Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Caylak Caylak
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar
  1
  Rep Gücü
  0

  ALLAH'A ERMEK

    

  Bismillâhirrahmanirrahim
  --- HUZURA VE KURTULUŞA DAVET---

  Allah için heyecanlanan ve Allah sevgisiyle coşan bir gönüle sahip olmak istermisiniz?
  İsterminiz ibadetler sizin için bir zevk haline gelsin?
  İşte Allah'ın daveti, O'na ulaşmak ve O'na dost olmak.

  İşte Hidayet; Ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması !

  2/BAKARA-120: inne hudâllâhi huvel hudâ.
  “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (var ya) işte o, hidayettir.”

  3/AL-İ İMRAN-73: innel hudâ hudallâhi.
  “Hiç şüphesiz HİDAYET, Allah’ın (Kendisine) ulaştırmasıdır. (İnsan ruhunun ölümden evvel Allah’a ulaşmasıdır.)”

  Bir dilekle Allah'a yönelmenin, yani RUHUMUZU ALLAH'A ULAŞTIRMAYI DİLEMENİN üzerimize farz olduğunu biliyormuydunuz ! Ancak bu dilek sayesinde hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve kurtuluşa ulaşılmakta.

  Zümer Suresinin 54. Âyet-i Kerimesinde ölmeden önce Allah'a yönelip, O'na teslim olmak üzerimize farz kılınmış.

  39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
  Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). Sonra yardım olunmazsınız.

  Peygamber Efendimiz (S.A.V.); İlk Cuma Hutbesinde şöyle buyuruyor;
  “Size ölüm gelmeden Rabbinize ulaşın ve teslim olun.”

  Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin de söylediği gibi; "Faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayr istemem! (Risale-i Nur orjinal sayfa 500,26.söz)

  Rabbimiz Şura Suresinin 13. Âyet-i Kerimesinde O'na yönelen herkesi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş.

  42/ŞURA-13:Allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
  Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
  Allahû Tealâ herkese serbest irade verdiği için kullarından istediği, kendi istekleri ile Allah’a ulaşmayı dilemeleridir. Ve hedef olarak sadece Allah'ı kendilerine hedef edinmeleridir. Ancak o zaman onları Kendisine ulaştıracaktır.
  Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde; Men habbebe likaallahi habbevallahi likai; Kim Allah’a ulaşmayı dilerse, Allah’da o kimseyi kendine ulaştırmayı diler,
  Men kerie likaallahi keriallahi likai;Kim Allah’a ulaşmayı dilememişse (kerih görürse), Allah’da o kimseyi kendisine ulaştırmayı dilemez (kerih görür) buyurmuştur.

  Allah’ın evliyasına ermiş denir. Çünkü onlar emanet olan ruhlarını ölmeden önce Allah’a erdirdikleri, ulaştırdıkları için onlara ermiş kullar denir.

  "Aralıksız olarak sızlanıp duran Hazreti Rabiaya; “hiç bir hastalığın yok, sızlanmana ve yakınmana sebep nedir?” diye soranlara şu cevabı veriyor;
  "Sinemin dahilinde bir derdim var, tabibler bu derdin tedavisinde aciz kalmışlardır, yaramın merhemi O’na Vuslattır." (Feridüddin Attar Tezkiretü’l evliya sayfa 121)

  Vuslat ;Sevdiğine kavuşma (ruhun ölmeden evvel Allah’a ulaşması).Bu ölmeden evvel ölmektir.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.); Mutu en kable temutu "Ölmeden önce ölünüz" (Acluni keşfü'l hafa c2. shf:291 (2669) hadisi şerifinde ölmeden önce ruhumuzu Allah’a teslim etmemizi söylüyor.

  İşte Kur’an-ı Kerim ışığında kalpte bir uyanışın ve Allah sevgisinin başlayacağı, Allah’a ulaşmayı dilemekle ulaşılacak olan ahir zamanda insanlığın aradığı MUTLULUK!
  Yapılması gereken, ölmeden önce bütün Allah dostları gibi sadece bir dilekle Allah’a yönelmek, yani ruhumuzu Alah’a ulaştırmayı dilemek!

  Bütün gönlünüzden Allah'ı isteyerek yalvarın Mevla'ya;

  "Yarabbi! Ölmeden önce ben de Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Hani senin ermiş evliyaların var ya, Hz.Veysel Karani, Hz. Mevlana, Hz. Yunus, Hz.Hacı Bektaş Veli, Hz. Rabia, Hz. Meryem ve daha bir çokları, Sana nasıl ermişler, nasıl Senin ermiş evliyan olmuşlarsa, ben de onlar gibi Sana ermek, ruhumu Sana ulaştırmak istiyorum. Ölmeden önce Sana kavuşmak istiyorum. Beni de ermiş kullarından eyle ve dostluğuna kabul et Ya Rabbi!

  Sonra yapılması gereken ilk işlem Allah Allah diye Rabbimizi ismi ile zikretmek. Çünkü Rabbimiz Müzemmil Suresi 8. Âyet-i Kerimesinde "Rabbinin ismiyle zikret" diye emretmiş.

  73/MUZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
  Rabbinin (Allah’ın) ismiyle zikret ve herşeyden kesilerek O’na (Allah’a) dön (ulaş, vasıl ol).

  Hasan Basri Hz.ve Hikmetli sözleri; "Zikir Allah Rasulünün Hz Ebu Bekir ile hicretlerinde sevr mağarasında Ebubekir es Sıddika tavsiye ettiği şekilde yapılmalı;
  ---YA Eba Bekr dilini üst damağına yapıştır ve ALLAH ALLAH ALLAH de."

  Allah zikriyle kalbe nur iner. Zikirle gelen nurlar nefsin afetlerini temizlediği için kişinin sevgisi artar. Dünya hayatını huzurlu ve mutlu geçirir.

  "Allah'ı en çok seven O'nu en çok zikredeninizdir." Hadis-i şerif
  "Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü" Yunus Emre

  Eğer bu dileği gerçekten kalpten dileyerek Allah'a ulaştırdıysanız artık ibadetleri ve Allah'ı zikretmeyi severek yapacaksınız ve içinizde mürşid sevgisi oluşacak. Allah size ibadetleri ve mürşidinizi sevdirerek ruhunuzu ölmeden önce kendisine ulaştıracak!

  Mürşid kimdir?
  Allah'ın emriyle insanları Allah'a ulaştırmaya (hidayet etmeye) yetkili kılınan
  ve Allah'ın yardımıyla insanları irşad eden kişilerdir. Bir kısmı peygamberler, bir kısmı da Rabbimiz'in adına mürşid, sultan ve hidayetçi dediği Allah'a davet eden vazifelilerdir.

  32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
  Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık ve sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.

  Biliyormuydunuz?
  -- Bir mürşidin vesilesi ile hidayete yani Allah'a ulaşabileceğimizi ?...
  -- Kişiyi Allah'a götürecek yani Allah'a ulaştıracak bir mürşide tâbi olmanın Maide Suresinin 35. Âyet-i Kerimesine göre farz olduğunu?...
  -- Hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormanın Bakara Suresinin 45. Âyet-i Kerimesine göre üzerimize farz kılındığını?...
  -- Ve her evliyanın bir mürşidi olduğunu?...

  5/MAİDE-35: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne).
  Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler)! Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz.

  Mevlana Halid-i Bağdadi Hz- Risale-i Halidiyye; Hak Sübhanehû ve Teala; (Mâide-35:Vebteğû ileyhil-vesîlete;Allaha yaklaşmaya vesîle arayın!) buyurmuştur. Padişahlar huzuruna bile vasıtasız girmek müşkül olunca, Cenâb-ı Hakkın huzuruna girmek için vesîle biz-zarûre lâzımdır.

  Peygamber Efendimiz (SAV);"Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek, onlara tabi olan bana tâbî olur, onlara asi olan bana asi olur." (Sahih buhari 9.cilt 1409.hadis)
  Eşref Rumi Hazretleri;"Tövbe edip Şeyhin İrşadına teslim olmalıdır.Şeyhin elinden tutup bütün yaptıklarına ve günahlarına tövbe etmelidir.Çünkü hakiki Şeyhin eli, hakikatta Peygamber Efendimiz (SAV)'in eli gibidir. Zira vekilidir. (Tam müzekkin nüfuz sayfa 443)
  2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâşiîn(hâşiîne).
  (Allah’tan) sabırla ve namazla istiane (yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazı ile Allah’a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir.
  Allah’a gitmemizde yani dünya hayatını yaşarken Allah’a ulaşmamızda kılavuzluk edecek olan mürşidimizi sormak için Perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 24.00 den sonra boy abdesti alarak 4 rekâtlık HACET NAMAZINA niyet edilir. Aşağıdaki ayetler okunur.

  1. Rekat: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kursi
  2. Rekat: Fatiha + İhlas + Felak + Nas
  Oturuş: Ettehiyyatu
  3. Rekat: Fatiha + İhlas + Felak + Nas
  4. Rekat Fatiha + İhlas + Felak + Nas
  Oturuş: Ettehiyyatu + Allahumme salli + Allahumme barik + Rabbena

  Namaz bittikten sonra kişi Allah’tan rüyasında mürşidini göstermesini diler. Hiç konuşmadan göğsü kıbleye gelecek şekilde sağ tarafının üzerine yan üstü yatarak uzanır. Üç kere Âyet-el Kürsî okur.
  Allah ‘ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceğine kesin inanarak “Allah, Allah ”diyerek uyur. Eğer birinci gece göremezse her Perşembeyi cumaya bağlayan gece yada her gece Allah kendisine mürşidini gösterinceye kadar bu namaza devam eder.

  Peygamber Efendimiz(SAV);"Men ra'ni fegad ra'ni feinneş şeytane lâ yetemesselü bî velâ bî sûretişşeyhi tâbian linnebiyyi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. “Beni gören, mutlaka beni görmüş demektir. Zira, şeytan benim suretime giremez ve benim gibi görünemez. Bana tâbi olan Şeyhlerde aynen böyledir.”(Müzekkin-Nüfus s.551)

  Abdulkadir Geylani Hz. "El-Fethu'r Rabbani" Huzur sohbetleri 26.sohbet - sf:182,183; Sadıklara, salihlere iltihak et, onların arasına katıl, eğer kimin salih, kimin münafık olduğunu ayırt edemezsen,
  o zaman geceleyin kalk iki rekat namaz kıl.Yarabbi, bana Senin salih kullarını göster, Sana gelmemde kılavuzluk edecek kişileri göster…Bir Klavuza ilet‘‘ de.

  Mürşide tâbiyetten sonra Allah zikriyle kişinin nefsinin kalbine fazl nuru girer.Nefsinin kalbi nurlandıkça ruhu Allah’a doğru yükselir.
  FÂTIR-18: , ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih(nefsihî), ve ilâllâhil masîr(masîru).
  Ve kim tezkiye olursa (nefsini tezkiye ederse), o taktirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş Allah’adır (Nefs tezkiyesi ile ruh Allah’a döner, ulaşır).
  91/ŞEMS-9: Kad efleha men zekkâhâ.
  Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.
  Kehf Sûresinin 17. Âyet-i Kerimesine göre ruhu Allah’a ulaşan kişi HİDAYETE eriyor. Dünya hayatını yaşarken Allah’a ulaşmayı dilemeyen kişiler ise dalâlette kalıyor, hidayete eremiyor ve onlar için bir mürşid bulunmuyor.

  18/KEHF-17: Ve men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşidâ(murşiden).
  Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah’a ulaşmayı dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz.

  Abdul Kadir Geylâni Hazretleri; “Siz Allah’ın Kitabına, Resulullah’ın ahlakına ve mürşidlere uymadıkca asla felah bulamaz. Kurtuluşa eremezsiniz.” buyuruyor. (Sohbetler Kitabı)

  Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah’a ulaşması hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Yunus Sûresi 7, 8. Âyet-i Kerimeleri Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor.

  10/YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
  Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.

  10/YÛNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
  İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).

  Allah’a ulaşmayı dileyen kişi ise dilediği an takva sahibi oluyor ve ancak takva sahibi cennete gidiyor.

  30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
  O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

  50/KAF-31,32: Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîd(baîdin). Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin).
  Cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.İşte vaadolduğunuz şey (bu cennettir). Bütün evvab (Allah’a ruhu ulaşmış ve sığınmış) ve hafîz (başları üzerinde devrin imamının ruhunu muhafız olarak taşıyan) olanlar için.

  "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın resulü olduğuma şehadet ediniz. Bu iki cümleye inanarak Allah'a mülaki olan (Ruhunu Allah'a ulaştıran) bir kulun cennetten mahrum kalması düşünülemez." (Hadis-i Şerif: Riyadussalihin s.389)

  Zumer Sûresi17. Âyet-i Kerime’ye göre Sahabe-i Kiram Allah'a ulaşmayi dileyerek Allah’ın kulu olmak şerefine ermiş ve Allah'tan cennet müjdesi almış.

  39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ıbâd(ıbâdi).
  Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

  Sadece bir dilekle; bütün Allah dostlarının yaptığı gibi , Allah'a yönelerek, ölmeden önce ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEYEREK hem dünya hem ahiret saadetine ulaşabilirsiniz.

 2. #2
  Aktif Üye Firtina
  Üyelik Tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  2,051
  Rep Gücü
  16

  Ynt: ALLAH'A ERMEK

  Allah razı olsun.
  Bütün gönlünüzden Allah'ı isteyerek yalvarın Mevla'ya;

  "Yarabbi! Ölmeden önce ben de Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Hani senin ermiş evliyaların var ya, Hz.Veysel Karani, Hz. Mevlana, Hz. Yunus, Hz.Hacı Bektaş Veli, Hz. Rabia, Hz. Meryem ve daha bir çokları, Sana nasıl ermişler, nasıl Senin ermiş evliyan olmuşlarsa, ben de onlar gibi Sana ermek, ruhumu Sana ulaştırmak istiyorum. Ölmeden önce Sana kavuşmak istiyorum. Beni de ermiş kullarından eyle ve dostluğuna kabul et Ya Rabbi!
  amin.Kim istemez ki?

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. Ömrüm Bitirmiş Viranemiyem Allah'u Allah
  Konuyu Açan: KÂŞİF, Forum: İlahi videolari.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 20-05-2012, 00:58
 2. Allah Allah deyip aşka gelince
  Konuyu Açan: abdurr, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09-07-2011, 17:53
 3. Güzel Bir Ilahi (Allah Diyelim Allah)
  Konuyu Açan: III.Selim, Forum: İlahi videolari.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17-01-2010, 23:41
 4. Recep Kapusuz- Der Allah Allah (video)
  Konuyu Açan: farukaktaş, Forum: Recep Kapusuz.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 24-12-2008, 04:57
 5. Ömrün bitirmiş - (Allah-u Allah)
  Konuyu Açan: Yâde, Forum: İlahi sözleri .
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 22-10-2008, 00:31

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •