Clipboard Dosyaları (*.Clp)
  Clipboard Viewer Pano Görüntüleyici(Si)
  Clipboard Window Pano Penceresi
  Clipbook Viewer Pano Defteri Görüntüleyici(Si)
  Clipbrd Pano
  Clipbrd Files (*.Clp) Pano Dosyaları (*.Clp)
  Clipping Kırpma
  Clipping Level Kırpma Düzeyi
  Clipping Of Words Sözcüklerin Kırpılması
  Cloak Paravan
  Clock Saat
  Clock Saatle Eşzamanlama
  Clock Circuit Saat Devresi
  Clock Cycle Saat Çevrimi
  Clock Frequency Saat Frekansı
  Clock Pulse Saat Vurumu
  Clock Timing Saat Güdümünde Zamanlama
  Clock Timing Saatle Zamanlama
  Clocking Saatle Denetim
  Clockwise Saat Yönü
  Clockwise Saat Yönünde
  Clockwise Rotation Saat Yönünde Döndür
  Close Kapamak
  Close Kapat
  Close and Return To Kapat Ve Dön
  Close (An Application) Kapat (Uygulamayı)
  Close (Control Menu) Kapat (Kontrol Menüsü)
  Close (Keyname) Kapat
  Close A Window Split Yarım Pencereyi Kapat
  Close All Tümünü Kapat
  Close And Return To Kapat Ve Dön
  Close And Stop Kapat Ve Dur
  Close Arc Object Yay Nesnesini Kapat
  Close Box Kapatma Gözü
  Close Button Kapat Düğmesi
  Close Custom Pin Map Özel Dağılım Haritasını Kapat
  Close Document Belgeyi Kapat
  Close Drive Sürücü Kapat
  Close Drive Sürücüyü Kapat
  Close File Dosya Kapat
  Close File Dosyayı Kapat
  Close Filter Süzgeci Kaldır
  Close Freeform Object Serbest Çizim Nesnesini Kapat
  Close On Exit Çıkışta Kapat
  Close Picture Resim Kapat
  Close Program Programı Kapat
  Close Space Arayi Kapat
  Close Window Pencereyi Kapat
  Close/close All Kapat/tümünü Kapat
  Closed Architecture Kapalı Mimari
  Closed Circuit Kapalı Devre
  Closed Curve Kapalı Eğri
  Closed Loop Poles Kapalı Döngü Kutupları
  Closed Path Kapalı Yol
  Closed Position Kapalı Konum
  Closed Position (Mechanical Switch) Kapalı Konum (Mekanik Anahtar)
  Closed Spacing Dar Aralık
  Closed User Group (Cug) Kapalı Kullanıcı Grubu
  Closedatabase Veritabanınıkapat
  Closed-Circuit Tv (Cctv) Kapalı Devre Televizyon
  Closed-Circuit Working Kapalı-Devre Çalışma
  Closed-Loop Control Geribeslemeli Denetim
  Closedown Kapanış
  Closefilter Süzgecikapat
  Closeview Büyüteç
  Closing Kapatılıyor
  Closing Kapatıyor
  Closing Character Kapatma Karakteri
  Closing Parenthesis Sağ Ayraç
  Closure Line Kapanış Çizgisi
  Cloth Kumaş
  Cloud Clutter Buluttan Parazit Yansıma
  Clouds Bulutlar
  Club Sinek
  Cluster Küme
  Cluster Topak
  Cluster Topaklamak
  Cluster Topaklandırmak
  Cluster Diagrams (Planning Webs) Salkım Şeması
  Cluster Sampling Topak Örneklemesi
  Cluster Sampling Topaklı Örnekleme
  Clustering Analysis Topak Analizi
  Clutter Parazit Yankılar
  Clutter Rejection Parazit Yansımaları Bastırma
  Clutter Signal Parazit Yansıma Sinyali

 5. #5
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  Cm. Cm.
  Cmd Komut
  Coalesce Ergitmek
  Coarse Kaba
  Coarse Bearing Kaba Kerteriz
  Coarse Tuning Kaba Ayar
  Coaster Coaster
  Coated Kaplanmış
  Coax Coax
  Coaxial Eşeksenel
  Coaxial Eşeksenli
  Coaxial Eşmerkezli
  Coaxial Cable Eşeksenel Kablo
  Coaxial Cable Eşmerkezli Kablo
  Coaxial Connector Eşeksenel Bağlaç
  Coaxial Line Eşeksenel Hat
  Cobblestones Parke Taşı
  Co-Channel Interference Eş Kanal Karışması
  Co-Channel Interference Ortak Kanal Karışması
  Co-Channel Stations Ortak Kanal Istasyonları
  Code Kod
  Code Kodlamak
  Code Programlamak
  Code Builder Kod Oluşturucusu
  Code Colors Kod Renkleri
  Code Conversion Kod Çevrimi
  Code Page Kod Sayfası
  Code Page Mismatch Kod Sayfası Uyuşmazlığı
  Code Page Switching Kod Sayfası Değiştirme
  Code Point Kod Noktası
  Code Segment (Cs) Kod Bölütü
  Code Set Kod Kümesi
  Code Window Text Kod Pencere Metni
  Code Word Kod Sözcüğü
  Codebook Kod Çizelgesi
  Codebook Kod Kitabı
  Codebreaking Kripto Analizi
  Codec Kodlayıcı-Kodçözücü
  Coded Font Kodlanmış Yazı Tipi
  Coder Kodlayıcı
  Coding Kodlama
  Coding Programlama
  Coding Artifact Kodlama Yapaylığı
  Coding Delay Kodlama Gecikmesi
  Coding Efficiency Kodlama Verimliliği
  Coding-Decoding Table Kodlama-Ködçözme Çizelgesi
  Codirectional Interface Eşyönlü Arabağ
  Coefficient Katsayı
  Coefficient Matrix Katsayı Matris
  Coefficient Of Association Birliktelik Katsayısı
  Coefficient Of Rank Correlation Sıra Ilintisi Katsayısı
  Coefficient Of Variation Belirsizlik Katsayısı
  Coercivity Gidergenlik
  Cofactor Eşçarpan
  Cofactor Of A Forward Path Ileri Yolun Belirteni
  Cogent Cogent
  Cognition Biliş
  Cognitive Process Bilişsel Süreç
  Coherence Eşevrelilik
  Coherence Evreuyumluluk
  Coherent Evreuyumlu
  Coherent Oscillator Evreuyumlu Salıngaç
  Coherent Receiver Evreuyumlu Alıcı
  Coherent Signal Detection Evreuyumlu Sinyal Algılama
  Coherent System Of Units Of Measurement Tümleşik Ölçüm Birimler Sistemi
  Coherent Unit Of Measurement Tümleşik Ölçüm Birimi
  Coil Bobin
  Coil Sargı
  Coincidence Çakışım
  Coincidence Çakışma
  Coincidence Circuit Çakışma Devresi
  Col Süt
  Col (Status Bar Abbr.) Süt
  Cold Standby Elle Yedekleme
  Cold Start Elle Başlatma
  Cold Start En Baştan Başlatma
  Cold Start Soğuk Başlatma
  Cold-Junction Compensation Soğuk Bağlantı Dengelemesi
  Collaboration Işbirliği
  Collaborative Computing Imeceli Bilgi Işleme
  Collapse Çökertme
  Collapse Daralt
  Collapse Daraltmak
  Collapse (Outline) (Seviye) Daralt
  Collapse All Conversations Tüm İletişimleri Daralt
  Collapsing An Outline Anahatları Daralt
  Collate Birleştirmek
  Collate Harmanla
  Collate Harmanlamak
  Collate Copies Kopyaları Harmanla
  Collated Harmanlanmış
  Collating Sequence Birleştirme Sırası
  Collating Sequence Harmanlama Sırası
  Collect Call Ödemeli Çağrı
  Collection Derlem
  Collection Koleksiyon
  Collective Standard Bileşik Standart
  Collimator Koşutlayıcı
  Collinear Points Doğrudaş Noktalar
  Collinearity Doğrudaşlık
  Collision Çarpışma
  Collision Avoidance Engel Sakınma
  Collision Detect Çarpışma Sinyali
  Collision Detection Çarpışma Algılaması
  Collision Excitation Çarpışma Ile Uyarma
  Collision Frequency Çarpışma Sıklığı
  Collision Probability Çarpışma Olasılığı
  Colon İki Nokta
  Colon İki Nokta Üstüste
  Colon Alignment Iki Noktaya Göre Hizalama
  Colon Alignment Tab Iki Nokta Ile Hizalama Noktası
  Color Renk
  Color Renkli
  Color Buttons Renkli Düğmeler
  Color Buttons On Toolbars Araç Çubuğunda Renkli Düğmeler
  Color Control Renk Denetimi
  Color Filter Renk Süzgeci
  Color Formatting Renk Biçimlendirme
  Color Graphics Renkli Grafik
  Color Graphics Renkli Grafikler
  Color Graphics Adapter (Cga) Renkli Grafik Bağdaştırıcı
  Color Graphics Options Renkli Grafikler Seçeneği
  Color Map Renk Eşlemi
  Color Overheads Renkli Asetatlar
  Color Palette Renk Paleti
  Color Photo Renkli Fotograf
  Color Photo Options Renkli Fotograf Seçenekleri
  Color Picker Renk Seçimi
  Color Profile Description Renkli Profil Tanımı
  Color Profile Producer Renkli Profil Üreticisi
  Color Rendering Intent Renk Oluşturma Amacı
  Color Scheme Renk Düzeni
  Color Scheme Renk Grubu
  Color Segmentation Renk Bölütlemesi
  Color Table Renk Tablosu
  Color Toolbars Renkli Araç Çubukları
  Color View Renkli Görünüm
  Color Wheel Renk Tekeri
  Color.Palette Renk.Paletı
  Colored Noise Renkli Gürültü
  Colors Renkli
  Colors And Lines Renkler Ve Çizgiler
  Colors To Use Kullanılacak Renkler
  Colosseum Kolezyum
  Colour Mapping Renk Eşlemi
  Colour Mapping Renk Haritalaması
  Column Dikeç
  Column Kolon
  Column Sütun
  Column Balancing Sütun Dengeleme
  Column Boundaries Sütun Sınırları
  Column Break Dikeç Sonu
  Column Break Sütun Sonu
  Column Break Symbol Sütun Sonu Simgesi
  Column Chart Sütun Grafik
  Column Chart Autoformat Sütun Grafik Otomatik Biçim
  Column Chart Options Sütun Grafik Seçenekleri
  Column Chart With 3-D Markers 3-B Imli Sütun Grafiği
  Column Check Dikey Eşlik Denetimi
  Column Count Sütun Sayısı
  Column Data Format Sütun Veri Biçimi
  Column Delete Sütun Silme
  Column Differences Sütun Farklılıkları
  Column For Sütun Için
  Column Group Sütun Grubu
  Column Heading Dikeç Başlığı
  Column Heading (Control) Sütun Başlığı
  Column Heads Sütun Başları
  Column Input Cell Sütun Giriş Hücresi
  Column Insert Sütun Ekleme
  Column Marker Dikeç Imi
  Column Marker Sütun Imi
  Column Matrix Dikeç Matris
  Column Numbering Sütun Numaralandırma
  Column Of Text Metin Sütunu
  Column Rank Dikeç Kertesi
  Column Row Sütun Satır
  Column Selection Sütun Seçimi
  Column Spacing Sütun Aralığı
  Column Width Sütun Genişliği
  Column(S) Of Labels Etiket Sütunları
  Column(S) Of Titles Başlık Sütunları
  Columns Sütunsay
  Columns To Repeat At Left Solda Yinelenecek Sütunlar
  Columns/table Sütunlar/tablo
  Columnwidth Sütungenişliği
  Com Domain Com Ticari Etki Alanı
  Combin Kombınasyon
  Combination Bileşim
  Combination Bırleşık
  Combination Karışım
  Combination Karma
  Combination Katışım
  Combination Kombinezon
  Combination Drop-Down Edit Karma Açılan Düzenleme Kutusu
  Combination Form Karma Form
  Combination Key Bileşim Tuşu
  Combination List-Edit Karma Düzenleme Kutusu
  Combinatorial Birleşimsel
  Combinatorial Katışımsal
  Combinatorial Circuit Katışımsal Devre
  Combine Birleştirmek
  Combine Karmak
  Combine Katıştırmak
  Combined Birleşik
  Combined Birleşmiş
  Combined File Birleşik Kütük
  Combined Programming Language (Cpl)
  Combiner Birleştirici
  Combiner Katıştırıcı
  Combo Açılan Kutu
  Combo Box Açılan Kutu
  Combo Box Bileşim Kutusu
  Comité Consultatif International De Télégraphique Et Téléphonique (Ccitt)
  Comma Virgül
  Comma Alignment Virgüle Göre Hizalama
  Comma Alignment Tab Virgül Ile Hizalama Noktası
  Comma Delimited Virgülle Sınırlanmış
  Comma Missing Virgül Eksik
  Comma Separated Values Virgülle Ayrılan Değerler
  Comma Style Virgül Biçemi
  Command Komut
  Command Kumanda
  Command And Control Komuta Ve Kontrol
  Command And Control Communication System Komuta Kontrol Iletişim Sistemi
  Command And Control Information System Komuta Ve Kontrol Bilişim Sistemi
  Command Area Komut Alanı
  Command Button Komut Düğmesi
  Command Check Komut Hatası
  Command Error Komut Hatası
  Command Failed Komut Başarısız
  Command File Komut Kütüğü
  Command Id Is Not Valid Komut Kimliği Geçersiz
  Command Interpreter Komut Yorumlayıcı
  Command Is Not Available Komut Kullanılamıyor
  Command Key Komut Tuşu
  Command Line Komut Satırı
  Command Line Arguments Komut Satırı Bağımsız Değişkenleri
  Command Line Error Komut Satırı Hatası
  Command Line For Installation Program Yükleme Programının Komut Satırı
  Command Menu Komut Menüsü
  Command Name Komut Adı
  Command Processing Komut Işleme
  Command Processor Komut Işlemcisi
  Command Prompt Komut Bekleme Işareti
  Command Prompt Komut Istemi
  Command Prompt Only Sadece Komut Istemi
  Command Resolution Denetim Duyarlığı
  Command Sequence Komut Dizisi
  Command Statement Komut Deyimi
  Command Underline Komut Altçizgisi
  Command-Line Access Komut Satırı Erişimi
  Commands And Settings Komutlar Ve Ayarlar
  Commands For Adjusting This Window Bu Pencereyi Ayarlamak Için Komutlar
  Commands For Administering Shared Folders Paylaştırılan Klasörleri Yönetmek Için
  Komutlar
  Commands For Arranging Windows Pencereleri Yerleştirme Komutları
  Commands For Determining How Information Is Displayed Bilgilerin Görünümünü
  Belirleyen Komutlar
  Commands For Displaying File Manager Help Dosya Yöneticisi Yardım'ını
  Görüntüleme Komutları
  Commands For Getting Help Yardım Almak Için Komutlar
  Commands For Manipulating This And Other Windows Bu Ve Diğer Pencereleri
  Değiştirmek Için Komutlar
  Commands For Setting Options Seçenekleri Ayarlama Komutları
  Commands For Working In The Tree Window Ağaç Görünümünde Çalışma Komutları
  Commands For Working With Disks Disklerle Çalışma Komutları
  Commands For Working With Files Dosyalarla Çalışma Komutları
  Commas Virgül
  Commensurable Ölçekdeş
  Comment Açıklama
  Comment Yorum
  Comment Text Açıklama Metni
  Commerce Ticaret
  Commercial Ticari
  Commercial Applications Ticari Uygulamalar
  Commercial Browsers Ticari Olarak Satılan (Www) Inceleyiciler
  Commercial Issues Ticari Mevzular
  Commercial Off-The-Shelf Ticari Kullanıma Hazır
  Commercial Servers Ticari Ağ Dağıtıcılar
  Commercial Servers Ticari Ağ Hizmet Birimleri
  Commercial Servers Ticari Ağ Sunucular
  Commercialization Ticarileştirme
  Commissioned Subay
  Commissioning Test Hizmete Sokma Sınaması
  Commissioning Test Işletmeye Alma Deneyi
  Commit Üstlenmek
  Commit Point (Sql) Kesinleştirme Noktası
  Commitment Control (Sql) Kesinleştirme Denetimi
  Commitment, Concurrency, And Recovery (Ccr)
  Common Ortak
  Common Action Ortak Işlem
  Common Application Programmers Interface (Capi)
  Common Applications Environment (Cae)
  Common Business Oriented Language (Cobol) Cobol
  Common Carrier Frequency Ortak Taşıyıcı Sıklığı
  Common Channel Interoffice Signaling (Ccis)
  Common Command Set (Ccs)
  Common Communications Interface (Cci)
  Common Database Ortak Veritabanı
  Common Desktop Environment (Cde)
  Common Dialog Library Ortak Iletişim Kitaplığı
  Common Dialogs Libraries Ortak İletişimler Kitaplığı
  Common Expressions Ortak Deyimler
  Common Field Ortak Alan
  Common Files Ortak Dosyalar
  Common Gateway Interface (Cgi) Genel Geçit Bilgisayarı Arabirimi
  Common Mode Interference Toprak Karışması
  Common Object Model (Com)
  Common Object Request Broker Architecture (Corba)
  Common Open Software Environment (Cose)
  Common Programming Interface Ortak Programlama Arabirimi
  Common Storage Ortak Bellek
  Common Symbols Yaygın Simgeler
  Common User Access (Cua) Ortak Kullanıcı Erişimi
  Common User Identification Ortak Kullanıcı Kimliği
  Communicating Bad News Kötü Haber
  Communication Iletişim
  Communication Adapter Iletişim Uyarlayıcısı
  Communication Channel Iletişim Kanalı
  Communication Engineering Iletişim Mühendisliği
  Communication Medium Iletişim Ortamı
  Communication Network Iletişim Ağı
  Communication Network Management Iletişim Ağı Yönetimi
  Communication Protocol Iletişim Protokolu
  Communication Satellite Iletişim Uydusu
  Communication Server Iletişim Işgöreni
  Communication Server Iletişim Sunucusu
  Communication System Komuta Ve Kontrol Iletişim Sistemi
  Communication Theory Iletişim Kuramı
  Communication Transport Failure Haberleşme Taşıma Hatası
  Communications İletişim
  Communications Failure İletişim Hatası
  Communications Manager İletişim Yönetim Programı
  Communications Network Iletişim Ağı
  Communications Network Management Iletişim Ağı Yönetimi
  Communications Port Haberleşme Bağlantı Noktası
  Communications Port İletişim Bağlantı Noktası
  Communications Protocol Iletişim Protokolu
  Communications Satellite Iletişim Uydusu
  Communications Security Teleiletişim Güvenliği
  Communications Security (Comsec) Iletişim Güvenliği
  Communications Setup Haberleşme Bağlantısı Kurulumu
  Communities Topluluklar
  Community Antenna Kolektif Anten
  Community Antenna Television (Catv) Kolektif Antenli Televizyon
  Community Networking Topluluk Ağı
  Commutation Dönemli Anahtarlama
  Commutative Sırabağımsız
  Commuting Expense Abonman Ödemeleri
  Compact Aralıksız
  Compact Derlitoplu
  Compact Düzenle
  Compact Kısa
  Compact Modüler Olmayan
  Compact Tıkız
  Compact Design Derlitoplu Tasarım
  Compact Disc Cd
  Compact Disc Optik Disk
  Compact Disc Mute Optik Disk Sessiz
  Compact Disk (Cd) Yoğunteker
  Compact Disk Player Optik Disk Okuyucu
  Compact Disk Read-Only Memory Salt Okunur Yoğunteker
  Compact Disk-Digital Audio (Cd-Da)
  Compact Disk-Interactive (Cd-I) Etkileşimli Yoğunteker
  Compact Disk-Read Only Memory (Cd-Rom)
  Compact Installation Minimum Kuruluş
  Compact Legends By Default Varsayılan Olarak Kısa Göstergeleri Kullan
  Compact List Aralıksız Liste
  Compact Set Tıkız Küme
  Compact Support Tıkız Dayanak
  Compact System Küçük Boyutlu Sistem
  Compact Title Kısa Başlık
  Compactdatabase Veritabanıdüzenle
  Compaction Sıkıştırma
  Compaction Tıkızlaştırma
  Companding Sıkıştırma-Genleştirme
  Companion Form Of A Matrix Bush Matrisi
  Company Şirket
  Company Kuruluş
  Company Address Şirket Adresi
  Company Name Şirket Adı
  Company Name Goes Here Şirket Adı Buraya Gelir
  Comparative Sort Karşılaştırarak Sıralama
  Comparator Karşılaştırıcı
  Compare Karşılaştır
  Compare Karşılaştırma
  Compare Karşılaştırmak
  Compare File Name Dosya Adını Karşılaştır
  Compare From Karşılaştırma Yeri
  Compare Of Volume Karşılaştırılan Birim
  Compare Versions Sürümleri Karşılaştır
  Comparing Karşılaştırıyor
  Comparing Element Karşılaştırıcı
  Comparison Karşılaştırma
  Comparison Measurement Karşılaştırmalı Ölçme
  Compatibility Bağdaşırlık
  Compatibility Uyumluluk
  Compatibility Basic Input/output System (Cbios) Compatibility Code Uyumluluk Kodu
  Compatible Uyumlu
  Compatible Driver List Uyumlu Aygıt Listesi
  Compatible Equations Bağdaşık Denklemler
  Compensanting Element Denkleştirici
  Compensate Dengelemek
  Compensate Denkleştirmek
  Compensating Element Denkleştirici
  Compensating Repeater Dengeleyen Yineleyici
  Compile Derlemek
  Compile All Modules Tüm Modülleri Derle
  Compiler Derleyici
  Compiler Code Derleyici Kodu
  Compiler Generator Derleyici Üreteci
  Compiler Pass Derleme Geçişi
  Complement Tümlemek
  Complement Tümler
  Complement Tümlerini Bulma
  Complement Tümleyen
  Complement Tümleyici
  Complementary Event Tümleyen (Tümler) Olay
  Complementary Measurement Tümler Ölçme
  Complementary Metal-Oxide Semiconductor (Cmos)
  Complementary Representation Tümler Gösterim
  Complementary Solution Tektürel Çözüm
  Complemented Representation Tümler Gösterim
  Complete Bitirmek
  Complete Eksiksiz
  Complete Tam
  Complete Tamamlamak
  Complete Binary Tree Tam Ikili Ağaç
  Complete Cycle Tam Çevrim
  Complete Orthogonal Set Tam Dikgen Küme
  Complete Orthonormal Set Tam Dikgen Küme
  Complete Reinitialization Tam Yeniden Başlangıç
  Completed Tamamlandı
  Completed Disk Sets Tamamlanan Disket Kümeleri
  Completed Level Tamamlanan Düzey
  Completely Observable Tam Gözlenebilir
  Completeness Tamlık
  Completing Task Görev Tamamlanıyor
  Completion Bitiş
  Completion Sonuçlanma
  Completion Tamamlama
  Completion Flag Bitiş Bayrağı
  Completion Ratio Çağrı Sonuçlanma Oranı (Telefon)
  Complex Karmaşık
  Complex Admittance Karmaşık Geçiri
  Complex Frequency Karmaşık Sıklık
  Complex Impedance Çeli
  Complex Number Karmaşık Sayı
  Complex Sound Karmaşık Ton
  Complex Target Karmaşık Hedef
  Complex Tone Karmaşık Ton
  Complex Variable Karmaşık Değişken
  Complexity Karmaşıklık
  Compliance Test Uyarlık Sınaması
  Compliance Test Uyumluluk Testi
  Compliance Testing Uyum Testi
  Comply With Bağdaşmak
  Comply With Uymak
  Component Bileşen
  Component Industry Bileşen Endüstrisi
  Component Testing Bileşen Kontrolü
  Component Testing Bileşen Sınaması
  Components Elemanlar (Bütünü Meydana Getiren)
  Components To Add Eklenecek Bileşenler
  Components To Remove Kaldırılacak Bileşenler
  Componentware
  Compose Yarat
  Compose New Fax Yeni Faks Yarat
  Composed Oluşmuş
  Composing E-Mail Messages Elektronik Posta Mektupları Oluşturmak
  Composing Message Mektup Oluşturma
  Composite Karma
  Composite Action Bileşik Eylem
  Composite Bar Chart Karma Çubuk Çizim
  Composite Editor Karma Düzenleyici
  Composite Function Bileşik Işlev
  Composite Key Bileşik Anahtar
  Composite Key Birleşik Anahtar
  Composite Number Bileşik Sayı
  Composite Signals Bileşik Sinyaller
  Composite Video Signal Bileşik Video Işareti
  Composition Karışım
  Composition Oluşum
  Compound Document Commands Bileşik Belge Komutları
  Compound Document Creation Bileşik Belge Yaratma
  Compound Document Support Bileşik Belge Desteği
  Compound Documents Bileşik Dokümanlar
  Compound Expressions Bileşik Ifadeler
  Compound Function Bileşik Işlev
  Compound Statement Bileşik Deyim
  Compress Sıkıştır
  Compress Sıkıştırma
  Compress Sıkıştırmak
  Compress A Drive Bir Sürücü Sıkıştır
  Compress Bitmap Images Biteşlem Görüntülerini Sıkıştır
  Compress Data Veri Sıkıştır
  Compress Now Şimdi Sıkıştır
  Compress To Black and White Siyah Beyaz'a Sıkıştır
  Compress To Color Renkliye Sıkıştır
  Compressed Drive Sıkıştırılmış Sürücü
  Compressed File Sıkıştırılmış Dosya
  Compressed File Sıkıştırılmış Kütük
  Compressed File Copy Problem Sıkıştırılmış Dosyayı Kopyalama Sorunu
  Compressed Files Sıkıştırılmış Dosyalar
  Compressed Floppy Disk Sıkıştırılmış Disket
  Compressed Floppy Drive Sıkıştırılmış Disket Sürücü
  Compressed Print Sıkışık Baskı
  Compressed Print Sıkışık Yazdırma
  Compressed Ram Drive Sıkıştırılmış Ram Sürücü
  Compressed Text Sıkıştırılmış Metin
  Compression Sıkıştırma
  Compression Dma Communication Failure Sıkıştırma Dma Iletişim Bozukluğu
  Compression Method Sıkıştırma Yöntemi
  Compression Options Sıkıştırma Seçenekleri
  Compression Quality Sıkıştırma Kalitesi
  Compression Ratio Sıkıştırma Oranı
  Compression Structure Sıkıştırma Yapısı
  Compressor Sıkıştırıcı (Veri)
  Compromise Ödünleşmek
  Compromise Tehlikeye Atmak
  Compromise Uzlaşma
  Compromising Emanations Gizliliği Bozan Elektromanyetik Yayılım
  Compulsive Zoruntulu
  Compusec Bilgisayar Güvenliği
  Compuspeak Bilgisayarca
  Computation Hesap
  Computation Hesaplama
  Computational Hesaba Dayalı
  Computational Complexity Hesaplama Karmaşıklığı
  Computational Linguistics Bilişimsel Dilbilim
  Compute Hesaplamak
  Computed Imaging Bilgisayarla Imge Yaratma
  Computed Tomography Bilgisayarlı Tomografi
  Computer Bilgisayar
  Computer Abuse Bilgisayarın Kötüye Kullanımı
  Computer Addict Bilgisayar Tutkunu
  Computer Aided Animation Bilgisayar Destekli Canlandırma
  Computer Aided Design (Cad) Bilgisayar Destekli Tasarım (Bdt)
  Computer Aided Education (Cae) Bilgisayar Destekli Eğitim (Bde)
  Computer Aided Engineering Bilgisayar Destekli Mühendislik
  Computer Aided Instruction Bilgisayar Destekli Öğretim
  Computer Aided Management Bilgisayar Destekli Yönetim
  Computer Aided Manufacture (Cam) Bilgisayar Destekli Imalat
  Computer Aided Manufacturing (Cam) Bilgisayar Destekli Üretim (Bdü)
  Computer Aided Publishing (Cap) Bilgisayar Destekli Yayın
  Computer Aided Software (Cas) Bilgisayar Destekli Yazılım
  Computer Aided Software Engineering (Case) Bilgisayar Destekli Yazılım
  Mühendisliği (Bdym)
  Computer Aided Testing Bilgisayar Destekli Sınama
  Computer Aided Typesetting Bilgisayar Destekli Dizgi
  Computer And Business Equipment Manufacturer's Association (Cbema)
  Computer Animation Bilgisayarla Canlandırma
  Computer Applications Yaratıcı Bilgisayar Uygulamaları
  Computer Architecture Bilgisayar Mimarisi
  Computer Audit Bilgi Işlem Sisteminin Denetimi
  Computer Center Bilgisayar Merkezi
  Computer Communication Bilgisayar Iletişimi
  Computer Conferencing Bilgisayar Aracılığıyla Toplantı
  Computer Crime Bilgisayar Suçu
  Computer Cycle Bilgisayar Çevrimi
  Computer Description Bilgisayar Tanımı
  Computer Disaster Bilgisayar Felaketi
  Computer Display Bilgisayar Ekranı
  Computer Fraud Bilgisayar Hilesi
  Computer Fraud Bilgisayar Sahtekarlığı
  Computer Gaming Software Bilgisayar Oyunları Yazılımı
  Computer Hacker Bilgisayar Korsanı
  Computer Installation Bilgisayar Döşemi
  Computer Instruction Bilgisayar Komutu
  Computer Integrated Manufacture (Cim) Bilgisayarla Tümleşik Imalat
  Computer Integrated Manufacturing (Cim) Bilgisayarla Tümleşik Üretim (Btü)
  Computer Jargon Bilgisayar Argosu
  Computer Journal Bilgisayar Dergisi
  Computer Journal Bilgisayar Günlüğü
  Computer Literacy Bilgisayar Okuryazarlığı
  Computer Log Bilgisayar Günlüğü
  Computer Manager Bilgisayar Işletmeni
  Computer Mediated Communication Bilgisayar Aracılı Iletişim
  Computer Mediated Communication (Cmc) Bilgisayar Ortamlı İletişim
  Computer Name Bilgisayar Adı
  Computer Network Bilgisayar Ağı
  Computer Network Security Bilgisayar Ağ Güvenliği
  Computer Oriented Language Alçak Düzeyli Dil
  Computer Performance Evaluation Bilgisayar Başarım Analizi
  Computer Player Names Bilgisayar Oyuncu Adları
  Computer Program Bilgisayar Programı
  Computer Resources Bilgisayar Özkaynakları
  Computer Science (Cs) Bilgisayar Bilimi
  Computer Screen Bilgisayar Ekranı
  Computer Security Bilgisayar Güvenliği
  Computer Security Management Bilgisayar Güvenlik Yönetimi
  Computer Security Violation Bilgisayar Güvenliğinin Ihlali
  Computer Settings Bilgisayar Ayarları
  Computer Simulation Bilgisayarla Benzetim
  Computer Supported Cooperative Work Bilgisayar Destekli Ortak Çalışma
  Computer System Audit Bilgisayar Sisteminin Denetlenmesi
  Computer Type Bilgisayar Türü
  Computer Virus Bilgisayar Virüsü
  Computer Vision Bilgisayarla Görme
  Computer Word Bilgisayar Sözcüğü
  Computer Worm Bilgisayar Kurdu
  Computer-Aided Bilgisayar Destekli
  Computer-Aided Instruction Bilgisayar Destekli Öğretim
  Computer-Aided Manufacturing (Cam) Bilgisayar Destekli Imalat
  Computer-Aided Software Engineering (Case) Bilgisayar Destekli Yazılım
  Mühendisliği
  Computer-Aided Testing Bilgisayar Destekli Test
  Computerese Bilgisayar Argosu
  Computerese Bilgisayarca
  Computer-Integrated Manufacturing (Cim) Bilgisayarla Tümleşik Üretim
  Computerization (Bilgisayarla) Otomasyon
  Computerize (Bilgisayarla) Otomasyon
  Computerized Bilgisayarlı
  Computerized Automatic Testing Bilgisayarlı Otomatik Sınama
  Computerized Branch Exchange (Cbx)
  Computerized Measurement Assembly
  Computerized Numerical Control Bilgisayarla Sayısal Denetim
  Computerized Office Elektronik Ofis
  Computer-Oriented Language Alçak Düzeyli Dil
  Computer-Telephony Integration Bilgisayar-Telefon Bütünleştirmesi
  Computing Enthusiast Bilgisayar Tutkunu
  Comsec Iletişim Güvenliği
  Concatenate Ardarda Bağlamak
  Concatenate Bırleştır
  Concatenated Field Birleştirilmiş Alan
  Concatenated Terms Ardarda Bağlanmış Terimler
  Concave Içbükey
  Concave Function Içbükey Işlev
  Concave Lens İraksak Mercek
  Concave Lens Kalın Kenarlı Mercek
  Concave Set Içbükey Küme
  Concavity Içbükeylik
  Concealment System Kamuflaj
  Concentrate Yoğunlaştırma
  Concentrated Derişik
  Concentrated Yoğuşuk
  Concentration Derişim
  Concentration Yoğunluk
  Concentric Conductor Eşmerkezli Iletken
  Conceptual Kavramsal
  Conceptual Phase Kavramsal Aşama
  Conceptual Phase Kavramsal Evre
  Conclusion Vargı
  Concrete Somut
  Concurrency (Sql) Aynı Anda Kullanım
  Concurrency Control Koşut Zamanlılığın Denetimi
  Concurrent Eşzamanlı Aynı Zamanda Olan
  Concurrent Koşutzamanlı
  Concurrent Operation Koşutzamanlı Işletim
  Concurrent Operations Eşanlı Işlemler
  Condensation Yoğunlaşma
  Condense Sıkıştırma
  Condense Yoğunlaştırmak
  Condensed Sıkışık
  Condensed Sıkıştırılmış
  Condensed Dar
  Condensed Font Sıkıştırılmış Yazıtipi
  Condensed Print Sıkıştırılmış Yazdırma
  Condenser Yoğunlaştırıcı
  Condition Koşul
  Condition Koşulla(Ndır)Mak
  Condition Monitoring Titreşim Gözleme
  Conditional Koşullu
  Conditional Address Koşullu Adres
  Conditional Branch Koşullu Dallanma
  Conditional Branching Koşullu Dallanma
  Conditional Codes Koşullu Kodlar
  Conditional Compilation Arguments Koşullu Derleme Değişkenleri
  Conditional Instruction Koşullu Yönerge
  Conditional Jump Koşullu Atlama
  Conditional Probability Koşullu Olasılık
  Conditional Probability Density Function Koşullu Olasılık Yoğunluk Işlevi
  Conditional Probability Distribution Koşullu Olasılık Dağılımı
  Conditional Stability Of A Linear System Doğrusal Bir Dizgenin Koşullu
  Kararlılığı
  Conditional Test Koşullu Sınama
  Conditionally Stable System Koşullu Kararlı Dizge
  Conditioned Loop Iyileştirilmiş Döngü (Telefon)
  Conditioning Iyileştirme (Abone Döngüsü)
  Conditions Column Koşul Sütunu
  Conductance Iletkenlik
  Conduction Band Iletim Bandı
  Conduction Current Iletim Akımı
  Conduction Electron Iletim Elektronu
  Conductive Iletken
  Conductivity Öziletkenlik
  Conductor Iletken
  Conduit Kablo Borusu
  Conference Konferans
  Conference Konferans Yapmak
  Conference Address List Toplantı Adres Listesi
  Conference Bridge Konferans Köprüsü
  Conference Call Konferans Çağrısı
  Confidence Güvenırlık
  Confidence Coefficient Güven Katsayısı
  Confidence Interval Güven Aralığı
  Confidence Interval Güvenlik Aralığı
  Confidence Limits Güven Sınırları
  Confidential Gizli
  Confidential Data Kişiye Özel Veri
  Confidential Data Sırdaş Veriler
  Confidential! Gizli!
  Confidentiality Gizdeşlik
  Confidentialty Sırdaşlık
  Configuration Düzenleşim
  Configuration Görünüm
  Configuration Konfigürasyon
  Configuration Yapı
  Configuration Yapı Bilgileri
  Configuration Yapılandırma
  Configuration Yapısal Düzenleme
  Configuration Error Yapılandırma Hatası
  Configuration Management Düzenleşim Yönetimi
  Configuration Settings Yapılandırma Ayarları
  Configuration Setup Yapılandırma Kurulumu
  Configuration Table Düzenleşim Çizelgesi
  Configuration Type Yapılandırma Türü
  Configurator Konfigürasyon Tanımlayıcı
  Configure Konfigürasyon Tanımlamak
  Configure Yapılandır
  Configure Ya

 6. #6
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  D


  D Size Sheet D Boyutu Kağıt
  D Size Sheet D Tipi Sayfa
  Daemon Hayalet Program
  Daemons Işletim Sisteminde Geri Planda Çalışan Programlar
  Daily Günlük
  Daisies Papatyalar
  Daisy Wheel Printer Papatya Çarklı Yazıcı
  Daisy-Chain Papatya Dizimi
  Damage Zarar Vermek
  Damage Control Hasar Kontrolü
  Damaged Area Bozuk Alan (Disk)
  Damper Winding Söndürücü Sargı
  Damping Söndürme
  Damping Sönüm
  Damping Factor Sönüm Katsayısı
  Damping Ratio Sönüm Oranı
  Damping Torque Söndürme Burusu
  Danish Danca
  Danish Danimarka Dili
  Danish Danimarkaca
  Danish Kroner Danimarka Kronu
  Dark Koyu
  Dark Blue Koyu Mavi
  Dark Current Karanlık Akımı
  Dark Cyan Koyu Camgöbeği
  Dark Cyan And Magenta Koyu Camgöbeği Ve Eflatun
  Dark Forces Demo Install Dark Forces Demo Yüklemesi
  Dark Forces Setup Dark Forces Kurulumu
  Dark Gray Koyu Gri
  Dark Gray And Dark Red Koyu Gri Ve Koyu Kırmızı
  Dark Green Koyu Yeşil
  Dark Red Koyu Kırmızı
  Dark Seed Dark Seed
  Dark Shading Koyu Gölgeleme
  Dark Sun Installation Dark Sun Yüklemesi
  Darkest En Koyu
  Darkness Koyuluk
  Dasd Disk
  Dasd Mirroring Disk Ikizleme
  Dash Uzun Çizgi
  Dash Uzun Tire
  Dash Dot Çizgi Nokta
  Dash Dot Dot Çizgi Nokta Nokta
  Dashed Çizgili
  Dashed Kesikli
  Dashed Tireli
  Dashed Line Kesik Çizgi
  Dashes Kesik Çizgi
  Data Data
  Data Veri
  Data Veriler
  Data Access Veri Erişimi
  Data Acquisition Veri Edinme
  Data Adapter Unit Veri Uyarlama Birimi
  Data Area Only Sadece Veri Alanı
  Data Authentication Verinin Aslına Uygunluğu
  Data Backup Veri Yedekleme
  Data Bank Veri Bankası
  Data Base Veri Tabanı
  Data Base Veritabanı
  Data Base Administrator Veritabanı Yönetmeni
  Data Base Management Veritabanı Yönetimi
  Data Bits Veri Bitleri
  Data Bookmark Veri Belirteci
  Data Buffer Veri Arabelleği
  Data Bus Veri Yolu
  Data Bus Veriyolu
  Data Capture Systems Veri Yakalama Sistemleri
  Data Circuit-Terminating Equipment (Dce)
  Data Code Veri Kodu
  Data Collection Veri Toplama
  Data Collection Terminal Veri Toplama Uçbirimi
  Data Collision Veri Çarpışması
  Data Columns Veri Sütunları
  Data Communication Veri Iletişimi
  Data Communication Equipment Veri Iletişim Donatımı
  Data Compression Veri Sıkıştırma
  Data Concealment Veri Kamuflajı
  Data Continuity Verinin Sürekliliği
  Data Converter Veri Çevirici
  Data Definition Veri Tanımı
  Data Definition Query Veri Tanımı Sorgusu
  Data Density Veri Kayıt Yoğunluğu
  Data Dictionary Veri Sözlüğü
  Data Diddling Verinin Kurcalanması
  Data Directory Veri Dizini
  Data Dispenser Veri Dağıtıcısı
  Data Document Veri Belgesi
  Data Encryption Standard (Des)
  Data Entry Veri Girişi
  Data Entry Mode Veri Giriş Kipi
  Data Error Veri Hatası
  Data Fax Modem Modemli Faks
  Data Field With Mail/fax Address Mektup/faks Adresli Veri Alanı
  Data File Veri Dosyası
  Data File Veri Kütüğü
  Data File Utility (Dfu) Veri Kütüğü Hizmet Programı
  Data Flow Diagram (Dfd) Veri Akış Çizeneği
  Data Flowchart Veri Akış Çizeneği
  Data Fork Veri Çatalı
  Data Form Veri Formu
  Data Format Veri Biçimi
  Data From %S Veri Kaynağı %S
  Data From Summary Info Özet Bilgi'den Veri
  Data Fusion Veri Tümleştirme
  Data Gathering Veri Toplama
  Data Glove (Virtual Reality) Elektronik Eldiven
  Data Handler Veri İşleyici
  Data Handling Veri Kotarma
  Data Header Record Veri Başlık Kaydı
  Data Highway Bilgi Otoyolu
  Data Highway Elektronik Otoyol
  Data Integrity Veri Bütünlüğü
  Data Integrity Veri Tamlığı
  Data Interchange Format Veri Değiştokuş Biçimi
  Data Interchange Format Veri Takas Biçimi
  Data Label Veri Etiketi
  Data Leakage Veri Sızdırılması
  Data Line Veri Çizgisi
  Data Link Veri Bağı
  Data Link Veri Bağlantısı
  Data Link Control (Dlc)
  Data Link Controller Veri Bağı Denetleyicisi
  Data Link Escape (Ascii Character) (Dle) Veri Bağı Kaçışı Karakteri
  Data Link Layer Veri Bağı Katmanı
  Data Log Veri Günlüğü
  Data Logging Zaman Ardışıl Veri Kaydı
  Data Manipulation Language (Dml)
  Data Map Veri Haritası
  Data Map Control Veri Haritası Denetimi
  Data Map Help Topics Veri Haritası Yardım Konuları
  Data Map Options Veri Haritası Seçenekleri
  Data Medium Veri Ortamı
  Data Mode Veri Kipi
  Data Modelling Veri Modelleme
  Data Modem Format Veri Modemi Biçimi
  Data Name Veri Adı
  Data Network Veri Ağı
  Data Options Veri Seçenekleri
  Data Organization Veri Örgütleme
  Data Organization Veri Örgütleşimi
  Data Perenniality Verinin Kalıcılığı
  Data Preview Veri Önizleme
  Data Processing (Dp) Bilgi Işlem
  Data Processing (Dp) Bilgi Işleme
  Data Processing (Dp) Veri Işlem
  Data Processing (Dp) Veri Işleme
  Data Processing Center Bilgi Işlem Merkezi
  Data Processor Veri Işlemci
  Data Processor Veri Işlemcisi
  Data Protection Veri Koruma
  Data Protection Verilerin Korunması
  Data Quality Veri Niteliği
  Data Quality Verilerin Niteliği
  Data Rate Veri Hızı
  Data Receiver Veri Alıcı
  Data Record Veri Kaydı
  Data Recording Veri Kayıdı
  Data Recording Medium Veri Kayıt Ortamı
  Data Reduction Veri Indirgeme
  Data Reduction Veri Özleştirme
  Data Reference Veri Referansı
  Data Reference Line Veri Taban Çizgisi
  Data Security Veri Güvenliği
  Data Segment (Ds) Veri Bölütü
  Data Sensitive Fault Veriye Duyarlı Aksama
  Data Series Veriserileri
  Data Series In Veri Serileri
  Data Signalling Rate Veri Hızı
  Data Sink Veri Biriktirici
  Data Source Veri Kaynağı
  Data Storage Veri Depolama
  Data Storage Veri Saklatımı
  Data Storage Density Veri Saklama Yoğunluğu
  Data Stream Veri Katarı
  Data Structure Veri Yapısı
  Data Suit (Virtual Reality) Elektronik Giysi
  Data Switching Exchange (Dse)
  Data Tabulation Veri Tablolama
  Data Terminal Veri Uçbirimi
  Data Terminal Equipment (Dte) Veri Uçbirim Donatımı
  Data Text Veri Metni
  Data That Will Not Be Moved Taşınmayacak Olan Veri
  Data That's Currently Being Read Şu Anda Okunan Veri
  Data That's Currently Being Written Şu Anda Yazılan Veri
  Data Transfer Veri Aktarımı
  Data Transmission System Veri Iletim Sistemi
  Data Transparency Veri Saydamlığı
  Data Type Veri Tipi
  Data Type Veri Türü
  Data Validation Veri Sağlama
  Data Value Veri Değeri
  Data View Veri Görünümü
  Data Word Veri Sözcüğü
  Data/header File Veri/başlık Dosyası
  Data/text Merge Veri/metin Birleştirme
  Database Veritabanı
  Database Administrator Veritabanı Yönetmeni
  Database Default Varsayılan Veritabanı
  Database Integrity Veritabanı Bütünlüğü
  Database Integrity Veritabanı Tamlığı
  Database Location Veritabanı Konumu
  Database Management Veritabanı Yönetimi
  Database Management System (Dbms) Veritabanı Yönetim Sistemi (Vtys)
  Database Name Veritabanı Adı
  Database Options Veritabanı Seçenekleri
  Database Path Veritabanı Yolu
  Database Properties Veritabanı Özellikleri
  Database Type Veritabanı Türü
  Database Window Veritabanı Penceresi
  Database.Module.Procedure Veritabanı.Modül.Yordam
  Databaseproperties Veritabanıözellikleri
  Databases (*.Mdb) Veritabanları (*.Mdb)
  Databases (*.Mdb; *.Mda) Veritabanları (*.Mdb; *.Mda)
  Databook Isa Pcmcia Controller Databook Isa Pcmcia Denetleyicisi
  Databook Pcmcia Controller Databook Pcmcia Denetleyicisi
  Databook Plug And Play Pcmcia Controller Based On Db86x84 Databook Db86x84
  Tabanlı Tak Ve Kullan Pcmcia Denetleyicisi
  Datafile Veri Dosyası
  Data-Only Document Salt-Veri Belgesi
  Data-Only File Salt-Veri Dosyası
  Data-Sensitive Fault Veriye Duyarlı Aksama
  Datasets Veri Kümeleri
  Datasheet Veri Föyü
  Datasheet Veri Sayfası
  Datasheet View Veri Sayfası Görünümü
  Date Tarih
  Date and Time Tarih Ve Saat
  Date Action Completed Gereğinin Yapıldığı Tarih
  Date Action Due Gereği Için Son Tarih
  Date Area Tarih Alanı
  Date Completed Tamamlanma Tarihi
  Date Created Yaratılış Tarihi
  Date Deleted Silinme Tarihi
  Date Delimiter Tarih Sınırlayıcısı
  Date Format Tarih Biçimi
  Date Format (D4) Tarih Biçimi (D4)
  Date Grouping Tarih Gruplama
  Date Icon Tarih Simgesi
  Date Modified Değiştirilme Tarihi
  Date Of Birth Doğum Tarihi
  Date Of Printing Yazdırılış Tarihi
  Date Order Tarih Sırası
  Date Saved Kaydediliş Tarihi
  Date Separator Tarih Ayracı
  Date Started Başlangıç Tarihi
  Date Unit Tarih Birimi
  Date Uploaded Karşıya Yükleme Tarihi
  Date() Tarih()
  Date/outline Tarih/anahat
  Date/time Tarih/saat
  Date/time Format Tarih/saat Biçimi
  Date/time Operation Canceled Tarih/saat Işlemi Iptal Edildi
  Date/time Operation Completed Tarih/saat Işlemi Tamamlandı
  Date/time Operation Started Tarih/saat Işlemi Başlatıldı
  Datedif Etarıhlı
  Dateline Daylight Time Gün Hattı Yaz Saati
  Dateline Standard Time Gün Hattı Standart Saati
  Dates, Times, And Numbers Tarihler, Saatler Ve Sayılar
  Datestring Tarıhdızı
  Date-Time Picture Gün-Saat Gösterimi
  Date-Time Result Gün-Saat Sonucu
  Datevalue Tarıhsayisi
  Datum Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Başlangıç Hatası
  Datum Level Başlangıç Düzeyi
  Datum Level Dayanak Düzeyi
  Daughter Board Çekme Kart
  Daughter Wavelet Türetik Dalgacık
  Daverage Vseçort
  Day Gün
  Day(S) Gün Boyunca
  Daybreak Şafak
  Days360 Gün360
  Db Vt
  Db Properties Vt Özellikleri
  Dbase Iii Database Dbase Iii Veritabanı
  Dbase Iv Database Dbase Iv Veritabanı
  Dbcs Dbcs
  Dc/dc Converter Da/da Çevirici
  Dcount Vseçsay
  Dcounta Vseçsaydolu
  Dd Mmmm Yyyy Gg Aaaa Yyyy
  Ddb Çıftazalanbakıye
  Ddd, Mmm D, Yyyy G Aaa Yyyy Ggg
  Dddd, Mmmm D, Yyyy Gggg, Aaaa G, Yyyy
  Dddd, Mmmm Dd, Yyyy Gg Aaaa Yyyy Gggg
  Dde Operations Dde İşlemleri
  Dde/ole Links Dde/ole Bağlantıları
  Dde/ole Options Dde/ole Seçenekleri
  Ddl Query Ddl Sorgu
  Dd-Mm-Yy Gg-Aa-Yy
  Deactivate Ekinliğini Kaldırma Işlem Dışı Bırakmak
  Dead Gerilimsiz
  Dead Band Ölü Bölge
  Dead Band Ölü Kuşak
  Dead Key Konum Atlatmayan Tuş
  Dead Room Ölü Oda
  Dead Spot Kaplama Alanı Dışında
  Dead Time Ölü Süre
  Dead Zone Ölü Kuşak
  Deadline Önel
  Deadline Son Gün
  Deadline Son Veriliş Günü
  Deadlock Karşılıklı Kilitlenme
  Deadlock Kilitlenme
  Deal Dağıt
  Deal A New Game Yeni Kağıt Dağıt
  Dealer Dağıtıcı
  Dealers Bayiler
  Deallocate Serbest Bırakma (Bellek)
  Deallocate Serbest Bırakmak
  Deblock Blok Çözmek
  Deblurring Netleştirme
  Deblurring Seçikleştirme
  Debug Çapar Ayıklama
  Debug Hata Ayıkla
  Debug Hata Ayıklama
  Debug Hata Ayıklamak
  Debug Hata Düzeltme
  Debug Code Pane Ayıklama Kodu Bölmesi
  Debug Fax Process Faks İşlemlerinde Hata Ayıkla
  Debug Window Hata Ayıklama Penceresi
  Debug Windows 95 Windows 95 Hata Ayıklama
  Debugger Çapar Ayıklama Programı
  Debugger Çapar Programı
  Debugger Hata Ayıklayıcı
  Debugger Hata Düzelticisi
  Debugger Hata Düzeltme Programı
  Debugger Hata Programı
  Debugging Hata Ayıklama
  Debugging Program Hata Bulucu Program
  Debugwindow Hataayıklamapenceresi
  Dec Ara
  Dec Nas Support Dec Nas Desteği
  Decade Onkat
  Decelerating Relay Yavaşlama Bağlağı
  Decelerating Relay Yavaşlama Rölesi
  December Aralık
  Decentile Onda Birlik
  Decentralization Dağıtılmış Kılma
  Decentralization Özeksizleştirme
  Decentralized Dağıtılmış
  Decentralized Merkezi Olmayan
  Decentralized Özeksiz
  Decentralized Architecture Dağıtılmış Mimari
  Decentralized Computer Network Dağıtılmış Bilgisayar Ağı
  Decentralized Computer Network Özeksiz Bilgisayar Ağı
  Decentralized Operation Dağıtılmış Işletim
  Decentralized Operation Özeksiz Işletim
  Decibel (Db) Desibel
  Decile Onda Birlik
  Decimal Ondalık
  Decimal Onlu
  Decimal Aligned Ondalık Ayırıcı Hizalı
  Decimal Alignment Ondalık Ayırıcı Hizalama
  Decimal Alignment Ondalık Noktaya Hizalama
  Decimal Character Ondalık Karakteri
  Decimal Data Onlu Tabanda Veri
  Decimal Digit Onlu Sayamak
  Decimal Number System Onlu Sayı Dizgesi
  Decimal Place Ondalık Hane
  Decimal Places Ondalık Basamaklar
  Decimal Places Ondalık Yerleri
  Decimal Point Ondalık Ayırıcı
  Decimal Point Ondalık Nokta
  Decimal Point Ondalık Noktası
  Decimal Separator Ondalık Ayırıcısı
  Decimal Tabs Ondalık Sekmeler
  Decimal Tabstop Ondalık Sekme Durakları
  Decimal Value Ondalık Değer
  Decimation Örnek Seyreltme
  Decimation Filter Örnek Seyreltme Süzgeci
  Decipher Kripto Çözmek
  Decipher Şifre Çözmek
  Decipher Şifreyi Açma
  Decipherment Kripto Çözme
  Decision Karar
  Decision Circuit Karar Devresi
  Decision Instant Karar Anı
  Decision Making System Karar Verme Sistemi
  Decision Node Karar Düğümü
  Decision Rule Karar Kuralı
  Decision Space Karar Uzayı
  Decision Support System Karar Destek Sistemi
  Decision Table Karar Çizelgesi
  Decision Theory Karar Kuramı
  Decision Value Karar Değeri
  Decision Variable Karar Değişkeni
  Decisional Database Karar Düzeyi Veritabanı
  Deck Deste
  Declaration Bildirim
  Declarative Bildirim Deyimi
  Declarative Language Bildirim Dili
  Declaratives Bildirim Deyimleri
  Declare Bildirme
  Declare Bildirmek
  Decode Kod Çözme
  Decode Kod Çözmek
  Decode Kodçözmek
  Decoder Kodçözücü
  Decoding Deşifre Etme
  Decompile Derlenmişi Açma
  Decomposition Ayrışım
  Decomposition Ayrıştırma
  Decompress Basıncı Azaltma
  Decompress Sıkışmışı Açma
  Decompress Sıkıştırılmışı Açma
  Decompress Sıkıştırmayı Açma
  Decompress Sıkıştırmayı Çözme (Veri)
  Decompressing Açıyor
  Decompression Açma
  Decompression Ilk Duruma Genişletme
  Deconstruction Yapı Çözüm
  Deconvolution Ters Evrişim
  Decorative Dekoratif
  Decorrelate Ilintisizleştirmek
  Decouple Ayrıştırmak
  Decouple Bağlaşımı Kesmek
  Decoupling Bağlaşımı Kesme
  Decoupling Bağlaşımı Koparma
  Decoupling Network Bağlaşım-Önler Devre
  Decoupling Resistor Bağlaşım-Önler Direnç
  Decrease Azalt
  Decrease Azaltmak
  Decrease Decimal Ondalık Azalt
  Decrease Font Size Yazıtipi Boyutunu Azalt
  Decrease Font Size Yazıtipi Boyutunu Küçült
  Decrease Hanging Indent Asılı Girintiyi Azalt
  Decrease Horizontal Space Yatay Aralığı Azalt
  Decrease Indent Girintiyi Azalt
  Decrease Speed Hızı Azalt
  Decrease The Point Size Yazı Boyutunu Küçült
  Decrease Vertical Space Dikey Aralığı Azalt
  Decrease Volume Sesi Azalt
  Decrement Azalım Miktarı
  Decrement Azalma Miktarı
  Decrement Azaltma
  Decrement Azaltma Miktarı
  Decrypt Şifre Çözmek
  Decrypt Şifreyi Açma
  Decryption Kripto Çözme
  Decryption Şifre Çözme
  Dedicate Adamak
  Dedicated Atanmış
  Dedicated Access Adanmış Erişim
  Dedicated Access Doğrudan Erişim
  Dedicated Access Tam Erişim
  Dedicated Circuit Özgül Devre
  Dedicated Computer Özel Görevli Bilgisayar
  Dedicated Line Adanmış Hat
  Dedicated Network Özel Ağ
  Dedicated Network Özgülenmiş Ağ
  Dedicated Port Özgül Iskele
  Dedicated Port Özgül Kapı
  Dedicated Port Özgülenmiş Iskele
  Deduction Tümdengelim
  Deductive Tümdengelimli
  Deductive Reasoning Tümdengelimli Usa Vurma
  Deemphasize Vurguyu Kaldırmak
  Deemphasizer Vurgu Bastırma Devresi
  Default Geçerli
  Default Ilk
  Default Kendiliğinden Aldığı Değer
  Default Olağan (Değer)
  Default Ön Değer
  Default Öndeğer
  Default Saptanmış Varsayılan (Değer)
  Default Varsayılan
  Default Action Varsayılan Işlem (Aksi Belirtilmedikçe, Yapılacak Olan)
  Default Assignment Olağan Değer Ataması
  Default Background Color Varsayılan Zemin Rengi
  Default Bookmark Text Varsayılan Yer İmi Metni
  Default Border Varsayılan Kenarlık
  Default Button Saptanan Düğme
  Default Chart Varsayılan Grafik
  Default Colors Varsayılan Renk
  Default Column Width Varsayılan Sütun Genişliği
  Default Computer Varsayılan Bilgisayar
  Default Cover Page Varsayılan Kapak Sayfası
  Default Database Directory Varsayılan Veritabanı Dizini
  Default Date Varsayılan Tarih
  Default Datetime Field Size Varsayılan Tarihsaat Alan Boyutu
  Default Design Varsayılan Tasarım
  Default Directory Yürürlükteki Dizin Varsayılan Dizin
  Default Display Varsayılan Ekran
  Default Document Template Varsayılan Belge Şablonu
  Default Download Folder Varsayılan Karşıdan Yükleme Klasörü
  Default Drive Yürürlükteki Sürücü Varsayılan Sürücü
  Default Editing Varsayılan Düzenleme
  Default Extension Varsayılan Uzatma
  Default Extra Large Varsayılan Çok Geniş
  Default Field Sizes Varsayılan Alan Boyutu
  Default Field Type Varsayılan Alan Türü
  Default File Location Varsayılan Dosya Yeri
  Default File Name Extension Varsayılan Dosya Adı Uzatması
  Default Fill-In Text Varsayılan Doldurma Metni
  Default Find/replace Behavior Varsayılan Bul/değiştir Davranışı
  Default Font Varsayılan Yazıtipi
  Default Font Color Varsayılan Yazıtipi Rengi
  Default Font Italic Varsayılan İtalik Yazıtipi
  Default Font Name Varsayılan Yazıtipi Adı
  Default Font Size Varsayılan Yazıtipi Boyutu
  Default Font Underline Varsayılan Altı Çizili Yazıtipi
  Default Font Weight Varsayılan Yazıtipi Genişliği
  Default For New Objects Yeni Nesneler İçin Varsayılan
  Default Format Varsayılan Biçim
  Default Gateway Varsayılan Ağ Geçidi
  Default Graph Recoloring Grafiği Yeniden Boyama Varsayılanı
  Default Gridline Color Varsayılan Kılavuz Çizgileri Rengi
  Default Gridline Effect Varsayılan Kılavuz Çizgileri Etkisi
  Default Installation Varsayılan Kurulum
  Default Language Varsayılan Dil
  Default Large Varsayılan Geniş
  Default Monitor Varsayılan Görüntü Uçbirimi
  Default Number Varsayılan Sayı
  Default Number Field Size Varsayılan Sayı Alanı Boyutu
  Default Open Mode Varsayılan Açma Kipi
  Default Open Mode For Databases Veritabanları Için Varsayılan Açma Kipi
  Default Option Olağan Seçenek
  Default Option Varsayılan Seçenek
  Default Pages Kendiliğinden Geçerli Sayfalar
  Default Paragraph Font Varsayılan Paragraf Yazıtipi
  Default Parameters Olağan Parametreler
  Default Path Varsayılan Yol
  Default Picture File Varsayılan Resim Dosyası
  Default Presentation Varsayılan Sunu
  Default Print Margins Varsayılan Yazdırma Kenar Boşlukları
  Default Printer Atanmış Yazıcı
  Default Printer Varsayılan Yazıcı
  Default Printer Driver Geçerli Yazıcı Sürücüsü
  Default Printer Settings Varsayılan Yazıcı Ayarları
  Default Record Locking Varsayılan Kayıt Kilidi
  Default Route Varsayılan Rota
  Default Screen Saver Varsayılan Ekran Koruyucusu
  Default Search Varsayılan Arama
  Default Settings Varsayılan Ayarlar
  Default Sound Varsayılan Ses
  Default Standard Vga Display Adapter Default Standard Vga Görüntü Birimi
  Bağdaştırıcısı
  Default Tab Stops Varsayılan Sekme Durakları
  Default Tab Width Varsayılan Sekme Aralığı
  Default Tables Varsayılan Tablolar
  Default Target Varsayılan Hedef
  Default Text Varsayılan Metin
  Default Text Field Size Varsayılan Metin Alanı Boyutu
  Default Time Varsayılan Saat
  Default Tray Varsayılan Kaset
  Default Tray Varsayılan Tepsi
  Default User Varsayılan Kullanıcı
  Default Value Geçerli Değer
  Default Value Varsayılan Değer
  Default View Varsayılan Görünüm
  Defect Kusur
  Defective Bozuk
  Defective Kusurlu
  Defective Disk Track Bozuk Teker Izi
  Defective Memory Area Bozuk Bellek Alanı
  Defence Advanced Research Projects Agency (Darpa) Savunma Bakanlığı İleri
  Araştırma Projeleri Ajansı
  Defer Ertelemek
  Define Tanımla
  Define Tanımlama
  Define Tanımlamak
  Define Custom Colors Özel Renk Tanımla
  Define More Criteria Daha Fazla Ölçüt Tanımla
  Define Name Ad Tanımla
  Define Style Language Biçem Dili Tanımla
  Define Style Paragraph Biçem Paragrafı Tanımla
  Define Value Ranges By Değer Aralıklarını Belirle
  Defined Tanimli
  Definite Belirli
  Definite Kesin
  Definite Integral Belgin Tümlev
  Definite Method Of Measurement Tanımlı Ölçüm Yöntemi
  Definition Tanım
  Definition Tanımlama
  Definition And Data Tanım Ve Veri
  Definition List Tanımlama Listesi
  Definition Lists Tanım Listeleri
  Definition Only Sadece Tanım
  Deflecting Plates Saptırma Plakaları
  Deflecting Torque Saptırma Burusu
  Deflection Saptırma
  Deflection Yön Saptırma
  Deflection Coils Saptırım Bobinleri
  Deflector Saptırıcı
  Deflector Yön Saptırıcı
  Deformable Biçim Değiştirir
  Deformable Yamulgan
  Deformation Biçim Değiştirme
  Deformation Yamulma
  Defrag Defrag
  Defrag Legend Birleştirme Göstergesi
  Defragment Birleştir
  Defragment Parçalanmanın Ortadan Kaldırılması
  Defragment Parçalanmışlığı Düzeltme
  Defragment Files And Free Space Dosyaları Ve Boş Alanı Birleştir
  Defragment Files Only Sadece Dosyaları Birleştir
  Defragment Now Şimdi Birleştir
  Defragment The Drive Only If It Is More Than Sürücüyü, Sadece Bölünme Oranı
  Defragmentation Method Birleştirme Yöntemi
  Defragmentation Status Birleştirme Durumu
  Degassing Gaz Giderme
  Degeneracy Yozluk
  Degenerate Yoz
  Degenerate Modes Yoz Kipler
  Degradation Bozulma
  Degradation Kötüleşme
  Degradation Yozlaşma
  Degree Derece
  Degree Kerte
  Degree Of A Polynomial Polinomun Derecesi
  Degree Of Distortion Bozunum Derecesi
  Degree Of Freedom Erkinlik Derecesi
  Degree Of Freedom Serbestlik Derecesi
  Degree Of Matching Uyum Derecesi
  Degrees Derece
  Deionization Iyonsuzlaşma
  De-Ionization Iyonsuzlaşma
  Deionization Rate Iyonsuzlaşma Hızı
  De-Ionization Rate Iyonsuzlaşma Hızı
  Del Key Del Tuşu
  Del Key Sil Tuşu
  Delay Gecikme
  Delay Geciktirmek
  Delay Angle Gecikme Açısı
  Delay Circuit Geciktirme Devresi
  Delay Distortion Gecikme Bozulması
  Delay Equalizer Gecikme Denkleştiricisi
  Delay Line Gecikme Hattı
  Delegate Nesne Sahibi Adına Çalışan Kişi
  Delegate Yetki Aktarmak
  Delegate Yetki Vermek
  Delete Del
  Delete Delete
  Delete Sil
  Delete Silmek
  Delete (Ascii Character) (Del) Ortam Doldurma Karakteri
  Delete After Current Position Geçerli Konumdan Sonrasını Sil
  Delete All Tümünü Sil
  Delete All Affected Files Etkilenen Tüm Dosyaları Sil
  Delete All Affected Files Tüm Etkilenen Dosyaları Sil
  Delete Arrow Oku Kaldır
  Delete Arrow Oku Sil
  Delete Authority Silme Yetkisi
  Delete Before Current Position Geçerli Konumdan Öncesini Sil
  Delete Borders Kenarlıkları Kaldır
  Delete Cells Hücre Sil
  Delete Cells/rows/columns Hücre/satır/sütun Sil
  Delete Character Sil Damgası
  Delete Chart Grafik Sil
  Delete Column(S) Sütun Sil
  Delete Compressed File After Decompressing Açıldıktan Sonra Sıkıştırılmış
  Dosyayı Sil
  Delete Current Tab Geçerli Sekmeyi Sil
  Delete Custom Pin Map Özel Dağılım Haritası Sil
  Delete Data Veri Sil
  Delete Directory Silinecek Dizin
  Delete Entire Column Tüm Sütunu Sil
  Delete Entire Row Tüm Satırı Sil
  Delete File Silinecek Dosya
  Delete Font Yazıtipini Çıkar
  Delete Font Yazıtipini Sil
  Delete In Progress Silme Sürüyor
  Delete Index Dizin Sil
  Delete Job İş Sil
  Delete Key Sil Tuşu
  Delete Label Etiket Sil
  Delete Legend Göstergeyi Kaldır
  Delete Legend Göstergeyi Sil
  Delete Map Template Harita Şablonu Sil
  Delete Master Aslı Sil
  Delete Next Word Sonraki Sözcüğü Sil
  Delete Overlay Yardımcı Grafiği Kaldır
  Delete Overlay Yardımcı Grafiği Sil
  Delete Port Bağlantı Noktası Sil
  Delete Previous Word Önceki Sözcüğü Sil
  Delete Printer Driver Yazıcı Sürücüsünü Sil
  Delete Query Silme Sorgusu
  Delete Query Sorgu Sil
  Delete Queue Driver Kuyruk Sürücüsünü Sil
  Delete Record Kayıt Sil
  Delete Relationship İlişki Sil
  Delete Repeated Word Yinelenen Sözcükleri Sil
  Delete Row(S) Satır Sil
  Delete Scheme Grubu Sil
  Delete Search Aramayı Sil
  Delete Selection And Copy To The Clipboard Seçimi Sil Ve Pano'ya Kopyala
  Delete Sheet Sayfayı Sil
  Delete Slide Slayt Sil
  Delete Tab Sekme Sil
  Delete These Keys Silinecek Anahtarlar
  Delete Title Master Asıl Başlığı Sil
  Delete Transaction Silme Hareketi
  Delete Watch Gözcü Sil
  Delete Word Sözcük Sil
  Deleteall Tümünüsil
  Deletecolumn Sütunsil
  Deleted Silinme
  Deleted Silinmiş
  Deleted By Silen
  Deleted Files Silinen Dosyalar
  Deleted Text Silinen Metin
  Deleteobject Nesnesil
  Deleterow Satırsil
  Deletetab Sekmesil
  Deleting Siliniyor
  Deletion Mark Silme Imi
  Delimeter Sınırlayıcı
  Delimited Sınırlandırılmış
  Delimited Identifier (Sql) Sınırlanmış Tanıtıcı
  Delimiter Ayırıcı
  Delimiter Sınır Belirteci
  Delimiter Sınırlayıcı
  Delimiter Character Sınırlayıcı Karakter
  Delimiters Ayraçlar
  Deliver Teslim Et
  Deliverdatabase Veritabanıteslimet
  Delivery Teslim
  Delivery Address Gidiş Adresi
  Delivery Point Bar Code Teslim Noktası Çubuk Kodu
  Delivery Time Teslim Süresi
  Delta (Lower Case) Delta (Küçük Harf)
  Delta (Upper Case) Delta (Büyük Harf)
  Delta Connected Device Üçgen Bağlantılı Devre
  Delta Modulation Delta Kodlaması
  Delta-Connected Device Üçgen-Bağlantılı Devre
  Demagnetization Mıknatıslığı Giderme
  Demagnetization Mıknatıslık Yitimi
  Demagnetize Mıknatıslığı Gidermek
  Demand Assignment Isteme Göre Paylaştırma
  Demand Assignment Multiple Access (Dama) Istek Güdümlü Çoklu Erişim
  Demand Multiplexing Istem Çoğullama
  Demand Service Beklemesiz Hizmet
  Demo Gösteri
  Demo Gösterme
  Demo Tanıtım
  Demo Guidance Tanıtım Kılavuzu
  Demo Now Şimdi Tanıt
  Demo Speed Tanıtım Hızı
  Democratic Network Demokratik Şebeke
  Demodulate Demodülasyon
  Demodulate Kipçözmek
  Demodulator Kipçözücü
  Demographics Toplumsal Istatistikler
  Demon Hayalet Program
  Demonstration Gösteri
  Demonstration Gösterme
  Demote İndirge
  Demote İndirgemek
  Demote One Level Bir Düzey Indirge
  Demote To Body Text Gövde Metnine İndirge
  Demoting A Heading Level Başlık Düzeyini Indir
  Demount Bağlantıyı Kaldırma
  Demultiplex Çoğullama Çözmek
  Denominator Payda
  Denominator Depth Payda Derinliği
  Dense Yoğun
  Densitometer Yoğunlukölçer
  Density Yoğunluk
  Deny İzin Verme
  Department Bölüm
  Department Departman
  Department Store (Specify) Alışveriş Merkezi (Tanımlayın)
  Dependent Bağımlı
  Dependent Query Bağımlı Sorgu
  Dependent Source Bağımlı Akım Kaynağı
  Dependent Source Bağımlı Gerilim Kaynağı
  Dependent Value Bağımlı Değer
  Dependent Variable Bağımlı Değişken
  Dependents Etkilenenler
  Depends On Free Space Boş Alana Bağlı
  Depends On Password Parolaya Bağlı
  Depletion Layer Kıtlık Bölgesi
  Deploy Konuşlandırmak
  Deploy Sahaya Yerleştirmek
  Deref İçerık
  Derivate Türetik
  Derivate Virus Türetik Virüs
  Derivation Türetme
  Derivative Action Türevsel Eylem
  Derivative Action Coefficient Türevsel Eylem Katsayısı
  Derivative Action Time Constant Türevsel Eylem Zaman Değişmezi
  Derived Quantity Türetilmiş Büyüklük
  Derived Type Türetilmiş Tip
  Derived Unit Of Measurement Türetilmiş Ölçüm Birimi
  Desactivate Devreden Çıkarmak
  Descender Aşağıya Çıkıntı
  Descender Harfin Alt Çıkıntısı
  Descending Alçalan
  Descending Azalan
  Descending Order Azalan Sıra
  Descent Iniş
  Descent Algorithm Iniş Algoritması
  Descent Line Iniş Çizgisi
  Descramble Çırpmayı Çözme
  Descrambler Çırpma Çözücü
  Descrambler Çırpma-Çözücü
  Describe Betimlemek
  Describe Tanıt
  Describing Function Genelleştirilmiş Aktarım Işlevi
  Description Açıklama
  Description Betimleme
  Description Tanım
  Description Tanımlama
  Description Box Tanım Kutusu
  Description Of Type Tür Tanımı
  Descriptive Tanımlayıcı
  Descriptive Geometry Betimsel Geometri
  Descriptive Links Tanımlayıcı Bağlaçlar
  Descriptive Statistics Betimleyici Istatistikler
  Descriptive Statistics Betimsel Istatistik
  Descriptor Tanımlayıcı
  Deselect Seçimden Çıkart
  Deselect Seçimi Iptal Etmek
  Deselect Seçimi Kaldırma
  Deselect Seçimin Iptali
  Desert Çöl
  Design Motif
  Design Tasarım
  Design Tasarımlamak
  Design Automation Bilgisayar Destekli Tasarım
  Design Automation Tasarım Otomasyon
  Design Defect Tasarım Kusuru
  Design Language Tasarım Dili
  Design Object Nesne Tasarla
  Design Query Sorgu Tasarla
  Design Requirements Tasarım Isterleri
  Design Specifications Tasarım Belirtimleri
  Design Table Tablo Tasarla
  Design Template Şablon Tasarla
  Design View Tasarım Görünümü
  Designation Belirtme
  Designation Gösterme
  Designation Işaret Etme
  Designobject Nesnetasarla
  Desired Value Istek Değeri
  Desk Masa
  Desk Accessories Masaüstü Donatıları Masa Donatısı
  Desk Accessory Masa Donatısı
  Desk Set Masa Telefonu
  Deskewing Kaykı Giderme
  Deskside Dikey Şasi
  Desktop Masaüstü
  Desktop Area Masaüstü Alanı
  Desktop Computer Masaüstü Bilgisayar
  Desktop Conference Masaüstü Konferans
  Desktop Manager Masaüstü Yöneticisi
  Desktop Pattern Masaüstü Deseni
  Desktop Wallpaper Masaüstü Duvar Kağıdı
  Dest Connect Str Hedef Bağlantı Dizesi
  Destination Alış Noktası
  Destination Erek
  Destination Hedef
  Destination Varış Noktası
  Destination Address Varış Adresi
  Destination Database Hedef Veritabanı
  Destination Db Hedef Vt
  Destination Disk Drive Is Full Hedef Disk Sürücüsü Dolu
  Destination Field Erek Alanı
  Destination Field Varış Noktası Alanı
  Destination File Hedef Dosya
  Destination Folder Hedef Klasör
  Destination In Hedef Sürücü
  Destination Table Hedef Tablo
  Destructive Örseleyici
  Destructive Silerek
  Destructive Yıkıcı
  Destructive Read Silerek Okuma
  Destructive Test Örseleyici Sınama
  Destructive Virus Kötücül Virüs
  Detachable Keyboard Ayrılabilir Klavye
  Detached Ayrı
  Detached Ayrılmış
  Detached Ilişkisi Koparılmış
  Detail Ayrıntı
  Detail Report Ayrıntı Raporu
  Detect Algıla
  Detect Algılamak
  Detect Sezimlemek
  Detectable Algılanabilir
  Detectable Saptanabilir
  Detectable Sezimlenelebilir
  Detected Config Algılanan Yapılandırma
  Detected Devices Algılanan Aygıtlar
  Detected Hardware Algılanan Donanım
  Detecting Instrument Algılayıcı Alet
  Detecting Instrument Sezici Alet
  Detection Algılama
  Detection Sezim
  Detection Error Algılama Hatası
  Detector Algılayıcı
  Detector Detektör
  Detector Duyarga
  Detector Hissedici
  Detector Sezici
  Detector Program Virüs Arama Programı
  Determinant Belireç
  Determinant Belirten
  Determinant Determinant
  Determinant Of A Graph Çizgenin Belirteni
  Determinantal Rank Matrisin Kertesi
  Determinate Fault Kalıcı Aksama
  Determination Belirleme
  Determination Saptama
  Determinental Rank Matrisin Kertesi
  Determines The Form Of The Function Işlevin Biçimini Belirler
  Determinism Gerekircilik
  Deterministic Gerekirci
  Deterministic Rasgele Olmayan
  Deterministic Game Gerekirci Oyun
  Deterministic Network Gerekirci Ağ
  Deterministic System Gerekirci Dizge
  Detonation Patlama
  Detonation Vuruntu
  Detrending Yönsemeyi Giderme
  Developer Geliştirici
  Development Process Geliştirme Süreci
  Deviation Sapma
  Deviation Ratio Sapma Oranı
  Device Aygıt
  Device Codes Aygıt Kodları
  Device Conflict Aygıt Çakışması
  Device Control 1 (Ascii Character) (Dc1) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
  Aygıt Kontrolü Karakteri 1
  Device Control 2 (Ascii Character) (Dc2) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
  Aygıt Kontrolü Karakteri 2
  Device Control 3 (Ascii Character) (Dc3) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
  Aygıt Kontrolü Karakteri 3
  Device Control 4 (Ascii Character) (Dc4) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
  Aygıt Kontrolü Karakteri 4
  Device Dependent Aygıta Bağımlı
  Device Description Aygıt Tanımı
  Device Driver Aygıt Sürücüsü
  Device Driver Çevre Birimi Sürücüsü
  Device Driver File Aygıt Sürücü Dosyası
  Device Id Aygıt Tanıtıcı
  Device Independence Aygıttan Bağımsız Olma
  Device Independent Aygıttan Bağımsız
  Device Independent Cihazdan Bağımsız
  Device Independent Bitmap Aygıttan Bağımsız Biteşlem
  Device Independent Bitmaps (*.Dib) Aygıttan Bağımsız Biteşlemler (*.Dib)
  Device Independent Documents Cihazdan Bağımsız Dökümanlar
  Device Manager Aygıt Yöneticisi
  Device Name Aygıt Adı
  Device Node Aygıt Düğümü
  Device Options Aygıt Seçenekleri
  Device Status Aygıt Durumu
  Device Token Aygıt Simgesi
  Device Type Aygıt Türü
  Device Usage Aygıt Kullanımı
  Device Validation Aygıt Onaylama
  Devsq Sapkare
  Dget Val

 7. #7
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  Diablo Printer Diablo Yazıcı
  Diacritic Ayıran
  Diacritic Belirten
  Diacritical Mark Aksan Imi
  Diacritical Mark Harf Imi
  Diagnose Tanılamak
  Diagnosis Tanı
  Diagnostic Tanılama
  Diagnostic Tanılayıcı
  Diagnostic Check Tanılayıcı Denetim
  Diagnostic Check Tanılayıcı Kontrol
  Diagnostic Disk Tanılayıcı Disk
  Diagnostic Manual Arıza Kılavuzu
  Diagnostic Manual Tanılama Elkitabı
  Diagnostic Message Tanılama Iletisi
  Diagnostic Message Tanılayıcı Ileti
  Diagnostic Procedure Tanılama Yordamı
  Diagnostic Procedure Tanılayıcı Yordam
  Diagnostic Programme Tanılayıcı Program
  Diagnostics Tanı
  Diagonal Köşegen
  Diagonal Down Aşağı Köşegen
  Diagonal Line Köşeden Çizgi
  Diagonal Matrix Köşegen Matris
  Diagonal Resize Çapraz Boyutlandırma
  Diagonal Two-Headed Arrow Çift Başlı Çapraz Ok
  Diagonal Up Yukarı Köşegen
  Diagonalisation Köşegenleme
  Diagonalisation Köşegenleştirme
  Diagonalize Köşegenleştirmek
  Diagram Çizenek
  Diagram Çizim
  Diagram Diyagram
  Diagram Şema
  Dial Aramak
  Dial Çevir
  Dial Çevirmek
  Dial Kadran
  Dial Numara Çevirmek
  Dial Teker Gösterge
  Dial Area Code Alan Kodu Çevir
  Dial Attempts Çevirme Denemeleri
  Dial Control Arama Denetimi
  Dial Now Şimdi Çevir
  Dial Properties Çevirme Özellikleri
  Dial Pulse Numara Çevirme Darbesi
  Dial Tone Çevir Sesi
  Dial Tone Numara Çevir Sesi
  Dial Tone Delay Çevir Sesi Gecikmesi
  Dial Up Terminal Aramalı Uçbirim
  Dial Using Calling Card Arama Kartı'nı Kullanarak Ara
  Dialed As Çevrilme Şekli
  Dialed Line Aramalı Hat
  Dialed Line Çevirmeli Hat
  Dialer Çevirici
  Dialing Aranıyor
  Dialing Çeviriyor
  Dialing Çevirme
  Dialing %Sn At %Sa %Sa Daki %Sn Çevriliyor
  Dialing From Çeviren Yer
  Dialing From Çevirme Yeri
  Dialing Mistake Numara Çevirme Yanlışı
  Dialing Preferences Çevirme Tercihleri
  Dialing Primary Number İlk Numara Çevriliyor
  Dialing Prompt Çevirme Bilgi İsteği
  Dialing Properties Arama Özellikleri
  Dialing Properties Çağrı Özellikleri
  Dialing Properties Çevirme Özellikleri
  Dialing Rules Arama Kuralları
  Dialling Mistake Numara Çevirme Yanlışı
  Dialog İleti
  Dialog İletişim
  Dialog Box Iletişim Kutusu
  Dialog Box Iletişim Penceresi
  Dialog Box Sorgu Kutusu
  Dialog Box Option İletişim Kutusu Seçeneği
  Dialog Editor İletişim Düzenleyici
  Dialog Editor İletişim Düzenleyicisi
  Dialog Frame İletişim Kutusu Çerçevesi
  Dialog Sheet İletişim Kutusu Sayfası
  Dialogs İletişim Öğeleri
  Dialup Çevirmeli
  Dial-Up Adapter Çevirmeli Bağdaştırıcı
  Dial-Up Connections (Telefonla) Aramalı Erişim
  Dial-Up Links (Telefonla) Aramalı Bağlantılar
  Dial-Up Networking Çevirmeli Ağ
  Dial-Up Networking Application Çevirmeli Ağ Uygulaması
  Dial-Up Networking Script Çevirmeli Ağ Komut Dosyası
  Dial-Up Networking Setup Çevirmeli Ağ Kur
  Dial-Up Networking User Interface Çevirmeli Ağ Kullanıcı Arabirimi
  Dial-Up Scripting Tool Çevirmeli Komut Dosyası Aracı
  Dial-Up Server Çevirmeli Sunucu
  Dial-Up Terminal Aramalı Uçbirim
  Dial-Up Terminal Çevirmeli Uçbirim
  Diameter Çap
  Diamond Karo
  Diaphragm Diyafram
  Diaphragm Zar
  Diaphragm Seal Sızdırmazlık Diyaframı
  Dichotomizing Search Ikici Arama
  Dichotomizing Search Ikili Arama
  Dictionary Sözlük
  Dictionary File Sözlük Dosyası
  Dictionary Type Sözlük Türü
  Dictionary-Style Sözlük-Biçemi
  Did You Know Biliyor Muydunuz
  Dielectric Lens Dielektrik Mercek
  Dielectric Loss Dielektrik Kaybı
  Dif Files Vtb Dosyaları
  Difference Equation Fark Denklemi
  Difference Galvanometer Fark Miniakımölçeri
  Difference Metric Fark Ölçevi
  Different Disk Farklı Disket
  Different First Page Farklı İlk Sayfa
  Different Odd And Even Farklı Tek Ve Çift Sayfa
  Different Odd And Even Pages Farklı Tek Ve Çift Sayfalar
  Differential Ayrımsal
  Differential Diferansiyel
  Differential Fark
  Differential Farksal
  Differential Türetik
  Differential Türevsel
  Differential Amplifier Fark Yükselteci
  Differential Analyzer Türevsel Çözümleyici
  Differential Echo Suppressor Ayrımsal Yankı Bastırma
  Differential Encoding Ayrımsal Kodlama
  Differential Encoding Farkları Kodlama
  Differential Equation Türevsel Denklem
  Differential Gain Ayrımsal Kazanç
  Differential Game Türevsel Oyun
  Differential Measurement Ayrımsal Ölçme
  Differential Method Of Measurement Fark Ölçüm Yöntemi
  Differential Pressure Basınç Farkı
  Differential Pulse Code Modulation (Dpcm) Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi
  Differential Signalling Ayrımsal Sinyalleşme
  Differential Transformer Ayrımsal Trafo
  Differentiator Türev Alıcı
  Difficult Zor
  Diffracted Wave Kırınım Dalgası
  Diffraction Kırınım
  Diffraction Spectrum Kırınım Izgesi
  Diffuse Dağılım
  Diffusion Yayınım
  Diffusion Yayınma
  Diffusion Process Yayınım Süreci
  Digest Düzenlenmiş Makale Listesi
  Digest Düzenlenmiş Posta Listesi
  Digial Audio Tape Sayısal Ses Teybi
  Digilogue Channel Analog Sayısal Kanal
  Digit Basamak
  Digit Rakam
  Digit Sayamak
  Digit Sayı
  Digit Organized Memory Sayamak Örgütlü Bellek
  Digit Placeholder Basamak Yer Tutucusu
  Digit Position Sayamak Konumu
  Digit Selection Sayamak Seçimi
  Digit Time Slot Sayamak Zaman Dilimi
  Digit Value Sayamak Değeri
  Digital Sayısal
  Digital (Measuring) Instrument Sayısal Ölçme Aleti
  Digital Cash Sayısal Para
  Digital Channel Sayısal Kanal
  Digital Circuit Sayısal Devre
  Digital Communication System Sayısal Iletişim Sistemi
  Digital Computer Sayısal Bilgisayar
  Digital Connection Sayısal Bağlantı
  Digital Data Sayısal Veri
  Digital Data Network Sayısal Veri Ağı
  Digital Demultiplexer Sayısal Çoğullama Çözücü
  Digital Device Sayısal Aygıt
  Digital Distribution Frame Sayısal Dağıtım Çatısı
  Digital Envelope Sayısal Zarf
  Digital Exchange Sayısal Santral
  Digital Filling Sayısal Dolgu
  Digital Filter Sayısal Süzgeç
  Digital Frequency Meter Sayısal Sıklıkölçer
  Digital Hierarchy Sayısal Sıradüzen
  Digital Image Sayısal Görüntü
  Digital Image Sayısal Imge
  Digital Information Storage Sayısal Bilgi Saklama
  Digital Input Sayısal Girdi
  Digital Input Sayısal Giriş
  Digital Line Link Sayısal Hat Bağı
  Digital Line Section Sayısal Hat Kesimi
  Digital Link Sayısal Bağ
  Digital Loopback Sayısal Döngü Sınaması
  Digital Measuring Instrument Sayısal Ölçme Aleti
  Digital Multiplex Equipment Sayısal Çoğullama Donatısı
  Digital Multiplex Hierarchy Sayısal Çoğullama Sıradüzeni
  Digital Multiplexer Sayısal Çoğullayıcı
  Digital Network Sayısal Ağ
  Digital Network Sayısal Şebeke
  Digital Output Sayısal Çıkış
  Digital Output Sayısal Çıktı
  Digital Phase Locked Loop Sayısal Evre Kenetleme Devresi
  Digital Repeater Sayısal Yineleyici
  Digital Representation Sayısal Gösterim
  Digital Signal Sayısal Sinyal
  Digital Signature Sayısal Imza
  Digital Switch Sayısal Anahtar
  Digital To Analog Converter (Dac)
  Digital To Analog Transducer Sayısal-Analog Dönüştürücü
  Digital Transducer Sayısal Dönüştürücü
  Digital Transmission Sayısal Iletim
  Digital Video Disk (Dvd)
  Digital Video Interactive (Dvi)
  Digital Waveform Player Sayısal Waveform Okuyucusu
  Digital-To-Analog Transducer Sayısal-Analog Dönüştürücü
  Digitize Sayısallaştırmak
  Digitizer Sayısallaştırıcı
  Dilation Genleşme
  Dilemma Ikilem
  Dim Karart
  Dim Soluk
  Dimension Boyut
  Dimension Of A Matrix Matrisin Boyutu
  Dimension Of A Quantity Büyüklüğün Boyutu
  Dimensional Analysis Boyutsal Çözümleme
  Dimensionless Quantity Boyutsuz Büyüklük
  Dimmed Kararmış
  Dimmed Soluk
  Dimmed Command Soluk Komut
  Dimmed Icon Soluk Simge
  Dimmer Karartıcı
  Dimmer Switch Karartma Ayarlı Anahtar
  Dining Out Dışarda Akşam Yemekleri
  Diode Diyot
  Dipole Çiftkutup
  Dipole Dipol
  Dipole Array Dipol Dizilimi
  Dirac Delta Function Dürtü Işlevi
  Dirac Function Birim Dürtü
  Dirac Function Dirac Işlevi
  Direct Doğrudan
  Direct Doğrultmak
  Direct Dolaysız
  Direct Uygulanan
  Direct Yönlendirmek
  Direct Access Doğrudan Erişim
  Direct Access Storage Device (Dasd)
  Direct Acting Instrument Doğrudan Eylemli Alet
  Direct Acting Instrument Dolaysız Eylemli Alet
  Direct Addressing Doğrudan Adresleme
  Direct Cable Connection Doğrudan Kablo Bağlantısı
  Direct Cable Connection Application Doğrudan Kablo Bağlantısı Uygulaması
  Direct Call Doğrudan Arama
  Direct Comparison Method Of Measurement Doğrudan Karşılaştırmalı Ölçüm Yöntemi
  Direct Connection Doğrudan Bağlantı
  Direct Connections (Lans) Doğrudan Bağlantılar (Lan)
  Direct Current (Dc) Biasing Doğru Akım Önbeslemesi
  Direct Current (Dc) Component Doğru Akım Bileşeni
  Direct Current (Dc) Coupling Doğru Akım Bağlaşımı
  Direct Current (Dc) Transmission Doğru Akım Iletimi
  Direct Current Level (Dc) Instabillity Doğru Akım Düzeyinin Kararsızlığı
  Direct Dial Inwards (Ddi) Doğrudan Dahili Arama
  Direct Dialling In (Ddi) Doğrudan Dahili Numara Arama
  Direct Disk Access Doğrudan Disk Erişimi
  Direct Formatting Doğrudan Biçimlendirme
  Direct Instruction Doğrudan Komut
  Direct Instruction Dolaysız Komut
  Direct Inward Dialing (Did) Doğrudan Dahili Arama
  Direct Manipulation Doğrudan Değiştirme
  Direct Measurement Doğrudan Ölçme
  Direct Measurement Dolaysız Ölçme
  Direct Memory Access (Dma) Doğrudan Belleğe Erişim
  Direct Memory Access (Dma) Doğrudan Bellek Erişimi
  Direct Memory Access Controller Doğrudan Bellek Erişimi Denetçisi
  Direct Method Of Measurement Doğrudan Ölçüm Yöntemi
  Direct Only Yalnızca Doğrudan
  Direct Outward Dialing (Dod) Doğrudan Dışarı Arama
  Direct Ray Doğrudan İşın
  Direct Ray Dolaysız İşın
  Direct Serial Dialup Doğrudan Seri Hat Üzerinden Aramalı
  Direct Slot Doğrudan Yuva
  Direct User Doğrudan Kullanıcı
  Direct Wave Doğrudan Dalga
  Direct Wave Dolaysız Dalga
  Directcc Doğrudan
  Direct-Comparison Method Of Measurement Doğrudan Karşılaştırmalı Ölçüm Yöntemi
  Directed Yönlendirilmiş
  Directed Graph Yönlendirilmiş Çizge
  Directed Line Yönlü Doğru
  Direction Yön
  Direction Yönerge
  Direction Angles Doğrultu Açıları
  Direction Finder Radyo Ile Yön Bulma
  Direction Finding Station Radyo Iletki Istasyonu
  Direction Key Oklu Tuş
  Direction Key Yön Tuşu
  Directional Antenna Yönlü Anten
  Directional Derivative Yönlü Türev
  Directionality Yönlülük
  Directive Bildirim
  Directive Emir
  Directivity Yönlülük
  Directivity Function Yönsel Kazanç Işlevi
  Directly Powered Repeater Doğrudan Beslemeli Yineleyici
  Directly Powered Repeater Station Doğrudan Beslemeli Yineleyici
  Director Yönetici
  Directory Altdizin
  Directory Dizin
  Directory Rehber
  Directory Assistance Bilinmeyen Numaralar Servisi
  Directory Browser Dizin Görüntüleyici
  Directory Browser Dizin Gözatıcısı
  Directory Cluster Dizin Kümesi
  Directory Delete Dizin Silme
  Directory File Dizin Dosyası
  Directory Full Dizin Dolu
  Directory Listing Dizin Içerik Listesi
  Directory Listing Rehber Liste
  Directory Location Dizin Yeri
  Directory Location Dizinin Yeri
  Directory Only Yalnız Dizin
  Directory Routing Rehberle Yol Atama
  Directory Routing Rehberle Yönlendirme
  Directory Servers Dizin Sunucuları
  Directory Structure Dizin Yapısı
  Directory Tree Dizin Ağacı
  Dirty Bytes In Cache Önbellekteki Pis Veri
  Dirty Data Bekleyen Veri
  Disability Engellilik
  Disable Devreden Çıkar
  Disable Erksiz Kılmak
  Disable Etkisizleştirmek
  Disable Geçersiz Kılmak
  Disable Seçilemez Kılmak
  Disable %S Plug And Play %S Tak Ve Kullan'ı Devreden Çıkar
  Disable Addition Of Printers Yazıcı Eklenmesini Devreden Çıkar
  Disable All Tümü Devre Dışı
  Disable Driver Aygıtı Devreden Çıkar
  Disable Edit Button Düzenle Düğmesine Izin Verme
  Disable Error Correction Mode Hata Düzeltme Kipini Devreden Çıkar
  Disable File Sharing Dosya Paylaşımını Devreden Çıkar
  Disable File Sharing Controls Dosya Paylaşım Denetimlerini Devreden Çıkar
  Disable Link Baği Kapat
  Disable Ms-Dos Prompt Ms-Dos Komut Istemini Devreden Çıkar
  Disable Network Backup Ağ Yedeklemesini Kapat
  Disable Network Control Panel Ağ Denetim Masası'nı Devreden Çıkar
  Disable Passwords Control Panel Parolalar Denetim Masası'nı Devreden Çıkar
  Disable Print Sharing Yazıcı Paylaşımını Devreden Çıkar
  Disable Smart Quotes Akıllı Tırnakları Devre Dışı Bırak
  Disable.Input Engelle.Gırış
  Disabled Çalışamaz
  Disabled Devre Dışı
  Disabled Devreden Çıkarılmış
  Disabled Erksiz
  Disabled Etkin Değil
  Disabled Etkisiz
  Disabled Geçersiz Kılınmış
  Disabled Seçilemez
  Disabled Actions Devre Dışı Kalmış Işlemler
  Disabled State Çalışamazlık Durumu
  Disabled State Erksiz Durum
  Disabled Time Çalışamazlık Süresi
  Disadvantage Götürü
  Disadvantage Sakınca
  Disambiguation Belirsizliği Giderme
  Disassemble Kaynak Kodunu Oluşturma
  Disassemble Picture Resmi Dağıt
  Disaster Çöküş
  Disaster Olağanüstü Durum
  Disaster Yıkım
  Disaster Recovery Plan Çökümden Toparlanma Planı
  Disc Disk
  Disc Controller Disk Denetleyicisi
  Disc Pack Teker Kümesi
  Disc Recorder Teker Kayıtçı
  Disc Time Remaining Kalan Disk Süresi
  Disc/track Info Disk/ız Bilgisi
  Discard At
  Discard Atmak
  Discard Gözden Çıkarmak
  Discard All Tümünü At
  Discard Your Changes And Edit The Latest Version Değişikliklerden Vazgeç Ve En
  Son Sürümü Düzenle
  Discards Atılanlar
  Discharge Boşalım
  Discharge Boşaltmak (Enerji)
  Discharge Elektriksel Boşalma
  Discharge Yük Boşalımı
  Discharge Coefficient Boşaltma Katsayısı
  Disconnect Bağlantı Kesmek (Telefon)
  Disconnect Bağlantının Kesilmesi
  Disconnect Bağlantıyı Kes
  Disconnect Bağlantıyı Kesmek
  Disconnect Çözme
  Disconnect Net Drive Ağ Sürücüsü Bağlantısını Kes
  Disconnect Network Drive Ağ Sürücüsü Bağlantısını Kes
  Disconnect Network Registry Ağ Kayıdı Bağlantısını Kes
  Disconnect Network Resources Ağ Kaynaklarından Ayrıl
  Disconnect Signal Bağlantıyı Çözme Sinyali
  Disconnect User Kullanıcı Bağlantısını Kes
  Disconnect User Kullanıcıyı Ayır
  Disconnected Bağlantı Kesik
  Disconnected Call Bağlantısı Kesilmiş Çağrı
  Disconnecting Bağlantı Kesiliyor
  Disconnector Ayırıcı
  Disconnector Seksiyoner
  Disconnector Fuse Sigortalı Ayırıcı
  Discontinuity Süreksizlik
  Discount Rates İndirim Oranları
  Discount Rates İndirimli Saatlerde
  Discrete Ayrık
  Discrete Kesikli
  Discrete Data Ayrık Veri
  Discrete Event Digital Simulation Ayrık Olaylı Sayısal Benzetim
  Discrete Fourier Series Ayrık Fourier Dizisi
  Discrete Fourier Transform Ayrık Fourier Dönüşümü
  Discrete Representation Ayrık Gösterim
  Discrete Sample Space Ayrık Örneklem Uzayı
  Discrete Series Ayrık Seri
  Discrete Time Zamanda Ayrık
  Discrete Time Signal Zamanda Ayrık Işaret
  Discriminant Function Ayırtaç Işlevi
  Discrimination Ayrım
  Discrimination Ayrımsama
  Discrimination Ayrımsama Gücü
  Discrimination Threshold Ayrımsama Eşik Değeri
  Discrimination Threshold Ayrımsanır Eşik Değeri
  Discriminator Ayırtaç
  Discriminator Ayırtaç Devresi
  Discriminatory Analysis Ayırıcı Çözümleme
  Discussion Groups Tartışma Grupları
  Dish Antenna Çanak Anten
  Dish Reflector Çanak Yansıtıcı
  Disinfected File Temizlenmiş Kütük
  Disinfected File Virüsten Arınmış Kütük
  Disinfection Utility Virüs Temizleme Programı
  Disinfection Utility Virüs Temizlemeyici Program
  Disinfectors Virüs Temizleyiciler
  Disjoint Selection Düzensiz Seçim
  Disjoint Sets Ayrışık Kümeler
  Disjunction (Or Operation) Ayırtım
  Disk Disk
  Disk Teker
  Disk Cache Disk Önbelleği
  Disk Cache Size Disk Önbellekleme Boyutu
  Disk Commands Disk Komutu
  Disk Compression Disk Sıkıştırması
  Disk Compression For Windows 95 Windows 95 Için Disk Sıkıştırma
  Disk Compression Settings Disk Sıkıştırma Ayarları
  Disk Compression Tools Disk Sıkıştırma Araçları
  Disk Conflict Warning Disk Çakışması Uyarısı
  Disk Controller Disk Denetleyicisi
  Disk Copy Extension Disket Kopyalama Uzantısı
  Disk Crash Disk Çökmesi
  Disk Defragmenter Disk Birleştiricisi
  Disk Drive Disk Sürücü
  Disk Drive Disk Sürücü Birim
  Disk Drive Disk Sürücüsü
  Disk Drive Info Dısk Sürücü Bılgısı
  Disk Error Disk Hatası
  Disk File Disk Dosyası
  Disk File Librarian Disk Dosya Kütüphanesi
  Disk Full Disk Dolu
  Disk Full--Unable To Complete Save Operation Disk Dolu--Kayıt Işlemi
  Tamamlanamıyor
  Disk In Sürücü
  Disk Initialization Error Disk Başlatma Hatası
  Disk Memory Disk Bellek
  Disk Memory Teker Bellek
  Disk Mirroring Disk Ikizleme
  Disk Name Disk Adı
  Disk Name Disket Adı
  Disk Operating System (Dos) Disk İşletim Sistemi
  Disk Pack Disk Kümesi
  Disk Read Fault Disk Okuma Hatası
  Disk Recorder Disk Kayıtçı
  Disk Seek Error Disk Arama Hatası
  Disk Server Disk Hizmet Programı
  Disk Space Disk Alanı
  Disk Space Disk Hacmi
  Disk Storage Disk Bellek
  Disk Storage Diskte Saklama
  Disk Stripping Disklere Bölüştürme
  Disk Tools Disk Araçları
  Disk Tools Extension Disk Alanları Uzantısı
  Disk Type Disket Türü
  Disk Unit Disk Birimi
  Disk Volume Disk Birimi
  Disk Write Error Diske Yazma Hatası
  Disk Write Fault Disk Yazma Hatası
  Diskette Disket
  Diskette Slot Disket Yuvası
  Diskette System Disket Sistemi
  Diskette-Only System Yalnızca Disketli Sistem
  Diskmanager Partitions Diskmanager Bölümlemeleri
  Dismiss Bırak
  Dispatch Dağıtım
  Dispatch Dağıtmak
  Dispatch Görev Dağıtmak
  Dispersant Seyreltici
  Dispersion Ayırma
  Dispersion Saçılma
  Dispersion Curve Ayırganlık Eğrisi
  Dispersive Ayırgan
  Dispersive Medium Ayırgan Ortam
  Displace Yerini Değiştirmek
  Displacement Uzaklık
  Displacement Current Sürülme Akımı
  Displacement Current Density Yer Değiştirme Akım Yoğunluğu
  Displacement Current Density Yer Değiştirme Akımı Yoğunluğu
  Display Ekran
  Display Ekrana Getirmek
  Display Görüntü
  Display Görüntü Birimi
  Display Görüntüle
  Display Görüntüleme
  Display Göster
  Display Gösterici
  Display Gösterim
  Display Sunuş
  Display A Quick Preview With Sample Data Örnek Veri Ile Hızlı Önizlemeyi
  Görüntüler
  Display Adapter Görüntü Bağdaştırıcısı
  Display As Icon Simge Olarak Görüntüle
  Display As Icon Simge Olarak Göster
  Display As Printed Yazdırıldığı Gibi Görüntüle
  Display Bitmap Biteşlem Görüntüle
  Display Call Progress Arama Durumunu Görüntüle
  Display Card Ekran Kartı
  Display Card Görüntü Kartı
  Display Color Depth Görüntü Birimi Renk Derinliği
  Display Command Ekran Komutu
  Display Command Gösterim Komutu
  Display Console Sunuş Konsolu
  Display Control Denetimi Görüntüle
  Display Cycle Ekran Çevrimi
  Display Cycle Gösterim Çevrimi
  Display Delete Confirmation Dialog Silme Onay Iletişimini Göster
  Display Device Görüntü Aygıtı
  Display Device Gösterim Aygıtı
  Display Display Element Gösterim Öğesi
  Display Driver Ekran Sürücüsü
  Display Element Ekran Öğesi
  Display Element Görüntü Öğesi
  Display Equation On Chart Grafik Üzerinde Denklemi Görüntüle
  Display Error Messages Hata Iletilerini Göster
  Display Example / Remove Example Örnek Göster / Örnek Kaldır
  Display Expression Deyimi Görüntüle
  Display Field Ekran Alanı
  Display Fields Alanları Göster
  Display File Dosya Görüntüle
  Display File Ekran Kütüğü
  Display File Gösterim Kütüğü
  Display Font Ekran Yazıtipi
  Display Form Formu Görüntüle
  Display Hidden Text Gizli Metni Görüntüle
  Display Leading Zeroes Önde Gösterilecek Sıfır
  Display Lines Görüntü Birimi Satırları
  Display Memory Ekran Belleği
  Display Mode Query Set (Dmqs)
  Display Modem Status Modem Durumunu Göster
  Display Monitor Ekran
  Display Monitor Görüntü Monitörü
  Display Monitor Görüntü Uçbirimi
  Display Name Görüntü Birimi Adı
  Display Name And Organization Page Görüntü Birimi Adı Ve Kuruluş Sayfası
  Display Of Word Objects Word Nesnelerinin Görüntülenmesi
  Display Options Görünüm Seçenekleri
  Display Password Görüntü Parolası
  Display Picture Resim Görüntüle
  Display Point Görüntü Noktası
  Display Resolution Görüntü Birimi Çözünürlüğü
  Display Result Sonucu Göster
  Display R-Squared Value On Chart Grafik Üzerinde R-Kare Değerini Görüntüle
  Display Screen Görüntü Ekranı
  Display Station Görüntü Istasyonu
  Display Status Bar Durum Çubuğunu Görüntüle
  Display Status Information Durum Bilgisini Göster
  Display Summary Özet Görüntü
  Display Syntax Checking Yazım Denetimini Görüntüle
  Display Syntax Errors Sözdizimi Hatalarını Göster
  Display Text Metin Görüntüle
  Display Toolbar Araç Çubuğunu Göster
  Display Type Görüntüleme Türü
  Display When Görüntüleme Koşulu
  Display Workstation Görüntü Iş Istasyonu
  Disposition İdare
  Disposition Kütük Işleme Durumu
  Dissection Açımlama
  Dissipation Factor Yitim Oranı
  Dissipation Factor Yitirgenlik Faktörü
  Dissipation Of Energy Enerji Yitimi
  Dissipative Force Yitirgen Kuvvet
  Dissolve Çöz
  Distance Education Açık Öğretim
  Distance Education Uzak Eğitim
  Distance From Bullet To Text Madde İminden Metne Uzaklık
  Distance From Edge Kenardan Uzaklık
  Distance From Indent To Text Girintiden Metne Uzaklık
  Distance From Number To Text Sayıdan Metne Uzaklık
  Distance From Text Metinden Uzaklık
  Distance Learning Teleeğitim
  Distance Learning Uzaktan Eğitim
  Distibution Channel Dağıtım Kanalı
  Distinct Ayrı
  Distinctive Zarif
  Distinctive Ringing Ayırt Edici Zil
  Distortion Bozulma
  Distortion Bozunum
  Distortion Çarpıklık
  Distortion Analyzer Bozunum Çözümleyici
  Distortion Minimizaton Bozunumu En Aza Indirmek
  Distortionless Bozunumsuz
  Distribute Dağıtmak
  Distributed Dağılmış
  Distributed Dağıtılmış
  Distributed Align Seçime Yay
  Distributed Amplifier Dağıtık Yükselteç
  Distributed Aplication Dağıtık Uygulama
  Distributed Application Dağıtılmış Uygulama
  Distributed Architecture Dağıtık Mimari
  Distributed Automation Edition (Dae) Dağıtılmış Otomasyon Baskısı
  Distributed Circuit Dağıtık Öğeli Devre
  Distributed Circuit Dağıtılmış Öğeli Devre
  Distributed Computing Environment (Dce) Dağıtılmış İşlem Ortamı
  Distributed Data Processing Dağıtılmış Bilgi Işlem
  Distributed Database Dağıtılmış Veritabanı
  Distributed Database (Ddb) Dağıtık Veritabanı
  Distributed File System (Dfs) Dağıtık Kütük Sistemi
  Distributed Frame Alignment Signal Dağıtık Çerçeve Kenetleme Işareti
  Distributed Frame Alignment Signal Dağıtılmış Çerçeve Kenetleme Işareti
  Distributed Information System Dağıtık Bilişim Dizgesi
  Distributed Information System Dağıtılmış Bilişim Dizgesi
  Distributed Management Environment (Dme)
  Distributed Multiprocessor Dağıtık Çoklu Işlemci
  Distributed Network Dağıtık Ağ
  Distributed Network Dağıtılmış Ağ
  Distributed Parameter System Dağılmış Parametreli Dizge
  Distributed Parameter System Dağıtık Parametreli Sistem
  Distributed Processing Dağıtılmış Işlem
  Distributed System Dağıtılmış Sistem
  Distributed Transaction Processing (Dtp)
  Distributing Usenet Newsgroup Messages Usenet Ağ Haberleri Mesajlarını Dağıtmak
  Distribution Dağıtım
  Distribution (Generalized Function) Genelleştirilmiş Işlev
  Distribution Directory Dağıtım Dizini
  Distribution List Dağıtım Listesi
  Distribution Of Materials Malzemelerin Dağıtımı
  Distribution Sites Dağıtım Merkezleri
  Distributor Dağıtıcı
  Disturbance Bozanetken
  Dither Kıpırtı
  Dither Kıpırtılandırmak
  Dither Titreme
  Dithering Kıpırtılandırma
  Dithering Titreklik
  Diverge İraksamak
  Divergence İraksaklık
  Divergence İraksay
  Divergent İraksak
  Divergent Sequence İraksak Dizi
  Diversity Çeşitleme
  Diversity Combiner Çeşitleme Birleştirici
  Diversity Combiner Çeşitleme Birleştiricisi
  Diversity Reception Çeşitlemeli Alış
  Divide Böl
  Divide Bölme
  Divide Bölü
  Dividend Bölünen
  Dividend Kâr Hissesi
  Divider Bölücü
  Division Bölme Işlemi
  Division Bölüm
  Division By Zero Sıfıra Bölme
  Division Line Kesir Çizgisi
  Division Mark Bölüm Imi
  Division Sign Bölme İmi
  Divisor Bölen
  Dizzy Baş Döndürücü
  Dlls Used Kullanılan Dlller
  Dma Channel Dma Kanalı
  Dma Channel Usage Summary Dma Kanalı Kullanımı Özeti
  Dma Conflict Detected Dma Çakışması Algılandı
  Dma Resource Dma Kaynağı
  Dma Usage Summary Dma Kullanim Özetı
  Dmax Vseçmak
  Dmin Vseçmın
  D-Mmm-Yy G Aaa Yy
  Dns Configuration Dns Yapılandırması
  Dns Server Search Order Dns Sunucusu Arama Düzeni
  Dns Servers Dns Sunucuları
  Do Field Click (Keyname) Çıfttikla
  Do Not Import Column (Skip) Sütundan Veri Alma (Atla)
  Do Not Size With Chart Grafikle Boyutlandırma
  Do You Want To Ne Yapmak Istiyorsunuz?
  Doc Belge
  Doc Doc
  Docfile Property Extension Docfile Özellik Uzantısı
  Dock Yapışık
  Dock Yuva
  Dock Change Yuva Değişikliği
  Dockable Kenetlemeli
  Dockable Kenetlenir
  Dockable Portable Takmalı Taşınabilir
  Docking Station Kenetlenme Istasyonu
  Docmaximize Belgeekranıkapla
  Docmove Belgetaşı
  Docrestore Belgeöncekiboyut
  Docsize Belgeboyut
  Document Belge
  Document Belgelemek
  Document Word Belgesi
  Document A Cell Hücreyi Belgeye Çevir
  Document Authority Belge Yetkisi
  Document Automation Belge Otomasyonu
  Document Close Belge Kapat
  Document Contents Belge İçeriği
  Document Contents Architecture (Dca) Belge İçerik Mimarisi
  Document Control Menu Belge Denetim Menüsü
  Document Conversions Belge Dönüşümleri
  Document Deletions Belge Silme
  Document Dictionary Belge Sözlüğü
  Document Drive Belge Sürücüsü
  Document File Belge Dosyası
  Document Format Belge Biçimi
  Document Information Belge Bilgisi
  Document Interchange Architecture (Dia) Belge Değiştokuş Mimarisi
  Document Is Protected Belge Korumalı
  Document Label Belge Etiketi
  Document Library Belge Kitaplığı
  Document Management Belge Yönetimi
  Document Management System (Dms) Belge Yönetim Sistemi
  Document Mode Belge Modu
  Document Name Belge Adı
  Document Not Open Belge Açık Değil
  Document Number Belge Numarası
  Document Of Understanding (Dou) Ortak Anlayış Belgesi
  Document Pane Belge Yarı Penceresi
  Document Processing Belge Işleme
  Document Reader Belge Okuyucu
  Document Retrieval Belge Alma
  Document Retrieval Belgeye Yeniden Erişim
  Document Revisions Belge Düzeltmeleri
  Document Screen Belge Ekranı
  Document Size Belge Boyutu
  Document Statistics Belge Istatistikleri
  Document Style Belge Biçemi
  Document Template Belge Şablonu
  Document Template File Belge Şablon Dosyası
  Document View Belge Görünümü
  Document Window Belge Penceresi
  Documentation Belge Işleme
  Documentation Belgeişlem
  Documentation Belgeleme
  Documentation Dokümantasyon
  Documentation System Belge Işleme Dizgesi
  Documentation System Belgeişlem Dizgesi
  Document-Based Queries Doküman Tabanlı Sorgulamalar
  Documentor Belgeleyici
  Documents Based On Dayanan Belgeler
  Documents Menu Belge Menüsü
  Documents Of Active Group Etkin Grubun Belgeleri
  Documents Of Active Workbook Etkin Çalışma Kitabının Belgeleri
  Does Not Equal Eşit Değil
  Does Not Exist Yok
  Dofieldclick Alantıkla
  Dofieldclick Macro Çifttıkla Makrosu
  Dollar Sign Dolar İmi
  Dollar Text Yazı İle
  Dollartext Dolarlı Gösterim
  Domain Alan
  Domain Alıt
  Domain Etki Alanı
  Domain Etki Yöresi
  Domain Tanım Kümesi
  Domain Admins Etki Alanı Yöneticileri
  Domain Aggregate Etki Alanı Topluluğu
  Domain Name Etki Alanı Adı
  Domain Name System (Dns) Alan Adı Sistemi
  Domain Names Alan Isimleri
  Domain Of A Function Bir Işlevin Tanım Bölgesi
  Domain Of Attraction Çekim Yöresi
  Domain Search Order Etki Alanı Arama Düzeni
  Domain Suffix Search Order Etki Alanı Son Ek Arama Düzeni
  Domains Etki Alanları
  Domenuitem Menüöğesiseç
  Dominant Closed Loop Poles Baskın Kapalı Döngü Kutupları
  Dominant Mode Temel Kip
  Dominating Strategy Baskın Gengüdüm
  Dominating Strategy Baskın Strateji
  Done Bitti
  Done Tamam
  Done! Bitti!
  Donor Verici
  Donor Level Verici Düzeyi
  Don't Apply Uygulama
  Don't Build Yerleştirme
  Don't Capitalize After Bunlardan Sonra Büyük Harfe Çevirme
  Don't Correct Düzeltme
  Don't Dim Karartma
  Don't Hyphenate Heceleme Yok
  Don't Move Or Size With Cells Hücrelerle Taşıma Ve Boyutlandırma
  Don't Play Yürütme
  Don't Show Gösterme
  Don't Show On Title Slide Başlık Slaydında Gösterme
  Door Open Kapak Açık
  Dope Katkılamak
  Doppler Shift Doppler Kayması
  Dormant State Uyku Durumu
  Dos Dos
  Dos Partition Dos Bellek Bölümü
  Dos Prompt Dos Komut Istemi
  Dos Prompt Dos Yanıt Istemi
  Dos Protected Mode Interface (Dpmi)
  Dosprmpt Doskomut
  Dot Dot
  Dot Nokta
  Dot Density Nokta Yoğunluğu
  Dot Density Options Nokta Yoğunluğu Seçenekleri
  Dot Graphics Benekli Grafik
  Dot Matrix Nokta Matris
  Dot Matrix Nokta Matrisi
  Dot Matrix Nokta Vuruşlu
  Dot Matrix Printer Nokta Matris Yazıcı
  Dot Matrix Printer Nokta Matrisli Yazıcı
  Dot Matrix Printer Nokta Vuruşlu Yazıcı
  Dot Pitch Nokta U

 8. #8
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  E


  Each Dot Represents Her Nokta
  Each Other Birbirine
  Each Remaining Flag Kalan Her Bayrak
  Each Value Her Bir Değer
  Early Sunset Erken Gün Batımı
  Early Token Release Erken Simge Gönderme
  Earth Dünya
  Earth Toprak
  Earth Yer
  Earth Antenna Gömülü Anten
  Earth Current Toprak Akımı
  Earth Fault Toprak Arızası
  Earth Leakage Indicator Toprak Kaçağı Göstergesi
  Earth Satellite Yer Uydusu
  Earth Station Yer Istasyonu
  Earthing Position Topraklama Konumu
  Earthing Position (Mech. Switch) Topraklama Konumu (Mekanik Anahtar)
  Earthing Switch Topraklama Anahtarı
  Easier To Use Kolay Kullanım
  East Doğu
  Eastern Daylight Time Doğu Yaz Saati
  Eastern Standard Time Doğu Standart Saati
  Easy Kolay
  Easy Access Kolay Erişim
  Eavesdropping Gizli Dinleme
  Eccentricity Dışmerkezlik
  Echelon Matrix Basamaklı Matris
  Echo Ekran
  Echo Yankı
  Echo Cancellation Yankı Giderimi
  Echo Canceller Yankı Giderici
  Echo Check Yankılayarak Denetim
  Echo Check Yankılayarak Sağlama
  Echo Curve Yankı Eğrisi
  Echo Loss Yankı Yitimi
  Echo On Yankı Açık
  Echo Suppression Yankı Bastırımı
  Echo Suppressor Yankı Bastırıcı
  Echometric Measurement Yankılı Ölçüm
  Eddy Current Burgaç Akımı
  Eddy Current Foucault Akımı
  Edge Ayrıt
  Edge Kenar
  Edge Detection Ayrıt Sezimi
  Edge Discontinuity Ayrıt Süreksizliği
  Edge Field Ayrıt Alanı
  Edge Image Ayrıt Imgesi
  Edge Intensity Ayrıt Yeğinliği
  Edge Linking Ayrıt Bağlama
  Edge Operator Ayrıt Işleci
  Edgelit Screen Yandan Aydınlatmalı Ekran
  Edit Düzen
  Edit Düzenle
  Edit Düzenlemek
  Edit Edit
  Edit Action Eylem Düzenle
  Edit Arc Object Yay Nesnesi Düzenle
  Edit Autotext Otomatik Metin Düzenle
  Edit Binary Value İkili Değer Düzenle
  Edit Box Düzenleme Kutusu
  Edit Button Image Düğme Resmini Düzenle
  Edit Category Kategori Düzenle
  Edit Code Kodu Düzenle
  Edit Colors Renkleri Düzenle
  Edit Control Düzenleme Kontrolü
  Edit Data Source Veri Kaynağı(Nı) Düzenle
  Edit Directly In Cell Hücre İçinde Düzenle
  Edit Dword Value Dword Değerini Düzenle
  Edit File Type Dosya Türü Düzenle
  Edit File Types Dosya Türlerini Düzenle
  Edit Freeform Object Serbest Çizim Nesnesi Düzenle
  Edit Item Öğe Düzenle
  Edit Legend Gösterge Düzenle
  Edit Legend Entries Gösterge Girdilerini Düzenle
  Edit Legend Entry Gösterge Girdisi Düzenle
  Edit Links Bağlantıları Düzenle
  Edit Main Document Ana Belge Düzenle
  Edit Menu Düzen Menüsü
  Edit Message İleti Düzenle
  Edit Mode Biçimleme Kipi
  Edit Mode Düzen Kipi
  Edit Mode Düzenleme Kipi
  Edit Mode Kip Düzenle
  Edit Object Nesne Düzenle
  Edit Package Paket Düzenle
  Edit Pattern Desen Düzenle
  Edit Picture Resim Düzenle
  Edit Picture Object Resim Nesnesi Düzenle
  Edit Placeholder Object Yerbelirleyici Nesnesi Düzenle
  Edit Play List Çalma Listesini Düzenle
  Edit Relationship İlişkileri Düzenle
  Edit Resource Setting Kaynak Ayarını Düzenle
  Edit Routing Slip Dolaştırma Notu Düzenle
  Edit Routing Slip Dolaştırma Notunu Düzenle
  Edit Scenario Senaryoyu Düzenle
  Edit Script Komut Düzenle
  Edit Series Serileri Düzenle
  Edit Slide Object Slayt Nesnesi Düzenle
  Edit Speed Dial Hızlı Çevirmeyi Düzenle
  Edit String Dize Düzenle
  Edit Subscriber Object Sürdürümcü Nesnesi Düzenle
  Edit Text Düzenleme Kutusu
  Edit Text Metin Düzenle
  Edit Text Metni Düzenler
  Edit Text Object Metin Nesnesi Düzenle
  Edit The Table Tabloyu Düzenle
  Edit Toa Category Kaynakça Kategorisini Düzenle
  Edit Validation Geçerliliği Düzenlenecek
  Edit Watch Gözcü Düzenle
  Edit Watch Gözcüyü Düzenle
  Edit/find Düzenle/bul
  Editable Düzenlenebilir
  Editable Only Salt Düzenlenebilir
  Editable, If Possible Mümkünse Düzenlenebilir
  Editbox.Properties Düzen.Kutusu.Özellıklerı
  Editbuttonimage Düğmeresminidüzenle
  Edited Düzenlenme
  Edited Record Düzenlenen Kayıt
  Editfilter/sort Süz/sıradüzenle
  Editing Biçimlendirme
  Editing Düzenleme
  Editing Metin Düzenleme
  Editing Redaksiyon
  Editing Yazım
  Editing Action For Type Eylemi Düzenlenen Tür
  Editing Function |0 Of |1 |1 Işlevin |0 .Sı Düzenleniyor.
  Editing Options Düzenleme Seçenekleri
  Editing Techniques Düzenleme Teknikleri
  Editingallowed Düzenlemeıznivar
  Edition Yayın
  Edition Contains Baskı İçeriği
  Edition Manager Is Not Available Yayım Yöneticisi Kullanılamaz
  Edition.Options Yayim.Seçeneklerı
  Editmode Kipdüzenle
  Editor Biçimlendirici
  Editor Düzeltmen
  Editor Düzenleyen
  Editor Düzenleyici
  Editor Metin Düzenleyici
  Editrelationship İlişkileridüzenle
  Edittime Düzensüre
  Edp Security Bilgi Işlem Güvenliği
  Edu Domain Edu Eğitimsel Etki Alanı
  Educational Broadcast Eğitim Yayını
  Educational Networks Eğitim Amaçlı Bilgisayar Ağları
  Educational Resources Information Center Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi
  Educational Software Eğitim Yazılımı
  Educational Technology Eğitim Teknolojisi
  Effect Efekt
  Effective Etkili Olan
  Effective Geçerli Olan
  Effective Address Geçerli Adres
  Effective Area Etkin Alan
  Effective Bandwidth Yararlı Bantgenişliği
  Effective Height Etkin Yükseklik
  Effective Radiated Power (Erp) Etkin İşıma Gücü
  Effective Resistance Etkin Direnç
  Effectiveness Etkinlik
  Effects Etkiler
  Efficiency Verim
  Efficiency Verimlilik
  Efficient Yüksek Verimli
  Eggplant Patlıcan
  Egypt Daylight Time Mısır Yaz Saati
  Egypt Standard Time Mısır Standart Saati
  Eigenfunction Özişlev
  Eigenspace Özuzay
  Eigenvalue Özdeğer
  Eigenvalue Equation Özdeğer Denklemi
  Eigenvector Özvektör
  Eigenvector Özyöney
  Eighth Sekizinci
  Either Her İkisi
  Eject Atmak
  Eject Çıkart
  Eject Çıkartmak
  Eject Diski Çıkar
  Eject Fırlatmak
  Eject Pc Pc'yi Çıkar
  Eject Request To Locked Drive Kilitli Sürücüye Çıkartma İsteği
  Elapse Time Geçen Zaman
  Elapsed Biten
  Elapsed Time Geçen Süre
  Elastic Buffer Esnek Yastık Bellek
  Elasticity Esneklik
  Electric Arc Elektrik Arkı
  Electric Arc Elektrik Yayı
  Electric Breakdown Elektriksel Çöküm
  Electric Breakdown Elektriksel Delinme
  Electric Density Elektriksel Yoğunluk
  Electric Dipole Elektriksel Iki Uçlu
  Electric Discharge Elektrik Boşalımı
  Electric Drive Elektrikli Sürme Düzeni
  Electric Intensity Elektrik Yeğinliği
  Electric Polarization Elektriksel Kutuplanma
  Electric Screen Elektrik Siperi
  Electric Screening Elektriksel Ekranlama
  Electrical Elektrikli
  Electrical Elektriksel
  Electrical Attraction Elektriksel Çekim
  Electrical Conductivity Elektriksel Iletkenlik
  Electrical Deposition Elektriksel Kaplama
  Electrical Device Elektrikli Aygıt
  Electrical Device Elektriksel Aygıt
  Electrical Dipole Elektriksel Iki Kutuplu
  Electrical Discharge Elektriksel Boşalma
  Electrical Interference Elektriksel Karışma
  Electrical Measurement Instrument Elektrikli Ölçme Aleti
  Electrical Measurement Instrument Elektriksel Ölçme Aleti
  Electrical Noise Elektriksel Gürültü
  Electrical Polarization Elektriksel Kutuplanma
  Electrical Scanning Elektriksel Tarama
  Electrical Screening Elektriksel Zırhlama
  Electrical Strength Elektriksel Dayanım
  Electrical Zero Elektriksel Sıfır
  Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Eeprom)
  Electrically Neutral Elektriksel Nötr
  Electricity Elektrik
  Electrification Elektriklenme
  Electrification Elektrikleştirme
  Electrode Elektrot
  Electrodynamic Instrument Elektrodinamik Alet
  Electrodynamic Meter Elektrodinamik Enerjiölçer
  Electrodynamics Elektrodinamik
  Electrokinetics Elektrokinetik
  Electroluminescence Elektriksel İşıldama
  Electroluminescence Elektroışıma
  Electrolytic Capacitor Elektrolitik Sığaç
  Electromagnetic Compatibility Elektromanyetik Bağdaşırlık
  Electromagnetic Compatibility Elektromanyetik Uyumluluk
  Electromagnetic Field Elektromanyetik Alan
  Electromagnetic Induction Özindüklenme
  Electromagnetic Induction Özirgiti
  Electromagnetic Pulse (Emp) Elektromanyetik Darbe
  Electromagnetic Screen Elektromanyetik Ekran
  Electromagnetic Screen Elektromanyetik Siper
  Electromagnetic Screen Elektromanyetik Zırh
  Electromechanical Device Elektromekanik Aygıt
  Electromechanical Filter Elektromekanik Süzgeç
  Electromechanical Relay Elektromekanik Röle
  Electromotive Force (E.M.F.) Elektromotor Kuvvet
  Electron Eksicik
  Electron Elektron
  Electron Beam Elektron Demeti
  Electron Cloud Elektron Bulutu
  Electron Collector Elektron Toplayıcısı
  Electron Emission Elektron Salımı
  Electron Gas Elektron Gazı
  Electron Gun Elektron Tabancası
  Electron Lens Elektron Merceği
  Electron Microscope Elektron Mikroskobu
  Electron Mirror Elektron Aynası
  Electron Multiplier Elektron Çoğaltıcısı
  Electron Shell Elektron Kabuğu
  Electron Tube Elektron Tübü
  Electron Volt Elektronvolt
  Electron/ion Avalanche Elektron/iyon Çığı
  Electronic Elektronik
  Electronic Banking Elektronik Bankacılık
  Electronic Books Elektronik Kitaplar
  Electronic Bulletin Board Elektronik Belleten
  Electronic Bulletin Board Elektronik Bülten Tahtası
  Electronic Cash Elektronik Para
  Electronic Cash Register Elektronik Yazarkasa
  Electronic Counter Counter Measures (Eccm) Elektronik Koruma Önlemleri
  Electronic Counter Counter Measures (Eccm) Elektronik Savunma Yöntemleri
  Electronic Counter Measures (Ecm) Elektronik Saldırı
  Electronic Counter Measures (Ecm) Elektronik Saldırı Yöntemleri
  Electronic Data Processing Security Elektronik Bilgi Işlem Güvenliği
  Electronic Fax Elektronik Faks
  Electronic Filing Elektronik Dosyalama
  Electronic Fund Transfer (Eft) Elektronik Fon Transferi
  Electronic Fund Transfer (Eft) Elektronik Para Aktarımı
  Electronic Funds Transfer (Eft) Elektronik Para Aktarımı
  Electronic Gap Admittance Elektronik Etkileşim Aralığı Geçirisi
  Electronic Highway Bilgi Otoyolu
  Electronic Highway Elektronik Otoyol
  Electronic Jamming Elektronik Boğma
  Electronic Journals Elektronik Dergiler
  Electronic Mail Elektronik Posta
  Electronic Mail And Bulletin Boards Elektronik Posta Ve Ilan Tahtaları
  Electronic Mail And Messaging Utilities Elektronik Posta Ve Ileti Yardımcıları
  Electronic Mailbox Elektronik Posta Kutusu
  Electronic Measuring Instrument Elektronik Ölçme Aleti
  Electronic Multiplier Elektronik Çarpıcı
  Electronic Multiplier Elektronik Çoğaltıcı
  Electronic Organizer Elektronik Ajanda
  Electronic Patch Panel Elektronik Bağlantı Panosu
  Electronic Publishing Elektronik Yayıncılık
  Electronic Rectifier Elektronik Doğrultucu
  Electronic Signature Elektronik Imza
  Electronic Spreadsheet Elektronik Çizelge
  Electronic Tube Elektron Tübü
  Electronic Tuning Elektronik Ayar
  Electronic Typewriters (Etw)
  Electronic Virus Elektronik Virüs
  Electronically Steerable Array Elektronik Yönlendirilmeli Dizilim
  Electronics Elektronik
  Electron-Volt Elektronvolt
  Electrooptic Elektrooptik
  Electropneumatic Contactor Elektrikli Havalı Değeç
  Electrostatic Durukyük
  Electrostatic Elektrostatik
  Electrostatic Discharge Durukyük Boşalması
  Electrostatic Discharge Elektrostatik Boşalma
  Electrostatic Field Durukyük Alanı
  Electrostatic Field Elektrostatik Alanı
  Electrostatic Focussing Elektrostatik Odaklama
  Electrostatic Instrument Elektrostatik Alet
  Electrostatic Lens Durukyük Merceği
  Electrostatic Lens Elektrostatik Mercek
  Elegant Zarif
  Elektron Eksicik
  Element Öğe
  Element Of Elemanı
  Element Spacing İşıyıcı Aralığı (Anten)
  Elementary Ilkel
  Elementary Öğesel
  Elementary Temel
  Elementary Operation Temel Işlem
  Elephant Search Filler Hakkında Bilgi Aramak
  Elevated Zero Range Sıfırlı Erim (Ölçme Aleti)
  Elevation Bakış Açısı
  Elevator Asansör
  Elevator Yukarı Akıtma Imleci
  Eligible Seçilebilir
  Ellipse Elips
  Ellipsis Üç Nokta
  Elliptically Polarized Wave Eliptik Ucaylanmış Dalga
  Elongation Uzama
  Else Başka
  Else Değılse
  Else Instruction Yoksa Yönergesi
  Else Without If If Olmadan Else
  Else.If Başka.Eğer
  Em Dash Tire
  E-Mail E-Posta
  E-Mail Accounts E-Posta Hesapları
  E-Mail Address Elektronik Posta Adresi
  E-Mail Adresses E-Posta Adresleri
  E-Mail Bulletin Board E-Posta Bülten Tahtaları
  Embed Içine Katmak
  Embed Kat
  Embed Katiştir
  Embed Katıştırmak
  Embed Katma
  Embed Truetype Fonts Truetype Katıştır
  Embed Truetype Fonts Truetype Yazıtiplerini Katıştır
  Embedded Katıştırılmış
  Embedded Computer Tümleşik Bilgisayar
  Embedded Computer System Tümleşik Bilgisayar Sistemi
  Embedded Object Gömülü Nesne
  Embedded Object Katılmış Nesne
  Embedded Ole Servers Katıştırılmış Ole Hizmet Programları
  Embedded Software Tümleşik Yazılım
  Embedded Sql Statement Katılmış Sql Deyimi
  Embedder Katıştırıcı
  Embedder Ini-File Katıştırıcı Ini Dosyası
  Embedding Architecture Katıştırma Yapısı
  Embedding Server Katıştırma Kaynağı
  Embedding Server Application Katıştırmada Kaynak Görevi Gören Uygulama
  Embellishment Gap Süsleme Aralığı
  Embellishments Süslemeler
  Emboss Kabartma
  Embossed Kabartmalı
  Embosser Kabartmalı Basıcı
  Em-Dash (Alt+0150) Tire
  Emergency Acil Durum
  Emergency Ivegen Durum
  Emergency Call Imdat Çağrısı
  Emergency Plan Ivedi Durum Planı
  Emergency Route Ivegen Durum Yolu
  Emerging Technology Doğuş Sürecindeki Teknoloji
  Emf Emf
  Emission Salım
  Emission Yayma
  Emission Security Elektromanyetik Sızma Güvenliği
  Emission Security (Tempest) Tempest Güvenliği
  Emissivity Salıcılık
  Emit Yaymak
  Emitter Electrode Yayıcı Elektrot
  Emitter Junction Yayıcı Kavşağı
  Emoticons His Simgeleri
  Emp # Personel No
  Emphasis Vurgu
  Emphasis (Writing) Vurgulama (Yazarken)
  Emphasizer Vurgu Devresi
  Emphasizing Text Metni Vurgulama
  Empirical Görgül
  Empirical Functional Görgül Işlev
  Empirical Functional Görgül Işlevsi
  Employee Personel
  Employee Info Personel Bilgileri
  Employee Name Adı
  Employee's Name Çalışan Adı
  Employment Istihdam
  Empty Boş
  Empty Boşalt
  Empty Band Boş Bant
  Empty Cells Plotted As Boş Hücrelerin Çizim Şekli
  Empty Cluster Boş Küme
  Empty Elements Boş Elemanlar
  Empty Paragraphs Boş Paragraflar
  Empty Recycle Bin Boş Geri Dönüşüm Kutusu
  Empty Recycle Bin Geri Dönüşüm Kutusu'nu Boşalt
  Empty Set Boş Küme
  Em-Space M-Boşluk
  Emulate Öykünmek
  Emulated Öykünmüş
  Emulation Emülasyon
  Emulation Öykülenme
  Emulation Öykünme
  Emulation Öykünüm
  Emulation Program Öykünme Programı
  Emulation Support Öykünme Desteği
  Emulator Öykünücü
  Emulator Software Öykünme Yazılımı
  Emulsion Asıltı
  En Dash Tire
  Enable Canlandırmak
  Enable Çalışır Kılmak
  Enable Devreye Sok
  Enable Erkleme
  Enable Erkli Kılmak
  Enable Etkinleştir
  Enable Geçerli Kılmak
  Enable 32-Bit Pc Card Support 32 Bit Pc Kartı Desteğini Etkinleştir
  Enable All Tümü Devrede
  Enable Autocomplete For Cell Values Hücre Değerleri Için Otomatik Tamamla'yı
  Etkinleştir
  Enable Autojoin Otomatik Birleştirmeyi Etkinleştir
  Enable Automatic Refreshing Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir
  Enable Dde Refresh Dde Tazelemeyi Etkinleştir
  Enable Edit Button Düzenle Düğmesine Izin Ver
  Enable Filter Süzgeci Etkinleştir
  Enable Indicator On Taskbar Görev Çubuğunda Göster
  Enable Logging Event Günlükleme Olayını Etkinleştir
  Enable Low Battery Warning Düşük Akü Uyarısını Etkinleştir
  Enable Macro Virus Protection Makro Virüsü Korumasını Etkinleştir
  Enable Network Backup Ağ Yedeklemesini Aç
  Enable Network Backup Ağ Yedeklemesini Devreye Sok
  Enable Per-Recipient Options Alıcı Seçeneklerini Devreye Sok
  Enable Popup Event Açılma Olayını Etkinleştir
  Enable Power Management Support Güç Yönetimi Desteğini Etkinleştir
  Enable Quick View Hızlı Bakış'ı Etkinleştir
  Enable Sound Event Ses Olayını Etkinleştir
  Enable User Profiles Kullanıcı Profillerini Etkinleştir
  Enabled Etkin
  Enabled Geçerli Kılınmış
  Enabled Seçilebilir
  Enabled State Çalışır Durum
  Enabled State Erkli Durum
  Enabled State Seçilmiş
  Enablewins Resolution Enablewins Çözünürlüğü
  Enabling Signal Erkleme Sinyali
  Encapsulation Giydirme
  Encapsulation Kapsülleme
  Encapsulation Kuşatma
  Encipher Kriptolamak
  Encipher Şifrelemek
  Encipher Şifreyi Çözme
  Enclose Içermek
  Enclose Kapsamak
  Enclosure Koruncak
  Enclosures Kapsam
  Encode Kodlama
  Encode Kodlamak
  Encoder Kodlayıcı
  Encoding Şifreleme
  Encrypt Şifrele
  Encrypt Şifrelemek
  Encrypted Şifreli
  Encrypted Text Kriptolu Metin
  Encrypted Text Şifreli Metin
  Encrypting Şifreleme
  Encrypting E-Mail Messages E-Posta Mesajlarını Şifrelemek
  Encryption (Of Data) Verinin Kriptolanması
  Encryption Algorithm Kriptolama Algoritması
  Encryption Error Şifreleme Hatası
  Encryption Key Şifre Anahtarı
  End Bitir
  End Bitiş
  End Dur
  End Durdur
  End End
  End Son
  End Around Shift Dönerli Kaydırma
  End Capture Yakalamayı Sonlandır
  End Capture Yazıcı Noktasını Bırak
  End Capture If Disconnected Bağlantı Kesilirse Yakalamayı Sonlandır
  End Copy Fonts To New Port Yazıtiplerini Yeni Bağlantı Noktasına Kopyalama Sonu
  End Drive Letter Son Sürücü Harfi
  End Field Alan Sonu
  End If Without If If Olmadan End If
  End Key Son Tuşu
  End Key Sonlandırma Tuşu
  End Mark Son Imi
  End Of Sonu
  End Of Address Adres Sonu
  End Of Character - Sonu Damgası
  End Of Document Belge Sonu
  End Of Field Alan Sonu
  End Of File (Eof) Dosya Sonu
  End Of File Label Dosya Sonu Etiketi
  End Of Medium (Ascii Character) (Em) Ortam Sonu Karakteri
  End Of Page Sayfa Sonu
  End Of Program Bitirme Komutu
  End Of Program Program Sonu
  End Of Protected Section Korumalı Bölüm Sonu
  End Of Row Mark Satır Sonu Imi
  End Of Section Bölüm Sonu
  End Of Section Kısım Sonu
  End Of Text (Ascii Character) (Etx) Metin Sonu Karakteri
  End Of Transmission (Ascii Character) (Eot) Iletim Sonu Karakteri
  End Of Transmission Block (Ascii Character) (Etb) Iletim Öbeği Sonu Karakteri
  End Packet Son Paket
  End Print Job Yazdırma Işini Bitir
  End Punctuation Noktalama
  End Selection Seçimi Sonlandır
  End Show Gösteri Sonu
  End Show Gösteri Sonuna
  End Show Gösteriyi Bitir
  End Slide Show Slayt Gösterisini Bitir
  End Task Görevi Sonlandır
  End To End Digital Connectivity Uçtan Uca Sayısal Bağlanırlık
  End To End Encryption Uçtan Uca Kriptolama
  End To End Signalling Uçtan Uca Imleşim
  End User Son Kullanıcı
  End User Uç Kullanıcı
  End User Uçtaki Kullanıcı
  End User License Agreement Son Kullanıcı Lisans Anlaşması
  End Value Bitiş Değeri
  End With Black Slide Siyah Slaytla Bitir
  End.If Son.Eğer
  End-Around Shift Dönerli Kaydırma
  En-Dash (Alt+0151) Uzun Tire
  Endif Soneğer
  Endif Instruction Endif Yönergesi (Wordbasic)
  Ending At Bitiş
  Endmark Son Imi
  Endnote Sonnot
  Endnote Continuation Notice Sonnot Devam Uyarıcısı
  Endnote Continuation Separator Sonnot Devam Ayırıcısı
  Endnote Mark Sonnot İmi
  Endnote Number Sonnot Numarası
  Endnote Reference Sonnot Başvurusu
  Endnote Separator Sonnot Ayırıcısı
  Endnote Text Sonnot Metni
  End-Of-Cell Character Hücre Sonu Karakteri
  End-Of-Character Sonu Damgası
  End-Of-File Label Dosya Sonu Etiketi
  End-Of-Paragraph Mark Paragraf Sonu Imi
  Endogeneous Variate Içyapılı Değişken
  Ends With Sonu
  End-To-End Digital Connectivity Uçtan Uca Sayısal Bağlanırlık
  End-To-End Encipherment Uçtan Uca Kriptolama
  End-To-End Signalling Uçtan Uca Imleşim
  Endurance Test Dayanıklılık Sınaması
  Endurance Test Dayanım Testi
  Energy Enerji
  Energy Band Enerji Bandı
  Energy Distribution Enerji Dağılımı
  Energy Efficiency Enerji Verimi
  Energy Functional Enerji Işlevsisi
  Energy Gap Bantlar Arası Enerji Farkı
  Energy Gap Enerji Aralığı
  Energy Level Enerji Düzeyi
  Energy Output Enerji Eldesi
  Energy Quantum Enerji Nicemi
  Energy Saving Features Of Monitor Ekranın Enerji Koruma Özellikleri
  Energy Smart Enerji Tasarruflu
  Enforce Referential Integrity Bilgi Tutarlılığına Zorla
  Enforcement Of Copyrights Telif Haklarının Uygulanması
  Engine Motor
  Engine File Alt Yapı Dosyası
  Engineer Mühendis
  Engineering Change Teknik Değişiklik
  Engineering Design Teknik Tasarım
  Engineering Release Teknik Değişiklik Yayını
  English İngilizce
  English (American) İngilizce (A.B.D.)
  English (Aus) İngilizce (Avustralya)
  English (Australian) İngilizce (Avustralya)
  English (Belize) İngilizce (Belize)
  English (British) İngilizce (İngiltere)
  English (Canadian) İngilizce (Kanada)
  English (Caribbean) İngilizce (Karayib)
  English (Ireland) İngilizce (İrlanda)
  English (Jamaica) İngilizce (Jamaika)
  English (New Zealand) İngilizce (Yeni Zelanda)
  English (New Zealand) İngilizce (Yeni Zellanda)
  English (South Africa) İngilizce (Güney Afrika)
  English (Trinidad) İngilizce (Trinidad)
  English (Uk) İngilizce (İngiltere)
  English (United States) İngilizce (A.B.D.)
  English (Us) İngilizce (Abd)
  English Font English Font
  English Text Library İngilizce Metin Kitaplığı
  Enhance Geliştir
  Enhanced Gelişmiş
  Enhanced Geliştirilmiş
  Enhanced Pekiştirilmiş
  Enhanced Color Display Enhanced Color Display
  Enhanced Graphics Adapter Ega Ekran Kartı
  Enhanced Graphics Adapter (Ega) Geliştirilmiş Grafik Bağdaştırıcı
  Enhanced Keyboard Geliştirilmiş Klavye
  Enhanced Metafiles (*.Emf) Gelişmiş Meta Dosyaları (*.Emf)
  Enhanced Mode Gelişmiş Kip
  Enhanced Mode Geliştirilmiş Kip
  Enhanced Mode Geliştirilmiş Tür
  Enhanced Mode (32 Bit And 16 Bit) Ndis Driver Gelişmiş Kip (32 Bit Ve 16 Bit)
  Ndis Sürücüsü
  Enhanced Mode Required Gelişmiş Kip Gerekiyor
  Enhancement Arttırma
  Enhancement Geliştirme
  Enhancement Pekiştirme
  Enlarge Büyültmek
  Enlarge Büyütmek
  Enlarge Genişletmek
  Enqueue Kuyruğa s****k
  Enquiry (Ascii Character) (Enq) Sorgu Karakteri
  Ensemble Averaging Topluluk Ortalaması
  Enter Enter
  Enter Gir
  Enter Giriş
  Enter Girmek
  Enter A Name For The Map Template Harita Şablonu Adını Girin
  Enter Annotation Number Ek Açıklama Numarasını Girin
  Enter Bookmark Name Yer İmi Adını Girin
  Enter Complete Pathname Of File Dosya Yolunu Tam Olarak Verin
  Enter Data Veri Girmek
  Enter Endnote Number Sonnot Numarasını Girin
  Enter Equation Number Denklem Numarasını Girin
  Enter Field Behavior Alan Davranışı Gir
  Enter Field Name Alan Adını Girin
  Enter Footnote Number Dipnot Numarasını Girin
  Enter Graphic Number Grafik Numarasını Girin
  Enter Key Enter Tuşu
  Enter Key Gir Tuşu
  Enter Key Giriş Tuşu
  Enter Key Behavior Anahtar Davranışı Gir
  Enter Line Number Satır Numarasını Girin
  Enter Network Password Ağ Parolasını Girin
  Enter New Value Yeni Değer Gir
  Enter Object Name Nesne Adını Girin
  Enter Page Number Sayfa Numarasını Girin
  Enter Parameter Value Parametre Değeri Gir
  Enter Parameter Value Parametre Değeri Girin
  Enter Password Parolayı Girin
  Enter Password For File Parola Girilecek Dosya
  Enter Reviewer's Name Gözden Geçireni Girin
  Enter Section Number Bölüm Numarasını Girin
  Enter Slide Numbers And/or Slide Ranges Slayt Numaralarını Ve/veya Slayt
  Aralığını Giriniz
  Enter Table Number Tablo Numarasını Girin
  Enter Text Metin Gir
  Enter User Word Kullanıcı Sözcüğü Gir
  Enter.Data Verı.Gır
  Enterprise Kuruluş
  Enterprise Şirket
  Enterprise System Architecture (Esa) Şirketler Topluluğu Mimarisi (Esa)
  Enterprise Systems Connection Pirketler Topluluğu Bağlantısı
  Entertainment Eğlence
  Entire Caption Tüm Resim Yazıları
  Entire Chart Bütün Grafik
  Entire Chart Tüm Grafik
  Entire Color Scheme Tüm Renk Grubu
  Entire Column Tüm Sütun
  Entire Field Tüm Alan
  Entire File Tüm Dosya
  Entire Map Tüm Harita
  Entire Network Tüm Ağ
  Entire Row Tüm Satır
  Entire Sheet Tüm Sayfanın
  Entire Workbook Tüm Çalışma Kitabı
  Entity Varlık
  Entity-Relationship Diagram (Erd)
  Entrance Giriş Noktası
  Entries Adet
  Entropy Coding Entropi Kodlaması
  Entry Girdi
  Entry Giriş
  Entry Öğe
  Entry (In A Table) Öğe (Tabloda)
  Entry Macros Girdi Makroları
  Entry Name Girdi Adı
  Entry Point Giriş Noktası
  Entry Time Girdi Zamanı
  Entry-Text Girdi-Metni
  Entry-Text Öğe-Metni
  Enumerated Sayılı
  Enumeration Sayım
  Enumerator Sayıcı
  Env Manual Feed Zarf El Ile Besleme
  Envelope Sarıt
  Envelope Zarf
  Envelope Address Mektup Adresi
  Envelope Address Font Zarf Adresi Yazıtipi
  Envelope Creation Zarf Hazırlama
  Envelope Delay Zarf Gecikmesi
  Envelope Detection Zarfla Algılama
  Envelope Detector Zarf Algılayıcısı
  Envelope Detector Zarf Sezicisi
  Envelope Distortion Zarf Bozunumu
  Envelope Feed Zarf Besleme
  Envelope Feeder Zarf Besleyici
  Envelope Feeder Zarf Yazıcı
  Envelope Manual Feed Zarf El İle Besle
  Envelope Options Zarf Seçenekleri
  Envelope Return Zarf Dönüş
  Envelope Return Address Mektup Dönüş Adresi
  Envelope Size Zarf Boyutu
  Envelope Styles Zarf Biçemleri
  Envelope Template Zarf Şablonları
  Envelopereturn Göndereninadresi
  Envelopes Zarflar
  Envelopes And Labels Zarflar Ve Etiketler
  Enveloping Zarflama
  Enviromental Simulation Çevresel Benzetim
  Environment Ortam
  Environment Variable Çevre Değişkeni
  Environmental Protection Agency (Epa) Çevre Koruma Ajansı
  Environmental Simulation Çevresel Benzetim
  Epilogue Sondeyiş
  Epilogue Sonsöz
  Eprom Eprom
  Eps Eps
  Epsilon (Lower Case) Epsilon (Küçük Harf)
  Epsilon (Upper Case) Epsilon (Büyük Harf)
  Eq Denklem
  Eq Fo
  Eq Instructions Denklem Yönergeleri
  Equal Eşit
  Equal Column Width Eşit Sütun Genişliği
  Equal Number Of Items In Each Range Of Her Değer Aralığında Eşit Öğe Sayılarıyla
  Equal Row Heights Eşit Satır Yükseklikleri
  Equal Sign Eşit Imi
  Equal Sign Eşittir İmi
  Equal Sign Eşittir Işareti
  Equal Spread Of Values In Each Range Her Aralıktaki Değerlerin Eşit Dağılımıyla
  Equal To Eşit
  Equal To Eşittir
  Equality Eşitlik
  Equality Constraint Eşitlik Kısıtı
  Equalization Dengeleme
  Equalization Denkleştirme
  Equalization Eşitleme
  Equalize Horizontal Space Yatay Aralığı Eşitle
  Equalize Vertical Space Dikey Aralığı Eşitle
  Equalizer Dengeleyici
  Equalizer Denkleştirici
  Equation Denklem
  Equation Editor Denklem Düzenleyicisi
  Equation Editor Embedder (Mathtype) Equation Editor Katıştırıcısı
  Equation Editor Help Topics Denklem Düzenleyicisi Yardım Konuları
  Equation Editor Server Denklem Düzenleyicisi Sunucusu
  Equations And Formulas Denklemler Ve Formüller
  Equilibrium State Denge Durumu
  Equipment Donatı
  Equipment Donatım
  Equipment Rack Donatım Rafı
  Equivalence Denklik
  Equivalence Eşdeğerlik
  Equivalence Class Eşdeğerlik Sınıfı
  Equivalence Relation Eşdeğerlik Ilişkisi
  Equivalence Statement Eşdeğerlik Deyimi
  Equivalent Eşdeğer
  Equivalent Binary Content Eşdeğer Ikili Bilgi
  Equivalent Bit Rate Eşdeğer Bit Hızı
  Equivalent Matrices Eşdeğer Matrisler
  Equivalent Network Eşdeğer Devre
  Equivalent Noise Input Eşdeğer Gürültü Girdisi
  Eradicate A Virus Virüsü Temizlemek
  Erasable Optical Disk Yeniden Yazılabilir Optik Disk
  Erasable Programmable Read-Only Memory (Eprom) Silinir Programlanır Yalnızca
  Okunur Bellek
  Erasable Storage Silinebilir Bellek
  Erasable Storage Silinebilir Saklatım
  Erase Bellekten Silmek
  Erase Sil
  Erase Silmek
  Erase Temizle
  Erase All Tümünü Sil
  Erase Bit Silme Biti
  Erase Current Silme Akımı
  Erase Drawing On Screen Ekrandaki Çizimleri Sil
  Erase Everything Herşeyi Sil
  Erase Head Silme Kafası
  Erase Pen Kalemle Çizileni Sil
  Erase Selection Seçileni Sil
  Erase Tape Teyp Sil
  Erase The Selection Seçileni Siler
  Eraser Silgi
  Eraser/color Eraser Silgi/renk Silicisi
  Erases A Portion Of The Picture, Using The Selected Eraser Shape Seçilen Silici
  Şeklini Kullanarak Resmin Bir Parçasını Siler
  Erases Everything Herşeyi Siler
  Erases The Selection Seçimi Siler
  Erasing Backspace Geriye Doğru Silme
  Erasing Backspace Geriye Doğru Silmek
  Erasing Head Silme Kafası
  Erasure Signal Silme Sinyali
  Ergodic Noise Ergodik Gürültü
  Ergonomics Ergonomi
  Eric (Educational Resources Information Center) Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi
  Erosion Aşınma
  Erosion Kemirme
  Error Hata
  Error Sorun
  Error Accesing The Registry In Geninstall Geninstall'da Kayıda Erişim Hatası
  Error Accessing The Ole Registry Ole Kayıt Defterine Erişme Hatası
  Error Accessing The Printer. Choose Ok To Ignore, Cancel To Terminate Mspsrv
  Yazıcıya Erişme Hatası. Yoksaymak Için Tamam'ı, Mspsrv'ı Sonlandırmak Için
  İptal'ı Seçin
  Error Allocating Memory For Print Buffer Yazdırma Arabelleği Için Bellek Ayırma
  Hatası
  Error Allocating Memory To Process Login Script Oturum Açma Komut Dosyası'nı
  Işlemek Için Bellek Ayırma Hatası
  Error Allocating Timer Resource Zamanlayıcı Kaynağını Ayırma Hatası
  Error Amount Hata Oranı
  Error Aquiring The Parallel Port Paralel Bağlantı Noktasını Elde Etme Hatası
  Error Band Hata Kuşağı
  Error Bars Hata Çubukları
  Error Burst Hata Çoğuşması
  Error Changing Password On Domain. Try Again Çalışma Alanındaki Parolayı
  Değiştirirken Hata Oluştu. Yeniden Deneyin
  Error Character Hata Damgası
  Error Checking Hata Denetleme
  Error Connecting Network Registry Ağ Kayıdına Bağlanma Hatası
  Error Connecting To File Server Dosya Sunucusuna Bağlanma Hatası
  Error Connecting To The Server Sunucuya Bağlanma Hatası
  Error Copying File Dosya Kopyalama Hatası
  Error Corrected Hata Düzeltildi
  Error Correction Hata Düzeltimi
  Error Correction Attempt Failed Hata Düzeltme Girişimi Başarısız
  Error Correction Code (Ecc)
  Error Creating Batch Script Toplu Iş Komut Dosyası Yaratma Hatası
  Error Creating Key Anahtar Yaratma Hatası
  Error Creating Machine Directory Makine Dizinini Yaratma Hatası
  Error Creating Registry Keys Kayıt Anahtarlarını Yaratmada Hata
  Error Creating Registry Keys Etc. Kayıt Tuşları Yaratma Hatası
  Error Creating Startup Disk Başlangıç Disketini Yaratmada Hata
  Error Creating The Destination Directory Hedef Dizini Yaratma Hatası
  Error Creating The Directory Dizini Yaratma Hatası
  Error Creating Thread İş Parçacığı Yaratma Hatası
  Error Creating Unique Tmp File Ayrı Tmp Dosyası Yaratma Hatası
  Error Creating User Directory Kullanıcı Dizinini Yaratma Hatası
  Error Creating Value Değer Yaratma Hatası
  Error Curve Hata Eğrisi
  Error Deleting File Dosya Silme Hatası
  Error Deleting Key Anahtar Silme Hatası
  Error Deleting Values Değerleri Silme Hatası
  Error Details Hata Ayrıntıları
  Error Detecting Code Hata Sezen Kod
  Error Detection Hata Sezimi
  Error Diffusion Hata Dağılımı
  Error Editing Value Değer Düzenleme Hatası
  Error Finding The Source Directory Kaynak Dizini Bulma Hatası
  Error Free Seconds Hatasız Saniyeler
  Error From Registry Api Kayıt Api Hatası
  Error Getting The Clipboard Data! Pano Verisi Alınırken Hata!
  Error Handler Options Hata Durumunda Nasıl Davranılacağının Seçilmesi
  Error Handling Hata Durumunda Nasıl Davranılacağı
  Error Handling Hata Düzeltme
  Error Handling Hata Ele Alma
  Error Handling Hatalarla Uğraşma
  Error In Packet Format Paket Biçiminde Hata
  Error In System Detection Services Sistem Algılama Hizmetlerinde Hata
  Error Initializing For Installation Yükleme Için Başlatma Hatası
  Error Interpreting Command Line Komut Satırını Yorumlama Hatası
  Error Interpreting Line Satırı Yorumlama Hatası
  Error Labeling Disk Disk Etiketleme Hatası
  Error Limit Exceeded Hata Sınırı Aşıldı
  Error Loading Yükleme Hatası
  Error Loading Setupx.Dll Setupx.Dll Yükleme Hatası
  Error Loading Type Library/dll Tür Kitaplığı/dll Yükleme Hatası
  Error Locating System Environment Sistem Ortamını Bulma Hatası
  Error Log Hata Günlüğü
  Error Message Hata Iletisi
  Error Model Hata Modeli
  Error Model Sapma Modeli
  Error Moving File Dosya Taşıma Hatası
  Error Multiplication Hata Çoğalımı
  Error Multiplication Factor Hata Çoğalım Çarpanı
  Error Of Estimation Kestirim Hatası
  Error Of Indication Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Gösterge Değerinin
  Hatası
  Error Of The First Kind (False Alarm Error) Birinci Tür Hata
  Error Of The Second Kind (Miss Error) Ikinci Tur Hata
  Error Of The Third Kind Üçüncü Tür Hata
  Error Opening Included Script File Ekli Komut Dosyasını Açma Hatası
  Error Opening Key Anahtar Açma Hatası
  Error Opening Serial Port Seri Bağlantı Noktası Açılışında Hata
  Error Performance Parameter Hata Başarım Parametresi
  Error Performance Parameter Hata Düzeyi Parametresi
  Error Performing Inpage Operation Sayfaiçi Işlem Gerçekleştirme Hatası
  Error Printing Banner Page Kapak Sayfası Yazdırma Hatası
  Error Printing Queue Job Data Kuyruk İş Verisi Yazdırma Hatası
  Error Quick Viewing File Dosyaya Hızlı Bakma Hatası
  Error Ratio Hata Oranı
  Error Reading .Fab File .Fab Dosyası Okunamıyor
  Error Reading Directory Dizin Okuma Hatası
  Error Reading Disk In Drive %S %S Sürücüsündeki Disketi Okuma Hatası
  Error Reading File Oemsetup.Bin Oemsetup.Bin Dosyasını Okuma Hatası
  Error Reading From Queue Kuyruktan Okuma Hatası
  Error Reading Graphics Profile Graphics Belgisini Okuma Hatası
  Error Reading System Files From Source Sistem Dosyalarını Kaynaktan Okuma Hatası
  Error Reading Tape Teybi Okuma Hatası
  Error Reading The Joystick Oyun Çubuğunu Okuma Hatası
  Error Recovering Hata Düzeltme
  Error Recovery Hatadan Kurtulma
  Error Recovery Hatadan Kurtulmak
  Error Removing Temporary File Geçici Dosyayı Kaldırma Hatası
  Error Renaming File Dosya Adını Değiştirme Hatası
  Error Renaming Key Anahtarı Yeniden Adlandırma Hatası
  Error Renaming Old Utilities Eski Programları Yeniden Adlandırma Hatası
  Error Renaming Value Değeri Yeniden Adlandırma Hatası
  Error Retrieving Record Kayıt Almada Hata
  Error Saving Frame '%S' '%S' Çerçevesi Kaydedilirken Hata
  Error Saving Palette '%S' '%S' Paleti Kaydedilirken Hata
  Error Selecting Drive Sürücü Seçme Hatası
  Error Setting New Hard Disk Parameters Yeni Sabit Disk Parametrelerini Atama
  Hatası
  Error Setting The Default Drive To Drive %C: Varsayılan Sürücüyü %C: Sürücüsüne
  Ayarlama Hatası
  Error Signal Hata Sinyali
  Error Spread Hataların Yayılımı
  Error Spread Hataların Yayılması
  Error Starting Console To Run External Program Dış Program Çalıştırmak Için Ana
  Makineyi Başlatma Hatası
  Error Starting Program Program Başlatma Hatası
  Error Trapping Hata Yakalama
  Error Value Is Not Valid Hata Değeri Geçerli Değil
  Error While Copying Files Dosyaları Kopyalama Hatası
  Error While Recording Kayıt Yapılırken Hata
  Error Writing Fixed Disk Sabit Diske Yazma Hatası
  Error Writing To Device Aygıta Yazma Hatası
  Error Writing To Serial Port Seri Bağlantı Noktasına Yazımda Hata
  Error Writing To Stdout Stdout'a Yazma Hatası
  Error Writing To Tape Or Disk Teybe Veya Diskete Yazma Hatası
  Error Writing To Temporary Output File Geçici Çıkış Dosyasına Yazma Hatası
  Error.Type Hata.Tıpı
  Error/warnings During Operation İşlem Sırasındaki Hatalar/uyarılar
  Errorbar Hataçubuğu
  Errorbar.X Hataçubuğu.X
  Errorbar.Y Hataçubuğu.Y
  Errors Hatalar
  Errors! Hata!
  Esc Esc
  Esc Key Esc Tuşu
  Escape Çıkış
  Escape Dönüş
  Escape Kaçış
  Escape (Ascii Character) (Esc) Çıkış Karakteri
  Escape (Ascii Character) (Esc) Değiştirme Damgası
  Escape (Ascii Character) (Esc) Escape Karakteri
  Escape (Ascii Character) (Esc) Kaçış Damgası
  Escape Key Escape Tuşu
  Escape Key Kaçış Tuşu
  Escape Sequence Çıkış Tuşu Bileşimi
  Escape Sequence Kaçış Dizgesi
  Escape Sequence Kaçış Sırası
  Escaping Key Konum Atlatan Tuş
  Escon Escon
  Establishment Of A Call Çağrının Kurulması
  Estimated Tahmini
  Estimated Value Kestirilen Değer
  Estimation Kestirim
  Estimation Önkestirim
  Estimation Error Kestirim Hatası
  Estimator Kestirici
  Estonian Estonya Dili
  Etched Baskı
  Ethernet Bridge Ethernet Köprüsü
  Ethernet Hardware Address Ethernet Donanım Adresi
  Ethertalk Ethertalk
  Ethics Ahlak Kuralları
  Ethics (Business) Ahlak Kuralları (Iş Hayatında)
  European Academic Research Network (Earn)
  Evaluate Değerbıç
  Evaluate Hesaplama
  Even Çift
  Even Function Çift Işlev
  Even Harmonic Çift Katsıklık (Harmonik)
  Even Number Çift Sayı
  Even Page Çift Numaralı Sayfa
  Even Page Çift Sayfa
  Even Page Footer Çift Numaralı Sayfa Altbilgisi
  Even Page Header Çift Numaralı Sayfa Üstbilgisi
  Even Pages Çift Numaralı Sayfalar
  Even Parity Check Çift Eşlik Denetimi
  Event Olay
  Event Driven Olay Güdümlü
  Event Driven Olaya Dayalı
  Event Driven Simulation Olay Güdümlü Benzetim
  Event Loggng Olay Günlüğü
  Event Management Olay Yönetimi
  Event Module Olay Modülü
  Event Recorder Olay Kaydedicisi
  Event Recorder Olay Kayıtçısı
  Events Schemes Olay Düzenleri
  Everex Everex
  Every Her
  Every New Page Her Yeni Sayfada
  Every New Section Her Yeni Bölümde
  Everyone Herkes
  Evoke Çağırmak
  Evolution Evrim
  Evolutionary Evrimli
  Evolutionary Evrimsel
  Exact Özdeş
  Exactly Değer
  Exactly Tam
  Example Örnek
  Examples And Practices Örnekler Ve Tanıtımlar
  Excel Excel
  Excel Chart Excel Çizelgesi
  Excel Chart Excel Grafiği
  Excel Links Excel Bağlantıları
  Excel Macros Excel Makroları
  Excel Menu Or Help Key Excel Menü Veya Yardım Tuşu
  Excel Research Version Excel Araştırma Sürümü
  Excel Research Version User Excel Araştırma Sürümü Kullanıcısı
  Excel Worksheet Excel Çalışma Sayfası
  Exception Olağandışı Durum
  Exception Handling Olağandışı Durum Işleme
  Exception Message Olağandışı Durum Iletisi
  Exceptions Özel Durumlar
  Excess Zeros Sıfır Aşırılığı
  Exchange Değişim
  Exchange Değişmek
  Exchange Değiştirme
  Exchange Değiştokuş
  Exchange Değiştokuş Etmek
  Exchange Santral
  Exchange Area Santral Hizmet Bölgesi
  Excitation Band Uyarma Bandı
  Excitation Energy Uyarım Enerjisi
  Excitation Energy Uyarma Enerjisi
  Excitation Potential Uyarım Potansiyeli
  Excitation Potential Uyarma Potansiyeli
  Excitation State Uyarım Düzeyi
  Excited Uyarık
  Excited Uyarılmış
  Excited State Uyarık Durum
  Exciter Uyarıcı
  Exclamation Uyarı
  Exclamation Point Ünlem Işareti
  Exclude Dışla
  Exclude Dışta Tutma
  Exclude Authority Dışlama Yetkisi
  Exclude Col Sütunu Dışla
  Exclude File Types Dışlanacak Dosya Türü
  Exclude List Dışlama Listesi
  Exclude Row Satırı Dışla
  Exclude Row/col Satır/sütun Dışla
  Excluded Members Dışlanan Üyeler
  Exclusion Dışlama
  Exclusion Principle Dışlama Ilkesi
  Exclusive Özel Kullanım
  Exclusive Lock (Sql) Dışlayıcı Kilit
  Exclusive Mode Kapalı Kip
  Exclusive Or Dışlamalı Ya
  Exclusive Or Circuit D-Ya Devresi
  Exclusive Rights Tüm Haklar
  Excursion Gezinim
  Exec Çalıştır
  Exec Procedure Exec Yordamı
  Executable Çalıştırılabilir
  Executable Işletilebilir
  Executable Yürütülebilir
  Executable Code Makine Kodu
  Executable File Yürütülebilir Kütük
  Executable Files (*.Exe; *.Dll) Çalışabilen Dosyalar (*.Exe; *.Dll)
  Executable Instruction Yürütülür Komut
  Executable Program Yürütülebilir Program
  Executable Segment Yürütülebilir Program Parçası
  Executable Statement Yürütülebilir Deyim
  Execute Komutgönder
  Execute Yürütmek
  Execute Only Flag Salt-Çalıştır Işareti
  Execution Işletme
  Execution Yürütme
  Execution Yürütüm
  Execution Cycle Yürütüm Çevrimi
  Execution Time Yürütme Zamanı
  Execution Time Yürütüm Süresi
  Execution Trace Yürütüm Izi
  Executive Çalıştırıcı
  Executive Executive
  Executive Yürütücü
  Executive Information System Üstyönetim Bilişim Sistemi
  Executive Program Yürütme Programı
  Executive Program Yürütücü Izlence
  Executive Program Yürütücü Program
  Executive Report Üstyönetim Raporu
  Executive Routine Yürütücü Altprogram
  Executiver Executiver
  Exercise Alıştırma
  Existence Theorem Varlık Savı
  Existing Varolan
  Existing Customers Halihazırdaki Müşteriler
  Existing Database Varolan Veritabanı
  Existing Groups Varolan Gruplar
  Exists Çıkar
  Exit Çık
  Exit Çıkış
  Exit Çıkmak
  Exit Terk Etmek
  Exit And Return To Çık Ve Dön
  Exit Due To Error Hata Nedeniyle Çıkış
  Exit Fax Transport Faks Aktarımından Çık
  Exit Find Bul'dan Çık
  Exit Help Yardım'dan Çık
  Exit Microsoft Create System Disks Sistem Disketi Yaratma'dan Çıkış
  Exit Routine Çıkış Altprogramı
  Exit Scandisk Scandisk'den Çık
  Exit Setup Kur'dan Çık
  Exit Setup (Recommended) Kur'dan Çık (Önerilen)
  Exit Solitaire Solitaire'den Çık
  Exit To Dos.Pif Dos'a Çık.Pif
  Exit Tour Gezinti'den Çık
  Exit Windows Windows'dan Çık
  Exit Windows Windows'dan Çıkış
  Exiting Çıkıyor
  Exits This Chat Bu Sohbetten Çıkar
  Exogenous Variate Dışyapılı Değişken
  Exor Dışarlayıcı Ya
  Exor Gate D-Ya Geçidi
  Exos 105 Network Adapter Exos 105 Ağ Bağdaştırıcısı
  Exosphere Eksosfer
  Exp Üs
  Exp Date Son Kullanma Tarihi
  Expand Açındırmak
  Expand Genişlemek
  Expand Genişlet
  Expand Genişletme
  Expand Genleşmek
  Expand Yay
  Expand (An Outline) (Seviye) Genişlet
  Expand All Tümünü Genişlet
  Expand All Conversations Tüm İletişimleri Genişlet
  Expand Branch Alt Düzeylerini Göster
  Expand One Level Bir Alt Düzeyini Göster
  Expand Selection Seçimi Genişlet
  Expand Tabs Sekmeleri
  Expand The Selection Seçimi Genişlet
  Expand/collapse Genişlet/daralt
  Expandability Büyürlük
  Expandability Genleşebilirlik
  Expanded Genişletilmiş
  Expanded Geniş
  Expanded (Ems) Genişletilmiş (Ems)
  Expanded (Ems) Memory Yayılmış (Ems) Bellek
  Expanded By ...Kadar Genişletilmiş
  Expanded Character Spacing Genişletilmiş Karakter Aralığı
  Expanded Font Genişletilmiş Yazıtipi
  Expanded Memory Genişletilmiş Bellek
  Expanded Memory (Ems) Genişletilmiş Bellek (Ems)
  Expanded Memory Board Genişletilmiş Bellek Kartı
  Expanded Memory Manager (Emm)
  Expanded Memory Specification (Ems)
  Expanded Scale Genişletilmiş Ölçek
  Expanded Scale Instrument Genişletilmiş Ölçekli Alet
  Expanding And Contracting Highlighted Text Vurgulanmış Metni Genişletme /
  Daraltma
  Expansion Açılım
  Expansion Genleşme
  Expansion Board Genişletme Kartı
  Expansion Card Genişletme Kartı
  Expansion Gate Feature Genişletme Geçiti Aksamı
  Expansion Option Genişletme Aksamı
  Expansion Slot Genişletme Yuvası
  Expansion Unit Genişletme Birimi
  Expectation Beklenti
  Expected Value Beklenen Değer
  Experience Deneyim
  Experiment Deney
  Experimental Design Deney Planı
  Experimental Design Deney Tasarımı
  Experimental Standard Deviation Deneysel Standart Sapma
  Experimentation Deneyleme
  Experimentation Deneyler Yapma
  Expert Uzman
  Expert System Uzman Sistem
  Expiration Süre Sonu
  Expiration Check Son Kullanım Tarihini Denetleme
  Expiration Check Zamanaşımı Denetimi
  Expiration Date Korunma Süresi Bitimi
  Expiration Date Kullanım Süresi Bitimi
  Expiration Date Son Kullanım Tarihi
  Expired Password Zamanaşımına Uğramış Parola
  Expires Bitiş Tarihi
  Explain Açıkla
  Explanation Açıklama
  Explication Açımlama
  Explicit Açık
  Explicit Belirtik
  Explicit Selection (Tuşa) Basarak Seçme
  Exploded Pie Ayrılmış Dilim
  Exploration Açınsama
  Exploratory Data Analysis Açınsayıcı Veri Çözümlemesi
  Explore Açınsamak
  Explore Araştır
  Explore Keşfetme
  Explorer Gezgin
  Explorer Windows Gezgini
  Exploring Araştırılıyor
  Expon. Üstel
  Expondist Üsteldağ
  Exponent Üs
  Exponent Üst
  Exponential Üssel
  Exponential Üstel
  Exponential Backoff Üstel Geri Çekilme
  Exponential Back-Off Üstel Geri Çekilme
  Exponential Distribution Üstel Dağılım
  Exponential Function Üstel Işlev
  Exponential Smoothing Üstel Yumuşatma
  Exponential Wave Üstel Dalga
  Exponentiation Üssel
  Exponentiation Üst Alma
  Exponentiation Sign Üs İmi
  Export Dışarı Aktarım
  Export Dışsatım
  Export Gönder
  Export Götürme Dışarıya Aktarmak
  Export Ver
  Exportto Ver
  Export Delimited Sınırlandırılmış Ver
  Export Fixed Width Sabit Genişlikli Ver
  Export Now Şimdi Gönder
  Export Options Gönderme Seçenekleri
  Export Pictures Resimleri Gönder
  Export Range Verme Aralığı
  Export Registry File Kayıt Dosyası Yaz
  Export Word For Windows Merge Window Için Word Birleşimi Ver
  Exporting Text To Other Programs Diğer Programlara Metin Gönderme
  Exposed Name (Sql) Açık Ad
  Expotential Wave Üstel Dalga
  Expr Deyim
  Express Hızlı
  Expression Anlatım
  Expression Deyim
  Expression Ifade
  Expression Söylem
  Expression Builder Deyim Oluşturucusu
  Ext Seç
  Ext (Status Bar Abbr.) Sag
  Extend Genişlet
  Extend Genişletme
  Extend Uzatmak
  Extend Yaymak
  Extend Mode Genişletme Kipi
  Extend Selection Seçimi Genişlet
  Extend Selection Mode Seçimi Genişletme Modu
  Extend.Polygon Genışlet.Çokgen
  Extended Genişletilmiş
  Extended (Xms) Uzatılmış (Xms)
  Extended (Xms) Memory Uzatılmış (Xms) Bellek
  Extended (Xms)* Uzatılmış (Xms)*
  Extended Address Genişletilmiş Adres
  Extended Attribute Error Ek Öznitelik Hatası
  Extended Basic Solution Genişletilmiş Temel Çözüm
  Extended Binary Coded Decimal Information Code (Ebcdic)
  Extended Character Mapping Uzatılmış Karakter Eşlemesi
  Extended Character Set Genişletilmiş Karakter Takımı
  Extended Characters Ek Karakterler
  Extended Code Genişletilmiş Kod
  Extended Data Out (Edo)
  Extended Dos Partition Ek Dos Bellek Bölümü
  Extended Edition (Ee) Genişletilmiş Sürüm
  Extended Error %1 Uzatılmış Hata %1
  Extended File System Support Uzatılmış Dosya Sistemi Desteği
  Extended Graphic Character Set Genişletilmiş Grafik Karakter Takımı
  Extended Graphics Array (Xga)
  Extended Graphics Array-2 (Xga-2)
  Extended Help Genel Yardım Genişletilmiş Yardım
  Extended Industry Standard Architecture (Eisa)
  Extended Keyboard Genişletilmiş Klavye
  Extended Memory Yayılmış Bellek
  Extended Memory Manager (Xmm)
  Extended Memory Specification (Xms)
  Extended Networking Genişletilmiş Ağ
  Extended Selection Ek Seçim
  Extended Selection Genişletilmiş Seçim
  Extended Selection List Box Genişletilmiş Seçim Listesi Kutusu
  Extended Terminal Interface (Eti)
  Extension Dosya Tipi
  Extension Uzantı
  Extension Uzatma
  Extension Yayma
  Extension (Telephone) Iç Hat
  Extension Cord Uzatma Kablosu
  Extension Set Ek Aygıt
  Extensions Uzantı
  Extent Kaplam
  External Dış
  External Dışsal
  External Clock Dış Saat
  External Data Dış Veri
  External Data Representation (Xdr)
  External Data Source Dış Veri Kaynağı
  External Drive Dış Sürücü
  External Driver Dış Sürücü
  External File Dış Dosya
  External Files Harici Dosyalar
  External Function Dış Işlev
  External Graphics File Dış Grafik Dosyası
  External Images Harici Resimler
  External Links Dışarıya Bağlaçlar
  External Media Dış Basın
  External Media Dış Yayın
  External Memory Dış Bellek
  External Memory Ikincil Bellek
  External Midi Instrument Dış Midi Gereci
  External Midi Port Dış Midi Bağlantı Noktası
  External Modem Dış Modem
  External Option Dış Aksam
  External Reference Is Not Valid Dış Başvuru Geçerli Değil
  External Storage Dış Bellek
  Externally Described Data Program Dışı Tanımlanan Veri
  Externally Described File Program Dışı Tanımlanan Kütük
  Extra Bold Çok Kalın
  Extra Bold Çok Koyu
  Extra Light Çok İnce
  Extra Segment (Es)
  Extra Settings Diğer Ayarlar
  Extra Side Margin Fazladan Kenar Boşluğu
  Extract Ayikla
  Extract Ayıkla
  Extract Çıkarmak
  Extract Özütlemek
  Extraction Özütleme
  Extraction Seçip Çıkarma
  Extra-High Density (Ed)
  Extrapolate Dışdeğerlemek
  Extrapolation Dışdeğerleme
  Extreme Uçdeğer
  Extreme Value Uç Değer
  Extremely Low On Memory Bellekteki Boş Yer Çok Az
  Extruded Insulation Basınçla Çekilmiş Yalıtkan
  Eye Aperture/closure Göz Açıklığı/kapalılığı
  Eye Diagram Göz Çizeneği
  Eyestrain (Display Screens) Göz Yorgunluğu

 9. #9
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  F


  Fab Anr Search Fab Anr Araması
  Fabric Ribbon Dokuma Şerit
  Face Angle Yüz Açısı
  Face Down Arka Yüz
  Face Plate Kablo Bağlantı Plakası
  Face Plate Ön Yüz
  Face Plate Önyüz
  Face Up Ön Yüz
  Facility Kolaylık
  Facility Olanak
  Facility Tesis
  Facing Pages Yüz Yüze Sayfalar
  Facsimile (Fax) Tıpkıbasım
  Facsimile Format - (Fax) Faks Biçimi - (Faks)
  Facsimile Machine Faks
  Facsimile Machine Faks Aygıtı
  Facsimile Machine Faks Makinesi
  Facsimile Receiver Faks Alıcısı
  Fact Çarpinim
  Fact Olgu
  Factor Çarpan
  Factor Etmen
  Factor Katsayı
  Factor Analysis Etmen Çözümlemesi
  Factor Analysis Etmen Çözümleyici
  Factorial Çarpınım
  Factorial Etmensel
  Factorial Faktöriyel
  Factorial Experiment Design Etmensel Deney Tasarım
  Factorisation Çarpanlara Ayırma
  Factory Installed Fabrikada Kurulmuş
  Factory Installed Fabrikada Yüklenmiş
  Factual Olgusal
  Faculty Yeti
  Fade Through Black Soldur
  Fade-Out Sönüşüm
  Fading Bayılma
  Fading Sönümlenen
  Fading Sönümlenme
  Fading Sönümlü
  Fading Channel Sönümlü Kanal
  Fading Radio Wave Sönümlü Radyo Dalgası
  Faeroese Faero Dili
  Faeroese Faeroese
  Fail Aksamak
  Fail Başarısız Olma
  Fail On Int 24 Int 24 Başarısızlığı
  Fail On Int 24 Int 24 Için Hata
  Fail On Interrupt 24 Int 24'de Başarısızlık
  Fail Safe Aksamadan Bağışık
  Fail Safe Bozulmaya Dayanıklı
  Fail Safe Kusurönler
  Fail Safe Interrupt Korumalı Işkesme
  Fail Soft Kademeli Aksama
  Fail Soft Kısmi Aksamalı
  Fail Soft Kısmi Bozulma
  Failed Başarısız
  Failsafe Operation Arızada Güvenli Işletim
  Failure Aksama
  Failure Arıza
  Failure Başarısız Olma
  Failure Bozukluk
  Failure Cause Aksama Nedeni
  Failure Cause Arıza Nedeni
  Failure Rate Aksama Oranı
  Failure Rate Arıza Oranı
  Failure Recovery Aksaklığı Giderme
  Failure Recovery Arızayı Onarma
  Fair Use Adil Kullanım
  Fallacy Yanılım
  Fallback Circuit Yedek Devre
  Fallback Data Rate Son Çare Veri Hızı
  Fallback Procedure Son Çare Yordamı
  False Yanlış
  False Alarm Error Yanlış Alarm Hatası
  Family Aile
  Family Address Aile Adresi
  Family Name Aile Adı
  Fan Antenna Yelpaze Anten
  Fan In Giriş Yelpazesi
  Fan Motor Failure Fan Motoru Hatası
  Fan Out Çıkış Yelpazesi
  Fancy Süslü
  Fanfold Paper Bilgisayar Formu
  Fan-In Giriş Yelpazesi
  Fan-Out Çıkış Yelpazesi
  Faq Sss (Sıkça Sorulan Sorular)
  Far End Crosstalk (Fext) Uzak Çapraz-Karışma
  Far End Echo Uzak Uçtaki Yankı
  Far Field Uzak Alan
  Farad Farad
  Farallon Farallon
  Far-End Crosstalk (Fext) Uzak Çaprazkarışma
  Far-End Echo Uzak Uçtaki Yankı
  Farewell Statement Sonuç
  Far-Left En Solda
  Farsi Farsça
  Fast Hızlı
  Fast Forward İleri Sar
  Fast Laser Printing Hızlı Lazer Yazdırma
  Fast Mode Hızlı Kip
  Fast Packet Switching Hızlı Paket Anahtarlama
  Fast Pasting Hızlı Yapıştırma
  Fast Path Key Kestirme Yol Tuşu
  Fast Rom Emulation Hızlı Rom Öykünmesi
  Fast Save Hızlı Kaydetme
  Fast Search Hızlı Arama
  Fastback Installation Fastback Yüklemesi
  Faste.Exe = "Lim Ems Expanded Memory Program" Faste.Exe = "Lim Ems Genişletilmiş
  Bellek Programı"
  Faster Hızlı
  Fastest Mine Sweepers En Hızlı Mayın Tarayıcılar
  Fast-Page-Mode Hızlı-Sayfa-Durumu
  Fastx.Exe = "Extended Memory Program" Fastx.Exe = "Uzatılmış Bellek Programı"
  Fastx286.Exe = "80286 Advanced Extended Memory" Fastx286.Exe = "80286 Gelişmiş
  Uzatılmış Bellek"
  Fastx386.Exe = "80386 Advanced Extended Memory" Fastx386.Exe = "80386 Gelişmiş
  Uzatılmış Bellek"
  Fat Dosya Dizini
  Fatal Error Onulmaz Hata
  Fatal Error Ölümcül Hata
  Fatal Error Önemli Hata
  Fatal Error Sonul Hata
  Fatbits Bit Ayrıntıları
  Fatigue Yorulum
  Fatty Bears Installation Fatty Bears Yüklemesi
  Fault Arıza
  Fault Bozma
  Fault Bozukluk
  Fault Kusur
  Fault Analysis Arıza Çözümlemesi
  Fault Analysis Kusur Çözümlemesi
  Fault Detection Arıza Bulgulama
  Fault Detection Kusur Bulgulama
  Fault Diagnosis Kusur Tanısı
  Fault Indicator Aksama Göstergesi
  Fault Indicator Arıza Göstergesi
  Fault Indicator Kusur Göstergesi
  Fault Interrupter Arıza Akım Kesicisi
  Fault Localization Kusur Yerseme
  Fault Localization Kusur Yersemesi
  Fault Location Aksaklık Konumu
  Fault Masking Kusur Maskeleme
  Fault Masking Kusur Maskelenmesi
  Fault Tolerance Arızaya Dayanıklılık
  Fault Tolerance Kusur Hoşgörüsü
  Fault Tolerant Arızaya Dayanıklı
  Fault Tolerant Bozulmaya Dayanıklı
  Fault Tolerant Kusura Dayanıklı
  Fault Tolerant Computer Bozukluğa Dayanıklı Bilgisayar
  Faulting Component Aksayan Bileşen
  Faults Hata
  Fault-Tolerant Computer Bozukluğa Dayanıklı Bilgisayar
  Favored Yeğlenen
  Favorite Places En Sık Aranan Yerler
  Favorite Places Sık Aranan Yerler
  Fax Faks
  Fax Tıpkıileti Faks Göndermek
  Fax # Faks #
  Fax Adapter Faks Kartı
  Fax Addressing Wizard Faks Adres Sihirbazı
  Fax Board Faks Kartı
  Fax Cover Page Editor Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisi
  Fax Cover Page Editor For Windows95 Windows 95 Için Faks Kapak Sayfası
  Düzenleyici
  Fax Encoding Error Faks Kodlama Hatası
  Fax Modem Faks Modem
  Fax Modem Modemli Faks
  Fax Modem Properties Faks Modem Özellikleri
  Fax Number Faks Numarası
  Fax Options Faks Seçenekleri
  Fax Print Driver Faks Yazıcısı Sürücüsü
  Fax Recipient Faks Alıcısı
  Fax Transport Faks Aktarımı
  Fax Viewer Faks Görüntüleyici
  Fax Viewer Faks Görüntüleyicisi
  Fax Viewer Document Faks Görüntüleyicisi Belgesi
  Fax Viewer For Windows95 Windows95 Için Faks Görüntüleyicisi
  Faxcover Fakskapağı
  Fcb Unavailable Fcb Yok
  Fclose Dosya_kapat
  Fd Dz
  Fdist Fdağ
  Fdm Frekans (Sıklık) Bölüşümlü Çoğullama
  Feasibility Olurluk
  Feasibility Study Olurluk Çalışması
  Feasibility Study Olurluk Incelemesi
  Feasible Region Olurlu Bölge
  Feasible Solution Olurlu Çözüm
  Feature (Özel) Aksam
  Feature Özellik
  Feature Öznitelik
  Feature Code Aksam Kodu
  Feature Extraction Öznitelik Bulma
  Feature Extraction Öznitelik Dönüştürme
  Feature Sizing Units Özellik Boyutlandırma Birimi
  Feature Space Öznitelik Uzayı
  Feature Unavailable Özellik Kullanılamıyor
  Feature Vector Öznitelik Vektörü
  Feb Şub
  February Şubat
  Federal Information Processing Standard (Fips)
  Federal Information Sites Federal Bilgi Merkezleri
  Federal Withholding Yasal Kesinti 1
  Feed Besle
  Feed Besleme
  Feed From Besle
  Feed Method Besleme Yöntemi
  Feed Slot Besleme Yuvası
  Feed Tract Besleme Çekişi
  Feedback Geri Besleme
  Feedback Geribildirim
  Feedback Amplifier Geribeslemeli Yükselteç
  Feedback Compensation Koşut Denkleştirici
  Feedback Control Geribeslemeli Denetim
  Feedback Game Geribeslemeli Oyun
  Feedback Oscillator Geribeslemeli Salıngaç
  Feedback Path Geribesleme Yolu
  Feedback Signal Geribesleme Sinyali
  Feeder Besleyici
  Feedforward Control Ileri Beslemeli Denetim
  Feeding Bridge Besleme Köprüsü
  Fence Çit
  Fence Overhang Alt/üst Çıkıntı Aralığı
  Fence Templates Sınırlayıcı Şablonlar
  Fermi Level Fermi Düzeyi
  Fetch Alıp Getirmek
  Fetch Getirme
  Fetch Getirmek
  Fiber Lif
  Fiber Channel Standard (Fcs)
  Fiber Distributed Data Interface (Fddi)
  Fiber Loss Lif Üzerindeki Yitim
  Fiber Loss Lif Yitimi
  Fiber Optic Fiber Optik
  Fiber Optic Waveguide Optik Lif Dalga Kılavuzu
  Fiber To The Curb (Fttc) Sokağa Kadar Optik Lif
  Fiber To The Home (Ftth) Eve Kadar Optik Lif
  Fiberoptic Cable Fiberoptik Kablo
  Fiction Kurgu
  Fidelity Aslına Sadakat
  Fidelity Aslına Uygunluk
  Fidelity Sadakat
  Fiducial Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Konvansiyonel Indirgeme
  Hatası
  Field Alan
  Field and Macro Translation Alan Ve Makro Çevirimi
  Field Builder Alan Oluşturucusu
  Field Characters Alan Karakterleri
  Field Code Alan Kodu
  Field Contents Alan Içeriği
  Field Control Alan Denetimi
  Field Data Alan Verileri
  Field Delimiter Alan Sınırlayıcı
  Field Effect Alan Etkisi
  Field Effect Transistor (Fet) Alan Etki Transistoru
  Field Emission (Elektrik) Alan Salımı
  Field Engineering Teknik Uzmanlık
  Field Four Dördüncü Alan
  Field Information Alan Bilgisi
  Field Information: (Fixed Width Only) Alan Bilgisi: (Salt Sabit Genişlik)
  Field Installable Yerinde Kurulabilir
  Field Keys Alan Anahtarları
  Field Label Alan Etiketi
  Field Level Help Bağlamsal Yardım
  Field Line Alan Çizgisi
  Field List Alan Listesi
  Field List Properties Alan Listesi Özellikleri
  Field Mark Alan Imi
  Field Name Alan Adı
  Field Names In Header Row Üstbilgi Satırındaki Alan Adları
  Field Number Alan Numarası
  Field One Birinci Alan
  Field Options Alan Seçenekleri
  Field Properties Alan Özellikleri
  Field Protection Alan Koruması
  Field Refreshing Alan Tazeleme
  Field Replaceable Unit (Fru)
  Field Research Alan Araştırması
  Field Separator Alan Ayırıcısı
  Field Settings Alan Ayarları
  Field Shading Alan Gölgeleme
  Field Size Alan Boyutu
  Field Specific Switch Alana Özgü Anahtar
  Field Specific Switches Alana Özel Anahtarlar
  Field Staff Saha Personeli
  Field Strength Indicator Alan Kuvveti Göstergesi
  Field Switch Alan Anahtarı
  Field Syntax Alan Sözdizimi
  Field Three Üçüncü Alan
  Field Two İkinci Alan
  Field Type Name Alan Tipinin Adı
  Field Value Alan Değeri
  Field Work Saha Çalışması
  Field/expression Alan/deyim
  Fieldlist Alanlistesi
  Fields Alanlar
  Fields In Data Source Veri Kaynağındaki Alanlar
  Fields In Query Sorgudaki Alanlar
  Fields In Table Tablodaki Alanlar
  Fields In Word Objects Word Nesnelerindeki Alanlar
  Fields To Display In Map Haritadaki Alanlar
  Fierce Virus Kötücül Virüs
  Fifth Beşinci
  Figure Şekil
  Figure Caption Peklin Altındaki Açıklama Yazısı
  Figure Caption Şekil Altı
  Figure Of Linearity Doğrusallık Ölçüsü
  Figure Of Merit Başarım Ölçüsü
  Fiji Daylight Time Fiji Yaz Saati
  Fiji Standard Time Fiji Standart Saati
  File Dosya
  File Dosyalamak
  File Dosyaya Yazmak
  File Kütüğe Yazmak
  File Kütük
  File '|1' '|1' Dosyası
  File Access Data Unit (Fadu)
  File Allocation Table (Fat) Dosya Ayırma Tablosu
  File Allocation Table (Fat) Dosya Dizini
  File Allocation Table (Fat) Kütük Dizini
  File Allocation Table (Fat) Kütük Rehberi
  File Allocation Table (Fat) Kütük Yerleşim Çizelgesi
  File Already Open Dosya Zaten Açık
  File And Print Sharing Dosya Ve Yazıcı Paylaşımı
  File And Print Sharing For Windows Networks Windows Ağları Için Dosya Ve Yazıcı
  Paylaşımı
  File And Printer Sharing For Microsoft Networks Microsoft Ağları Için Dosya Ve
  Yazıcı Paylaşımı
  File And Printer Sharing For Netware Networks Netware Ağları Için Dosya Ve
  Yazıcı Paylaşımı
  File Attribute Dosya Özniteliği
  File Attribute Kütük Özniteliği
  File Cabinet Dosya Dolabı
  File Cabinet Kütük Dolabı
  File Control Block (Fcb) Kütük Denetim Öbeği
  File Copy Engine Error Dosya Kopyalama Merkezi Hatası
  File Copy Error Dosya Kopyalama Hatası
  File Copying Problem Dosya Kopyalama Sorunu
  File Creation Error Dosya Yaratma Hatası
  File Delete Dosya Silme
  File Description Dosya Tanımı
  File Details Dosya Ayrıntıları
  File Editor Dosya Düzenleyici
  File Error Dosya Hatası
  File Extension Dosya Adı Uzantısı
  File Extension Dosya Içerik Belirteni
  File Extension Dosya Uzantısı
  File Extension Kütük Içerik Belirteci
  File Extension Kütük Içerik Belirteni
  File Filtering Dosya Süzme
  File Folder Dosya Klasörü
  File Format Dosya Biçimi
  File Handle Kütük Tanıtıcı Değer
  File Handling Keys Dosya Yönetim Tuşları
  File Identifier Dosya Kimliği
  File Identifier Kütük Kimliği
  File Index Dosya Dizini
  File Info Dosya Bilgileri
  File Info Dosya Bilgisi
  File Interchange Format Dosya Takas Biçimi
  File Label Dosya Etiketi
  File List Dosya Listesi
  File List Error Dosya Listesi Hatası
  File Locations Dosya Konumları
  File Maintenance Dosya Bakımı
  File Maintenance Kütük Bakımı
  File Management Dosya Yönetimi
  File Management Kütük Yönetimi
  File Management System Kütük Yönetim Dizgesi
  File Manager Dosya Yöneticisi
  File Manager - Out Of Memory Dosya Yöneticisi - Bellekte Yer Yok
  File Menu Dosya Menüsü
  File Name Dosya Adı
  File Name Extension Kütük Adı Uzantısı Dosya Adı Uzantısı
  File Name Pattern Dosya Adı Örneği
  File Naming Dosya Adlandırma
  File Not Found Dosya Bulunamadı
  File Open Dosya Aç
  File Options Dosya Seçenekleri
  File Organization Dosya Örgütleşimi
  File Organization Kütük Örgütleşimi
  File Origin Dosya Kaynağı
  File Protection Dosya Koruması
  File Protection Dosyaların Korunması
  File Protection Ring Koruma Halkası
  File Read Dosya Oku
  File Read Error Dosya Okuma Hatası
  File Replace Dosya Değiştirme
  File Reservation Dosya Ayırma
  File Save Dosya Kaydet
  File Security Dosya Güvenliği
  File Selection Dosya Seçimi
  File Send Command Is In Progress Dosya Gönder Komutu Yürütülüyor
  File Separator (Ascii Character) (Fs) Dosya Ayırıcısı Karakteri
  File Server Dosya Dağıtıcı
  File Server Dosya Paylaştırıcı
  File Server Dosya Sunucusu
  File Server Kütük Hizmet Programı
  File Server Kütük Paylaştırıcı
  File Service Protocol (Fsp) Dosya Hizmet Protokolü
  File Set Dosya Kümesi
  File Set For Microsoft Backup Microsoft Backup Için Dosya Kümesi
  File Sharing Dosya Paylaşımı
  File Sharing Dosya Paylaşma
  File Size Dosya Boyutu
  File System Dosya Sistemi
  File System Dosya Yapısı
  File System Attributes Dosya Sistemi Öznitelikleri
  File System Compatibility Dosya Sistemi Uyumluluğu
  File System Features Dosya Sistemi Özellikleri
  File Transfer Dosya Aktarımı
  File Transfer Api Dosya Aktarma Api
  File Transfer Engine Dosya Aktarım Makinesi
  File Transfer Error Dosya Aktarım Hatası
  File Transfer Options Dosya Aktarma Seçenekleri
  File Transfer Protocol Dosya Aktarım Protokolu
  File Transfer Protocol Kütük Aktarım Protokolu
  File Transfer Protocol (Ftp) Dosya Aktarma Protokolü
  File Transfer Protocol (Ftp) Kütük Aktarım Protokolu
  File Transfer Status Dosya Aktarımı Durumu
  File Transfer Utility (Ftu)
  File Transfer, Access, And Management (Ftam)
  File Type Dosya Tipi
  File Type Dosya Türü
  File Type Details Dosya Türü Ayrıntıları
  File Updating Dosya Güncelleme
  File Updating Kütük Güncelleme
  File Version Dosya Sürümü
  File View Dosya Görünümü
  File Write Dosya Yaz
  File: My Presentation Dosya: Sunum
  Filemanager Dosya Yöneticisi
  Filename Dosyaadi
  Filename Not Specified Dosya Adı Belirtilmemiş
  Files Found Bulunan Dosyalar
  Files Of Type Dosya Türü
  Files To Compare Karşılaştırılacak Dosyalar
  Files To Convert Dönüştürülecek Dosyalar
  Files To Ignore Yoksayılacak Dosyalar
  Files To Include İçerilecek Dosyalar
  Files To Restore Geri Yüklenecek Dosyalar
  Files To Send Gönderilecek Dosyalar
  Files With Extension Dosya Uzantısı
  File-Sharing Options Paylaşma Seçenekleri
  File-Sharing Options For Dosya Paylaşma Seçenekleri
  Fill Doldur
  Fill Doldurma
  Fill Dolgu
  Fill Across Worksheets Çalışma Sayfaları Boyunca Doldur
  Fill Across Worksheets Çalışma Sayfalarını Doldur
  Fill Character Doldurma Karakteri
  Fill Color Doldurma Rengi
  Fill Color Dolgu Rengi
  Fill Days Günleri Doldur
  Fill Down Alta Kopyala
  Fill Down Aşağı Doldur
  Fill Formats Biçimleri Doldur
  Fill Left Sola Doldur
  Fill Liquid Iletim Sıvısı
  Fill Months Ayları Doldur
  Fill Pattern Doldurma Deseni
  Fill Pattern Dolgu Örüntüsü
  Fill Right Sağa Doldur
  Fill Right Sağa Kopyala
  Fill Series Serileri Doldur
  Fill Specification Grid From Table Ayrıntı Kılavuzlarını Tablodan Doldur
  Fill Up Yukarı Doldur
  Fill Values Değerleri Doldur
  Fill Weekdays İş Günlerini Doldur
  Fill Years Yılları Doldur
  Filled Arc Dolu Yay
  Filled Band Dolu Bant
  Filled Ellipse Dolu Elips
  Filled Freeform Dolu Serbest Form
  Filled Polygon Dolu Çokgen
  Filled Rectangle Dolu Dikdörtgen
  Filled-In Information (Önceden) Doldurulmuş Bilgi
  Filler Dolgu
  Filler Dolgu Gereci
  Filler Dolgulama
  Fillet File
  Fillin Doldur
  Fill-In Doldur
  Fill-In (A Form) (Bir Formu) Doldurmak
  Fill-In Box Doldurulacak Kutu
  Fill-In Enabled Doldurma Etkin
  Fill-In Field Doldurulacak Alan
  Filling Cells Doldurulan Hücreler
  Filling Material Dolgu Gereci
  Fills Dolgular
  Film Film
  Filter Süz
  Filter Süzgeç
  Filter Süzgeçlemek
  Filter (Dos) Süzmek
  Filter Attenuation Band Süzgecin Zayıflatma Bandı
  Filter By Form Forma Göre Süz
  Filter By Selection Seçime Göre Süz
  Filter Data Using Your Form Formu Kullanarak Veriyi Süz
  Filter Design Süzgeç Tasarımı
  Filter Discrimination Süzgecin Seçiciliği
  Filter Excluding Selection Seçimi Dışta Tutarak Süz
  Filter Gain Süzgeç Kazancı
  Filter Mode Süzme Kipi
  Filter Name Süzgeç Adı
  Filter Options Süzme Seçenekleri
  Filter Records Kayıtları Süz
  Filter Selection Seçimi Süz
  Filter Specification Süzgeç Belirtimi
  Filter The List, In-Place Listeyi Yerinde Süz
  Filter Title Süzgeç Başlığı
  Filter Transfer Function Süzgecin Aktarım Işlevi
  Filter/sort Süz/sırala
  Filterbyselection Seçimegöresüz
  Filterexcludingselection Seçimidıştatutaraksüz
  Filtering Süzüyor
  Filtering Articles Makaleleri Filtrelemek
  Filterkeys Süzme Tuşları
  Final Son
  Final Controlling Element Son Denetim Öğesi
  Final Copy Son Kopya
  Final Form Text Son Biçimini Almış Metin
  Finance Communications Bankacılık Iletişimi
  Financial Finansal
  Financial Parasal
  Financial Issues Finansal Konular
  Financial Tower System (Fts)
  Financial Transaction And Information System (Ftis)
  Find Bul
  Find Bulma
  Find All Tümünü Bul
  Find All Word Forms Tüm Sözcük Formlarını Bul
  Find And Replace Bul Ve Değiştir
  Find Borders And Shading Kenarlıklar Ve Gölgeleme'yi Bul
  Find Computer Bilgisayar Bul
  Find Data Source Veri Kaynağını Bul
  Find Entire Cells Only Sadece Tam Hücreleri Bul
  Find Fast Hızlı Bul
  Find Fast Browse Hızlı Bul Gözat
  Find File Dosya Bul
  Find Files Dosyaları Bulur
  Find First Birinciyi Bul
  Find First İlkini Bul
  Find Frame Çerçeve Bul
  Find In Field Alan Içinde Bul
  Find In Field Alanda Bul
  Find Language Dil Bul
  Find Next Sonrakini Bul
  Find Next After Accept/reject Benimse/reddet'den Sonrakini Bul
  Find Next After Reject Reddettikten Sonra Sonrakini Bul
  Find Now Şimdi Bul
  Find Options Bulma Seçenekleri
  Find Original Özgününü Bul
  Find Paragraph Paragraf Bul
  Find Prev Öncekini Bul
  Find Previous Öncekini Bul
  Find Record Kayıt Bul
  Find Setup Wizard Bul Kurma Sihirbazı
  Find Similar Benzerini Bul
  Find Style Biçem Bul
  Find Tabs Sekmeleri Bul
  Find Target Hedef Bul
  Find The Specified Text Belirtilen Metni Bul
  Find What Aranan
  Find What Bul
  Find What Ne Bulunsun
  Find What Style Aranan Biçem
  Find What Text Metni Bul
  Find Whole Words Only Sadece Tam Sözcükleri Bul
  Find Whole Words Only Yalnızca Tam Sözcükleri Bul
  Find.File Bul.Dosya
  Finder Finder
  Finding User Accounts Kullanıcı Adlarını (Hesaplarını) Bulma
  Findnext Sonrakinibul
  Findprevious Öncekinibul
  Findrecord Kayıtbul
  Fine Ince
  Fine Print Ek Bilgi
  Fine Tuning Ince Ayar
  Fine-Grain Ince Taneli
  Finger Finger
  Finish Son
  Finish Tamam
  Finished Bitti
  Finite Difference Approximation Sonlu Farklar Yaklaşımı
  Finite Element Analysis Sonlu Elemanlar Analizi
  Finite Game Sonlu Oyun
  Finite Impulse Response (Fir) Sonlu Dürtü Yanıtı
  Finite Machine Sonlu Makine
  Finite Population Sonlu Evren
  Finite Set Sonlu Küme
  Finnish Fin Dili
  Finnish Fince
  Finnish Markkaa Fin Markkası
  Fire Ateş
  Fire Alarm Signal Yangın Alarm Sinyali
  Fire Control Atış Kontrolu
  Firewall Yangın Duvarı
  Firewalls Yangından Korunma Duvarları
  Firmware Bellenim
  Firmware Code Üretici Kodu
  Firmware Error Ürün Bilgisi Hatası
  Firmware Revision Üretim Bilgisi
  First Birinci
  First İlk
  First Capital İlk Harf Büyük1
  First Column İlk Satır
  First Column Contains İlk Sütun İçeriği
  First Data Point İlk Veri Noktası
  First Data Series İlk Veri Serisi
  First Drive İlk Sürücü
  First Generation Computer Birinci Kuşak Bilgisayar
  First In First Out Stack Ilk Giren Ilk Çıkar Yığıtı
  First Key Sort Order İlk Anahtar Sıralaması
  First Line İlk Satır
  First Name Ad
  First Name İlk Ad
  First Net Drive İlk Ağ Sürücüsü
  First Network Drive İlk Ağ Sürücüsü
  First Overlay Series İlk Yardımcı Seri
  First Page İlk Sayfa
  First Page Footer İlk Sayfa Altbilgisi
  First Page Number İlk Sayfa Numarası
  First Permanent Font İlk Kalıcı Yazıtipi
  First Place Birinci
  First Record İlk Kayıt
  First Row Contains İlk Satır İçeriği
  First Row Contains Field Names İlk Satır Alan Adları İçerir
  First Second Third Birinci İkinci Üçüncü
  First Slide İlk Slayda
  Firstcap İlkbüyük
  Firstcap İlkharfbüyük1
  Firstname Ad
  Fisher Fisher
  Fit Bağdaştırmak
  Fit Sığdır
  Fit Uymak
  Fit Both İkisine De Sığdır
  Fit Height Yüksekliğe Sığdır
  Fit Selection Seçimi Sığdır
  Fit To Sığdır
  Fit To Page Sayfaya Sığdır
  Fit To Page: Fits The Active Window To The Slide Size Sayfaya Sığdır: Slayt
  Boyutunu Etkin Pencereye Sığdırır
  Fit To Window Pencereye Sığdır
  Fit Width Genişliğe Sığdır
  Fix Düzeltme
  Fix Sbt
  Fix Uydur
  Fix It Sorunu Gider
  Fix Level Düzeltme Düzeyi
  Fixed Değişmez
  Fixed Sabit
  Fixed Sayidüzenle
  Fixed Currency Symbol Yeri Değişmez Para Birimi Simgesi
  Fixed Decimal Sabit Ondalık
  Fixed Disk Sabit Disk
  Fixed Equalizer Sabit Denkleştirici
  Fixed Password Sabit Parola
  Fixed Point Dabit Noktalı
  Fixed Point Değişmez Noktalı
  Fixed Point Representation Değişmez Nokta Gösterim
  Fixed Point Representation Sabit Nokta Gösterim
  Fixed Spaced Font Değişmez Aralıklı Yazıtipi
  Fixed Spaced Font Sabit Aralıklı Font
  Fixed Storage Değişmez Saklama Alanı
  Fixed Storage Sabit Saklatım Alanı
  Fixed System Font Değişmez Sistem Yazıtipi
  Fixed Value Sabit Değer
  Fixed Width Sabit Genişlikli
  Fixed Word Length Sabit Sözcük Uzunluğu
  Fixed-Height Character Değişmez Boylu Karakter
  Fixed-Pitch Printer Sabit Karakter Sıklıklı Yazıcı
  Fixed-Positioned Oject Sabit Konumlu Nesne
  Fixed-Size Space Değiştirilemez Aralık
  Fixing Saptama
  Flag Bayrak
  Flag Işaret
  Flag Işaret Etmek
  Flag Işaretlemek
  Flag Sequence Bayrak Dizisi
  Flags İşaretler
  Flame Wars Parlama Savaşları
  Flames (Hiddetten Dolayı) Parlamalar
  Flaming Parlama
  Flash Flaş
  Flash İşıldama
  Flash Parıltı
  Flash Yanıp Sönmek
  Flash Active Caption Bar Etkin Yazı Çubuğunu Yanıp Söndür
  Flash Active Window Etkin Pencere Yanıp Sönsün
  Flash Border Kenarlık Yanıp Sönsün
  Flash Chars Karakterler Yanıp Sönsün
  Flash Desktop Masaüstü Yanıp Sönsün
  Flash Display Ekran Yanıp Sönsün
  Flash Memory Çakarbellek
  Flash Once, Fast Parla [Hızlı]
  Flash Once, Medium Parla [Orta]
  Flash Once, Slow Parla [Yavaş]
  Flash Screen Ekran Yanıp Sönsün
  Flash.Exe = "Flash Disk Cache Utility" Flash.Exe = "Flash Disk Önbellek Yardımcı
  Programı"
  Flash.Exe = "Flash Disk Cache Utility" Flash.Exe = "Flash Disk Önbellekleme
  Programı"
  Flat Düz
  Flat (Large) Düz (Geniş)
  Flat Fading Düz Sönümlenme
  Flat File Düz Dosya
  Flat File Düz Kütük
  Flat Rate Götürü Ücret
  Flat Screen Düz Ekran
  Flat Screen Yassı Ekran
  Flattening Video Files Hareketli Görüntü Dosyalarını Yassıltma
  Flemish Flamanca
  Flexible Esnek
  Flexible Conductor Bükülgen Iletken
  Flexible Disk Disket
  Flicker Kırpışma
  Flicker Titrek İşıltı
  Flicker Effect Kırpışma Etkisi
  Flight Yoke Uçuş Dümeni
  Flip Çevirme
  Flip And Rotate Döndür Ve Çevir
  Flip Flop Tahteravalli
  Flip Horizontal Yatay Çevir
  Flip Horizontal Yatay Döndür
  Flip Horizontal Yatay Ters Çevir
  Flip On Long Edge Uzun Kenardan Çevir
  Flip On Short Edge Kısa Kenardan Çevir
  Flip Or Rotate Döndür Veya Çevir
  Flip Over Ters Çevir
  Flip Vertical Dikey Çevir
  Flip Vertical Dikey Döndür
  Flip Vertical Dikey Ters Çevir
  Flip/rotate Döndür/çevir
  Flip-Flop Iki Duraklı
  Flip-Flop Ikidurumlu
  Flip-Flop Kapan
  Float Valve Yüzertoplu Vana
  Floating Kayan
  Floating Currency Symbol Yeri Değişir Para Birimi Simgesi
  Floating Network Topraksız Devre
  Floating Point Kayan Noktalı
  Floating Point Representation Kayan Noktalı Gösterim
  Floating Point Represntation Kayan Ayrımlı Gösterim
  Floating Zero Kayan Sıfır
  Floating-Point Constant Kayan Noktalı Değişmez
  Floating-Point Format Kayan Noktalı Biçim
  Floating-Point Unit Kayan Nokta Birimi
  Flooding Sel Basma
  Flooding Selbasma
  Floor Taban
  Floor Tabanayuvarla
  Floor (Xy Plane) Taban (Xy Düzlemi)
  Floor Brackets Alt Ayraçlar
  Floppy Disket
  Floppy Disk Disket
  Floppy Disk Yumuşak Disk
  Floppy Disk Controllers Disket Denetleyicileri
  Floppy Disk Drive Disket Sürücü
  Floppy Drive Disket Sürücü
  Floppy Mode Disket Kipi
  Flow Akış
  Flow Akmak
  Flow Chart Akış Çizelgesi
  Flow Coefficient Akış Verim Katsayısı
  Flow Control Akış Denetimi
  Flow Direction Akış Yönü
  Flow Rate Debi
  Flowchart Akış Çizeneği
  Flowchart Akış Şeması
  Flowchart Symbol Akış Çizeneği Simgesi
  Flowing Text Akan Metin
  Flowing Text Kayan Metin
  Flowmeter Akışölçer
  Fltr Süz
  Fluctuation Dalgalanma
  Fluid Akışkan
  Fluorescent Flüorışıl
  Flush Yanaştırmak
  Flush (Buffer, Etc.) Boşaltmak
  Flush (Buffer, Etc.) Temizlemek
  Flush (Memory) Bellek Dökümü
  Flush Left Sola Yanaştır
  Flush Left Soldan Hizalı
  Flush Right Sağa Yanaştır
  Flush Right Sağdan Hizalı
  Flush Right/left Sağa/sola Yanaşık
  Flux Akı
  Fluxmeter Akıölçer
  Fly From Bottom Alttan Uç
  Fly From Bottom-Left Sol Alttan Uç
  Fly From Bottom-Right Sağ Alttan Uç
  Fly From Left Soldan Uç
  Fly From Right Sağdan Uç
  Fly From Top Üstten Uç
  Fly From Top-Left Sol Üstten Uç
  Fly From Top-Right Sağ Üstten Uç
  Flying Spot Uçan Nokta
  Flying Through Space Uzayda Yolculuk
  Flying Windows Uçan Pencereler
  Flying Windows Screen Saver Uçan Pencereler Ekran Koruyucusu
  Fm Synth Fm Brleş
  Fm Synthesis Input Level Fm Birleşimi Giriş Düzeyi
  Fm Synthesis Mute Fm Birleştirici Sessiz
  Fm Synthesis Volume Level Fm Birleştirici Ses Düzeyi
  Fm Synthesizer Driver Alert Fm Birleştiricisi Sürücü Uyarısı
  Fm Synthesizer Input Fm Birleştiricisi Girişi
  Focal Length Odak Uzaklığı
  Focus Odak
  Focused Releases Belirli Bir Konuya Odaklanmış Sürümler
  Focusing Odaklama
  Focusing Coil Odaklama Sargısı
  Focusing Electrode Odaklama Elektrodu
  Focussing Odaklama
  Fog Sis
  Fold Kat
  Fold Katlamak
  Folder Klasör
  Folder Klasör Dosya
  Folder Details Klasör Ayrıntıları
  Folder List Klasör Listesi
  Folder Name Klasör Adı
  Folders (Unix E-Mail) Klasörler (Unix E-Posta)
  Folders And Forums Klasörler Ve Forumlar
  Folders To Be Excluded Dışlanacak Klasörler
  Folding Karakter Tamamlama
  Folding Ratio Katlama Oranı
  Folio Folio
  Folio Klasör
  Folio Yaprak
  Folio Page Number Atanan Sayfa Numarası
  Following Paragraph Sonraki Paragraf
  Font Font
  Font Yazı Tipi
  Font Yazıtipi
  Font Alignment Yazıtipi Hizala
  Font Alignment Yazıtipi Hizalama
  Font Assignment Table Yazıtipi Atama Tablosu
  Font Cartridge Yazıtipi Kartuşu
  Font Codes Yazıtipi Kodları
  Font Color Yazıtipi Rengi
  Font File Yazıtipi Dosyası
  Font Formatting Yazıtipi Biçimlendir
  Font Id Yazıtipi Kimliği
  Font Id Yazıtipi Tanıtıcısı
  Font Info Yazıtipi Bilgisi
  Font Information Yazıtipi Bilgisi
  Font Italic İtalik Yazıtipi
  Font Manager Yazıtipi Yöneticisi
  Font Mapping Yazıtipi Eşleme
  Font Metrics Yazıtipi Özellikleri
  Font Name Yazıtipi Adı
  Font Preview Yazıtipi Önizleme
  Font Selection Yazıtipi Seçimi
  Font Set Yazıtipi Kümesi
  Font Size Punto
  Font Size Yazıtipi Boyutu
  Font Size Options Yazıtipi Boyutu Seçenekleri
  Font Style Yazıtipi Biçemi
  Font Substitution Yazıtipi Değişimi
  Font Substitutions Table Yazıtipi Eşleştirme Tablosu
  Font Type And Size Yazıtipi Ve Boyutu
  Font Underline Altı Çizili Yazıtipi
  Font Using Id Yazıtipi Kimliği
  Font Using Id Yazıtipi Tanıtıcısı
  Font View Application Yazıtipi Görüntüleyicisi Uygulaması
  Font Weight Yazıtipi Genişliği
  Font.Properties Yazitıpı.Özellıklerı
  Fonts Yazıtipleri
  Fonts As Printed Yazdırıldığı Gibi
  Fonts On Yazıtipleri
  Fonts Used Kullanılan Yazıtipleri
  Fontsize Yazıtipi Boyutu
  Food Gıda
  Foot Switch Ayak Anahtarı
  Footer Altbaşlık
  Footer Altbilgi
  Footer Altlık
  Footer Sayfa Altlığı
  Footer Margin Altbilgi Boşluğu
  Footer Sample Altbilgi Örneği
  Footing Altlık
  Footnote Dipnot
  Footnote And Endnote Dipnot Ve Sonnot
  Footnote Continuation Notice Dipnot Devam Uyarıcısı
  Footnote Continuation Separator Dipnot Devam Ayırıcısı
  Footnote Mark Dipnot İmi
  Footnote Number Dipnot Numarası
  Footnote Pane Dipnot Yarı Penceresi
  Footnote Reference Dipnot Başvurusu
  Footnote Reference Dipnot Referansı
  Footnote Reference Mark Dipnot Referans Imi
  Footnote Reference Number Dipnot Referans Numarası
  Footnote Separator Dipnot Ayırıcısı
  Footnote Text Dipnot Metni
  Footprint Ayakizi
  Footprint Kapladığı Alan
  Fopen Dosya_aç
  For İçın
  For Category (X) Axis Labels (X) Ekseni Etiketleri Için
  For Chart Title Grafik Başlığı Için
  For Doughnut Slice Labels Halka Dilimi Etiketleri Için
  For Legend Text Gösterge Metni Için
  For Pie Slice Labels Pasta Dilimi Etiketleri Için
  For Radar Axis Labels Radar Eksen Etiketleri Için
  For Series (Y) Axis Labels (Y) Eksen Etiketleri Için
  For Series Titles Seri Başlıkları Için
  For Which Heading Hangi Başlık İçin
  For Windows Nt Windows Nt Için
  For X Data X Verisi Için
  For Your Information (Fyi) Bilginiz İçin
  For...Next Loop For...Next Döngüsü
  Forbidden Yasak
  Forbidden Band Yasak Bant
  Forbidden Operation Yasak Işlem
  Forbidden Transition Yasak Geçiş
  Force Kuvvet
  Force Zorlama
  Force New Page Yeni Sayfaya Zorla
  Force Revert Eski Haline Dönüştür
  Force Start Zorlamalı Başlatma
  Force Start Zorlayarak Başlatma
  Forced Completion Zorlamalı Sona Erdirme
  Forced Line Breaks Zoraki Satırbaşları
  Forced Oscillation Güdümlü Salınım
  Fore Color Önalan Rengi
  Forecast Tahmin
  Forecast Tahmin Etmek
  Forecasting Öngörü
  Foreground Ön Plan
  Foreground Önalan
  Foreground Önplan
  Foreground Partition Ön Bellek Bölümü
  Foreground Processing Öncelikli Işleme
  Foreign Yabancı
  Foreign Characters Yabancı Karaterler
  Forest Orman
  Form Biçim
  Form Form
  Form Alignment Form Hizalama
  Form Datasheet Form Veri Sayfası
  Form Design Form Tasarımı
  Form Document Kabuk Belge
  Form Factor Biçim Katsayısı
  Form Feed Form Besleme
  Form Feed Form Ilerletme
  Form Feed Kağıt Besleme
  Form Feed Sayfa Başı (Tuş)
  Form Feed Sayfa Besleme
  Form Feed Sayfa Ilerletme
  Form Feed (Ascii Character) (Ff) Sayfa Ilerletme Karakteri
  Form Feed After Job İşten Sonra Form Besle
  Form Feed Not Needed Sayfa Besleme Gerekmiyor
  Form Field Form Alanı
  Form Field Help Form Alanı Yardımı
  Form Field Help Text Form Alanı Yardım Metni
  Form Field Options Form Alanı Seçenekleri
  Form Field Shading Form Alanı Gölgele
  Form Footer Form Altbilgisi
  Form Header Form Üstbilgisi
  Form Header/footer Form Üstbilgisi/altbilgisi
  Form Letter Form Mektup
  Form Letter Hazır Mektup
  Form Letter Mektup Formu
  Form Lines Sayfa Satırları
  Form Name Form Adı
  Form Report Design Form Rapor Tasarımı
  Form Separator Form Ayırıcı
  Form Template Form Şablonu
  Form View Form Görünümü
  Formal Biçimsel
  Formal Resmi
  Formal Language Biçimsel Dil
  Formal Language Simgesel Dil
  Formal Logic Biçimsel Mantık
  Formal Method Biçimsel Yöntem
  Formal Testing Resmi Sınama
  Formalism Biçimcilik
  Format Biçim
  Format Biçimle
  Format Biçimlemek
  Format Biçimlendirme
  Format Format
  Format Formatlama
  Format 3-D Area Group 3-B Alan Grubunu Biçimle
  Format 3-D Bar Group 3-B Çubuk Grubunu Biçimle
  Format 3-D Column Group 3-B Sütun Grubunu Biçimle
  Format 3-D Line Group 3-B Çizgi Grubunu Biçimle
  Format 3-D Pie Group 3-B Pasta Grubunu Biçimle
  Format 3-D Surface Group 3-B Yüzey Grubunu Biçimle
  Format 3-D View 3-B Görüntüyü Biçimle
  Format Area Group Alan Grubunu Biçimle
  Format Axis Ekseni Biçimle
  Format Axis Title Eksen Etiketini Biçimle
  Format Bar Biçim Çubuğu
  Format Bar Group Çubuk Grubunu Biçimle
  Format Callout Belirtme Çizgileri
  Format Callout Belirtme Çizgisi Biçimlendir
  Format Callout Biçim Belirtme Çizgisi
  Format Category Labels Kategori Etiketlerini Biçimle
  Format Cells Hücreleri Biçimle
  Format Chart Grafiği Biçimle
  Format Chart Area Grafik Alanını Biçimle
  Format Chart Title Grafik Başlığını Biçimle
  Format Check Format Denetimi
  Format Codes Biçim Kodları
  Format Column Group Sütun Grubunu Biçimle
  Format Command Çıkıp Format Komutunu Çalıştırın
  Format Complete Biçimleme Tamamlandı
  Format Conversion Biçim Dönüşümü
  Format Corner Köşeyi Biçimle
  Format Data Labels Veri Etiketlerini Biçimle
  Format Data Point Noktayı Biçimle
  Format Data Point Veri Noktasını Biçimle
  Format Data Series Veri Serilerini Biçimle
  Format Delivery Address Fonts Teslim Adresi Yazıtiplerini Biçimlendir
  Format Description Biçim Tanımı
  Format Disk Disket Biçimle
  Format Disk Error Disket Biçimleme Hatası
  Format Doughnut Group Halka Grubunu Biçimle
  Format Down Bars Aşağı Çubuklarını Biçimle
  Format Drawing Object Çizim Nesnesi Biçimlendir
  Format Drop Cap Büyütülen Başlangıcı Biçimlendir
  Format Drop Lines İzdüşüm Çizgilerini Biçimle
  Format Error Bars Hata Çubuklarını Biçimle
  Format Floor Tabanı Biçimle
  Format Font Yazıtipi Biçimlendir
  Format Form Field Form Alanı Biçimi
  Format Frame Çerçeve Biçimlendir
  Format Frame/frame Picture Çerçeve/çerçeve Resmi Biçimlendir
  Format Gridlines Kılavuz Çizgileri Biçimle
  Format High-Low Lines Yük-Alç Çizgilerini Biçimle
  Format Legend Göstergeyi Biçimle
  Format Legend Entry Gösterge Girişini Biçimle
  Format Legend Key Gösterge Anahtarını Biçimle
  Format Line Group Çizgi Grubunu Biçimle
  Format List Liste Biçimle
  Format Name Biçim Adı
  Format Number Sayıyı Biçimle
  Format Object Nesneyi Biçimle
  Format Page Number Sayfa Numarası Biçimlendir
  Format Painter Biçim Boyacısı
  Format Paragraph Paragraf Biçimlendir
  Format Picture Resim Biçimlendir
  Format Pie Group Pasta Grubunu Biçimle
  Format Plot Area Çizim Alanını Biçimle
  Format Radar Group Radar Grubunu Biçimle
  Format Return Address Fonts Dönüş Adresi Yazıtiplerini Biçimlendir
  Format Sample Biçim Örneği
  Format Scatter (Xy) Group (Xy) Dağılım Grubunu Biçimle
  Format Series Lines Seriler Çizgilerini Biçimle
  Format Tape Teybi Biçimlendir
  Format Text Metni Biçimle
  Format Trendline Eğilim Çizgisini Biçimle
  Format Type Biçimleme Türü
  Format Up Bars Yukarı Çubuklarını Biçimle
  Format Walls Duvarları Biçimle
  Format X Error Bars X Hata Çubuklarını Biçimle
  Format Xy (Scatter) Group Xy (Dağılım) Grubunu Biçimle
  Format Y Error Bars Y Hata Çubuklarını Biçimle
  Formats To Apply Uygulanacak Biçimler
  Formats Used Kullanılan Biçimler
  Formatted Biçimlenmiş
  Formatted Information Biçimlendirilmiş Bilgiler
  Formatted Page Biçimlenmiş Sayfa
  Formatted Text (Rtf) Biçimlendirilmiş Metin (Rtf)
  Formatted Text (Rtf) Biçimlenmiş Metin (Rtf)
  Formatting Biçim
  Formatting Biçimleme
  Formatting Biçimlendirme
  Formatting Biçimliyor
  Formatting (Disk) Biçimlendirme (Disk)
  Formatting Attribute Biçimlendirme Özniteliği
  Formatting Instruction Biçimlendirme Komutu
  Formatting Tags Şekillendirme Imleri
  Formatting Tools Biçimlendirme Araçları
  Form-Based Queries Form Tabanlı Sorgulamalar
  Formfooter Formaltbilgisi
  Formhdr/ftr Formaltbilgi/üstbilgi
  Formheader Formüstbilgisi
  Forms-Based Queries Form Tabanlı Sorgulamalar
  Formula Formül
  Formula Bar Formül Çubuğu
  Formula Code Formül Kodu
  Formula Reference Formul Referansı
  Forum Manager Forum Yöneticisi
  Forum Manager Approval Forum Yöneticisi Onayı
  Forums Toplantılar
  Forward (Başka Numaraya) Yönlendirmek
  Forward Göndermek
  Forward İleri
  Forward Ileri Aktarmak
  Forward İlet
  Forward Iletmek
  Forward and Right İleri Ve Sağa
  Forward By E-Mail Elektronik Posta Ile Ilet
  Forward Error Correction Gönderim Yönünde Hata Düzeltimi
  Forward Error Correction Göndermede Hata Düzeltimi
  Forward Path Ileri Yol
  Forward Path Gain Ileri Yol Kazancı
  Forward Shift Operator Ileri Kaydırma Işleci
  Forward Signal Ileri Yönde Sinyal
  Forward To İletilen Kişi
  Forward Wave Ileri Yönde Dalga
  Found A Solution Bir Çözüm Buldu
  Four Dört
  Four Digit Years Dört Haneli Yıllar
  Four Headed Arrow Dört Başlı Ok
  Four Quadrant Multiplier Dört Dördünlü Çarpıcı
  Four Wire Channel Dört Telli Kanal
  Four Wire Circuit Dört Telli Devre
  Fourier Series Fourier Dizisi
  Fourier Transform Fourier Dönüşümü
  Four-Quadrant Multiplier Dört Dördünlü Çarpıcı
  Fourth Dördüncü
  Fourth-Generation Language (4gl)
  Foxpro Database Foxpro Veritabanı
  Fraction Kesir
  Fraction And Radical Templates Kesir Ve Kök Şablonları
  Fraction Bar Overhang Kesir Çizgisi Çıkıntısı
  Fraction Bar Thickness Kesir Çizgisi Kalınlığı
  Fractional Digit Kesir Basamağı
  Fractional Moment Kesirli Moment
  Fractional Widths Kesirli Genişlikler
  Fractions (1/2) With Fraction Character (1/2) Kesirleri (1/2) Kesir Karakteri (1/2)
  Ile
  Fragment Bölümlenme
  Fragmentation Parçalanma
  Frame Çerçeve
  Frame (Communication) Iletim Birimi
  Frame Alignment Pattern Çerçeve Hizalama Örüntüsü
  Frame Anchor Çerçeve Çapası
  Frame Bit Çerçeve Biti
  Frame Counts Çerçeve Sayısı
  Frame Formatting Çerçeve Biçimlendir
  Frame Indicator Çerçeve Göstergesi
  Frame Move/size Çerçeve Taşı/boyutlandır
  Frame Picture Resmi Çerçevele
  Frame Position Çerçeve Konumu
  Frame Positioning Çerçeve Konumlandırma
  Frame Rate Çerçeve Hızı
  Frame Relay Çerçeve Aktarıcı
  Frame Relay Çerçeve Aktarım (Teknolojisi)
  Frame Relay Çerçeve Iletimi (Aktarma)
  Frame Sizing Çerçeve Boyutlandırma
  Frame Slides Slaytları Çerçevele
  Frame Type Çerçeve Türü
  Framed Access Command Environment (Face)
  Framework Iskelet
  Framing Çerçeveleme
  Free Boş
  Free Boşalt
  Free Erkin
  Free Kullanıma Açık
  Free Serbest
  Free Ücretsiz
  Free Call Ücretsiz Arama
  Free Charge Serbest Yük
  Free Electron Serbest Elektron
  Free Field Serbest Alan
  Free Field Delimitor Serbest Alan Sınırlayıcısı
  Free Memory Boş Bellek
  Free Motion Serbest Devinim
  Free Of Charge Ücretsiz
  Free Of Virus Virüssüz
  Free Oscillation Serbest Salınım
  Free Pages Exceeded Boş Sayfa Sayısı Aşıldı
  Free Printer Memory Boş Yazıcı Belleği
  Free Resources Boş Kaynaklar
  Free Rotate Serbest Döndür
  Free Software Ücretsiz Yazılım
  Free Space Boş Alan
  Free Space Boş Yer Boş Alan
  Free Space Attenuation Boşlukta Zayıflama
  Free Space Propagation Boşlukta Yayılım
  Freecell Freecell
  Freecell Options Freecell Seçenekleri
  Freecell Statistics Freecell İstatistikleri
  Freedom From Bias Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yanlılık
  Hatasızlığı
  Freedom Of Speech Konuşma Özgürlüğü
  Freeform Serbest Form
  Freehand Serbest Çizim
  Freehand Line Serbest Çizgi
  Freehand Shape Serbest Şekil
  Freehand Shape Tool Serbest Şekil Aracı
  Freenets Kullanımı Ücretsiz Ağlar - Ücretsiznet'ler
  Free-Nets Kullanımı Ücretsiz Ağlar - Ücretsiznet'ler
  Free-Running Speed Denge Hızı
  Freeware Kamuya Açık Yazılım
  Freeware Ücretsiz Yazılım
  Freeze Dondurmak
  Freeze Column Sütunu Dondur
  Freeze Frame Video Duruk Çerçeveli Video
  Freeze Panes Parçaları Dondur
  Freezecolumn Sütunudondur
  French Fransızca
  French (Belgian) Fransızca (Belçika)
  French (Canadian) Fransızca (Kanada)
  French (Luxembourg) Fransızca (Lüksemburg)
  French (Standard) Fransızca (Standart)
  French (Swiss) Fransızca (İsviçre)
  French Canadian Fransızca (Kanada)
  French Canadian Kanada Fransızcası
  French Francs Fransız Frangı
  Frequency Frekans
  Frequency Sıklık
  Frequency Agility Frekans Çevikliği
  Frequency Agility Sıklık Çevikliği
  Frequency Aliasing Distortion Spektral Örtüşme Bozulması
  Frequency Aliasing Distortion Spektral Örtüşme Bozunumu
  Frequency Assignment Frekans Tahsisi
  Frequency Band Frekans Kuşağı
  Frequency Band Sıklık Kuşağı
  Frequency Bands Sıklık Bantları
  Frequency Counter Frekans Sayacı
  Frequency Counter Sıklık Sayacı
  Frequency Distribution Frekans Dağılımı
  Frequency Distribution Sıklık Dağılımı
  Frequency Diversity Frekans Çeşitlemesi
  Frequency Diversity Sıklık Çeşitlemesi
  Frequency Division Frekans Bölüşümü
  Frequency Division Sıklık Bölüşümlü
  Frequency Division Multiple Access Frekans Bölüşümlü Çoklu Erişim
  Frequency Division Multiple Access (Fdma) Sıklık Bölüşümlü Çoklu Erişim
  Frequency Division Multiplexing (Fdm) Frekans Bölüşümlü Çoğullama
  Frequency Division Multiplexing (Fdm) Sıklık Bölüşümlü Çoğullama
  Frequency Domain Frekans Bölgesi
  Frequency Domain Design Sıklık Bölgesi Tasarımı
  Frequency Doubler Frekansı Ikiye Katlayan Devre
  Frequency Downconverter Frekansı Aşağı Kaydırıcı
  Frequency Hopping Frekans Hoplaması
  Frequency Hopping Sıklık Hoplaması
  Frequency Locking Frekans Kenetlemesi
  Frequency Meter Frekansölçer
  Frequency Meter Sıklıkölçer
  Frequency Modulation (Fm) Frekans Kiplenimi
  Frequency Modulation (Fm) Sıklık Kiplenimi
  Frequency Range Frekans Erimi
  Frequency Response Frekans Yanıtı
  Frequency Response Sıklık Yanıtı
  Frequency Response Characteristics Frekans Yanıtı Özellikleri
  Frequency Selective Fading Seçici Sönümleme
  Frequency Selective Fading Seçici Sönümlenme
  Frequency Selectivity Frekans Seçiciliği
  Frequency Selectivity Sıklık Seçiciliği
  Frequency Shift Frekans Ötelemesi
  Frequency Shift Keying (Fsk) Sayısal Frekans Kiplenimi
  Frequency Shift Keying (Fsk) Sıklık Kaydırmalı Kiplenim
  Frequency Stability Frekans Kararlılığı
  Frequency Swing Uçtan Uca Frekans Değişimi
  Frequency Upconverter Frekansı Yukarı Kaydırıcı
  Frequently Asked Questions (Faq) Sıkça Sorulan Sorular (Sss)
  Fresnel Region Fresnel Bölgesi
  Fri Cum
  Friction Sürtünme
  Friday Cuma
  Fridays Her Cuma
  Friendly Name Kolay Ad
  Fringe Area Girişim Alanı
  From Başlangıç
  From Çevrinin Yapıldığı Yer
  From Gönderen
  From İlk
  From Kimden
  From Yazan
  From / To ...Dan / ...Ya
  From Center Merkezden
  From Corner Köşeden
  From Edge Kenardan
  From Edge Köşeden
  From Edge Köşeden Uzaklık
  From File Alınacak Dosya
  From File Dosyadan
  From Left Soldan
  From Main Dictionary Only Sadece Asıl Sözlükten
  From Program Group Eski Program Grubu
  From Right Sağdan
  From Template Şablondan
  From Text Alındığı Metin
  From Text Metinden
  From Title Başlıktan
  From Top Üstten
  Front End Ön Uç
  Front End Computer Ön Bilgisayar
  Front End Processor (Fep) Ön Işlemci
  Front Matter Ön Bölümler
  Front Panel Ön Panel
  Frontmost Window Is Minimized En Öndeki Simgeleşmiş Pencere
  Frown Asık
  F-Series Recommendations F-Serisi Tavsiyeler
  Fuchsia Eflatun
  Fuchsia Fuchsia
  Fuchsia Fuşya
  Fujitsu Fujitsu
  Full Dolu
  Full Tam
  Full Tüm
  Full Access Tam Erişim
  Full Access Password Tam Erişim Parolası
  Full Access Rights Tam Erişim Hakları
  Full Adder Tam Toplayıcı
  Full Automatic Tam Otomatik
  Full Defragmentation (Both Files And Free Space) Tam Birleştirme (Dosyaları Ve
  Boş Alanı)
  Full Duplex Full Duplex
  Full Duplex Communication Full Duplex Iletişim
  Full Duplex Modem Full Duplex Modem
  Full Frames (Uncompressed) Dolu Çerçeveler (Sıkıştırılmamış)
  Full Justification Bloklama
  Full Load Tam Yük
  Full Load Speed Tam Yük Hızı
  Full Menus Tam Menüler
  Full Menus Tüm Menüler
  Full Motion Video Tüm Devinimli Video
  Full Name Tam Ad
  Full Network Path Tam Ağ Yolu
  Full Page Tam Sayfa
  Full Page Of The Same Label Aynı Etiketten Tam Sayfa
  Full Path Bütün Yol
  Full Path Tam Yol
  Full Pathname Tam Yol Adı
  Full Pathname Tüm Yol Adı
  Full Resolution Tam Çözünürlük
  Full Resolution Tüm Çözünürlük
  Full Save Tamamını Sakla
  Full Screen Tam Ekran
  Full Screen Tüm Ekran
  Full Screen Application Tam Ekran Uygulaması
  Full Screen Editing Tüm Ekran Kipinde Düzenleme
  Full Screen Editing Tüm Ekranda Düzenleme
  Full Screen Mode Tüm Ekran Kipi
  Full Select (Sql) Tamseçim
  Full Sheet Tam Sayfa
  Full System Backup Tam Sistem Yedeği
  Full Text Search Information Tüm Metin Arama Bilgisi
  Full Variant Tam Değişke
  Full Wave Rectifier Tam Dalgalı Doğrultucu
  Full-Automatic Tam Otomatik
  Fullbkup Tamsisyd
  Full-Duplex Çift Yönlü
  Full-Screen Tam Ekran
  Full-Screen Tüm Ekran
  Full-Screen Browser Tam Ekran Inceleyici
  Full-Size Tam-Boyut
  Full-Size Diagonal Fraction Tam Boyut Çapraz Kesir
  Full-Size Vertical Fraction Tam Boyut Dikey Kesir
  Fullword Tam Sözcük
  Fullword Tümsözcük
  Fullword Binary Ikili Tümsözcük
  Fully Enclosed Tamamen Kapalı
  Fully Qualified Domain Name (Fqdn) Tam Tanımlanmış Alan Adı
  Function Fonksiyon
  Function Görev Yapmak
  Function Işlemek
  Function Işlev
  Function Category İşlev Kategorisi
  Function Check Işlev Hatası
  Function Generator Işlev Üreteci
  Function Key Işlev Tuşu
  Function Keyboard Işlev Klavyesi
  Function Name İşlev Adı
  Function Of A Real Variable Gerçek Işlev
  Function Wizard İşlev Sihirbazı
  Functional Işlevsel
  Functional Işlevsi
  Functional Block Işlevsel Öbek
  Functional Chain Işlevsel Zincir
  Functional Decomposition Diagram (Fdd)
  Functional Diagram Işlevsel Şema
  Functional Equation Işlevsel Denklem
  Functional Unit Işlevsel Birim
  Functional Unit Işlevsel Bölüm
  Functional Unit Işlevsel Tesisler
  Functionality Işlevsellik
  Fundamental Temel
  Fundamental Component Temel Bileşen
  Fundamental Frequency Temel Frekans
  Fundamental Frequency Temel Sıklık
  Fundamental Harmonic Birinci Katsıklık
  Fundamental Harmonic Temel Katsıklık
  Fundamental Method Of Measurement Temel Ölçüm Yöntemi
  Fundamental Mode Temel Kip
  Funding Fonlama
  Fuse Sigorta
  Fuser Malfunction Isıtıcı Hatası
  Fusion Kaynaşım
  Fuzzify Bulanıklaştırma
  Fuzzy Bulanık
  Fuzzy Puslu
  Fuzzy Logic Bulanık Mantık

 10. #10
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  G


  G Graphics Quality G Grafik Kalitesi
  Gain Kazanç
  Gain Bandwidth Product Kazanç Bantgenişliği Çarpımı
  Gain Margin Kazanç Payı
  Gain Sensitivity Kazanç Duyarlılığı
  Gallery Galeri
  Galley View Galeri Görünümü
  Galvanometer Miniakımölçer
  Game Oyun
  Game Number Oyun Numarası
  Game Pad Oyun Yüzeyi
  Game Port Oyun Bağlantı Noktası
  Game Settings Oyun Ayarları
  Game Software Bilgisayar Oyunları Yazılımı
  Game Sounds Oyun Sesleri
  Game Theory Oyun Kuramı
  Gameport Joystick Eğlence Çubuğu
  Gameport Joystick Oyun Bağlantı Noktası
  Gamma (Lower Case) Gamma (Küçük Harf)
  Gamma (Upper Case) Gamma (Büyük Harf)
  Gamma Table Gamma Tablosu
  Gap (Elektriksel) Boşalma Aralığı
  Gap Aralık
  Gap Boşluk
  Gap Character Aralık Damgası (Yazı Işleme)
  Gap Depth Boşluk Derinliği
  Gap Width Boşluk Genişliği
  Garbage Anlamsız Veri
  Garbage Atık
  Garbage Çöp
  Garbage Byte Işe Yaramaz Bayt
  Garbage File Karmakarışık Dosya
  Garbled File Karmakarışık Dosya
  Gas Benzin
  Gas Doğal Gaz
  Gas Blast Circuit Breaker Gaz Üflemeli Kesici
  Gas Filled Tube Gazlı Tüp
  Gas Plasma Screen Gaz Plazmalı Ekran
  Gas-Blast Circuit Gaz Üflemeli Kesici
  Gate Geçit
  Gate Array Geçit Dizilimi
  Gate Pulse Geçit Darbesi
  Gate Width Geçit Sinyal Süresi
  Gateway Ağ Geçidi
  Gateway Geçit
  Gateway Programs Geçit Bilgisayarı Programları
  Gateway Protocol Ağ Geçit Protokolu
  Gateway Scripts Geçit Bilgisayarı Programcıkları
  Gateways Geçit Bilgisayarları
  Gather Toplamak
  Gating Pulse Geçitleme Darbesi
  Gating Signal Geçitleme Sinyali
  Gauge Mastar
  Gauge Ölçü
  Gauge Pressure Göreli Basınç
  Gauge Stick Ölçme Çubuğu
  Gauge Tube Ölçme Borusu
  Gauging Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Mastarlanması
  Gcr Grup Kodlu Kayıt
  Gem Image Gem Görüntüsü
  General Genel
  General Access Denied Error Genel Erişim Kabul Edilmeme Hatası
  General Availability Hazır Olma Tarihi
  General Date Genel Tarih
  General Error! Genel Hata!
  General Failure Genel Hata
  General Midi Instrument Genel Midi Gereci
  General Network Error Genel Ağ Hatası
  General Number Genel Sayı
  General Options Genel Seçenekler
  General Purpose Genel Amaçlı
  General Purpose Computer Genel Amaçlı Bilgisayar
  General Purpose Control Genel Amaçlı Denetim
  General Search Genel Arama
  General Solution Genel Çözüm
  General Switch Genel Anahtar
  Generalized Genelleşmiş
  Generalized Function Genelleştirilmiş Işlev
  Generalized Inverse Genelleşmiş Evrik
  Generally Faster Printing Genelde Daha Hızlı Yazdırma
  Generally Slower Printing Genelde Daha Yavaş Yazdırma
  General-Purpose Library Genel Amaçlı Kitaplık
  Generate Oluşturmak
  Generate Üretmek
  Generate Report Rapor Üret
  Generate Setup Script Kurma Komut Dosyası Oluştur
  Generated Text (Computer) Sistemin Oluşturduğu Metin
  Generation Kuşak
  Generation Üretim
  Generator Üreteç
  Generator Program Üretici Izlence
  Generator Program Üretici Program
  Generic Generic
  Generic Soysal
  Generic Soyuna Özgü
  Generic Üreysel
  Generic Genel Özellikleri Olan
  Generic - Cms Drive Soysal - Cms Sürücüsü
  Generic / Text Only Soysal / Salt Metin
  Generic Error Soysal Hata
  Generic Font Name Soysal Yazıtipi Ismi
  Generic Installer Error Soysal Yükleyici Hatası
  Generic Irda Compatible Device Soysal Irda Uyumlu Aygıt
  Generic Model Soysal Model
  Generic Modem Drivers Soysal Modem Sürücüleri
  Generic Search Soysal Arama
  Generic Term Soysal Terim
  Generic Term Üreysel Terim
  Generic.Cpe Soysal.Cpe
  Geneva Genova
  Genre Tarz
  Geodesic Kesel
  Geographic Domain Names Coğrafi Alan Adları
  Geographic Locations Coğrafi Bölgeler
  Geographical Numbering Coğrafi Numaralandırma
  Geomean Geoort
  Geometric Mean Geometrik Ortalama
  Geometry Type Geometri Türü
  Geoset Harita
  Geoset Manager Harita Yöneticisi
  Geoset To Edit Düzenlenecek Harita
  Geostationary Satellite Yerdurağan Uydu
  Geosynchronous Orbit Yere Eşzamanlı Yörünge
  German Almanca
  German (Austrian) Almanca (Avusturya)
  German (Ibm) Almanca (Ibm)
  German (Liechtenstein) Almanca (Liechtenstein)
  German (Luxembourg) Almanca (Lüksemburg)
  German (Standard) Almanca (Standart)
  German (Swiss) Almanca (İsviçre)
  German Mark Alman Markı
  Germany Almanya
  Gesture Jest
  Get Almak
  Get Colors Renkleri Al
  Get Connected Bağlanın
  Get Data Veri Al
  Get Details Ayrıntıları Al
  Get Dir Path Dizin Yolunu Al
  Get File Attributes Dosya Özniteliklerini Al
  Get Help Yardım Al
  Get Info Bilgiver
  Get Information About The Custom Lists Özel Listelerden Bilgi Al
  Get Memory Allocator Failure Bellek Ayırıcı Alma Hatası
  Get More Done Daha Fazla Üretkenlik
  Get Privileges Ayrıcalıkları Ildir
  Get Volume Stats Birim Durumunu Al
  Gft Daylight Time Yft Yaz Saati
  Gft Standard Time Yft Standart Saati
  Ghost Hayalet
  Ghost Yankı Imgesi
  Ghost Line Hayalet Çizgi
  Gif Grafik Alışveriş Biçimi
  Giga (1024*1024*1024 = 1,073,741,824) (G)
  Gigabyte (Gb) Gigabayt
  Giveaways Eşantiyonlar
  Glass Box Model Beyaz Kutu Modeli
  Global Genel
  Global Küresel
  Global (Available To All Documents) Genel (Tüm Belgelerde Kullanılabilir)
  Global Backup Genel Yedekleme
  Global Character Değiştirilebilir Damga
  Global Character Joker
  Global Communication Küresel Iletişim
  Global File Name Character Genel Kütük Adı Karakteri
  Global Key Assignments Genel Tuş Atamaları
  Global Macro Genel Makro
  Global Macros And Glossaries Genel Makrolar Ve Kavram Dizinleri
  Global Name Evrensel Ad
  Global Network Navigator (Gnn) Küresel Ağ Gezgini
  Global Positioning Satellite (Gps) Küresel Konum Uydusu
  Global Positioning Satellite (Gps) Küresel Yer Bildirim Uydusu
  Global Protection Genel Koruma
  Global Replace Genel Değiştirme
  Global Satellite Messaging (Gsm)
  Global Search Bütünsel Arama
  Global Search Genel Arama
  Global Settings Genel Ayarlar
  Global Symbol Genel Sembol
  Global Templates And Add-Ins Genel Şablonlar Ve İçine-Ekleler
  Global Variable Evrensel Değişken
  Globe Icon Küre Simgesi
  Glossary Kavram Dizini
  Glossary Kavramlar Dizini
  Glossary Otomatıkdüzelt
  Glossary Özel Sözlük
  Glossary Terimler Sözlüğü
  Glossary Entry Kavramlar Dizini Girdisi
  Glossary Entry Terimler Sözlüğü Maddesi
  Glossary Item Kavramlar Dizini Öğesi
  Glossary Keyword Terimler Sözlüğü Anahar Sözcüğü
  Glossary List Küçük Sözlük
  Glossary List Lugatçe
  Glossary List Sözcük Listesi
  Glossary Name Kavramlar Dizini Adı
  Glossy Parlak
  Glossy (Extra Dry Time) Parlak (Fazladan Kurutma Süresi)
  Glow Discharge Akkor Boşalma
  Gls. Söz.
  Glyph Glif
  Gmt Daylight Time Gmt Yaz Saati
  Gmt Standard Time Gmt Standart Saati
  Gnn Küresel Ağ Gezgini
  Go Back (Keyname) Gerı Gıt
  Go To Git
  Go To A Different Folder Farklı Bir Klasöre Git
  Go To Annotation Ek Açıklamaya Git
  Go To Bookmark Gidilecek Yer İmi
  Go To Dialog Git
  Go To Endnote Sonnota Git
  Go To Field Alana Git
  Go To Footnote Dipnota Git
  Go To Hidden Slide Gizli Slayda Git
  Go To Page Gidilecek Sayfa
  Go To Property Özelliğe Git
  Go To Record Kayıda Git
  Go To Service Hizmete Git
  Go To Slide Slayda Git
  Go To Special Özel Git
  Go To That Slide O Slayda Git
  Go To What Gidilecek Yer
  Go Word Gidiş Sözcüğü
  Go Word Git Sözcüğü
  Go-Ahead Ilerlemek
  Goal Seek Hedef Ara
  Goal Seek Status Hedef Arama Durumu
  Gold Altın
  Gold Altın Sarısı
  Gold Weave Altın Örgü
  Goodnes Of Fit Uyum Derecesi
  Goodnes Of Fit Uyum Iyiliği
  Goto Dallanma
  Goto Git
  Goto Procedure Yönteme Git
  Goto Special Özele Git
  Gotobutton Gıtdüğmesı
  Gotobutton Destination Displaytext Gıtdüğmesı Hedef Görünümmetni
  Gotocontrol Denetimegit
  Gotopage Sayfayagit
  Gotorecord Kayıdagit
  Gov Domain Gov Devlet Etki Alanı
  Government Hükümet
  Grab Kavramak
  Grab Tutmak
  Graceful Degradation Dereceli Bozulma
  Graceful Degradation Dereceli Kötüleşme
  Gradation Dereceleme
  Gradation Geçişme
  Gradation Karartı Ölçeği
  Grade Derece
  Grade Level Sözvarlığı Düzeyi
  Grade Of Service (Gos) Hizmet Niteliği
  Gradient Bayır
  Gradient Gradyan
  Graduated Derecelendirilmiş
  Graduated Symbol Derecelendirilmiş Simge
  Graduated Symbol Options Derecelendirilmiş Simge Seçenekleri
  Grain Tane
  Grammar Dil Bilgisi
  Grammar Dilbilgisi
  Grammar Checker Dil Bilgisi Kılavuzu
  Grammar File Dilbilgisi Dosyası
  Grams Gram
  Gram's Determinant Gram Belirteni
  Grand Average Genel Ortalama
  Grand Count Genel Sayı
  Grand Max Genel En Büyük
  Grand Min Genel En Küçük
  Grand Product Genel Çarpım
  Grand Stddev Genel Stdsapma
  Grand Stddevp Genel Stdsapmas
  Grand Total Genel Toplam
  Grand Totals For Columns Sütunlar Için Genel Toplam
  Grand Totals For Rows Satırlar Için Genel Toplam
  Grand Var Genel Var
  Grand Varp Genel Vars
  Granite Granit
  Grant Information Bağış Bilgileri
  Granular Tanecikli
  Granularity (Ortalama) Öğe Boyu
  Granularity Öğe Boyu
  Granule Tanecik
  Graph Grafik
  Graph Colors Follow Grafik Renkleri
  Graph Of A Network Devrenin Çizgesi
  Graphic Grafik
  Graphic Animation Grafik Canlandırma
  Graphic Character Grafik Damga
  Graphic Character Grafik Karakter
  Graphic Display Device Grafik Ekran
  Graphic Editor Grafik Düzenleyici
  Graphic Filters Grafik Süzgeçleri
  Graphic Images Grafiksel Imgeler
  Graphic Interchange Format (Gif) Grafik Alışveriş Biçimi
  Graphic Newsreaders Grafik Tabanlı Ağ Haberleri Okuyucuları
  Graphic Object Grafik Nesnesi
  Graphic Symbol Grafik Simge
  Graphic Terminal Grafik Uçbirim
  Graphical Browsers Grafik İnceleyiciler
  Graphical Interface Çizimsel Arabirim
  Graphical Interface Grafiksel Arabirim
  Graphical User Interface (Gui) Çizimsel Kullanıcı Arabirimi
  Graphical User Interface (Gui) Grafik Kullanıcı Arabağı
  Graphical User Interface (Gui) Grafik Kullanıcı Arabirimi
  Graphical User Interface (Gui) Grafik Kullanıcı Arayüzü
  Graphical User Interface (Gui) Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (Gka)
  Graphics Çizeylem
  Graphics Çizim
  Graphics Grafik
  Graphics Grafik Tekniği
  Graphics Capable Grafik Gösterebilen
  Graphics Capable Workstation Grafik Gösterebilen Iş Istasyonu
  Graphics Card Grafik Kartı
  Graphics Conversions Çizim / Grafik Dönüştürümleri
  Graphics Data Display Management (Gddm) Grafik Veri Görüntüleme Yönetim Programı
  Graphics Data File Grafik Veri Kütüğü
  Graphics Data File (Gdf) Çizim Veri Kütüğü
  Graphics Data Format (Gdf) File Çizim Veri Biçim Kütüğü
  Graphics Hierarchy Çizim Sıradüzeni
  Graphics Mode Çizim Kipi
  Graphics Mode Grafik Kipi
  Graphics Options Grafik Seçenekleri
  Graphics Primitive Çizim Temel Öğesi
  Graphics Primitive Grafik Temel Öğesi
  Graphics Resolution Çizim Netliği
  Graphics Resolution Grafik Çözünürlüğü
  Graphics Segment Çizim Parçası
  Graphics Station Grafik Bilgisayarı
  Graphics Symbol Set Çizim Simge Takımı
  Graphics Symbol Set Grafik Simge Takımı
  Graphics Text Çizimsel Metin
  Graphics Text Grafik Metni
  Graphics Window Çizim Penceresi
  Graphics Window Grafik Penceresi
  Graphics Workstation Grafik Iş Istasyonu
  Grave Yavaş
  Gravis Analog Joystick Gravis Örneksel Oyun Çubuğu
  Gravis Analog Pro Joystick Gravis Örneksel Pro Oyun Çubuğu
  Gravis Gamepad Gravis Oyun Yüzeyi
  Gravis Max Installation Gravis Max Yüklemesi
  Gravis Ultrasound Setup Gravis Ultrasound Kur
  Gray Gri
  Gray Silik
  Gray Silikleştirmek
  Gray Level Gri Düzeyi
  Gray Scale Gri Ölçek
  Gray Shading Gri Tonlama
  Gray Tone Image Gri Tonlamalı Imge
  Gray With White Fill Beyaz Dolgulu Gri
  Grayed Silikleştirilmiş
  Graying Silikleşme
  Grayscale Gri Ton
  Grayscale Gri Tonlama
  Gray-Scale Image Gri Ölçekli Resim
  Grayscale Options Gri Tonlama Seçenekleri
  Greater Than Büyük
  Greater Than Büyüktür
  Greater Than Or Equal Büyük Veya Eşit
  Greater Than Or Equal To Büyük Veya Eşittir
  Greater Than Or Equal To Büyük-Eşittir
  Greek Yunan
  Greek Yunanca
  Greek Characters (Lowercase) Yunan Harfleri (Küçük Harf)
  Greek Characters (Uppercase) Yunan Harfleri (Büyük Harf)
  Greek Language Support Yunanca Dil Desteği
  Greek Latin Yunan Latincesi
  Greek/symbol Yunan/simge
  Green Yeşil
  Green Marble Yeşil Mermer
  Greenwich Daylight Time Greenwich Yaz Saati
  Greenwich Standard Time Greenwich Standart Saati
  Grey Gri
  Grid İzgara
  Grid Kılavuz
  Grid Lines Kılavuz Çizgileri
  Grid Sampling İzgara Örneklemesi
  Grid Settings Izgara Ayarları
  Grid Settings Kılavuz Ayarları
  Grid X X Kılavuzu
  Grid Y Y Kılavuzu
  Gridholder Kılavuztutucu
  Gridline Kılavuzçizgi
  Gridline and Heading Color Kılavuz Çizgi Ve Başlık Rengi
  Gridline Behavior Kılavuz Çizgileri Davranışı
  Gridline Color Kılavuz Çizgileri Rengi
  Gridline Effect Kılavuz Çizgileri Etkisi
  Gridlines Izgara (Çizgileri)
  Gridlines Kılavuz
  Gridlines Kılavuz Çizgileri
  Gridlines Kilavuz_çızgılerı
  Gridlock İzgara Sakla
  Gripper Yakalayıcı (Robot)
  Groceries Yiyecek
  Gross Brüt
  Gross Kaba
  Gross Income Brüt Gelir
  Ground Taban
  Ground Temellendirmek
  Ground Toprak
  Ground Topraklamak
  Ground Yer
  Ground Air Communications Yer-Hava Iletişimi
  Ground Air Guided Missile Yerden Havaya Güdümlü Füze
  Ground Clutter Yerden Parazit Yankılar
  Ground Fault Toprak Arızası
  Ground Mapping Üzerinde Uçulan Yörenin Haritası
  Ground Radar Yer Radarı
  Ground State Taban Durumu
  Ground State Taban Hali
  Ground Station Yer Istasyonu
  Ground Truth Kesin Referans
  Ground Wave Yer Dalgası
  Grounding Topraklama
  Group Grup
  Group Grupla
  Group Gruplandır
  Group Küme
  Group Address Grup Adresi
  Group And Outline Grupla Ve Seviyelendir
  Group Box Grup Kutusu
  Group By Grupla
  Group Carrier Grup Taşıyıcı
  Group Communication Grup Içi Iletişimi
  Group Edit Grup Düzeni
  Group Edit Grup Düzenle
  Group Edit Mode Grup Düzen Kipi
  Group Error Grup Hatası
  Group File Grup Dosyası
  Group File Error Grup Dosyası Hatası
  Group Footer Grup Altbilgisi
  Group Header Grup Üstbilgisi
  Group Interval Grup Sıklığı
  Group Level Grup Düzeyi
  Group License Information Grup Lisansı Bilgisi
  Group Members Grup Üyeleri
  Group Membership Grup Üyeliği
  Group Objects Nesneleri Grupla
  Group On Grupla
  Group Order Grup Düzeni
  Group Policies Grup Ilkeleri
  Group Priority Grup Önceliği
  Group Properties Grup Özellikleri
  Group Properties Error Grup Özellikleri Hatası
  Group Separator (Ascii Character) (Gs) Grup Ayırıcısı Karakteri
  Group Velocity Grup Hızı
  Group/user Management Grup/kullanıcı Yönetimi
  Group/user Name Grup/kullanıcı Adı
  Groupfooter Grupaltbilgisi
  Groupheader Grupüstbilgisi
  Grouping Gruplama
  Grouping Öbekleme
  Grouping Symbol Gruplandırma Simgesi
  Groups/users Gruplar/kullanıcılar
  Groups/users To Notify Bildirilecek Gruplar/kullanıcılar
  Grow Selection Seçimi Büyült
  Growth Büyüme
  Growth Büyüyen
  Growth Curve Büyüme Eğrisi
  Growth Trend Gelişme Eğilimi
  Grp Keep Together Grubu Birlikte Tut
  G-Series Recommendations G-Serisi Tavsiyeler
  Guard Band Koruma Bandı
  Guess Tahmin Et
  Guest Konuk
  Guest File System Konuk Dosya Sistemi
  Guest Machine Konuk Bilgisayar
  Guest Machine Konuk Makine
  Gui Grafik Kullanıcı Arayüzü
  Gui Setup Gka Kurulum
  Gui Word Processing Gka'lı Sözcük İşlemci
  Guidance Yol Gösterme
  Guide Kılavuz
  Guide Rehber
  Guided Aircraft Missile Güdümlü Uçak Füzesi
  Guided Wave Kılavuzlu Dalga
  Guideline Kılavuz
  Guideline Kılavuz Kural
  Guideline Kural
  Guideline Yolgösterim
  Guideline Yönerge
  Guides Kılavuzlar
  Gutter Cilt Payı
  Gutter Kolon Arası
  Gutter Margin Cilt Pay Boşluğu
  Gyration Fırdolanım

 11. #11
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  H


  H S
  H Bar H Çubuk
  Hack Hack
  Hacker Bilgisayar Hastası
  Hacker Bilgisayar Korsanı
  Hair İpince
  Hair Cross Artı Imleci
  Hairline İnce Çizgi
  Halation Hale
  Halation Hale Oluşumu
  Half Adder Yarı Toplayıcı
  Half Adjust Yuvarlamak
  Half Duplex Yarı Çift Yönlü
  Half Sheet Yarım Sayfa
  Half Wave Rectifier Yarım Dalgalı Doğrultucu
  Half-Duplex Yarı Çift Yönlü
  Half-Justify Yanaştırma
  Halftoning Yarı Tonlama
  Halftoning Method Yarı Tonlama Yöntemi
  Half-Wave Rectifier Yarım Dalgalı Doğrultucu
  Halfword Yarım Sözcük
  Halfword Yarımsözcük
  Halt Dur
  Halt Durma
  Halt Duruş
  Hamming Distance Hamming Uzaklığı
  Hand Annotation El Yazısı
  Handle Dosya Aracı
  Handle Işleyici
  Handle Tanıtıcı (Değer)
  Handle Tutaç
  Handle Tutamak
  Handler Işleyici
  Handler Kotarıcı
  Handling Işleme
  Handling Kotarma
  Handout Background Dinleyici Kopyası Artalanı
  Handout Color Scheme Dinleyici Kopyası Renk Grubu
  Handout Master Asıl Dinleyici Kopyası
  Handout Master Layout Asıl Dinleyici Kopyası Düzeni
  Handover El Değiştirme
  Hand-Over El Değiştirme
  Hands On Activity Uygulamalı Alıştırma
  Hands On Training Pratik Eğitim
  Handset Ahize
  Handset Elaygıtı
  Handset Eltakımı
  Handsfree El Bağlantısız
  Handsfree Elsiz
  Handshake Anlaşma
  Handshake Options Elsıkışma Seçenekleri
  Handshake Protocol Tokalaşma Protokolu
  Handshaking Anlaşma
  Handshaking Elsıkışma
  Handshaking Tokalaşma
  Handshaking Procedure Tokalaşma Yordamı
  Handwriting El Yazısı
  Handwriting Recognition Elyazısı Tanıma
  Handwriting Support Elyazısı Desteği
  Hang Up Kapat
  Hang Up Now Şimdi Kapat
  Hanging Asılı
  Hanging Indent Asılı Girinti
  Hanging Indent Girintili Içerleklik
  Hanging Indentation Asıl Paragraf
  Hard Card Sabit Disk Için Kart
  Hard Column Break Değişmez Sütun Sonu
  Hard Copy Basılı Kopya
  Hard Copy Reference Basılı Kopya Referansı
  Hard Crash Onulmaz Arıza
  Hard Crash Örseleyen Çöküm
  Hard Decision Sıfır-Bir Kararı
  Hard Disk Sabit Disk
  Hard Disk Controller Sabit Disk Denetleyicisi
  Hard Disk Drive (Hdd) Sabit Disk Sürücü
  Hard Drive Sabit Disk
  Hard Drive Sabit Sürücü
  Hard Error Onulmaz Hata
  Hard Hyphen Istenen Kısa Çizgi
  Hard Io Error Donanım Gç Hatası
  Hard Limiter Katı Kırpıcı
  Hard Limiter Kesin Kırpıcı
  Hard Page Break Değişmez Sayfa Sonu
  Hard Page Break Istenen Sayfa Sonu
  Hard Sector Fiziksel Kesim
  Hard Sectored Fiziksel Olarak Kesimlenmiş
  Hard Space Istenen Boşluk
  Hard Stop Anında Durdurma
  Hard Wired Logic Donanım Mantığı
  Hardware Donanım
  Hardware (Rts/cts) Donanım (Rts/cts)
  Hardware Acceleration Donanım Ivmesi
  Hardware Character Donanım Karakteri
  Hardware Check Donanım Arızası
  Hardware Compatibility Donanım Bağdaşırlığı
  Hardware Controlled Donanımla Denetlenen
  Hardware Description Language Donanım Tasarım Dili
  Hardware Design Language Donanım Tasarım Dili
  Hardware Detection Donanım Algılaması
  Hardware Encryption Donanımla Kriptolama
  Hardware Error Donanım Hatası
  Hardware Failure Donanım Hatası
  Hardware Installation Wizard Error Donanım Kurma Sihirbazı Hatası
  Hardware Layer Donanım Katmanı
  Hardware Monitor Donanım Gözleyici
  Hardware Profiles Donanım Profilleri
  Hardware Requirements Donanım Gereksinimleri
  Hardware Requirements Donanım Isterleri
  Hardware Security Donanım Güvenliği
  Hardware Type Donanım Türü
  Hardware Using The Setting Donanımın Kullandığı Ayar
  Hardware Version Donanım Sürümü
  Hardware Virus Donanım Virüsü
  Hardwired Fiziksel Bağlantılı
  Hardwired Logic Fiziksel Bağlantılı Mantık
  Hard-Wired Logic Donanım Mantığı
  Harmean Harort
  Harmonic Harmonik
  Harmonic Katsıklık
  Harmonic Katsıklık Bileşeni
  Harmonic Uyumcul
  Harmonic Analyzer Dalga Çözümleyici
  Harmonic Content Katsıklık Içeriği
  Harmonic Distortion Katsıklık Bozunumu
  Harmonic Motion Uyumcul Devinim
  Harmonic Suppression Katsıklık Bileşenlerini Bastırma
  Harpoon 2 Harpoon 2
  Harvard Chart Harvard Çizelgesi
  Harvard Presentation Harvard Sunusu
  Harvest Harvest (Internet'te Arama Yapan Program)
  Has Field Names Alan Adları Var
  Hash Coding Hesaba Dayalı Adresleme
  Hash Total Denetim Toplamı
  Hashing Hesaba Dayalı Adresleme
  Hat Şapka
  Hate Mail Kınama Mektubu
  Haven't Decided Henüz Karar Vermedim
  Hawaiian Daylight Time Hawaii Yaz Saati
  Hawaiian Standard Time Hawaii Standart Saati
  Hd Backup Sd Yedekleme
  Hd Sc Setup Sd Sc Kur
  Head Kafa
  Head Crash Kafa Arızası
  Head Length Uç Uzunluğu
  Head Per Track Disk Devinimsiz Kafalı Teker
  Head Pressure Differential Düşü
  Head Style Uç Stili
  Head Switching Kafa Değiştirme
  Head Width Uç Genişliği
  Headend Kablo Başı
  Headend Unit Kablo Başı
  Header Başlık
  Header Sayfa Başlığı
  Header Üstbilgi
  Header And Footer Üstbilgi Ve Altbilgi
  Header Area Üstbilgi Alanı
  Header Footer Edit Window Üstbilgi Ve Altbilgi Düzenleme Penceresi
  Header Label Başlık Etiketi
  Header Label Önetiket
  Header Options Üstbilgi Seçenekleri
  Header Page Üstbilgi Sayfası
  Header Paragraph Üstbilgi Paragrafı
  Header Record Başlık Kayıdı
  Header Record Ilk Kayıt
  Header Record Delimiters Üstbilgi Kaydı Sınırlayıcıları
  Header Row Başlık Satırı Var
  Header Row Üstbilgi Satırı Var
  Header Sample Üstbilgi Örneği
  Header Source Üstbilgi Kaynağı
  Header Tag Başlık Imi
  Header/footer Üstbilgi/altbilgi
  Header/footer Pane Üstbilgi/altbilgi Penceresi
  Headers And Footers Üstbilgiler Ve Altbilgiler
  Heading Başlık
  Heading 1 - 9 (Style) Başlık 1-9 (Biçem)
  Heading Letter Başlık Harfi
  Heading Level Başlık Düzeyi
  Heading Level Style Başlık Düzeyi Biçemi
  Heading Number Başlık Numarası
  Heading Numbering Başlık Numaralandırma
  Heading Paragraph Başlık Paragrafı
  Heading Rows Başlık Satırları
  Heading Separator Başlık Ayırıcısı
  Heading Style(S) Başlık Biçemleri
  Heading Text Başlık Metni
  Head-Per-Track Disk Devinimsiz Kafalı Teker
  Headphone Kulaklık
  Headphone Jack Kulaklık Çıkışı
  Headphones Telefon Kaskı
  Headset Kulaklıklı (Telefon)
  Heap Alt Yığın
  Heart Kupa
  Hearts Hearts
  Hearts Network Hearts Ağı
  Hearts Options Hearts Seçenekleri
  Heat İsı
  Heat Fixing İsıl Kaynaşma
  Heat Sink İsı Alıcı
  Heaviside Step Birim Basamak
  Heavy Ağır
  Heavy Kopkoyu
  Heavy Koyu
  Hebrew İbranice
  Height Yükseklik
  Height Control Yükseklik Kontrolü
  Height Gain Yükseklik Kazancı
  Helical Bourdon Spring Sarmal Bourdon Yayı
  Helical Spring Sarmal Yay
  Help Açıklama
  Help Bilgi
  Help Yardım
  Help Button Yardım Düğmesi
  Help Contents Yardım İçerikleri
  Help Context Id Yardım İçeriği Kimliği
  Help Context Id Yardım İçerik Numarası
  Help Desk Yardım Masası
  Help Desk Operator Yardım Masası Sorumlusu
  Help Details Yardım Ayrıntıları
  Help Dialog Yardım İletişim Kutusu
  Help File Yardım Dosyası
  Help File Name Yardım Dosyası Adı
  Help Finder Yardım Bulucu
  Help For Help Yardım Kullanımı
  Help For Lotus 1-2-3 Users Lotus 1-2-3 Kullanıcıları Için Yardım
  Help For Wordperfect Users Wordperfect Yardımı
  Help For Wordperfect Users Wordperfect Yardımını Kullan
  Help Function Yardım Işlevi
  Help Index Yardım Dizini
  Help Information Yardım Bilgisi
  Help Level Yardım Düzeyi
  Help Menu Yardım Menüsü
  Help On Keyboard Klavye Yardımı
  Help On Keyword Anahtar Sözcük Yardımı
  Help On Mousekeys Fare Tuşları Için Yardım
  Help On Slowkeys And Bouncekeys Yavaş Tuşlar Ve Sıçrama Tuşları Için Yardım
  Help On Stickykeys Yapışkan Tuşlar Için Yardım
  Help On Using Help Yardım Kullanma Için Yardım
  Help Options Yardım Seçenekleri
  Help Screen Yardım Ekranı
  Help Search Yardım Ara
  Help Select Yardım Seç
  Help Text Yardım Metni
  Help Topics Yardım Konuları
  Help Type Yardım Türü
  Helper Applications Yardım Uygulamaları
  Helponinterface Arabirimyardımı
  Helponkeyword Anahtarsözcükyardımı
  Helv Helv
  Here Syndrome Buraya Tıkla Hastalığı
  Hermitian Matrix Eşlenik Bakışımlı Matris
  Hermitian Matrix Hermit Matris
  Hertz (Hz)
  Heterogeneity Çoktürellik
  Heterogeneous Computer Network Farklı Bilgisayarlar Ağı
  Heterogeneous Network Çoktürel Ağ
  Heuristic Buluşsal
  Heuristic Routing Buluşsal Yol Atama
  Heuristic Search Buluşsal Arama
  Hewlett-Packard (Hp)
  Hex Onaltılı
  Hex Onaltılık
  Hexadecimal Onaltılı
  Hexadecimal Digit Onaltılı Sayamak
  Hexadecimal Notation Onaltılı Gösterim
  Hexadecimal Number System Onaltılı Sayı Dizgesi
  Hexadecimal Number System Onaltılı Sayı Sistemi
  Hexagonal Lattice Altıgenel Örgü
  Hidden Gizlenmiş
  Hidden Gizli
  Hidden Saklı
  Hidden File Saklı Kütük
  Hidden Files Gizli Dosyalar
  Hidden Layer Saklı Katman
  Hidden Markov Model (Hmm) Saklı Markov Modeli
  Hidden Objects Gizli Nesneler
  Hidden Slides Gizli Slayt Sayısı
  Hidden Slides Gizli Slayt
  Hidden Text Gizli Metin
  Hide Gizle
  Hide Gizleme
  Hide Access Control Page Erişim Denetim Masasını Gizle
  Hide All Tümünü Gizle
  Hide All Items On Desktop Masaüstü'ndeki Tüm Öğeleri Gizle
  Hide Appearance Page Görünüm Sayfasını Gizle
  Hide Background Page Zemin Sayfasını Gizle
  Hide Boundaries Sınırları Gizle
  Hide Box Kutu Gizle
  Hide Branch Şube Gizle
  Hide Celltips / Display Celltips Hücre İpuçlarını Gizle / Göster
  Hide Change Passwords Page Parola Değiştir Sayfasını Gizle
  Hide Clipboard Panoyu Gizle
  Hide Columns Sütunları Gizle
  Hide Cursor İmleci Gizle
  Hide Detail Ayrıntı Gizle
  Hide Device Manager Page Aygıt Yöneticisi Sayfasını Gizle
  Hide Drives In 'My Computer' 'Bilgisayarım' Içindeki Sürücüleri Gizle
  Hide Duplicates Yinelenenleri Gizle
  Hide Fax Queue Viewer Faks Kuyruk Görüntüleyicisini Gizle
  Hide Fax Status Faks Durumunu Gizle
  Hide File System Button Dosya Sistemi Düğmesini Gizle
  Hide Files Of These Types Bu Tür Dosyaları Gizle
  Hide Filter Tab On Main Window Ana Penceredeki Sekmeyi Gizle
  Hide Footer Altlığı Gizle
  Hide General And Details Pages Genel Ve Ayrıntılar Sayfalarını Gizle
  Hide Hardware Profiles Page Donanım Profilleri Sayfasını Gizle
  Hide Header Başlığı Gizle
  Hide Host Drive Ana Sürücüyü Gizle
  Hide Host Drive X: Ana Sürücü X:
  Hide Identification Page Kimlik Sayfasını Gizle
  Hide Items Öğeleri Gizle
  Hide Log Günlüğü Gizle
  Hide Marks İmleri Gizle
  Hide Network Neighborhood Ağ Komşuları'nı Gizle
  Hide Page Breaks Sayfa Sonlarını Gizle
  Hide Picture Resim Gizle
  Hide Pointer And Button İşaretçiyi Ve Düğmeyi Gizle
  Hide Pointer And Button Always İşaretçiyi Ve Düğmeyi Her Zaman Gizle
  Hide Query Sorgu Gizle
  Hide Remote Administration Page Uzaktan Yönetim Sayfasını Gizle
  Hide Ruler Cetveli Gizle
  Hide Ruler Lines Cetvel Çizglerini Gizle
  Hide Rulers Cetvelleri Gizle
  Hide Screen Saver Page Ekran Koruyucu Sayfasını Gizle
  Hide Settings Page Ayarlar Sayfasını Gizle
  Hide Share Passwords With Asterisks Paylaşım Parolalarını Yıldız Imi Ile Gizle
  Hide Size Boyutu Gizle
  Hide Slide Slayt Gizle
  Hide Spelling Errors In Current Document Geçerli Belgede Yazım Hatalarını Gizle
  Hide Start Menu Subfolders Başlat Menüsü Altdizinlerini Gizle
  Hide Tab Ruler Tab Duraklarını Gile
  Hide Table Tablo Gizle
  Hide This Drive Bu Sürücüyü Gizle
  Hide This Host Drive Bu Ana Sürücüyü Gizle
  Hide Tips İpuçlarını Gizle
  Hide Title Bar Başlık Çubuğunu Gizle
  Hide User Log Kullanıcı Günlüğünü Gizle
  Hide User Profiles Page Kullanıcı Profilleri Sayfasını Gizle
  Hide Variations (Bold, Italic, Etc.) Değişimleri Gizle (Koyu, İtalik, Vs.)
  Hide Virtual Memory Button Sanal Bellek Düğmesini Gizle
  Hide While Not Playing Yürütülmezken Gizle
  Hidecolumns Sütunlarıgizle
  Hidetable Tablogizle
  Hierarchical Sıradüzenli Sıradüzensel
  Hierarchical Abstraction Sıradüzensel Soyutlama
  Hierarchical Database Sıradüzenli Veritabanı
  Hierarchical Database Sıradüzensel Veritabanı
  Hierarchical Decomposition Sıradüzensel Ayrıştırma
  Hierarchical File System Sıradüzensel Dosya Sistemi
  Hierarchical Filtering Sıradüzensel Süzgeçleme
  Hierarchical Network Sıradüzensel Ağ
  Hierarchical Routing Sıradüzensel Yol Atama
  Hierarchical Selection Sırasal Seçim
  Hierarchical Structure Sıradüzensel Yapı
  Hierarchy Hiyerarşi
  Hierarchy Sıradüzen
  Hierarchy Sıradüzeni
  High Yüksek
  High (More Than 12) Yüksek (12'den Fazla)
  High Capacity (Hc)
  High Capacity Input Yüksek Sığalı Giriş
  High Capacity Output Yüksek Sığalı Çıkış
  High Color (16 Bit) Yüksek Renk (16 Bit)
  High Contention Yoğun Çekişme
  High Contrast Yüksek Karşıtlık
  High Contrast Yüksek Kontrastlı
  High Contrast Black Yüksek Karşıtlık Siyah
  High Contrast Black (Extra Large) Yüksek Karşıtlık Siyah (Çok Geniş)
  High Contrast Black (Large) Yüksek Karşıtlık Siyah (Geniş)
  High Contrast Color Scheme Yüksek Karşıtlık Renk Düzeni
  High Contrast White Yüksek Karşıtlık Beyaz
  High Contrast White (Extra Large) Yüksek Karşıtlık Beyaz (Çok Geniş)
  High Contrast White (Large) Yüksek Karşıtlık Beyaz (Geniş)
  High Definition Television (Hdtv) Yüksek Tanımlı Televizyon
  High Density (Hd) Yüksek Yoğunlukta
  High Density Floppy Disk Yüksek Yoğunluklu Disket
  High End Üst Uç
  High Level Language Üst Düzey Dil
  High Level Language Yüksek Düzeyli Dil
  High Level Protocol Üst Düzey Protokol
  High Level Protocol Yüksek Düzeyli Protokol
  High Level Representation Üst Düzey Gösterim
  High Low Action Alçak Yüksek Eylem
  High Memory Üst Bellek
  High Memory Area (Hma) Üst Bellek Alanı
  High Pass Filter Yüksek Geçiren Süzgeç
  High Pass Process Yüksek Geçen Süreç
  High Performance File System Yüksek Performanslı Dosya Sistemi
  High Resolution Yüksek Çözünürlük
  High Scores Yüksek Skorlar
  High Speed Memory Yüksek Hızda Bellek
  High Speed Memory Yüksek Hızlı Bellek
  Highcontrast Yüksek Karşıtlık
  High-Density Yüksek Yoğunluklu
  High-Density Disk Yüksek Yoğunluklu Disk
  Highest Speed En Yüksek Hız
  High-Level Data Link Control (Hdlc)
  High-Level Language Üst Düzey Dil
  High-Level Language Yüksek Düzeyli Dil
  High-Level Language Programming Interface (Hllapi)
  Highlight Karartmak
  Highlight Vurgu
  Highlight Vurgulamak
  Highlight An Icon Simgeyi Karartın
  Highlight Box Vurgu Kutusu
  Highlight Color Vurgu Rengi
  Highlighted Kararmış
  Highlighting Vurgulama
  Highlights Taranmışlar
  Highlights Vurgulanmışlar
  High-Low Action Alçak-Yüksek Eylem
  High-Low Lines Yüksek-Alçak Çizgileri
  Highpass Filter Yüksek Geçiren Süzgeç
  Highpass Process Yüksek Geçen Süreç
  High-Resolution Graphics Yüksek Çözümlemeli Grafik
  Highway Anayol
  Hi-Lo Lines Min-Mak Çizgileri
  Hindi Hindu Dili
  Hint Ipucu
  History File Geçmiş Kütüğü
  History Lists Tarihçe Listeleri
  History Log Geçmiş Günlüğü
  Hit Isabet
  Hit Vurgun
  Hit Yakalama
  Hit And Miss Transform İskala Yakala Dönüşümü
  Hit Metrics Isabet Ölçümleri
  Hit Ratio Başarı Oranı
  Hit Ratio Yakalama Oranı
  Hobbies Hobiler
  Hold Basılı Tutmak
  Hold Dur-Bekle
  Hold Meşgul Etme
  Hold Tut
  Hold Tutma
  Hold Tutmak
  Hold Both Buttons Down For 2 Secs Her Iki Tuşu 2 Saniye Basılı Tut
  Hold Down Basılı Tut
  Hold Down (Mouse Button Or Key) Basılı Tutmak
  Holding Meşgul Etme
  Holding Current Tutma Akımı
  Holding Time Tutma Süresi
  Hole Delik
  Hole Conduction Deliklerle Iletim
  Hollow Conductor Ortası Boş Iletken
  Home Ana
  Home Başkonum
  Home Ekran Başı
  Home Ev
  Home Hedefe Yaklaşmak
  Home Yerel
  Home Address Ev Adresi
  Home Appliance Beyazeşya
  Home Automation Ev Otomasyonu
  Home Directory Ana Dizin
  Home Key Home Tuşu
  Home Page Açılış Sayfası
  Home Page Ana Sayfa
  Home Phone Ev Telefonu
  Home Position Ana Konum
  Home Position Başkonum (Ekran)
  Home Telephone Ev Telefonu
  Home Telephone Number Ev Telefon Numarası
  Home Telephone Number Ev Telefonu
  Home Wiring Ev Elektrik Tesisatı
  Homegeneous Process Türdeş Süreç
  Homegrown List Servers Yerinizde Meydana Getirdiğiniz Liste Hizmet Birimleri
  Homeostatis Dengeleşim
  Homeowner's Ev
  Homephone Evtelefonu
  Homing Özgüdüm
  Homing Beacon Yaklaşma Radyo Parıldağı
  Homodyne Receiver Homodin Alıcı
  Homogeneous Computer Network Benzeşik Bilgisayarlar Ağı
  Homogeneous Function Tektürel Işlev
  Homogeneous Network Tektürel Ağ
  Homogeneous Or Complementary Solution Tektürel Çözüm
  Homogeneous Solution Tektürel Çözüm
  Homothetic Transformation Benzeşim Dönüşümü
  Hop Count Hoplama Sayısı
  Hop Count Sekme Sayısı
  Hopper Besleme Gözü
  Hopping Hoplama
  Horiz. Position Yatay Konum
  Horizontal Yatay
  Horizontal Axis Yatay Eksen
  Horizontal Binding Yatay Ciltleme
  Horizontal Center Yatay Ortala
  Horizontal Gridlines Yatay Kılavuz Çizgileri
  Horizontal Merge Yatay Birleştirme
  Horizontal Only Salt Yatay
  Horizontal Origin Yatay Başlangıç
  Horizontal Parity Check Yatay Eşlik Denetimi
  Horizontal Pitch Yatay Aralık
  Horizontal Resize Yatay Boyutlandırma
  Horizontal Right Arrow Yatay Sağ Ok
  Horizontal Rules Yatay Çizgi
  Horizontal Scroll Yatay Kaydırma
  Horizontal Scroll Bar Yatay Kaydırma Çubuğu
  Horizontal Scrolling Yatay Kaydırma
  Horizontal Spacing Yatay Aralık
  Horizontal Split Yatay Bölme
  Horizontal Tabulation (Ascii Character) (Ht) Yatay Durak Karakteri
  Horizontal Two-Headed Arrow Çift Başlı Yatay Ok
  Horizontal-Feed Yatay Besleme
  Horizontally Yatay
  Horizontally Yatay Olarak
  Hospital Information System Hastane Bilişim Sistemi
  Host Ana Bilgisayar
  Host Ana Makine
  Host Anasistem
  Host Barındırmak
  Host Konakçı Olmak
  Host A Virus Virüs Barındırmak
  Host Address Sistem Adresi
  Host Computer (Iletişim) Anasistem(I)
  Host Computer Ana Bilgisayar
  Host Computer Hizmet Bilgisayarı
  Host Computer Sunucu Bilgisayar
  Host Computer Name Ana Bilgisayar Adı
  Host Controls Ana Bilgisayar Denetimleri
  Host Information Ana Bilgisayar Bilgisi
  Host Interface Ana Bilgisayar Arabağı
  Host Interface Ana Bilgisayar Arayüzü
  Host Language (Sql) Ana Program Dili
  Host Name Ana Bilgisayar Adı
  Host Name Ana Makine Adı
  Host Node Ana Bilgisayar Düğümü
  Host Node Ana Düğüm
  Host Number Sistem Numarası
  Host System (Iletişim) Anasistem(I)
  Host System Ağ Bilgisayarı
  Host System Merkezi Sistem
  Hosting Konakçılık
  Hostname Ana Makine Adı
  Hostname Sistem Adı
  Hot Key Geçiş Tuşu
  Hot Key Sequence Geçiş Tuşu Bileşimi
  Hot Line Service Doğrudan Hat Hizmeti
  Hot Line Service Yardım Hattı Hizmeti
  Hot Link Dinamik Link
  Hot Link Sıcak Bağ
  Hot List Popüler Liste
  Hot Loaded Fabrikada Kurulmuş
  Hot Loaded Fabrikada Yüklenmiş
  Hot Spot Sıcak Nokta
  Hot Standby Otomatik Yedekleme
  Hot Start Otomatik Başlatma
  Hot Start Sıcak Başlatma
  Hot Zone Sıcak Bölge
  Hotline Acil Hat
  Hotspots Popüler Noktalar
  Houndstooth Dişler
  Hour Saat
  Hour Glass Kumsaati
  Hourglass Kumsaati
  Hourglass On Kum Saati Açık
  Hourglass Pointer Kum Saati (Şeklinde) Gösterge
  Hours Saat
  Housekeeping (Program) Önişlemleri
  Housekeeping Operation Destek Işlem
  Housekeeping Operation Hizmet Işleri
  Housekeeping Operation Iç Yönetim Işlemi
  Housekeeping Operations Ek Işlemler
  Housekeeping Operations Hizmet Işlemleri
  How Long Do You Want To Present? Sununun Ne Kadar Sürmesini Istiyorsunuz?
  How To Play Nasıl Oynanır
  How To Use Help Yardım Kullanımı
  How To Use Help Yardım'ı Kullanma
  How To Use The Font/desk Accessory Font/md Taşıtının Kullanımı
  Hrs Saat
  Hszfile Hszdosya
  Http Servers Http Hizmet Birimleri
  Hub Kablo Göbeği
  Hub (Network) Yıldız Göbek
  Hue Renk Özü
  Hue Renk Tonu
  Hue Ton
  Human Factors Insanla Ilgili Etmenler
  Human-Perceivable Form Insanın Algılayabileceği Şekil
  Humor Mizah
  Hundred Call Seconds (Ccs) Yüz Saniyedeki Çağrılar
  Hungarian Macarca
  Hungarian (101 Keys) Macarca (101 Tuş)
  Hunting Boş Hat Arama (Telefon)
  Hunting Çevrinme (Kontrol Sistemi)
  Hurwitz Polynomial Hurwitz Çokterimlisi
  Hybrid Karma
  Hybrid Melez
  Hybrid Computer Karma Bilgisayar
  Hybrid Control Karma Denetim
  Hybrid Interface Karma Arabağ
  Hybrid Interface Karma Arayüz
  Hybrid System Karma Dizge
  Hybrid System Karma Sistem
  Hybrid Virus Melez Virüs
  Hypen Tire
  Hypenation Sözcük Kesme
  Hyperlinks Hiperbağlaç
  Hypermedia Hiper Ortam
  Hypersurface Aşırıyüzey
  Hypersurface Üstün Yüzey
  Hypertext Hipermetin
  Hypertext Yardımlı Metin
  Hypertext Anchor Hipermetin Sabitlemesi
  Hypertext Format Hipermetin Şekli
  Hypertext Format (Htf) Hipermetin Biçimi
  Hypertext Jump Hipermetin Atlaması
  Hypertext Link Hipermetin Bağlacı
  Hypertext Markup Language (Html) Hipermetin İşaretleme Dili
  Hypertext Transfer Protocol (Http) Hipermetin Aktarma Protokolü
  Hyphen Kısa Çizgi
  Hyphen Tire
  Hyphen Drop Kısa Çizgileri Kaldırma
  Hyphen Icon Tire Simgesi
  Hyphenate Hecele
  Hyphenate Sözcük Bölmek
  Hyphenate At ...Da Tirele
  Hyphenate At Hecele
  Hyphenate Caps Büyük Harfleri Tirele
  Hyphenate Words In Caps Büyük Harfli Sözcükleri Hecele
  Hyphenation Hecele
  Hyphenation Tireleme
  Hyphenation File Heceleme Dosyası
  Hyphenation File Tireleme Dosyası
  Hyphenation Hot Zone Sıcak Tireleme Bölgesi
  Hyphenation Point Tireleme Noktası
  Hyphenation Zone Heceleme Bölgesi
  Hyphenation Zone Sözcük Bölme Bölgesi
  Hyphenation/spelling Bölme/yazım
  Hypothetical Düşüncel
  Hypothetical Varsayımsal
  Hypothetical Reference Circuit Varsayımsal Dayanak Devresi
  Hysteresis Histerez

 12. #12
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  I


  I Frame Bilgi Iletim Birimi
  I Will Create The Page Fields Sayfa Alanlarını Kendim Yaratacağım
  I/o G/ç
  I-Beam I-Imleç I-Çubuğu
  I-Beam Pointer I-Imleci
  Ibm Logo Program Ibm Adı Altında Pazarlanan Program
  Ibm Pc Ibm Pc
  Icelandic İzlandaca
  Icon Ikon
  Icon Simge
  Icon Bar Simge Çubuğu
  Icon Bar Mode Simge Çubuğu Modu
  Icon Filename Simge Dosya Adı
  Icon Files Simge Dosyaları
  Icon Letter Simge Harfi
  Icon Name Simge Adı
  Iconize Ikonlaştırma
  Iconize Simgeleştir
  Icons (*.Ico) Simgeler (*.Ico)
  Id Kimlik
  Id No
  Id Number Kimlik Numarası
  Id Process Kimlik İşlemi
  Id= Kimlik=
  Ideal Attenuator Düşüncel Zayıflatıcı
  Ideal Capacitor Düşüncel Sığaç
  Ideal Diode Düşüncel Diyod
  Ideal Filter Düşüncel Süzgeç
  Ideal Inductor Düşüncel Irgiteç
  Ideal Transformer Düşüncel Değiştirici
  Ideal Transformer Düşüncel Trafo
  Ideal Value Düşünsel Değer
  Identical Özdeş
  Identification Tanıma
  Identification Tanımlama
  Identification (Id) Kimlik
  Identification (Id) Tanılama
  Identification (Id) Tanıtma
  Identification Character Tanıtma Damgası
  Identification Label Tanıtma Etiketi
  Identification Number (Id)
  Identification Procedure Tanılama Yordamı
  Identifier Kimlik
  Identifier Tanımlayıcı
  Identifier Tanıtıcı
  Identifier Tanıtıcı Sözcük
  Identifier Field Tanıtıcı
  Identifier Field Tanıtıcı Alan
  Identifier List Tanıtıcı
  Identifier Text Tanımlayıcı Metin
  Identity Kimlik
  Identity Özdeşlik
  Identity Matrix Birim Matris
  Identity Operator Özdeşlik Işleci
  Identity Proof Kimlik Belgesi
  Identity Sign Özdeşlik Imi
  Identity Signal Özdeşlik Imi
  Identity Simulation Özdeşlik Benzetimi
  Identity Token Kimlik Belgesi
  Identity Token Kimlik Simgesi
  Identity Validation Kimlik Doğrulama
  Ideogram Kavramyazı
  Idle Aylak
  Idle Boş
  Idle Boş Duran
  Idle Boş Durma
  Idle Boşta
  Idle Etkin Olmayan
  Idle Eylemsiz
  Idle Character Boş Damga
  Idle Character Eylemsiz Damga
  Idle Character Uyum Karakteri
  Idle Line Boş Hat
  Idle Line Etkin Olmayan Hat
  Idle Loop Işlevsiz Döngü
  Idle Sensitivity Boş Duyarlığı
  Idle Time Aylak Süre
  Idle Time Boş Kalma Süresi
  Idle Time Boş Süre
  If Eğer
  If...Then Eğer...İse
  If...Then...Else... Eğer-İse-Değilse...
  Ignore Geç
  Ignore Göz Ardı Etmek
  Ignore Yoksay
  Ignore Yoksaymak
  Ignore All Tümünü Geç
  Ignore All Tümünü Yoksay
  Ignore Character Unut Damgası
  Ignore Dde Requests Dde İsteklerini Yoksay
  Ignore Members Üyeleri Yoksay
  Ignore Nulls Boşları Yoksay
  Ignore Other Applications Diğer Uygulamaları Gözardı Et
  Ignore Relative/absolute Göreceli/mutlak Olmasını Gözardı Et
  Ignore Remote Requests Uzak İstekleri Gözardı Et
  Ignore Rule Kuralı Geç
  Ignore Uppercase Büyük Harfli Sözcüklere Bakma
  Ignored Yoksayılmış
  Ill Posed Kötü Konumlanmış
  Illegal Geçersiz
  Illegal Kuraldışı
  Illegal Yasak
  Illegal Access Yasadışı Erişim
  Illegal Assignment Geçersiz Değer Atama
  Illegal Assignment Kuraldışı Değer Atama
  Illegal Character Geçersiz Damga
  Illegal Character Kuraldışı Damga
  Illegal Character Yasak Damga
  Illegal Instruction Geçersiz Komut
  Illegal Instruction Kuraldışı Komut
  Illegal Instruction Yasak Komut
  Illegal Operation Geçersiz Işlem
  Illegal Operation Kuraldışı Işlem
  Illegal Operation Yasak Işlem
  Illegal Software Copy Yazılım Korsanlığı
  Illegal Speech Kanunlara Aykırı Konuşma
  Illegal Syntax Geçersiz Sözdizim
  Illegal Syntax Kuraldışı Sözdizim
  Ill-Posed Kötü Konumlanmış
  Illuminated Text Aydınlatılmış Metin
  Illusion Yanılsama
  Illusory Correlation Aldatıcı Ilinti
  Image Görüntü
  Image Imge
  Image Resim
  Image Adapt Görüntü Bağdaş
  Image Adapt Görüntü Bağdaştırma
  Image Coding Imge Kodlama
  Image Color Matching Görüntü Rengi Eşleştirme
  Image Color Matching Component Görüntü Rengi Eşleştirme Bileşeni
  Image Color Matching Method Görüntü Rengi Eşleştirme Yöntemi
  Image Compression Görüntü Sıkıştırma
  Image Compression Imge Sıkıştırma
  Image Control Görüntü Denetimi
  Image Dimensions Görüntü Boyutları
  Image Enhancement Imge Pekiştirme
  Image Files Resim Dosyaları
  Image Format Görüntü Biçimi
  Image Frame Resim Çerçevesi
  Image Frequency Eşlenik Sıklık
  Image Frequency Rejection Eşlenik Sıklığın Bastırılması
  Image Interpolation Imge Aradeğerlemesi
  Image Operator Imge Işleci
  Image Plane Görüntüleme Düzlemi
  Image Printer Imge Yazıcı
  Image Printer Imgeyazıcı
  Image Processing Görüntü Işlem
  Image Quality Görüntü Kalitesi
  Image Recontruction Imgenin Geriçatılması
  Image Region Imge Bölgesi
  Image Registration Imge Çakıştırma
  Image Restoration Imge Onarımı
  Image Symbol Set Görüntü Simge Takımı
  Image Writer Imgeyazıcı
  Imagemaps Görüntü Haritaları
  Images Resimler
  Imagewriter Imageriter
  Imaginary Sanal
  Imaginary Axis Sanal Eksen
  Imaginary Line Sanal Çizgi
  Imaginary Number Sanal Sayı
  Imagination Imgelem
  Imaging Device Görüntüleme Aygıtı
  Imaging Device Imgeleme Aygıtı
  Imaging Geometry Imgeleme Geometrisi
  Immediate Anlık
  Immediate Hemen
  Immediate Address Dolaysız Adres
  Immediate Data Anlık Veri
  Immediate Data Dolaysız Veri
  Immediate Instruction Doğrudan Komut
  Immediate Instruction Mutlak Komut
  Immediately Hemen
  Immune Computer Virüssüz Bilgisayar
  Imp Al
  Impact Etki
  Impact Etkililik
  Impact Vuruş
  Impact Pressure Vuruş Basıncı
  Impact Printer Vurmalı Yazıcı
  Impact Printer Vuruşlu Yazıcı
  Impedance Empedans
  Impedance (Modulus Of) Çeli Büyüklüğü
  Impedance (Modulus Of) Empedans Büyüklüğü
  Impedance Matching Çeli Uyumlama
  Impedance Matching Empedans Uyumlama
  Imperative Zorunlu
  Imperfect Knowledge Eksik Bilgi
  Imperfection Eksiklik
  Imperfection Kusur
  Implement Gerçekleştirmek
  Implementation Gerçekleştirme
  Implementation Yaşama Geçirme
  Implication Gerektirme
  Implication Içerme
  Implicit Içkin
  Implicit Örtük
  Implicit Function Örtük Işlev
  Implicit Selection (Tuşa) Basmadan Seçme
  Implied Örtük
  Import Al
  Import Dışarıdan Almak
  Import Getir
  Import Içeri Aktarmak
  Import Resımal
  Import Veri Al
  Import Veri Almak
  Import Custom Lists Özel Listeler Al
  Import Delimited Sınırlandırılmış Al
  Import Excel Data Excel Verisi Al
  Import Fixed Width Sabit Genişlikli Al
  Import List From Cells Listenin Alınacağı Hücreler
  Import Lists From Listelerin Alınacağı Yer
  Import Objects Nesneleri Al
  Import Queries Sorguları Al
  Import Sound Ses Al
  Import The Selected File Or A Document In The Selected File Seçilen Dosyayı Veya
  Seçilen Dosyadaki Belgeyi Al
  Import/export Setup Alma/verme Ayarları
  Import/export Specs Alma/verme Özellikleri
  Import/link Al/bağla
  Important Önemli
  Importing Alınıyor
  Impregnated Paper Insulation Emdirilmiş Kağıt Yalıtım
  Impregnated Paper Insulation Emdirilmiş Kağıt Yalıtkan
  Improved Iyileştirilmiş
  Impulse Vuruş
  Impulse Function Dürtü Işlevi
  Impulse Response Dürtü Yanıtı
  Impulsive Noise Dürtün Gürültü
  Impurity Katışkı
  Impurity Atoms Katışık Atomlar
  In İçinde
  In Inç
  In Yeri
  In ... File Dosyasında
  In Içinde
  In Band Signalling Bantiçi Imleşim
  In Basket Gelen Sepeti
  In Database Window Veritabanı Penceresinde
  In Field Aranacak Alan
  In Folder Klasörde
  In Line Hizada
  In Margin Boşlukta
  In My Humble Opinion (Imho) Benim Naçiz Görüşüme Göre
  In Native Format Geçerli Biçimde
  In Opposition Karşıt Evreli
  In Phase Eşevreli
  In Quadrature Dikevreli
  In Quadrature Dördünevreli
  In Reverse Order Ters Sırada
  In Selected Paragraphs Seçilen Paragraflarda
  In Sequence Sırayla
  In System File Sistem Dosyası Içinde
  In Template Şablonda
  In Tray Tepsi İçinde
  In Use Kullanımda
  In Use Light Kullanılıyor İşığı
  In Use Light Kullanımda İşığı
  In. In.
  Inactive Etkin Değil
  Inactive Etkin Olmayan
  Inactive Etkisiz
  Inactive Eylemsiz
  Inactive Line Etkin Olmayan Hat
  Inactive Link Etkin Olmayan Bağlantı
  Inactive Node Etkin Olmayan Düğüm
  Inactive Node Eylemsiz Düğüm
  Inactive Page Etkin Olmayan Sayfa
  Inactive Program Askıdaki Program
  Inactive Program Başlatılmamış Program
  Inactive Program Etkin Olmayan Program
  Inactive Record Etkin Olmayan Kayıt
  Inactive State Etkin Olmayan Durum
  Inactive Terminal Etkin Olmayan Uçbirim
  Inactive Title Bar Etkin Olmayan Başlık Çubuğu
  Inactive Window Etkin Olmayan Pencere
  Inactive Window Border Etkin Olmayan Pencere Kenarlığı
  Inadvertent Disclosure Bilginin Istemsizce Açığa Çıkması
  In-Band Signaling Bantiçi Imleşim
  In-Basket Gelen Sepeti
  Inbound Gelen
  Inbox Gelen Kutusu
  Incandescent Akkor
  Incentive Teşvik
  Inch Inç
  Inches Inç
  Inching Darbeli Yol Verme
  Incident Arıza
  Incident Olay
  Incident Ray Gelen İşın
  Incident Record Olgu Kaydı
  Incidental Frequency Modulation Istenmeyen Sıklık Kiplenimi
  Inclination Eğilim
  Inclination Eğim
  Inclination Eğim Açısı
  Inclined Tube Manometer Eğik Borulu Basıölçer
  Include Ekle
  Include Içermek
  Include Chapter Number Bölüm Numarası Ile Birlikte
  Include Chapter Number Bölüm Numarasıyla
  Include Chapter Number Bölüm Numarasıyla Birlikte
  Include Col Sütun İçer
  Include Date Tarih İçer
  Include Field Names Alan Adlarını Ekle
  Include Footnotes And Endnotes Dipnotları Ve Sonnotları Say
  Include Formatted Text In Clipboard Biçimli Metni Pano'da Bulundur
  Include From Previous Level Önceki Düzeyden Başlayarak
  Include Label And Number Etiket Ve Numarayla Birlikte
  Include Linked Files Bağlantılı Dosyaları Ekle
  Include On Page Sayfaya Ekle
  Include On Slide Slayda Ekle
  Include Powerpoint Viewer Powerpoint Görüntüleyici'yi Ekle
  Include Row Satır İçer
  Include Row/col Satır/sütun İçer
  Include Subdirectories Alt Dizinlerle Birlikte
  Include Time Saat İçer
  Include With Document Belge Ile Birlikte
  Includepicture Ekleresım
  Includesubdir Alt Dizinlerle Birlikte
  Includetext Eklemetın
  Inclusion Sign Kapsama Imi
  Inclusive Dahil
  Incoherence Bağdaşmazlık
  Incoherence Evreuyumsuzluk (Sinuzoid)
  Incoherence Tutarsızlık
  Incoherent Scattering Evreuyumsuz Saçılım
  Income Data Gelirler
  Incoming Gelen
  Incoming Call Gelen Çağrı
  Incoming Calls Barred Gelen Çağrılara Kapalı
  Incoming Line Circuit Geliş Hattı Devresi
  Incoming Newwave Links Gelen Newwave Bağlantıları
  Incompatible Bağdaşmayan
  Incompatible Uyuşmayan
  Incompatible Partition Uyumsuz Bölüm
  Incompatible Program Uyumsuz Program
  Incompatible Remote Adapter Uyumsuz Uzak Bağdaştırıcı
  Incompatible States Bağdaşmayan Durumlar
  Incompatible Switches Uyumsuz Anahtarlar
  Incompatible Terminals Bağdaşmayan Uçbirimler
  Incompatible Version Of The Rpc Stub Rpc Saplamasının Geçersiz Sürümü
  Incompatible Version Of The Serializing Package Serileştirme Paketinin Uyumsuz
  Sürümü
  Inconsistent Estimator Tutarsız Kestirici
  Inconsistent Property Functions Tutarsız Özellik Işlevleri
  Inconsistent Registry Contents Tutarsız Kayıt Defteri Içeriği
  Incorrect Data Yanlış Veri
  Incorrect Dos Version Hatalı Dos Sürümü
  Incorrect Function Yanlış Işlev
  Incorrect Number Of Parameters Yanlış Parametre Sayısı
  Incorrect Parameter Yanlış Parametre
  Incorrect Password Geçersiz Parola
  Incorrect Response From Network Ağdan Geçersiz Yanıt
  Increase Arttır
  Increase Çoğalt
  Increase Decimal Ondalık Artır
  Increase Font Size Yazıtipi Boyutunu Artır
  Increase Font Size Yazıtipi Boyutunu Büyüt
  Increase Hanging Indent Asılı Girintiyi Arttır
  Increase Horizontal Space Yatay Aralığı Arttır
  Increase Indent Girintiyi Arttır
  Increase The Point Size Puntoyu Büyült
  Increase Vertical Space Dikey Aralığı Arttır
  Increment Artan
  Increment Artım
  Increment Artırma
  Increment Artma Miktarı
  Increment Arttır
  Increment Register Artım Yazmacı
  Incremental Backup Artımlı Yedekleme
  Incremental Backup Artımsal Yedekleme
  Incremental Change Artış Değeri
  Incremental Computer Artımlı Bilgisayar
  Incremental Representation Artımlı Gösterim
  Indefinite Integral Belgisiz Tümlev
  Indefinite Integral (No Limits) Belirsiz Integral (Sınırsız)
  Indent (Paragraf) Girintisi
  Indent Girinti
  Indent Girintile
  Indent Içerlek Yazmak
  Indent Satır Başı
  Indent First Line İlk Satır Girintili
  Indent From Left Soldan Girinti
  Indent Graphic Grafik Içerden
  Indent Marker Girinti İmi
  Indent Position Girinti Konumu
  Indent Rows Satırları Girintili Yaz
  Indentation Girinti
  Indentation Girintileme
  Indentation Girintili Yazma
  Indentation Satırbaşı Yapmak
  Indentation Marker Satırbaşı Işartleyicisi
  Indentations Girintiler
  Indented Girintili
  Indented Girintili Yazılmış
  Indented Içerlek
  Indented List Girintili Yazılmış Liste
  Indented Paragraph Girintili Paragraf
  Indented Paragraph Girintili Yazılmış Paragraf
  Indented Paragraph Paragraf Başı
  Indents And Spacing Girintiler Ve Aralıklar
  Independent Bağımsız
  Independent Current Source Bağımsız Akım Kaynağı
  Independent Events Bağımsız Olaylar
  Independent Identically Distributed (Iid) Bağımsız Özdeşçe Ayrılmış
  Independent Identically Distributed (Iid) Bağımsız Özdeşçe Dağılmış
  Independent Scale Bağımsız Ölçek
  Independent Software Vendor (Isv)
  Independent Trials Bağımsız Denemeler
  Independent Variable Bağımsız Değişken
  Index Dizin
  Index Indeks
  Index Indis
  Index And Tables Dizin Ve Tablolar
  Index Card Dizin Kartı
  Index Delete Dizin Sil
  Index Entry Dizin Girdisi
  Index Entry Dizin Öğesi
  Index Entry Codes Dizin Giriş Kodları
  Index File Dizin Dosyası
  Index File Dizin Kütüğü
  Index File Dizinli Kütük
  Index For Documents In And Below Dizin, Bu Dizinde Ve Altında Bulunan Belgeler
  Için
  Index Heading Dizin Başlığı
  Index Information Dizin Bilgisi
  Index Locale Yerel Dizin
  Index Name Dizin Adı
  Index Of Help Topics Yardım Konuları Dizini
  Index On Field Alana Göre Dizin Yarat
  Index Operation Dizin İşlemi
  Index Properties Dizin Özellikleri
  Index Register Dizi Saklayıcı
  Index Register Dizin Yazmacı
  Index Size Dizin Boyutu
  Index Update Dizin Güncelleştir
  Indexed Dizili
  Indexed Dizinli
  Indexed Access Dizinli Erişim
  Indexed Address Dizinli Adres
  Indexed File Dizin Kütüğü
  Indexed File Dizinli Kütük
  Indexed Sequential Access Dizin Sıralı Erişim
  Indexed Sequential File Dizin Sıralı Kütük
  Indexed Sequential Method Dizin Sıralı Yöntem
  Indexes Dizinler
  Indexing Dizinleme
  Indexing Indisleme
  Indexing Yazma Konumunu Aşağı Alma
  India Daylight Time Hindistan Yaz Saati
  India Standard Time Hindistan Standart Saati
  Indicate Göstermek
  Indicate Imlemek
  Indicate Expandable Branches Alt Düzeyi Olanları Göster
  Indicating (Measuring) Instrument Gösterici Alet
  Indicating Circuit Gösterge Devresi
  Indicating Device Gösterge Elemanı
  Indicating Measuring Instrument Göstergeli Ölçme Aygıtı
  Indication Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Gösterge Değeri
  Indicator Belirteç
  Indicator Gösterge
  Indicator Travel Gösterge Yolalımı
  Indirect Dolaylı
  Indirect Acting Element Dolaylı Eylemli Alet
  Indirect Addressing Dolaylı Adresleme
  Indirect Experience (Product) Dolaylı Tecrübe
  Indirect Instruction Dolaylı Komut
  Indirect Measurement Dolaylı Ölçme
  Indirect Method Of Measurement Dolaylı Ölçüm Yöntemi
  Indirect Radiation Dolaylı İşıma
  Indirect Ray Dolaylı İşın
  Indirect User Dolaylı Kullanıcı
  Indirect User Ikincil Kullanıcı
  Indirection Operator Dolaylama Işleci
  Individual Communication Bireysel Iletişim
  Indonesian Endonezya Dili
  Indoor Bina Içi
  Indoor Yapı Içi
  Indoor Antenna Bina Içi Anten
  Indoor Communication Bina Içi Iletişim
  Inductance Doğuşturu
  Inductance Endüktans
  Inductance Irgiti
  Induction Doğuşturu
  Induction Irgiti
  Induction Tümevarım
  Induction Coil Endüksiyon Sargısı
  Induction Field Doğuşturu Alanı
  Induction Instrument Doğuşturulu Alet
  Induction Instrument Irgitili Alet
  Induction Meter Doğuşturumölçer
  Inductive Method Tümevarımlı Yöntem
  Inductor Doğuşturucu
  Inductor Indükleç
  Inductor Irgiteç
  Industrial Control Endüstriyel Denetim
  Industrial Malls Endüstriyel Pazarlar
  Industry Endüstri
  Industry Standard Architecture (Isa)
  Inelastic Esnemez
  Inequality Constraint Eşitsizlik Kısıtı
  Inert Etkisiz
  Inert Eylemsiz
  Inertia Atalet
  Inertia Eylemsizlik
  Inertia Compensation Eylemsizlik Dengelemesi
  Inertial Coordinates Eylemsiz Konaçlar
  Inertial Coordinates Eylemsizlik Konaçları
  Inertial Coordinates Eylemsizlik Koordinatları
  Inertial Guidance Ataletli Güdüm
  Inertial System Atalet Sistemi
  Inertial System Eylemsizlik Dizgesi
  Inertial System Eylemsizlik Sistemi
  Infected Application Virüslü Uygulama Programı
  Infected Area Virüslü Alan (Disk)
  Infected Disk Virüslü Disk
  Infected File Virüslü Dosya
  Infected Program Virüslü Program
  Infection Signature Virüs Belirteci
  Infer Çıkarsamak
  Inference Çıkarım
  Inference Çıkarsama
  Infinite Sonsuz
  Infinite Impulse Response (Iir) Sonsuz Dürtü Yanıtı
  Infinite Impulse Response (Iir) Filter Sonsuz Dürtü Yanıtlı Süzgeç
  Infinite Sequence Sonsuz Dizi
  Infinite Sequence Sonsuz Sıra
  Infinite Series Sonsuz Dizi
  Infinite Series Sonsuz Seri
  Infinitesimal Sonsuz Küçük
  Infinity Sonsuz
  Infix Içek
  Infix Içtakı
  Influence Quantity Etki Büyüklüğü
  Info Bilgi
  Info Categories Bilgi Türleri
  Info Types Bilgi Türleri
  Info Window Bilgi Penceresi
  Info Window Is Frontmost En Öndeki Bilgi Penceresi
  Informal Testing Resmi Olmayan Sınama
  Informatic Bilişim
  Informatics Bilişim
  Information Bilgi
  Information Bili
  Information Enformasyon
  Information About Hakkında Bilgi
  Information Bit Bilgi Biti
  Information Content Bilgi Içeriği
  Information Control Bilgi Kontrolü
  Information Databases Bilgi Veritabanları
  Information Day Bilgilendirme Günü
  Information Display Bilgi Gösterimi
  Information Frame Bilgi Iletim Birimi
  Information Highway Bilgi Otobanı
  Information Highway Bilgi Otoyolu
  Information Highway Elektronik Otoyol
  Information Interchange Bilgi Takası
  Information Junkies Bilgi Tiryakileri
  Information Kiosk Bilgi Büfesi
  Information Loss Bilgi Yitimi
  Information Management System (Ims)
  Information Measure Bilgi Ölçüsü
  Information Message Bilgi Iletisi
  Information Overload Aşırı Bilgi Yüklemesi
  Information Overload Aşırı Enformasyon
  Information Overload Bilgi Bombardımanı
  Information Processing (Ip)
  Information Processing Center Bilgi Işlem Merkezi
  Information Processing System Bilgi Işlem Dizgesi
  Information Providers Bilgi Sağlayıcılar
  Information Rate Bilgi Hızı
  Information Retrieval Bilgi Erişimi
  Information Retrieval Bilgi Geri Kazanımı
  Information Retrieval System Bilgi Erişim Dizgesi
  Information Retrieval System Bilgi Erişim Sistemi
  Information Security Bilgi Güvenliği
  Information Security Administror Güvenlik Yöneticisi
  Information Separator Bilgi Ayırma Damgası
  Information Service Bilgi Hizmeti
  Information Society Bilgi Toplumu
  Information Superhighway Bilgi Otoyolu
  Information Superhighway Bilgi Süperotobanı
  Information Superhighway Elektronik Otoyol
  Information System Bilgi Sistemi
  Information System Bilişim Dizgesi
  Information System Komuta Ve Kontrol Bilişim Sistemi
  Information System Abuse Bilgisayarın Kötüye Kullanımı
  Information Technology (It) Bilgi Teknolojisi
  Information Theory Bilişim Kuramı
  Information Traffic Bilgi Trafiği
  Information Unit Bilgi Birimi
  Information Warehouse Framework Bilgi Ambarı Çerçevesi
  Information Window Bilgi Penceresi
  Information Word Bilgi Sözcüğü
  Informational Database Bilgilendirici Veritabanı
  Informative Message Bilgilendirici Ileti
  Infrared Kızılberisi
  Infrared Kızılötesi
  Infrared Communication Kızılötesi Iletişim
  Infrared Detector Kızılberisi Sezici
  Infrared Detector Kızılötesi Sezici
  Infrasonic Sesaltı
  Infrastructure Altyapı
  Inherent Içsel
  Inherent Characteristic Of A System Dizgenin Özeğrisi
  Inherent Characteristic Of A System Sistemin Özeğrisi
  Inheritance Kalıt
  Inheritance Kalıtım
  Inherited Error Kalıtsal Hata
  Inhibit Ket Vurmak
  Inhibit Ketleme
  Inhibit Önlemek
  Inhibit Pulse Ketleme Vurumu
  Inhibit Signal Ketleme Sinyali
  Inhibit Winding Ketleme Sargısı
  Initial Başlangıç
  Initial Ilk
  Initial Caps Başlangıç Harfleri
  Initial Col Width Başlangıç Sütun Genişliği
  Initial Condition Başlangıç Koşulu
  Initial Environment Başlangıç Ortamı
  Initial Machine Load (Iml)
  Initial Program Load (Ipl)
  Initial Settings File Başlangıç Ayarları Dosyası
  Initial Size Başlangıç Boyutu
  Initialization Ilk Kullanıma Hazırlama
  Initialization Ilklendirme
  Initialization and Resource Loading Başlatma Ve Kaynak Yükleme
  Initialization Failed! Sıfırlama Işlemi Başarısız!
  Initialization Failure Sıfırlama Başarısız
  Initialization File (.Ini) Başlangıç Dosyası (.Ini)
  Initialization File Verification Log Başlatma Dosyası Doğrulama Günlüğü
  Initialization Filename Başlatma Dosyası Adı
  Initialization Segment Sıfırlama Parçası
  Initialize Başlat
  Initialize Ilk Değer Atama
  Initialize Ilk Kullanıma Hazırlamak
  Initialize Ilkleme
  Initialize Sıfırlamak
  Initialize Server Sunucuyu Başlat
  Initialize This Disk? Bu Disk Sıfırlansın Mı?
  Initialized Disk Disk Sıfırlandı
  Initializer Ilkleyen
  Initializing Başlatılıyor
  Initializing Başlatıyor
  Initializing Tanımlanıyor
  Initializing Disk Disk Sıfırlanıyor
  Initials (Adın) Baş Harfleri
  Initials Baş Harfler (Bir Ismin)
  Initiate Başlangiç
  Initiate Başlatmak
  Ink Mürekkep
  Ink Jet Printer Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
  Inlet Giriş Noktası
  Inline Satıriçi
  In-Line Coding Yazı Içine Kodlama
  In-Line Images Yazı Içi Resimler
  Inner Iç
  Inner Product Iç Çarpım
  Inner Product Sayıl Çarpım
  Inner Shell Electron Iç Kabuk Elektronu
  Innocuous Virus Iyicil Virüs
  Innovation Yenilenme
  Inoperable Işlemeyen
  Inoperable Işletilemeyen
  Inoperable Time Işletim Dışı Süre
  Inport Adapter Mouse Inport Bağdaştırıcılı Fare
  Inport Mouse Inport Fare
  Input Girdi
  Input Giriş
  Input Device Giriş Aygıtı
  Input File Giriş Dosyası
  Input Focus Giriş Odağı
  Input Impedance Giriş Çelisi
  Input Inhibited Time Girişin Önlendiği Süre
  Input Level Control For Cd Cd Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Cd-Rom Cd-Rom Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Fm Synth Fm Brleş Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Line In Gelen Hat Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Mic Mic Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Pc Spkr Pc Hprl Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Playback Mix Kayıttan Yürütme Kar. Için Giriş Düzeyi
  Denetimi
  Input Level Control For Sb Wave Sb Dalgası Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Level Control For Synth Brleş Için Giriş Düzeyi Denetimi
  Input Mask Giriş Maskesi
  Input Node Giriş Düğümü
  Input Output Analysis Girdi Çıktı Çözümlemesi
  Input Paper Device Giriş Kağıt Aygıtı
  Input Power Giriş Gücü
  Input Range Giriş Aralığı
  Input Stream Giriş Iş Kuyruğu
  Input Translation Giriş Çevrimi
  Input Tray Giriş Tepsisi
  Input Tray Number Giriş Tepsi Numarası
  Input Variable Girdi
  Input Variable Giriş Değişkeni
  Input/output (I/o) Girdi/çıktı (G/ç)
  Input/output (I/o) Giriş/çıkış (G/ç)
  Input/output Range Giriş/çıkış Aralığı
  Input-Output Analysis Girdi-Çıktı Çözümlemesi
  Inquiry Sorgu
  Ins Key Ins Tuşu
  Insert (Disketi) Takmak
  Insert Araya Eklemek
  Insert Araya s****k
  Insert Belgeye Ekle
  Insert Ekle
  Insert Ekle Menüsü
  Insert Eklenecek Sözcük
  Insert A Picture From A File Dosyadan Resim Ekle
  Insert A Special Character Özel Bir Karakter Ekle
  Insert Address Adres Ekle
  Insert An Automatic Number Otomatik Bir Sayı Ekle
  Insert And Paste Selected Cells Seçili Hücreleri Araya Yapıştır
  Insert Annotation Ek Açıklama Ekle
  Insert Arc Yay Ekle
  Insert As Ekleme Biçimi
  Insert As Ekleme Türü
  Insert As Plain Text Metin Ekle
  Insert Autotext Otomatik Metin
  Insert Autotext Otomatik Metin Ekle
  Insert Axes Eksen Ekle
  Insert Blank Line Between Messages İletiler Arasına Boş Satırlar Ekle
  Insert Break Kesme Ekle
  Insert Cells Hücre Ekle
  Insert Cells Hücreler Ekle
  Insert Cells/rows/columns Hücre/satır/sütun Ekle
  Insert Chart Grafik Ekle
  Insert Chart Sheet Grafik Sayfası Ekle
  Insert Clip Klip Yerleştir
  Insert Column Sütun Ekle
  Insert Columns Sütun Ekle
  Insert Contents Of The Clipboard Pano'nun Içeriklerini Ekle
  Insert Control Denetim Ekle
  Insert Copied Cells Kopyalanan Hücreleri Ekle
  Insert Cut Cells Kesilen Hücreleri Ekle
  Insert Data Veri Ekle
  Insert Data As Field Veriyi Alan Olarak Ekle
  Insert Data Labels Veri Etiketi Ekle
  Insert Database Veritabanı Ekle
  Insert Date And Time Tarih Ve Saat Ekle
  Insert Destination Disk Hedef Disketi Yerleştirin
  Insert Dialog İletişim Kutusu Ekle
  Insert Disk Disket Yerleştir
  Insert Disk Disketi Yerleştir
  Insert Disk To Be Initialized Sıfırlanacak Diski Takın
  Insert Disk: Takılacak Disk:
  Insert Drawing Çizim Ekle
  Insert Endnote Sonnot Ekle
  Insert Entire Column Tüm Sütunu Ekle
  Insert Entire Row Tüm Satırı Ekle
  Insert Error Bars Hata Çubukları Ekle
  Insert Excel Table Excel Tablosu Ekle
  Insert Field Alan Ekle
  Insert Field Characters Alan Karakterleri Ekle
  Insert File Dosya Ekle
  Insert Footnote Dipnot Ekle
  Insert Frame Çerçeve Ekle
  Insert Freeform Serbest Çizim Ekle
  Insert From Spike Depodan Ekle
  Insert Gridlines Kılavuz Çizgileri Ekle
  Insert Icon Simge Ekle
  Insert Keystrokes Tuş Vuruşu Ekle
  Insert Line Çizgi Ekle
  Insert Literal Text Edebi Metin Ekle
  Insert Lookup Column Arama Sütunu Ekle
  Insert Macro Sheet Makro Sayfası Ekle
  Insert Mail Merge Field Adres-Mektup Birleştirme Alanı Ekle
  Insert Merge Field Birleştirme Alanı Ekle
  Insert Message İleti Ekle
  Insert Microsoft Excel Worksheet Microsoft Excel Çalışma Sayfası Ekle
  Insert Mode Araya Sokma Kipi
  Insert Module Modül Ekle
  Insert Movie Sinema Ekle
  Insert Ms Excel Macro Ms Excel Makrosu Ekle
  Insert New Object Yeni Nesne Ekle
  Insert Note Not Ekle
  Insert Object Nesne Ekle
  Insert Ole Custom Controls Ole Özel Denetimleri Ekle
  Insert Outline Anahat Ekle
  Insert Page Break Sayfa Sonu İşareti Koy
  Insert Paste Araya Yapıştır
  Insert Paste Ekleyerek Yapıştır
  Insert Paste Row Araya Satır Yapıştır
  Insert Picture Resim Ekle
  Insert Postal Bar Code Posta Bar Kodu Ekle
  Insert Postal Bar Code Posta Barkodu Ekle
  Insert Procedure Yordam Ekle
  Insert Records Kayıt Ekle
  Insert Reference To Başvuru Ekle
  Insert Row Satır Ekle
  Insert Rows Satır Ekle
  Insert Ruler Cetvel Koy
  Insert Shape Şekil Ekle
  Insert Sound Ses Ekle
  Insert Sound Object Ses Nesnesi Ekle
  Insert Spike Depo Ekle
  Insert Subdocument Alt Belge Ekle
  Insert Symbol Simge Ekle
  Insert Tab Sekme Ekle
  Insert Table Tablo Ekle
  Insert Text Metin Ekle
  Insert Text From A File Dosyadan Metin Ekle
  Insert The Data Into The Document Veriyi Belgeye Ekle
  Insert This Text Eklenecek Metin
  Insert Titles Başlık Ekle
  Insert Trendline Eğilim Çizgisi Ekle
  Insert Word Field Word Alanı Ekle
  Insert Word Field: Ask Word Alanı Ekle: Sor
  Insert Word Field: Fill-In Word Alanı Ekle: Doldur
  Insert Word Field: If Word Alanı Ekle: Eğer
  Insert Word Field: Next Record If Word Alanı Ekle: Uygunsa Sonraki Kayda Git
  Insert Word Field: Set Word Alanı Ekle: Düzenle
  Insert Word Field: Skip Record If Word Alanı Ekle: Uygunsa Kaydı Atla
  Insert Word Table Word Tablosu Ekle
  Insert Worksheet Çalışma Sayfası Ekle
  Insertcolumn Sütunekle
  Insertcontrol Denetimekle
  Inserted By Ekleyen
  Inserted Text Eklenen Metin
  Insertfile Dosyaekle
  Insertion Araya Sokma
  Insertion Ekle
  Insertion Character Araya Sokma Damgası
  Insertion Gain Araya Sokma Kazancı
  Insertion Loss Araya Sokma Yitimi
  Insertion Point (Araya) Ekleme Noktası
  Insertion Point Ekleme Noktası
  Insertobject Nesneekle
  Insertpicture Resimekle
  Insertprocedure Yordamekle
  Insertrow Satırekle
  Inset Araya Sokulmuş
  Inside İç
  Inside İçeride
  Inside Içerisi
  Inside İçte
  Inside Address Adres İçinde
  Inside Border İç Kenarlık
  Inside Height İç Yükseklik
  Inside Margin Iç Kenar Boşluğu
  Inside Width İç Genişlik
  Inspection Denetleme
  Instability Kararsızlık
  Install Döşemek
  Install Kurmak
  Install Yerleştirmek
  Install Yükle
  Install Yüklemek
  Install Yüklenecek
  Install Button Yükle Düğmesi
  Install Directory Yükleme Dizini
  Install Embed Fonts Katıştırılmış Yazıtiplerini Yükle
  Install Font Yazıtipi Yükle
  Install For Windows Windows Için Kur
  Install From Disk Disketten Yükle
  Install In Place Yerinde Yükle
  Install Location Yükleme Konumu
  Install Midi Instruments Midi Gereci Yükle
  Install Modem Modem Kur
  Install New Yeni Yükle
  Install New Font Yeni Yazıtipi Yükle
  Install New Modem Yeni Modem Kur
  Install New Modem Yeni Modem Yükle
  Install New Ports Yeni Bağlantı Noktası Ekle
  Install Now Şimdi Yükle
  Install Path Yükleme Yolu
  Install Policy Yükleme Ilkesi
  Install Printer Driver Yazıcı Sürücüsünü Yükle
  Install Printer Fonts Yazıcı Yazıtiplerini Yükle
  Install Printer Software Yazıcı Yazılımını Yükle
  Install Printserver Files Printserver Dosyalarını Yükle
  Install The Font Yazıtipini Yükle
  Install The Most Common Components (Recommended) En Genel Bileşenleri Yükle
  (Önerilen)
  Install To Yüklenecek Yer
  Install Verification Yükleme Doğrulaması
  Install Windows 95 Windows 95'i Yükle
  Install Windows On A Floppy Disk Windows'u Diskete Yükle
  Install/uninstall Yükle/kaldır
  Installable Options Yüklenebilir Seçenekler
  Installation Döşem
  Installation Kurma
  Installation Kuruluş
  Installation Yükleme
  Installation Disk Kurma Diski
  Installation Diskette Kuruluş Disketi
  Installation Manual Kurma Elkitabı
  Installation Manual Kurma Kılavuzu
  Installation Menu Kurma Menüsü
  Installation Time Kurma Süresi
  Installed Kuruldu
  Installed Yüklü
  Installed Gateways Yüklü Ağ Geçitleri
  Installed Keyboard Languages And Layouts Yüklü Klavye Dilleri Ve Düzenleri
  Installed Printers Yüklü Yazıcılar
  Installed Ram Yüklü Ram
  Installer Yükleyici
  Installing Software Yazılım Kuruluşu
  Installments Sayısı
  Instance Of The Procedure Yordam Örneği
  Instance Of The Word Sözcük Örneği
  Instant Watch Anlık Gözcü
  Instant Watch Anlık Gözlem
  Instant Watch Anlık İzleme
  Instantaneous Frequency Anlık Sıklık
  Instantaneous Loss Function Anlık Yitim Işlevi
  Instantaneous Particle Velocity Anlık Parçacık Hızı
  Instantaneous Power Anlık Güç
  Instantaneous Sound Pressure Anlık Ses Basıncı
  Instantaneous Value Anlık Değer
  Institute Of Electrical And Electronics Engineers (Ieee)
  Instrinsic Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yapısal Hatası
  Instruction Komut
  Instruction Talimat
  Instruction Yönerge
  Instruction Address Register Komut Adres Yazmacı
  Instruction Counter Komut Sayacı
  Instruction Fetch Komut Getirme
  Instruction Page Yönerge Sayfası
  Instruction Set Komut Takımı Yönerge Kümesi
  Instruction Time Komut Süresi
  Instructions Yönergeler
  Instructions For Use Işletim Yönergesi
  Instructions For Use Kullanım Yönergesi
  Instrument Alet (Ölçme)
  Instrument Gereç
  Instrument Constant Alet Sabiti
  Instrument Definition Gereç Tanımı
  Instrument Definitions Gereç Tanımları
  Instrument Landing System (Ils) Aletli Iniş Sistemi
  Instrument Name Gereç Adı
  Instrument Navigation Aletli Yöngüdüm
  Instrument Transformer Alet Trafosu
  Instrument With Contacts Değeçli Alet
  Instrument With Locking Device Kilitlemeli Alet
  Instrument With Optical Index İşıklı Göstergeli Alet
  Instrument With Suppressed Zero Sıfırı Içermeyen Alet
  Instrumental Variable Araç Değişken
  Instrumentation Alet Düzeni
  Instrumentation Enstrümantasyon
  Insufficient Disk Space Yetersiz Disk Alanı
  Insufficient Floppy Drive Capacity Yetersiz Disket Sığası
  Insufficient Memory Yetersiz Bellek
  Insufficient Number Of Filespecs Yetersiz Sayıda Dosya Özellikleri
  Insufficient Privilege Yetersiz Öncelik
  Insulated Yalıtık
  Insulated Yalıtılmış
  Insulating Bushing Geçit Yalıtıcısı
  Insulating Tape Yalıtım Sargısı
  Insulation Yalıtım
  Insulation Fault Detecting Instrument Yalıtım Kaçağı Göstergesi
  Insulation Resistance Yalıtım Direnci
  Insulation Test Voltage Yalıtım Sınama Gerilimi
  Insulator Yalıtıcı
  Insurance Sigorta
  Insurance Data Sigorta
  Int Tam
  Int Tamsayi
  Integer Tamsayı
  Integer Is Not Valid Tamsayı Geçerli Değil
  Integer Programming Tamsayı Programlama
  Integral Tümlenik
  Integral Tümlev
  Integral Tümlevsel
  Integral Absolute Error Criterion Tümlenik Mutlak Hata Ölçütü
  Integral Action Time Constant Tümlenik Davranış Zaman Sabiti
  Integral Action Time Constant Tümlevsel Davranış Zaman Sabiti
  Integral Equation Tümlevsel Denklem
  Integral Square Error Criterion Tümlenik Karesel Hata Ölçütü
  Integral Templates İntegral Şablonları
  Integral Transform Tümlevsel Dönüşüm
  Integral With Subscript Limit Altindis Sınırlı Integral
  Integral With Underscript Limit Altyazı Sınırlı Integral
  Integrate Tümlemek
  Integrated Tümleşik
  Integrated Browsers Tümleşik Inceleyiciler
  Integrated Circuit Tümdevre
  Integrated Circuit Tümleşik Devre
  Integrated Data Processing Tümleşik Bilgi Işlem
  Integrated Data Processing Tümleşik Veri Işleme
  Integrated Database Tümleşik Veritabanı
  Integrated Information System Tümleşik Bilişim Dizgesi
  Integrated Modem Yerleşik Modem
  Integrated Optical Circuit Optik Tümdevre
  Integrated Optical Circuit Tümleşik Optik Devre
  Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı
  Integrated Software Tümleşik Yazılım
  Integrated Units Of Measurement Tümleşik Ölçüm Birimler Sistemi
  Integrating Amplifier Tümlevsel Yükselteç
  Integrating Amplifier Tümleyici Yükselteç
  Integrating Measuring Instrument Tümlevli Ölçme Aygıtı
  Integrating Measuring Instrument Tümlevsel Ölçme Aygıtı
  Integrating Measuring Instrument Tümleyici Ölçme Aleti
  Integrating Relay Tümlevsel Röle
  Integrating Relay Tümleyici Bağlak
  Integration Tümleştirme
  Integration Tümlev Alma
  Integration Tümlev Hesaplama
  Integration Tümlevleme
  Integration By Parts Parçalı Tümlev Alma
  Integration Test Tümleştirme Sınaması
  Integration Test Tümleştirme Testi
  Integration Testing Tümleştirme Testi
  Integrity Bozulmamışlık
  Integrity Bütünlük
  Integrity Tamlık
  Integrity Of Information Bilginin Tamlığı
  Integrity Shell Bütünlük Kabuğu
  Intel Intel
  Intel Applications Binary Interface (Iabi)
  Intellectual Ownership Düşünce Iyeliği
  Intelligence Anlak
  Intelligence Zeka
  Intelligent Akıllı
  Intelligent Anlaşılabilir
  Intelligent Sensor Akıllı Duyucu
  Intelligent Terminal Akıllı Uçbirim
  Intelligent Terminal Anlaklı Uçbirim
  Intelligent Terminal Programlanır Uçbirim
  Intelligent Tutoring System (Its) Bilgisayar Destekli Öğretim
  Intelligible Crostalk Anlaşılabilir Çaprazkarışma
  Intense Yeğin
  Intensification Yeğinleme
  Intensity Şiddet
  Intensity Yeğinlik
  Intensity Yoğunluk
  Intensity Modulation Yeğinlik Kiplenimi
  Intent Amaç
  Intention Içlem
  Inter Application Communication Uygulamalar Arası İletişim
  Interaction Etkileşim
  Interactive Etkileşimli
  Interactive Banking Etkileşimli Banka Işlemleri
  Interactive Computing Etkileşimli Bilgisayar Kullanım
  Interactive Computing Etkileşimli Kullanım
  Interactive Data Def. Utility (Iddu) Etkileşimli Veri Tanımlama Hizmet Programı
  Interactive Operation Etkileşimli Işletim
  Interactive Product Demonstrations Etkileşimli Ürün Tanıtımları
  Interactive Settings Etkileşim Ayarları
  Interactive Tv Etkileşimli Televizyon
  Interactivity Etkileşim
  Interactivity With Forms Formlar Aracılığıyla Etkileşim
  Interblock Gap Öbekler Arası Boşluk
  Interblock Gap Öbeklerarası Boşluk
  Intercept Kesişmek
  Intercept Kesmenoktasi
  Intercept Yol Kesmek
  Intercept A Conversation Bir Konuşmayı Kesmek
  Intercepted Yolu Kesilen
  Interception Activity Dinleme Etkinliği
  Interception Service Dinleme Servisi
  Interchange Alış Veriş
  Interchange Değiş Tokuş
  Interchange Değiştokuş Etmek
  Interchange Takas
  Interchange Takas Etmek
  Interchangeable Değiştokuş Edilebilir
  Interchangeable Takaslanır
  Interchangeable Card Takaslanır Kart
  Interchangeable Microprogram Takaslanır Mikroprogram
  Interconnected Power Distribution Arabağlantılı Enerji Dağıtımı
  Interconnected System Arabağlantılı Dizge
  Interconnection Arabağlantı
  Interest Faiz
  Interests İlgi Alanları
  Interface Arabağ
  Interface Arabağlamak
  Interface Arabirim
  Interface Arayüz
  Interface Arayüzlemek
  Interface Adapter Arabağ Uyarlayıcısı
  Interface Adapter Arayüz Uyarlayıcısı
  Interface Data Unit (Idu)
  Interface Message Processor (Imp)
  Interface Test Arayüz Testi
  Interface Testing Arayüz Testi
  Interfaces Bağdaştırıcılar
  Interference Araya Girme
  Interference Girişim
  Interference Karışma
  Interference Field Karışma Alanı
  Interference From Power Lines Güç Hatlarından Karışma
  Interference Pattern Girişim Örüntüsü
  Interfering Frequency Karışma Sıklığı
  Interferometer Girişim Ölçer
  Interferometer Girişimölçer
  Interframe Coding Çerçevelerarası Kodlama
  Interim Release Önsürüm
  Interim Release Önsürüm (Yazılım)
  Interleave Aralık
  Interleave Dönüşümlü Çalışmak
  Interleaving Biniştirme
  Interleaving Serpiştirme
  Interlock Kilitlemek
  Intermediate Ara
  Intermediate Deneyimli
  Intermediate Orta
  Intermediate Error Ortadaki Hata
  Intermediate File Ara Kütük
  Intermediate Frequency Ara Frekans
  Intermediate Frequency (If) Ara Sıklık
  Intermediate Frequency (If) Amplifier Ara Frekans Yükselteci
  Intermediate Frequency (If) Amplifier Ara Sıklık Yükselteci
  Intermediate Frequency (If) Rejection Ara Frekansın Bastırımı
  Intermediate Frequency (If) Rejection Ara Sıklığın Bastırımı
  Intermediate Level Representation Ara Düzey Gösterimi
  Intermediate Storage Ara Bellek
  Intermittent Duty Kesintili Çalışma
  Intermodulation Distortion Arakiplenim Bozunumu
  Intermodulation Frequencies Arakiplenim Frekansları (Sıklıkları)
  Intermodulation Noise Arakiplenim Gürültüsü
  Internal Iç
  Internal Içsel
  Internal Application Error İç Uygulama Hatası
  Internal Authentication Error İç Kimlik Denetimi Hatası
  Internal Details İç Ayrıntılar
  Internal Drive Iç Disk Sürücü
  Internal Drive Iç Sürücü
  Internal Driver Iç Sürücü
  Internal Error İç Hata
  Internal Floppy Drive İç Disket Sürücü
  Internal Line In İç Gelen Hat
  Internal Margin İç Kenar Boşluğu
  Internal Memory Iç Bellek
  Internal Memory Error İç Bellek Hatası
  Internal Modem İç Modem
  Internal Name İç Adı
  Internal Space Iç Boşluk
  Internal Storage Iç Bellek
  Internal String Error İç Dize Hatası
  Internal Version İç Sürüm
  International Uluslararası
  International Alliance Uluslararası Işbirliği
  International Business Machines (Ibm)
  International Calls Uluslararası Aramalar
  International Characters Uluslarası Karakterler
  International Data Corporation (Idc)
  International Data Group (Idg)
  International Exchange Uluslararası Santral
  International Organization For Standardization (Iso)
  International Standard Uluslararası Standart
  International Standards Organization (Iso)
  International System Of Units (Si) Uluslararası Birimler Sistemi (Si)
  International Telecommunication Union (Itu)
  International View Uluslararası Görünüm
  Internationalization Uluslararasılaştırma
  Internationalize Uluslararasılaştırmak
  Internet Ağlararası Ağ
  Internet Internet
  Internet Access Internet Erişimi
  Internet Account Internet Hesabı
  Internet Address Internet Adresi
  Internet Connectivity Internet Bağlantısı
  Internet Details Internet Ayrıntıları
  Internet Directories Internet Dizinleri
  Internet Engineering Task Force Internet Mühendislik Görev Kuvveti
  Internet Engineering Task Force (Ietf) Internet Mühendislik Görev Ekibi
  Internet Mailing Lists Internet Posta Listeleri
  Internet Network Information Center (Internic) Internet Ağ Bilgi Merkezi
  Internet Newsgroups Internet Haber Grupları
  Internet Nodes Internet Düğümleri
  Internet Population Internet Nüfusu
  Internet Protocol Internet İletişim Kuralları
  Internet Protocol (Ip) Internet Protokolü
  Internet Protocol (Ip) Address Internet İletişim Kuralı (Ip) Adresi
  Internet Protocol Details Internet İletişim Kuralı Ayrıntıları
  Internet Relay Chat (Irc) Internet Bağlantılı Sohbet
  Internet Service Provider (Isp) Internet Hizmet Sağlayıcı
  Internet Service Providers (Isp) Internet Hizmet Sağlayıcılar
  Internet Shortcut Internet Kısayolu
  Internet Society Internet Topluluğu
  Internet Video Conferencing Internet Üzerinde Video Konferans
  Internet Worm Internet Solucanı
  Internetwork Packet Exchange (Ipx)
  Internetworking Ağlararası Iletişim
  Interoffice Trunk Santrallararası Gövdeyol
  Interoperability Birlikte Çalışabilirlik
  Interpolate Aradeğerlemek
  Interpolated Ara Değerler Ekli
  Interpolation Aradeğerleme
  Interpret Yorumlamak
  Interpreter Yorumlayıcı
  Interprocess Süreçler Arası
  Interrecord Kayıtlar Arası
  Interrogating Sorgulama
  Interrupt Işkesme Sinyali
  Interrupt Işkesmek
  Interrupt Kesilme
  Interrupt Kesinti
  Interrupt Kesme
  Interrupt Kesmek
  Interrupt (Irq) Kesme (Irq)
  Interrupt Connect Kesme Bağlantısı
  Interrupt Handler Işkesme Kotarıcısı
  Interrupt Handler Kesinti Işleyici Program
  Interrupt Level Kesme Düzeyi
  Interrupt Mask Işkesme Maskesi
  Interrupt Priority Işkesme Önceliği
  Interrupt Request (Irq) Kesme Isteği (Irq)
  Interrupt Request Lines (Irq)
  Interrupt Signal Işkesme Sinyali
  Interrupt Switch Işkesme Anahtarı
  Interrupt Switch Kesme Anahtarı
  Interruption Kesilme
  Interrupts In Service Hizmetteki Kesmeler
  Intersection Arakesit
  Intersection Kesişim
  Intersection Kesit
  Intersection Of Sets Kümelerin Kesişimi
  Intersection With No Limits Sınırsız Kesişim
  Intersection With Subscript And Superscript Limits Altindis Ve Üstindis Sınırlı
  Kesişim
  Intersection With Subscript Limit Altindis Sınırlı Kesişim
  Intersection With Underscript And Overscript Limits Altyazı Ve Üstyazı Sınırlı
  Kesişim
  Intersection With Underscript Limit Altyazı Sınırlı Kesişim
  Intersymbol Interference (Isi) Simgelerarası Karışma
  Intersystem Dizgelerarası
  Intersystem Sistemler Arası
  Intersystem Communication Sistemler Arası Iletişim
  Interval Aralık
  Interval Sıklık
  Interval Süre
  Interval Estimation Aralık Kestirimi
  Interval Timer Aralık Zamanlayıcısı
  Intervention Araya Girme
  Intervention Required Check Işlem Gerektiren Hata
  Interview Mode Görüşme Kipi
  Intraframe Coding Çerçeve Içi Kodlama
  Intraframe Coding Çerçeveleriçi Kodlama
  Intrasystem Dizge Içi
  Intrasystem Sistem Içi
  Intrasystem Communication Sistem Içi Iletişim
  Intrinsic Iç
  Intrinsic Yapıiçi
  Intrinsic Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yapısal Hatası
  Intrinsic Function Iç Işlev
  Intro Tanıtım
  Intro Play Tanıtım Okuması
  Introduction Giriş
  Intruder Lockout Davetsiz Dışarda
  Intrusion Araya Girme
  Intrusion Güvenliği Kırma
  Intrusion Tone Araya Girme Sinyali (Telefon)
  Intuitive Sezgisel
  Invalid Geçersiz
  Invalid .Lbl File Name Geçersiz .Lbl Dosya Adı
  Invalid Accelerator Table Handle Geçersiz Hızlandırma Tablosu Tutamağı
  Invalid Access To Memory Location Bellek Konumuna Geçersiz Erişim
  Invalid Address Geçersiz Adres
  Invalid Assignment Geçersiz Atama
  Invalid Bookmark Geçersiz Yer Imi
  Invalid Character Geçersiz Damga
  Invalid Data Geçersiz Veri
  Invalid Date Geçersiz Tarih
  Invalid Dates And Times Geçersiz Tarih Ve Saat
  Invalid Destination Directory Geçersiz Hedef Dizini
  Invalid Device Geçersiz Aygıt
  Invalid Device Id Geçersiz Aygıt Tanıtıcı
  Invalid Device Request Geçersiz Aygıt Isteği
  Invalid Device Request Parameters Geçersiz Veri Isteği Parametresi
  Invalid Drive Geçersiz Sürücü
  Invalid Drive Specification Geçersiz Sürücü Tanımı
  Invalid Drive Specification Geçersiz Sürücü Tanıtımı
  Invalid File Geçersiz Dosya
  Invalid File Access Geçersiz Dosya Erişimi
  Invalid File Handle Geçersiz Dosya Tanıtıcı Değeri
  Invalid File Name Geçersiz Dosya Adı
  Invalid Function Geçersiz Işlev
  Invalid Handle Geçersiz Işleyici
  Invalid Handle Geçersiz Tanıtıcı
  Invalid Hyphenation Geçersiz Bölme
  Invalid Line Geçersiz Satır
  Invalid Media Type Geçersiz Ortam Türü
  Invalid Memory Configuration Geçersiz Bellek Yapılandırması
  Invalid Merge Field Geçersiz Birleştirme Alanı
  Invalid Network Name Geçersiz Ağ Adı
  Invalid Operation Geçersiz Işlem
  Invalid Orientation Geçersiz Yönelim
  Invalid Output Line Geçersiz Çıkış Hattı
  Invalid Output Tray Number Geçersiz Çıkış Tepsisi Numarası
  Invalid Parameter Geçersiz Parametre
  Invalid Password Geçersiz Parola
  Invalid Path Geçersiz Yol
  Invalid Phone Number Geçersiz Telefon Numarası
  Invalid Request Geçersiz Istek
  Invalid Switch Geçersiz Anahtar
  Invalid Unit Geçersiz Birim
  Invalid User Name Geçersiz Kullanıcı Adı
  Invalidate Geçersiz Kıl
  Invariance Değişimsizlik
  Invariance Değişmezlik
  Invariant Değişimsiz
  Inventory Depo
  Inventory Envanter
  Inventory Sayım
  Inventory Sayımca
  Inventory Stok
  Inverse Evrik
  Inverse Ters
  Inverse Character Ters Karakter
  Inverse Correlation Ters Ilinti
  Inverse Filtering Ters Süzgeçleme
  Inverse Function Ters Işlev
  Inverse Grayscale Gri Tonu Tersine Çevir
  Inverse Of A Matrix Matrisin Evriği
  Inverse Photoelectric Effect Ters İşılelektrik Etki
  Inverse Problem Ters Problem
  Inverse Transform Ters Dönüşüm
  Inverse Transformation Ters Dönüşüm
  Inversely Proportional Ters Orantılı
  Inversion Evirme
  Inversion Bit Evirici Bit
  Inversion Gate Evirme Geçidi
  Invert Evir
  Invert Evirme
  Invert Tersine Çevirmek
  Invert Colors Renkleri Ters Çevir
  Invert If Negative Negatifse Evir
  Invert Image Görüntüyü Evir
  Invert Selection Seçimi Evir
  Inverted Phrases Evrilmiş Tümcecikler
  Inverter Evirgeç
  Inverter Evirme
  Inverting Amplifier Evirici Yükselteç
  Invisible Gizli
  Invisible Görünmeyen
  Invisible Grid Görünmeyen Izgara
  Invite Çağırmak
  Invocation Başlatma
  Invocation Yürütme
  Invoke Başlatmak
  Invoke Çağırmak
  Inward Içeriye Doğru
  Io Gç
  Io Active Gç Etkin
  Io Base Address Gç Taban Adresi
  Io Buffering Gç Arabellekleme
  Ion Iyon
  Ion Burning Iyon Yakması
  Ion Density Iyon Yoğunluğu
  Ionic Conduction Iyonik Iletim
  Ionic Equilibrium Iyon Dengesi
  Ionisation Energy Iyonlaşma Enerjisi
  Ionisation Rate Iyonlaşma Hızı
  Ionization Iyonlaşma
  Ionization Current Iyonlaşma Akımı
  Ionization Energy Iyonlaşma Enerjisi
  Ionization Rate Iyonlaşma Hızı
  Ionization Voltage Iyonlaşma Gerilimi
  Ionosation Current Iyonlaşma Akımı
  Ionosphere Ionosfer
  Ionospheric Sounding Iyonyuvar Sondası
  Ionospheric Wave Iyonyuvar Dalgası
  Iota (Lower Case) Iota (Küçük Harf)
  Iota (Upper Case) Iota (Büyük Harf)
  Iran Daylight Time İran Yaz Saati
  Iran Standard Time İran Standart Saati
  Irish İrlandaca
  Irrational Number Irrasyonel Sayı
  Irrational Number Oransız Sayı
  Irrecoverable Kurtarılamaz
  Irrecoverable Onarılamaz
  Irrecoverable Error Kurtarılamaz Hata
  Irrecoverable Error Onarılamaz Hata
  Irreducible Indirgenemez
  Irreversibility Tersinemezlik
  Irreversible Tersinemez
  Irreversible Tersinmez
  Irrotational Field Dönmesiz Alan
  Is Not Eşit Değil
  Isblank Eboşsa
  Isdn Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı
  Iserr Ehata
  Iserror Ehataliysa
  Islogical Emantiksalsa
  Isna Eyoksa
  Isnontext Emetındeğılse
  Isnumber Esayiysa
  Isochronous Izokron
  Isochronous Sabit Aralık Zamanlı
  Isolate Yalıtmak
  Isolated Birbaşına
  Isolated Yalıtık
  Isolated Equilibrium State Birbaşına Denge Durumu
  Isolation Birbaşınalık
  Isolation Yalıtım
  Isolation Amplifier Yalıtım Yükselteci
  Isolator Yalıtkan
  Isomorphic Eşbiçimli
  Isomorphic Eşyapılı
  Isotropic Yönbağımsız
  Isotropic Radiator Yönbağımsız İşıyıcı
  Isotropy Yönbağımsızlık
  Isp Lists Internet Erişim Sağlayıcıları Listeleri
  Israel Daylight Time İsrail Yaz Saati
  Israel Standard Time Israil Standart Saati
  Isref Erefse
  Issue Basım Sayısı
  Issue Sorun
  Issue A Command Komut Vermek
  Istext Emetınse
  It Bilişim
  It Will Be Displayed As An Icon Simge Olarak Görüntülenecek
  Italian İtalyanca
  Italian İtalyan
  Italian (Standard) İtalyanca (Standart)
  Italian (Swiss) İtalyanca (İsviçre)
  Italian 142 İtalyanca 142
  Italian Lire İtalyan Lireti
  Italic Eğik (Yazı)
  Italic İtalik
  Italicized Cursor Eğik Imleç
  Item Işlem Maddesi
  Item Kalem
  Item Madde
  Item Öğe
  Item Separator Öğe Ayırıcısı
  Item Size Öğe Boyutu
  Items In Drop-Down List Açılır Liste Öğeleri
  Iterate Yinelemek
  Iteration Dürüm
  Iteration İterasyon
  Iteration Yineleme
  Iterative Yinelemeli
  Iterative Method Dürümsel Yöntem
  Iterative Process Özyineli Işleme
  Iterative Process Yinelemeli Süreç
  Iterative Solution Yinelemeli Çözüm

 13. #13
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  J


  Jack Jak
  Jack Priz
  Jacket Gömlek
  Jacket Kılıf (Kablo)
  Jam (Elektronik) Boğmak
  Jam Sıkışma
  Jam Recovery Sıkışıklık Kurtarma
  Jammer Boğucu
  Jamming Boğma (Sinyal)
  Jamming Resistance Boğulma Dayanaklılığı
  Jan Oca
  January Ocak
  Japanese Japonca
  Japanese Postcard 100 X 148 Mm Japanese Postcard 100 X 148 Mm
  Japanese Yen Japon Yeni
  Jerk Dürtme
  Jet Recorder Püskürtmeli Kayıtçı
  Jis Ordering Jis Sıralama
  Jitter Seğirme
  Job Iş
  Job Batch Iş Topluluğu
  Job Control Dialog Box İş Denetim Iletişim Kutusu
  Job Control Statement Iş Güdüm Komutları
  Job Description İş Tanımı
  Job Description Iş Tanımlaması
  Job Details İş Ayrıntıları
  Job Dialog Iş Sorgu Kutusu
  Job Informations İş Bilgileri
  Job List İş Listesi
  Job Log Iş Günlüğü
  Job Number Iş Numarası
  Job Offset İş Ofseti
  Job Owner İş Sahibi
  Job Queue Iş Kuyruğu
  Job Scheduling Iş Çizelgeleme
  Job Scheduling Iş Sıralama
  Job Separation İş Ayrımı
  Job Statement Iş Deyimi
  Job Stream Iş Kuyruğu
  Job Timeout Görev Zamanında Tamamlanamadı
  Job Timeout İş Zaman Aşımı
  Job Transfer And Management (Jtm)
  Job/queue Management İş/kuyruk Yönetimi
  Jobs/queues İşler/kuyruklar
  Jobtitle İşünvanı
  John Can
  Join Bitişme
  Join Katıl
  Join (Sql) Birleştirmek
  Join Logical File Birleşik Mantıksal Kütük
  Join Now Şimdi Katıl
  Join Properties Birleştirme Özellikleri
  Join Tables Tabloları Birleştir
  Join The Chat Üyeler Konuşmaya Katıldığında
  Join Type Birleştirme Türü
  Joinproperties Birleştirmeözellikleri
  Joint Birleşik
  Joint Ortak
  Joint Distribution Birleşik Dağılım
  Joint Distribution Ortak Dağılım
  Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
  Jointables Tablolarıbirleştir
  Joker Değiştirilebilir Damga
  Joker Joker
  Journal Günlük
  Journal Entry Günlük Girişi
  Journal Receiver Günlüğün Kaydedildiği Nesne
  Journaling Günlüğe Kaydetme
  Joy Stick Oyun Çubuğu
  Joystick Denetim Kolu
  Joystick Oyun Çubuğu
  Joystick Calibration Oyun Çubuğu Ayarı
  Joystick Configuration Oyun Çubuğu Yapılandırması
  Joystick Control Panel Oyun Çubuğu Denetim Masası
  Joystick Devices Oyun Çubuğu Aygıtları
  Joystick Driver For Ibm-Compatibles Ibm Uyumlular Için Oyun Çubuğu Sürücüsü
  Joystick Selection Oyun Çubuğu Seçimi
  Joystick Settings Change Oyun Çubuğu Ayarları Değişikliği
  Joystick Test Oyun Çubuğu Sınaması
  Joystick Troubleshooter Oyun Çubuğu Sorun Gidericisi
  Jpeg Jpeg Görüntü Saklama Biçimi
  Juke Box Optik Disk Kutusu
  Jul Tem
  July Temmuz
  Jump Atla
  Jump Atlamak
  Jump Sıçra
  Jump Term (Help) Atlama Terimi
  Jumper Atlama Kablosu (Teli)
  Jumper Cable Atlama Kablosu
  Jumper Cable Optik Atlatma Kablosu
  Jun Haz
  Junction Kavşak
  Junctor Birleştirici
  June Haziran
  Jupiter Jüpiter
  Just Discernible Difference Ancak Algılanabilen Fark
  Just Discernible Difference Ancak Sezilebilen Ayrım
  Just In Time (Jit)
  Justification Bloklama
  Justification Gerekçeleme
  Justification Sayfa Yanaştırma
  Justification Yaslama
  Justification Gap Bloklama Boşluğu
  Justified İki Yandan
  Justified (Keyname) İkı Yana Yasli
  Justify Blokla Iki Yana Yaslamak
  Justify Gerekçelemek
  Justify İki Yana Yasla
  Justify Kenara Yanaştırmak
  Justify Sayfa Yanaştırmak
  Justify Yanaştırma
  Justify Yaslamak
  Justify Align İki Yana Yasla
  Juxtaposed Yanyana
  Jw-Crossing Sanal Eksen Kesişi

 14. #14
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  K


  K K
  K Available K Boş
  K Available K Kullanılabilir
  K Bytes K Byte
  K Bytes Available K Byte Boş
  K Free K Boş
  K On Disk K Yer Kaplıyor
  K-12 (Kid-12) Çocuk-12
  K-12 Educational Resources Çocuk-12 Yaş Arası Eğitim Kaynakları
  Kalman Filtering Kalman Süzgeci
  Kappa (Lower Case) Kappa (Küçük Harf)
  Kappa (Upper Case) Kappa (Büyük Harf)
  Kb Kb
  Kb/sec Kb/san
  Kbytes/min Kbayt/dak
  Keep Alık****k
  Keep Koru
  Keep Help On Top Yardımı Üstte Tut
  Keep Lines Together Satırları Birlikte Tut
  Keep Original Formatting Özgün Biçimi Koru
  Keep Score Skoru Tut
  Keep Together Birlikte Tut
  Keep With Next Sonraki Ile Birlikte
  Kelvin Bridge Kelvin Köprüsü
  Kendall's Notation Kendall Simgelemi
  Kermit Kermit
  Kern Çiftleri Sıkıştırma
  Kern Karakter Çiftlerini Sıkıştırmak
  Kern At Aralık
  Kernel Çekirdek
  Kerning Karakter Aralığının Değiştirilmesi
  Kerning For Fonts Yazıtipi Aralığı
  Key Anahtar
  Key Anahtarlamak
  Key Etiket
  Key Kiplemek (Sayısal)
  Key Şifre
  Key Tuş
  Key Assignment Macro Tuş Atama Makrosu
  Key Assignments Tuş Atamaları
  Key Assignments For Document Template Belge Şablonu İçin Tuş Atamaları
  Key Combination Tuş Bileşimi
  Key Distribution Şifre Dağıtımı
  Key Distribution Center Anahtar Dağıtım Merkezi
  Key Distribution Center Şifredağıtım Merkezi
  Key Field Anahtar Alan
  Key Field Anahtar Alanı
  Key Field Şifre Alanı
  Key Generation Anahtar Üretimi
  Key Generation Şifre Üretimi
  Key Identification Anahtar Tanımlaması
  Key In (Veri) Girmek
  Key Layout Tuş Yerleşimi
  Key List Anahtar Listesi
  Key Management Anahtar Yönetimi
  Key Management Şifre Anahtarı Yönetimi
  Key Management Şifre Yönetimi
  Key Pad Tuş Takımı
  Key Sequence Tuş Bileşimi
  Key Type Anahtar Tipi
  Keyboard Klavye
  Keyboard Tuş Takımı
  Keyboard Clicker Tuş Seslendirici
  Keyboard Commands Klavye Komutları
  Keyboard Control Klavye Kontrolü
  Keyboard Help Klavye Yardımı
  Keyboard Indicator Klavye Göstergesi
  Keyboard Language Indicator Applet Klavye Dili Gösterme Uygulaması
  Keyboard Layout Klavye Düzeni
  Keyboard Layout Klavye Yerleşimi
  Keyboard Mapping Klavye Eşlemesi
  Keyboard Overlay Klavye Şablonu
  Keyboard Settings Klavye Ayarları
  Keyboard Shortcut Kısayol Tuşları
  Keyboard Shortcut Klavye Kısayolu
  Keyboard Style Klavye Biçemi
  Keyboard Template Klavye Şablonu
  Keyboard Type Klavye Türü
  Keyboardist Klavyeci
  Keyboardless Computer Klavyesiz Bilgisayar
  Keycaps (Da) Tuşlar (Md)
  Keyed Sequence Access Path Anahtar Sıralı Erişim Yolu
  Keyed Sequential Access Anahtar Sıralı Erişim
  Key-Encrypted Anahtar Şifreli
  Keylocks Tuş Kilitleri
  Keyname Tuş Adı
  Keypad Miniklavye
  Keypad Özel Tuş Takımı
  Keypad Tuş Bloğu
  Keypad Tuş Takımı
  Keypad Application Mode Tuş Takımı Uygulama Kipi
  Keys Help Tuşlar Için Yardım
  Keys Help Tuşlara Yönelik Yardım
  Keystroke Tuşa Basma
  Keystroke Tuş Vuruşu
  Keystroke Sequence Tuşa Basma Sırası
  Keystroke Verification Klavyede Doğrulama
  Keyword Anahtar Söz
  Keyword Anahtar Sözcük
  Keyword Text Anahtar Metin
  Keywords Anahtarsözcük
  Killing Players (Mud) Oyuncuları Öldürmek (Mud)
  Kilo (1024) (K)
  Kilobyte (Kb) Kilobayt (Kb)
  Kind Tür
  Kiosk Büfe
  Kit Kit
  Kit Takım
  Km Km
  Knock Vuruntu
  Know-How Bil-Yap
  Know-How Yapabilme Bilgisi
  Knowledge Based Method Bilgi Tabanlı Yöntem
  Knowledge Based System Bilgi Destekli Sistem
  Knowledge Based System Bilgi Tabanlı Sistem
  Knowledge Engineering Bilgi Mühendisliği
  Knowledge Gap Bilgi Uçurumu
  Knowledge Representation Bilgi Gösterimi
  Knowledge System Bilgi Destekli Sistem
  Korean Korece
  Korean (Johab) Korece (Johab)
  Kurt Basiklik
  Kurtosis Savrukluk

 15. #15
  Aktif Üye Aktif
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  105
  Rep Gücü
  13

  Ynt: Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

  L


  L L
  L.C. Greek Küçük Yunan Harfi
  Label Etiket
  Label Marka
  Label Align Etiket Hizalama
  Label Details Etiket Ayrıntıları
  Label Disk Disk Etiketle
  Label Goes Here Etiket Buraya Gelir
  Label Height Etiket Yüksekliği
  Label Identification Etiket Tanıma
  Label Information Etiket Bilgisi
  Label Not Found Etiket Bulunamadı
  Label Options Etiket Seçenekleri
  Label Prefix Etiket Öneki
  Label Products Etiket Ürünleri
  Label Width Etiket Genişliği
  Label X X Etiketi
  Label Y Y Etiketi
  Labeled Arrow Templates Etiketli Ok Şablonları
  Labeler Etiketler
  Labelled Etiketli
  Labelled Set Etiketli Küme
  Labelling Etiketlendirme
  Ladder Network Merdiven Devre
  Lag Gecikme
  Lambda (Lower Case) Lambda (Küçük Harf)
  Lambda (Upper Case) Lambda (Büyük Harf)
  Lambda Bar Lambda Çizgi
  Lambertian Reflection Lambert Yansıması
  Laminar Flow Yaprak Tipi Akış
  Laminated Core Sac Paketli Çekirdek
  Lan Yerel Alan Ağı
  Landing Iniş
  Landing Beacon Inme Parıldağı
  Landscape Peyzaj
  Landscape Yatay
  Landscape Printing Sayfa Boyuna Yazım
  Landscape Sample Yatay Örnek
  Landscape/portrait Yatay/dikey
  Lane Kulvar
  Lang Shift State Özel Dil Üst Karakter Durumu
  Lang State Özel Dil Durumu
  Language Dil
  Language Code Dil Kodu
  Language Mismatch Dil Uyuşmazlığı
  Language Neutral Geçerli Dil
  Language Properties Dil Özellikleri
  Language Property Dil Özelliği
  Language/country Dil/ülke
  Laplacian Laplas Işleci
  Laptop Dizüstü
  Laptop Computer Dizüstü Bilgisayar
  Large Büyük
  Large Geniş
  Large Buttons Büyük Düğmeler
  Large Capacity Büyük Sığa
  Large Capacity Geniş Sığa
  Large Font Geniş Yazıtipi
  Large Format Geniş Biçim
  Large Icons Büyük Simgeler
  Large Icons Geniş Simgeler
  Large Integer Büyük Tamsayı
  Large Object Büyük Nesne
  Large Operator With Over-Script And Under-Script Limits Üst-Yazı Ve Alt-Yazı Sınırlı Büyük Işleç
  Large Operator With Over-Script Limit Üst-Yazı Sınırlı Büyük Işleç
  Large Operator With Subscript Limit Altindis Sınırlı Büyük Işleç
  Large Operator With Superscript And Subscript Limits Üstindis Ve Altindis
  Sınırlı Büyük Işleç
  Large Operator With Superscript Limit Üstindis Sınırlı Büyük Işleç
  Large Operator With Under-Script Limit Alt-Yazı Sınırlı Büyük Işleç
  Large Scale Integration Büyük Çapta Tümleşim
  Large Toolbar Buttons Büyük Araç Çubuğu Düğmeleri
  Largeicons Büyüksimgeler
  Laser Lazer
  Laser Printer Lazer Yazıcı
  Laser Videodisc Lazer Videodisk
  Laserwriter Laserwriter
  Lasso Kement
  Lasso Kementle Tutma
  Lasso-Tap
  Last Son
  Last Cell Son Hücre
  Last Change Son Değişiklik
  Last Changed Son Değiştirilme
  Last Column Son Sütun
  Last Detected Son Algılanan
  Last Error Son Hata
  Last Event Son Olay
  Last Failure Son Başarısızlık
  Last In First Out Queue Son Giren Ilk Çıkar Kuyruğu
  Last In First Out Stack Son Giren Ilk Çıkar Yığıtı
  Last Modification Date Son Değişiklik Tarihi
  Last Modification Time Son Değişiklik Saati
  Last Modified Son Değişiklik
  Last Modified Son Değişme
  Last Modified Date Son Değişiklik Tarihi
  Last Month Geçen Ay
  Last Name Soyad
  Last Place Sonuncu
  Last Position Son Konum
  Last Printed Son Yazdırma
  Last Printed Son Yazım Tarihi
  Last Record Son Kayıt
  Last Row Son Satır
  Last Saved Kaydetme Tarihi
  Last Saved Son Kayıt
  Last Saved Son Kayıt Tarihi
  Last Saved By Son Kaydeden
  Last Saved Date Son Kayıt Tarihi
  Last Slide Son Slayda
  Last Slide Viewed Görüntülenen Son Slayda
  Last Slide Viewed Görüntülenen Son Slayt
  Last Update Son Güncelleştirme
  Last Updated Son Güncelleştirme
  Last Week Geçen Hafta
  Last.Error Son.Hata
  Last/surname Soyad
  Lastname Soyad
  Lastprinted Sonyazdırma
  Lastsavedby Sonkaydeden
  Lastsavedtime Sonkayıtsaati
  Latch Mandal
  Latching Mandal
  Latching Circuit Mandal Devresi
  Late Sunset Geç Gün Batımı
  Latency Gecikme Süresi
  Latency Yataklık Süresi
  Latent Image Gizil Resim
  Latent Variable Gizli Değişken
  Lateral Acceleration Yanal Ivme
  Lateral Deviation Yanal Sapma
  Latin American Latin Amerika
  Latitude Enlem
  Lattice Kafes
  Lattice Örü
  Lattice Filter Kafes Süzgeç
  Latvian Leton Dili
  Latvian (Latin) Letonya Dili (Latin)
  Launch Başlatmak
  Launch Çalıştırmak
  Launch Fırlatma
  Launcher Fırlatıcı
  Lavender 256 Lavanta 256
  Law Of Conservation Of Energy Enerji Korunumu Yasası
  Law Of Large Numbers Büyük Sayılar Yasası
  Law Of Small Numbers Küçük Sayılar Yasası
  Layer Katman
  Layer Of Security Güvenlik Katmanı
  Layered Architecture Katmanlı Mimari
  Layered Machine Architecture Katmanlı Makine Mimarisi
  Layout Düzen
  Layout Serim
  Layout Tasarım
  Layout Yerleşim
  Layout Yerleşim Planı
  Layout For Print Yazdırma Yerleşimi
  Layout Items Yerleşim Öğeleri
  Layout Menu Tasarım Menüsü
  Layout Preview Yerleşim Önizleme
  Layout Properties Düzen Özellikleri
  Leader Öncü
  Leader Character (Sekme) İz Karakteri
  Leading Başlangıç
  Leading Başta Olan
  Leading Önce Gelen
  Leading Characters Önce Gelen Karakterler
  Leading Coefficient Baş Katsayı
  Leading Current Evresi Önde Akım
  Leading Term Başat Terim
  Leading Term En Önemli Terim
  Leading Zero Önce Gelen Sıfır
  Leading Zero Öndeki Sıfır
  Leading Zeros In Dates Tarihlerde Baştaki Sıfır
  Leakage Kaçak
  Leakage Sızıntı
  Leakage Current Kaçak Akım
  Leakage Flux Kaçak Akı
  Learn Öğren
  Learn By Example Örnekten Öğren
  Learning Öğrenme
  Learning Algorithm Öğrenme Algoritması
  Learningware Eğitim Yazılımı
  Lease Expires Kira Bitişi
  Leased Line Kiralanmış Hat
  Leased Line Kiralık Devre
  Leased Line Kiralık Hat
  Leased Line Özel Devre
  Least Action En Küçük Eylem
  Least Mean Squares En Küçük Ortalama Kareler
  Least Significant Bit En Önemsiz Bit
  Least Significant Character En Önemsiz Damga
  Least Significant Character En Sağdaki Damga
  Least Significant Digit En Sağdaki Basamak
  Least Squares En Küçük Kareler
  Least Squares Estimator En Küçük Kareler Kestiricisi
  Least Squares Method En Küçük Kareler Yöntemi
  Leave Space For Long Text Uzun Metin Için Yer Ayır
  Left Sol
  Left Sol Ok
  Left Sola
  Left Solda
  Left Soldan
  Left Adjust Soldan Ayarlamak
  Left Aligned Soldan Hizalı
  Left Alignment Soldan Hizalama
  Left And Right Arrow Sağa Ve Sola Ok
  Left Angle Sol Açı
  Left Angle Bracket Sol Açılı Ayraç
  Left Arrow Sol Ok
  Left Arrow Sol Ok Tuşu
  Left Arrow Sola Ok
  Left Arrow With Lower Text Slot Alt Metin Yuvalı Sola Ok
  Left Arrow With Upper Text Slot Üst Metin Yuvalı Sola Ok
  Left Border Sol Kenarlık
  Left Brace Sol Süslü Ayraç
  Left Bracket Sol Köşeli Ayraç
  Left Button Sol Düğme
  Left Centered Sola Ortalı
  Left Column Sol Sütun
  Left Double Bar Sol Çift Çubuk
  Left Flush Sola Yanaştır
  Left Harpoon Sola Süslü Ok
  Left Indent Soldan Girinti
  Left Indent Marker Soldan Girinti Imi
  Left Justified Sola Yanaşık
  Left Justified Solda Yaslı
  Left Justify Sola Yanaştırmak
  Left Justify Sola Yaslamak
  Left Justify Soldan Bloklama
  Left Key Sol Ok Tuşu
  Left Margin Sol Kenar Boşluğu
  Left Margin Sol Marj
  Left Margin Marker Sol Kenar Boşluğu Imi
  Left Margin Marker Sol Marj Işaretleyicisi
  Left Parenthesis Sol Ayraç
  Left Section Sol Kısım
  Left Sides Sol Yanlar
  Left Text Sol Metin
  Left Vertical Bar Sol Dikey Çubuk
  Left Windows Sol Windows
  Left/inside Sol/ıç
  Left-Aligned Soldan Hizalı
  Leftb Solb
  Left-Handed Sol Elli
  Left-Handed Solak
  Left-Justify Sola Yanaştırmak
  Leftmost En Soldaki
  Lefts Sol Kenarlar
  Legal Legal
  Legal Yasal
  Legal File Name Geçerli Dosya Adı
  Legal Notice Yasal Uyarı
  Legal Number Format Yasal Numaralama Biçimi
  Legal Trademarks Yasal Ticari Markalar
  Legend Açıklama Gösterge
  Legend Açıklamalar
  Legend Gösterge
  Legend Format Gösterge Biçimi
  Legend Text Gösterge Metni
  Legendentry Göstergegirişi
  Legendkey Göstergetuşu
  Legibility Okunabilirlik
  Len Uzunluk
  Lenb Uzunlukb
  Length Uzunluk
  Length Of Lay Adım
  Lens Mercek
  Less Az
  Less Detail Daha Az Ayrıntı
  Less Speed Daha Az Hız
  Less Than Küçük
  Less Than Küçüktür
  Less Than Or Equal Küçük Veya Eşit
  Less Than Or Equal To Küçük Veya Eşittir
  Less Than Or Equal To Küçük-Eşittir
  Lessonware Eğitim Yazılımı
  Let Excel Automatically Hose Your Merge Excel, Birleştirme Işlemini
  Kendiliğinden Yapsın
  Letter Harf
  Letter Mektup
  Letter Heading Mektup Başlığı
  Letter Paper (8.5x11 In) Mektup Kağıdı (8.5x11 In)
  Letter Quality Daktilo Kalitesi
  Letter Quality Kurye Niteliği
  Letter Quality Mektup Kalitesi
  Letter Quality Printer Daktilo Kalitesinde Yazıcı
  Letter Template Mektup Şablonu
  Letterhead Antet
  Letterhead Space Antet Boşluğu
  Letterhead Stock Antet Stoğu
  Letters And Symbols Harfler Ve Simgeler
  Level Düzey
  Level Adjustment Düzey Ayarı
  Level Crossing Düzey Ekseni Kesme
  Level Of Heading Başlık Düzeyi
  Level Of Significance Anlamlılık Düzeyi
  Level Of Significance Birinci Tür Hata Olasılığı
  Level Selected Seçilen Düzey
  Lever Kol
  Lever Arch Kol Yayı
  Lexicographic Order Sözlük Sıralaması
  Librarian Kitaplık Görevlisi
  Librarian Kitaplık Programları
  Libraries Kitaplıklar
  Libraries (*.Dll) Kitaplıklar (*.Dll)
  Libraries/databases Kitaplıklar/veritabanları
  Libraries/workbooks Kütüphaneler/çalışma Kitapları
  Library Kitaplık
  Library Kütüphane
  Library Yordamlık
  Library (Of Data) Veri Kitaplığı
  Library (Software) Belgelik (Yazılım)
  Library (Software) Kitaplık
  Library Automation Kütüphane Otomasyonu
  Library List Kitaplık Listesi
  Library Of Congress Kongre Kütüphanesi
  Library Routines Belgelik Programları
  Licence Izin
  Licence Lisans
  License Agreement Lisans Anlaşması
  License Of Windows 95 Windows 95 Lisansı
  Licensed Program Lisanslı Program
  Licensed User (Software) Yetkili Kullanıcı
  Licensing Driver Yetki Verme Sürücüsü
  Life Hayat
  Life Cycle Yaşam Çevrimi
  Life Cycle Yaşam Döngüsü
  Life Cycle Cost Toplam Maliyet
  Life Cycle Cost Yaşam Çevrim Maliyeti
  Life Test Ömür Deneyi
  Life Test Ömür Sınaması
  Lifestyle 28.8 External Lifestyle 28.8 Dış
  Lifetime Ömür
  Lifetime Yaşam Süresi
  Light Açık
  Light İnce
  Light İşık
  Light Beacon Parıldak
  Light Brown Açık Kahverengi
  Light Emitting Diode (Led) İşık Yayan Diyot
  Light Gray Açık Gri
  Light Grayscale Açık Gri Ton
  Light Pen İşık Kalemi
  Light Pen İşıl Kalem
  Light Reading Wand İşık Okuyan Kalem
  Light Shading Hafif Gölgeleme
  Lightest En Açık
  Lightguide Cable Optik Kablo
  Lightwave İşıkdalga
  Like Benzer
  Likelihood Olabilirlik
  Likelihood Ratio Olabilirlik Oranı
  Likelihood Ratio Test Olabilirlik Oran Sınaması
  Likelihood Ratio Test Olabilirlik Oranı Testi
  Lilac Leylak
  Lilac (Large) Leylak (Geniş)
  Lime Açık Yeşil
  Lime Limon Rengi
  Limit Erey
  Limit Limit
  Limit Sınır
  Limit Consecutive Hyphens To Ardarda Gelen Heceleri Sınırla
  Limit Depth Derinlik Sınırı
  Limit Height Yükseklik Sınırı
  Limit Line Spacing Sınır Satır Aralığı
  Limit To List Listeye Sınır
  Limitcheck: Implementation Limit Exceeded - Offending Command Is ... Limitcheck:
  Gerçekleme Sınırı Aşıldı - Karşı Koyan Komut ...
  Limitedly Or Marginally Stable System Ucu Ucuna Kararlı Dizge
  Limitedly Or Marginally Stable System Ucu Ucuna Kararlı Sistem
  Limiting Case Limit Durumu
  Limiting Case Sınır Durumu
  Limiting Conditions Sınır Koşulları
  Limiting Value Limitteki Değer
  Limiting Value Sınır Değer
  Limits Of Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Hata Sınırları
  Limits Of Variation Istatistik Saçılma Sınırları
  Limits Of Variation Saçılma Sınırları
  Line Çizgi
  Line Devre
  Line Hat
  Line Satır
  Line Ton
  Line Adapter Hat Uyarlayıcı
  Line Adapter Hat Uyarlayıcısı
  Line Amplifier Hat Yükselteci
  Line Art Hassas
  Line Between Ara Çizgi
  Line Between Ara Satır
  Line Between Araya Çizgi Koy
  Line Break Satır Sonu
  Line Break Satır Sonuna
  Line Breaks And Satır Sonları Ve Yazıtipleri
  Line Chart Çizgi Grafik
  Line Chart Çizgisel Çizim
  Line Chart Autoformat Çizgi Grafik Otomatik Biçim
  Line Chart With 3-D Ribbons 3-B Şeritli Çizgi Grafik
  Line Charts Çizgi Çizelgeler
  Line Circuit Hat Devresi
  Line Color Çizgi Rengi
  Line Command Satır Komutu
  Line Conditioning Hat Iyileştirme
  Line Delay Satır Gecikmesi
  Line Draw Character Çizgi Çizme Karakteri
  Line Driver Hat Sürücü
  Line Driver Hat Sürücüsü
  Line Editing Satır Kipinde Düzenleme
  Line Enhancer Ton Pekiştirici
  Line Equalizer Hat Dengeleyicisi
  Line Fault Hat Arızası
  Line Feed Satır Atlama
  Line Feed Satır Besleme
  Line Feed Satır Ilerletme
  Line Feed Yeni Satır
  Line Feed (Ascii Character) (Lf) Satır Ilerletme Karakteri
  Line Group Çizgi Grubu
  Line Height Satır Yükseliği
  Line Hit Hat Vurgunu
  Line Hit Hatta Vurgunu
  Line In Use Hat Kullanımda
  Line Input Hat Girişi
  Line Input Devices Hat Giriş Aygıtları
  Line Integral Hat Tümlevi
  Line Justification Satır Bloklama
  Line Length Satır Uzunluğu
  Line Meter Hat Ölçer
  Line Monitor Hat Gözleyicisi
  Line Mute Hat Sessiz
  Line Number Satır Numarası
  Line Numbering Satır Numaralandırma
  Line Of Business Ana Iş Dalı
  Line Out Mix Giden Hat Kar
  Line Patch Mismatch Hat Yaması Uyuşmazlığı
  Line Pattern Çizgi Deseni
  Line Printer (Lp) Satır Yazıcı
  Line Properties Hat Özellikleri
  Line Protocol Hat Protokolu
  Line Protocol Handler Hat Protokolu Işlemcisi
  Line Ringing Current Hat Arama Akımı
  Line Sampling Çizgi Örneklemesi
  Line Sampling Çizgisel Örnekleme
  Line Slant Eğik Çizgi
  Line Space Change Satır Aralığı Değişiklikliği
  Line Spacing Satır Aralama
  Line Spacing Satır Aralığı
  Line Spacing Icon Satır Aralama Ikonu
  Line Spectrum Çizgisel Izge
  Line Spectrum Çizgisel Spektrum
  Line Speed Hattın Hızı
  Line Splitter Hat Üleştirici
  Line Style Çizgi Biçemi
  Line Style Kenarlık Biçemi
  Line Test Equipment Hat Test Donatımı
  Line Test Set Hat Test Donatımı
  Line Turnaround Hattın Yön Değiştirme Gecikmesi
  Line Up Icons Simgeleri Diz
  Line Up Icons Simgeleri Hizala
  Line Up Icons Simgeleri Sırala
  Line Volume Hat Sesi
  Line Weight Çizgi Kalınlığı
  Line.Print Satir.Yazdir
  Line/cd Hat/cd
  Line/column Chart Autoformat Çizgi/sütun Grafik Otomatik Biçim
  Linear Doğrusal
  Linear Doğrusal Aritmetik
  Linear Combination Doğrusal Katışım
  Linear Detector Doğrusal Algılayıcı (Sezici)
  Linear Discriminant Doğrusal Ayırtaç
  Linear Discriminant Function Doğrusal Ayırtaç
  Linear Estimator Doğrusal Kestirici
  Linear Function Doğrusal Işlev
  Linear Independence Doğrusal Bağımsızlık
  Linear Model Doğrusal Model
  Linear Operator Doğrusal Işleç
  Linear Organization Sıralı Organizasyon
  Linear Phase Doğrusal Evre
  Linear Programming (Lp) Doğrusal Izlenceleme
  Linear Programming (Lp) Doğrusal Programlama
  Linear Quadratic Game Doğrusal Karesel Oyun
  Linear Regression Equation Doğrusal Bağlanım Denklemi
  Linear Scale Doğrusal Ölçek
  Linear Space Doğrusal Uzay
  Linear System Doğrusal Dizge
  Linear System Doğrusal Sistem
  Linear Time Invariant Doğrusal Zamanda Değişmez
  Linear Trend Doğrusal Eğilim
  Linearity Doğrusallık
  Linearly Separable Doğrusal Ayrılabilir
  Linein Gelenhat
  Line-In Gelen Hat
  Line-In Connection Gelen Hat Bağlantısı
  Line-In Input Level Gelen Hat Giriş Düzeyi
  Line-In Input Meter Gelen Hat Giriş Ölçer
  Line-In Mute Gelen Hat Sessiz
  Line-In Volume Level Line-In Volume Level
  Line-In/cd Gelen Hat/cd
  Line-In/cd Input Level Gelen Hat/cd Giriş Düzeyi
  Line-In/cd Input Meter Gelen Hat/cd Giriş Ölçer
  Line-In/cd Mute Gelen Hat/cd Sessizmute
  Line-In/cd Volume Level Gelen Hat/cd Ses Düzeyi
  Linein2 Gelenhat2
  Line-Mode Browsers Satır Yapılı Inceleyiciler
  Lineout Giden Hat
  Lines Satır Sayısı
  Lines Per Inch Satır/inç
  Lines To Drop Satır Sayısı
  Lines With Arrows Signify A Column Break Oklu Satırlar Sütun Kesmelerini
  Gösterir
  Lines/text Satır
  Linest Dot
  Linguistics and Proofing Tools Dilbilim Ve Sağlama Araçları
  Link Bağ
  Link Bağla
  Link Bağlamak
  Link Bağlan
  Link Bağlantı
  Link Bağlantılama
  Link Access Procedure (Lap)
  Link Access Protocol (Lap) Bağ Erişim Protokolu
  Link Address Bağlama Adresi
  Link By Link Encipherment Bağdan Bağa Kriptolama
  Link Child Fields Alt Alanları Bağla
  Link Delimited Sınırlandırılmış Bağla
  Link Edit Bağlantı Düzenlemek
  Link Group Bağlantı Grubu
  Link Here Buraya Bağla
  Link Layer Bağlantı Katmanı
  Link Margin Bağ Marjı
  Link Margin Bağ Sınırı
  Link Master Fields Üst Alanları Bağla
  Link Properties Bağlantı Özellikleri
  Link Properties Bağlantının Özellikleri
  Link Protocol Bağ Protokolu
  Link Protocol Hat Protokolü
  Link Rename Bağlantıyı Yeniden Adlandır
  Link To ...Ya Bağla
  Link To Bağla
  Link To Bağlan
  Link To Content İçeriğe Bağlan
  Link To Data Veriye Bağlantı Kur
  Link To File Dosyaya Bağla
  Link To Link Signalling Bağdan Bağa Imleşim
  Link To Previous Bir Öncekine Bağla
  Link To Previous Öncekine Bağla
  Link To Query Sorguya Bağla
  Link To Template Şablona Bağla
  Link Unavailable Bağlantı Bulunamadı
  Link Word Bağlama Sözcüğü
  Link.Combo Link.Combo
  Link.Format Bağlanti.Bıçım
  Linkage Bağ
  Linkage Bağlantı
  Linkage Editor Bağ Düzenleyicisi
  Linkage Editor Bağlantı Düzenleyicisi
  Linkage Editor Bağlayıcı
  Link-Attached Uzak Bağlı
  Link-By-Link Encipherment Bağdan Bağa Kriptolama
  Linked Bağlı
  Linked Document Bağlantılı Belge
  Linked Files Dosyaları Bağlantılama
  Linked Headings Bağlantılı Başlıklar
  Linked Object Bağlantılı Nesne
  Linked Object Bağlantılı Nesnesi
  Linked Object Bağlı Nesnesi
  Linked Styles Bağlantılı Biçemler
  Linked Text Bağlantılı Metin
  Linked To Source Kaynağa Bağlı
  Linked Whole Tables Bağlantılı Tüm Tablolar
  Linker Bağ Düzenleyicisi
  Linker Bağlayıcı
  Linking Bağlanıyor
  Linking And Embedding Objects Nesne Bağlama Ve Katıştırma
  Linking Files Dosyaları Bağlama
  Linking Within Documents Dökümanların Içinden Bağlaçlar
  Links Bağlantılar
  Links And References Bağlantılar Ve Başvurular
  Linksys Linksys
  Link-To-Link Signalling Bağdan Bağa Imleşim
  Liquid Column Pressure Element Sıvı Dikeçli Basınç Aygıtı
  Liquid Crystal Display (Lcd) Sıvı Kristal Görüntü Birimi
  Liquid In Glass Thermometer Sıvılı Sıcaklıkölçer
  Liquid Level Sıvı Düzeyi
  Liquid Manometer Sıvılı Basınçölçer
  Liquid Sealed Bell Sızdırmaz Sıvılı Çan
  Liquid-In-Glass Thermometer Sıvılı Sıcaklıkölçer
  List Döküm
  List Liste
  List Listele
  List Listelemek
  List Box Liste Kutusu
  List Box Item Liste Kutusu Elemanı
  List Bullet Liste Madde İmi
  List Commands Komutları Listele
  List Continue Liste Devamı
  List Entries Liste Girdileri
  List File Names With Listeleme Ölçütü
  List Files By Listeleme Ölçütü
  List Files Of Type Listelenecek Dosya Türü
  List Handling Liste Kotarma
  List Help Topics Yardım Konularını Listele
  List Names Adları Listele
  List Number Liste Numarası
  List Of Fonts Yazıtipi Listesi
  List Processing Liste Işleme
  List Range Liste Aralığı
  List Rows Satırları Listele
  List Separator Liste Ayıracı
  List Separator Liste Ayırıcısı
  List Separator Liste Ayracı
  List View Liste Görünümü
  List View (Control) Liste Görünümü (Denetim)
  List Width Liste Genişliği
  Listed Files Listelenen Dosyalar
  Listed In Listelenme Yeri
  Listen Dinle
  Listserv Listserv
  Literal Değişmez
  Literal Hazır Bilgi
  Literal Kalıp Deyim
  Litho Taşbaskı
  Lithography Taşbaskı
  Lithuanian Litvanca
  Live Canlı
  Live Gerilim Altında
  Live Broadcast Canlı Yayın
  Live Seminars (Online) Canlı Seminerler (Ağ Üzerinde)
  Live Window Canlı Pencere
  Live Wire Üzerinde Gerilim Olan Tel
  Live Wire Yanan Tel
  Living And Other Sabit Ve Diğer
  Living Expenses Data Sabit Giderler
  Lmi Mode Lmi Kipi
  Load Yük
  Load Yükleme
  Load Yüklemek
  Load Balancing Yük Dengelemesi
  Load Capacitance Yük Sığallığı
  Load Coils Yük Sargıları
  Load Disconnector Yük Ayırıcısı
  Load File Dosyayı Yükle
  Load From Query Sorgudan Yükle
  Load Impedance Diagram Yük Çeli Çizeneği
  Load Impedance Diagram Yük Empedans Çizeneği
  Load Module Yükleme Birimi
  Load New Yeni Yükle
  Load Postscript Error Handler Postscript Hata İşleyicisi'ni Yükle
  Load Preferences Tercihleri Yükle
  Load Regulation Yükle Değişme
  Load Saved Search Kaydedilen Aramayı Yükle
  Load Sharing Yük Paylaşımı
  Load Text Metin Yükle
  Load-And-Go Yükle Ve Yürüt
  Load-Balance Yük Dengesi
  Loaded Yüklü
  Loaded Forms Yüklü Formlar
  Loaded Reports Yüklü Raporlar
  Loader Yükleyici
  Loader Yükleyici Programı
  Loadfromquery Sorgudanyükle
  Loading Yükleme
  Loading Documents Dökümanları (Bilgisayara) Yüklemek
  Lobe Kulak
  Lobe Lob
  Local Yerel
  Local Address Yerel Adres
  Local Area Network (Lan) Yerel Alan Ağı
  Local Area Network (Lan) Yerel İletişim Ağı
  Local Average Yerel Ortalama
  Local Bus Yerel Veriyolu
  Local Call Yerel Çağrı
  Local Central Office Yerel Santral
  Local Clipbook Yerel Pano Defteri
  Local Computer Yerel Bilgisayar
  Local Connection Yerel Bağlantı
  Local Controller Yerel Denetleyici
  Local Disk Yerel Disk
  Local Documents Yerel Dökümanlar
  Local Echo Yerel Yankı
  Local Exchange Yerel Santral
  Local Fax Modems Yerel Faks Modemleri
  Local Hard Drive Yerel Sabit Disk
  Local Hard Drive Yerel Sabit Sürücü
  Local Indexed Fields Yerel Dizili Alanlar
  Local Linking Yerel Bağlantı
  Local Loopback Yerel Döngü Sınaması
  Local Loopback Yerel Döngüde Sınama
  Local Memory Yerel Bellek
  Local Network Yerel Ağ
  Local Non-Indexed Fields Yerel Dizili Olmayan Alanlar
  Local Oscillator Yerel Salıngaç
  Local Phone Numbers Yerel Telefon Numaraları
  Local Port Yerel Bağlantı Noktası
  Local Printer Yerel Yazıcı
  Local Registry Yerel Kayıt
  Local Service Providers Yerel Hizmet Sağlayıcılar
  Local Station Yerel Istasyon
  Local Switch Yerel Santral
  Local Terminal Yerel Uçbirim
  Local Traffic Yerel Trafik
  Local User Yerel Kullanıcı
  Local Workstation Yerel Iş Istasyonu
  Local-Attached Yerel (Bağlı)
  Locale Yerel
  Locale Yöre
  Localfax Dedicated Fax Process Faks Işlemine Ayrılmış Yerel Faks
  Localizer Yer Saptayıcı
  Localizer Yerseyici
  Locally Administered Address Yerel Yönetilen Adres
  Localtalk Localtalk
  Locate Bul
  Locate Konumlandır
  Locate Yerini Belirlemek
  Locate Yersemek
  Locate Data Map Folders Veri Haritası Klasörlerini Konumlandır
  Locate Dealer Dağıtıcıya Git
  Locate Directory Dizin Konumlandır
  Locate File Dosya Yerleştir
  Location Konum
  Location Yer
  Location Information Konum Bilgisi
  Location Name Aygıt Adı
  Location Name Sistem Adı
  Location Of Konumu
  Location Of Compare Karşılaştırma Konumu
  Location Of Prntsrvr.Dat File Prntsrvr.Dat Dosyasının Yeri
  Lock Kilit
  Lock Kilitle
  Lock Kilitlemek
  Lock Anchor Demir At
  Lock Anchor Kilit Tutturucu
  Lock Anchor Kilitle
  Lock And Save Template Şablonu Kilitle Ve Kaydet
  Lock But Don't Save Kilitle Ancak Kaydetme
  Lock Cell Hücreyi Kilitle
  Lock Document Belge Kilitle
  Lock Field (Keyname) Alan Kılıtle
  Lock For Annotations Ek Açıklamaları Kilitle
  Lock For Annotations Sadece Ek Açıklamaya Izin Ver
  Lock In Kenetlenme
  Lock Out Eşzamanlama Yitimi
  Lock Result (To) Alan Güncelleştirilemesin
  Lock Text Metni Kilitle
  Lock Up (Network) Karşılıklı Ketlenme
  Lock Violation Kilit Ihlali
  Lock/save Sheet Sayfayı Kilitle/kaydet
  Lock/unlock Frame Anchor Çerçeve Için Demir At/al
  Locked Kilitli
  Locked Cell Selected/cells Protected Kilitli Seçili/korumalı Hücreler
  Locked Disk Kilitli Disk
  Locked File Kilitli Dosya
  Locked Volume Kilitli Oylum
  Locking A Document Belge Kilitleme
  Locking Keys Kilitleme Tuşları
  Locking Tab Kilit Dili
  Lock-Up Karşılıklı Ketlenme
  Log (Sistem) Günlük
  Log Günlük
  Log Günlük Tutmak
  Log Log
  Log Enable Giriş Açık
  Log File Günlük Dosyası
  Log File Günlük Kütüğü
  Log In Bağlanma
  Log In Oturum Açmak
  Log Level Oturum Açma Düzeyi
  Log Message Kayıt İletisi
  Log Messages Günlük İletileri
  Log Off Bağlantıyı Kesme
  Log Off Oturum Kapamak
  Log On Bağlanma
  Log On Oturum Açmak
  Log On To Network Ağa Oturum Aç
  Log On To Windows Nt Windows Nt'ye Oturum Başlat
  Log On To Windows Nt Domain Windows Nt Etki Alanında Oturum Başlat
  Log On/off Oturum Aç/kapat
  Log Out Oturum Kapamak
  Log Record Of System Events Bilgisayar Günlüğü
  Log. Log.
  Log10 Log10
  Logarithmic Logaritmik
  Logarithmic Amplifier Logaritmik Yükselteç
  Logarithmic Scale Logaritmik Ölçek
  Logest Lot
  Logfilenum Günlük Dosyası Numarası
  Logged In As Kullanıcı:
  Logged On As: Kullanıcı:
  Logging Günlük
  Logging Günlük Tutma
  Logging Günlük Tutmak
  Logic Mantık
  Logic Bomb Yazılım Bombası
  Logic Diagram Mantık Çizeneği
  Logic System Mantıksal Dizge
  Logic Variable Anahtarlama Değişkeni
  Logic Variable Boole Değişkeni
  Logic Variable Mantıksal Değişken
  Logical Lojik
  Logical Mantıksal
  Logical Character Styles Mantıksal Karakter Stilleri
  Logical Column Sanal Sütun
  Logical Connection Mantıksal Bağlantı
  Logical Difference Küme Farkı
  Logical Difference Mantıksal Fark
  Logical Drive Mantıksal Sürücü
  Logical Expression Mantıksal Deyim
  Logical File Mantıksal Kütük
  Logical Link Mantıksal Bağlantı
  Logical Link Control (Llc)
  Logical Not Mantıksal Değil
  Logical Operator Boole Işleci
  Logical Operator Mantık Işleci
  Logical Or Mantıksal Veya
  Logical Product Mantıksal Çarpım
  Logical Record Mantıksal Tutanak
  Logical Shift Mantıksal Kaydırma
  Logical Style Mantıksal Stil
  Logical Sum Mantıksal Toplam
  Logical Symbols Mantıksal Simgeler
  Logical Unit (Lu)
  Logical Unit Number (Lun)
  Logical Variable Mantıksal Değişken
  Logicall Access Control Yazılımla Erişim Denetimi
  Logicals Mantıksal
  Login Bağlanma
  Log-In Oturum Açmak
  Login Name Oturum Açma Adı
  Loginv Logters
  Lognormdist Lognormdağ
  Logo Amblem
  Logo Logo
  Logo Display Logo Görüntüleme
  Logon Bağlanma
  Logon Oturum Aç
  Logon Oturum Açma
  Logon Banner Oturum Açma Sayfası
  Logon Domain Oturum Açma Etki Alanı
  Logon Domain Oturum Etki Alanı
  Logon Request Oturum Açma Isteği
  Log-Out Oturum Kapamak
  London Londra
  Lone Electron Tek Elektron
  Long Uzun
  Long Binary Data Uzun Ikili Veri
  Long Citation Uzun Atıf
  Long Dash Uzun Tire
  Long Date Uzun Tarih
  Long Date Sample Uzun Tarih Örneği
  Long Date Style Uzun Tarih Biçemi
  Long Distance Calls Uzak Mesafe Aramaları
  Long Distance Communication Şehirlerarası Iletişim
  Long Distance Dialling Şehirlerarası Arama
  Long Distance Signal Şehirlerarası Sinyal
  Long Division Uzun Bölme
  Long Division With Quotient Sınırlı Uzun Bölme
  Long Edge Uzun Kenar
  Long Edge Binding Kısa Kenardan Ciltle
  Long Files Uzun Dosyalar
  Long Haul Uzun Erimli
  Long Integer Uzun Tamsayı
  Long Menus Uzun Menüler
  Long Time Uzun Saat
  Longitude Boylam
  Longitudinal Motion Boyuna Devinim
  Longitudinal Parity Check Boylamasına Eşlik Denetimi
  Longitudinal Parity Check Yatay Eşlik Denetimi
  Longitudinal Redundancy Check Yatay Hata Denetimi
  Longitudinal Wave Boyuna Dalga
  Look At Bakılacaklar
  Look For Ara
  Look In Bak
  Look In Bakılacak Yer
  Look In Konum
  Look In Favorites Sık Kullanılanlar'a Bak
  Look Up Ara
  Looked Up Aranan
  Lookup Ara
  Lookup Arama
  Lookup Bak
  Lookup Column Bakma Sütunu
  Lookup Reference Arama Ve Başvuru
  Lookup Table Başvuru Çizelgesi
  Lookup Wizard Arama Sihirbazı
  Lookup Wizard Bakma Sihirbazı
  Lookupcolumn Bakmasütunu
  Loop Döngü
  Loop Antenna Döngü Anten
  Loop Attenuation Döngü Zayıflaması
  Loop Check Yankılayarak Denetim
  Loop Continuously Until 'Esc' 'Esc' Tuşuna Basana Kadar Dön
  Loop Continuously Until 'Esc' 'Esc' Tuşuna Basana Kadar Sürekli Dön
  Loop Current Döngü Akımı
  Loop Gain Döngü Kazancı
  Loop Gain Characteristic Döngü Kazanç Işlevi
  Loop Resistance Döngü Direnci
  Loop Until Next Sonraki Sese Kadar
  Loop/looping-Mechanism Döngü Mekanizması
  Loopback Döngü Sınaması
  Loopback Döngü Üzerinde Sınama
  Loopback Failure Geri Çevrim Hatası
  Loosely Coupled Gevşek Bağlı
  Loosely Coupled Gevşekçe Bağlı
  Loosely-Coupled Multi-Processing (Lcmp)
  Loss Kayıp
  Loss Yitim
  Loss Angle Kayıp Açısı
  Loss Matrix Kayıp Matrisi
  Loss Matrix Yitim Matrisi
  Lossless Coding Kayıpsız Kodlama
  Lossless Coding Yitimsiz Kodlama
  Lossless Network Kayıpsız Devre
  Lossless Network Yitimsiz Devre
  Losslessness Kayıpsızlık
  Losslessness Yitimsizlik
  Lossy Coding Kayıplı Kodlama
  Lossy Coding Yitimli Kodlama
  Lossyness Kayıplılık
  Lossyness Yitimlilik
  Lost Kayıp
  Lost Chain Kopuk Bağlantı
  Lost Cluster Kopuk Küme
  Lot Arsa
  Lot Öbek
  Lot Parti
  Lot Yığın
  Lot Formation Parti Oluşumu
  Lottery Sampling Adçekme Örneklemesi
  Lotus (Wk1) Lotus (Wk1)
  Lotus (Wk3) Lotus (Wk3)
  Lotus (Wks) Lotus (Wks)
  Lotus 123 Help Lotus 123 Yardımı
  Lotus 1-2-3 Help Lotus 1-2-3 Yardımı
  Lotus/intel/microsoft (Lim)
  Loud Yüksek
  Loudness Gürlük
  Loudness Gürültü
  Loudness Of Sound Ses Gürlüğü
  Loudness Of Sound Ses Yeğinliği
  Loudspeaker Hoparlör
  Loudspeaker Sesyükseltir
  Low Alçak
  Low Altta
  Low Düşük
  Low Battery Düşük Akü
  Low Density Düşük Yoğunlukta
  Low Density Disk Düşük Yoğunluklu Disk
  Low Disk Space Az Disk Alanı
  Low Earth Orbit Alçak Yörünge
  Low End Alt Uçtaki
  Low End En Yalın
  Low Frequency (Lf) Alçak Sıklık (30-300 Khz)
  Low Level Language Alçak Düzeyli Dil
  Low Level Language Alt Düzey Dil
  Low Level Language Düşük Düzeyli Dil
  Low Level Modulation Küçük Miktarda Kiplenim
  Low Level Representation Alt Düzey Gösterim
  Low Memory Alt Bellek
  Low Noise Amplifier (Lna) Düşük Gürültülü Yükselteç
  Low Pass Filter Alçak Geçiren Süzgeç
  Low Pass Process Alçak Geçen Süreç
  Low Resolution Düşük Çözünürlük
  Low Resolution Displays Düşük Çözünürlüklü Ekranlar
  Low Resources Düşük Kaynaklar
  Low-Cost Accounts Düşük Maliyetli Internet Hesapları
  Lower Alt
  Lower Daha Düşük
  Lower Küçükharf
  Lower Bindings Alt Bağlantılar
  Lower Case Letter Küçük Harf
  Lower Feeder Alt Besleyici
  Lower Heading Level Düşük Başlık Düzeyi
  Lower Horizontal Brace Alt Yatay Süslü Ayraç
  Lower Selection Alttaki Seçim
  Lower Sideband Alttaki Yanbant
  Lower Tray Alt Tepsi
  Lower Triangular Matrix Alt Üçgenel Matris
  Lower Triangular Matrix Altüçgenel Matris
  Lowercase Küçük Harf
  Lowercase Tümü Küçük Harf
  Lowered Alçaltılmış
  Lower-Right Sağ Alt
  Lower-Right/left Corner Sağ Alt / Sol Alt Köşe
  Lowest Level En Düşük Düzeyi
  Low-Level Language Alt Düzey Dil
  Lowpass Filter Alçak Geçiren Süzgeç
  Lowpass Process Alçak Geçen Süreç
  Low-Resolution Bitmap Düşük Çözünürlüklü Bit Eşlemi
  Lozenge Baklava Biçimi
  Lpdi Lpdi
  Lpt Port Lpt Bağlantı Noktası
  Luggable Computer Taşınabilir Bilgisayar
  Lum Par
  Lum Parlaklık
  Lumen Lümen
  Luminance Signal İşıklılık Işareti
  Luminescence İşıma
  Luminosity İşıklılık
  Luminous Efficiency İşıma Verimi
  Luminous Flux İşık Akısı
  Lump Sum Abount That A Series Of Future Payments Is Rignt Now Gelecek
  Yatırımların Uygunluğunu Belirleyen Küme Toplamı
  Lumped Circuit Toplu Öğeli Devre
  Lumped Parameter System Toplu Parametreli Dizge
  Lunchbox Computer Taşınabilir Bilgisayar
  Lurker Gizli Meraklı
  Lurking Gizlice Dinlemek
  Lurking Sessizce Dinlemek
  Lux Lüks
  Lynx Browser Lynx Inceleyici

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. sitede teknik arıza var ilgilenirmisiniz... (teknik arızaları buraya yazın.)
  Konuyu Açan: deli_prof, Forum: Site Hakkında İstek ve Görüşler.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 11-11-2008, 19:42
 2. Dini Terimler ve Anlamları
  Konuyu Açan: hak yolcusu, Forum: Hayatın İçinden İslam.
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj : 04-09-2008, 00:38
 3. Osmanlıca Terimler Sözlüğü
  Konuyu Açan: janwes, Forum: Osmanlica.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 29-08-2008, 09:18

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •