KUREYŞ KABİLESİ KİMDİR?


KUREYŞ KABİLESİ

“Allah-ü teâlâ, İbrâhim aleyhisselâm’ın oğullarından İsmâil'i seçti. İsmâiloğulları’ndan Kinâneoğulları’nı seçti. Kinâneoğulları’ndan Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Hâşimoğulları’nı seçti. Hâşimoğulları’ndan Abdülmuttalipoğulları’nı seçti. Abdülmuttalipoğulları’ndan da beni seçti.”
Hadîs-i şerîf, Sahîh-i Müslim


“İsmâil aleyhisselâm’ın torunlarından olan Adnân'ın oğulları arasında Mudar ve Rebîa meşhûr oldu. Mudar oğullarından; Kinâne, Kureyş, Hevâzin, Sakîf, Temim, Müzeyne kabîleleri meydana geldi. Bunlardan Kureyş, Mekke'de yerleşmekle ayrıca şeref kazandı.”
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî


“Peygamber efendimizin babası Abdullah, Kureyş kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine Hâtun ise, Kureyş kabîlesinin Zühreoğulları kolundandır. Yâni baba ve anne tarafından Kureyşîdir.”
Zerkânî, Abdülhak-ı Dehlevî


“Araplar arasında cömertlik üstün bir vasıf olarak kabûl edilirdi. Hac mevsiminde Mekke'ye gelen misafirlerin ağırlanması ile Kâbe hizmetlerine önem verilirdi. Özellikle Kureyş kabîlesi bu hizmetlerin kendisine âit olduğunu kabûl eder ve bunu şeref sayardı. Kureyş kabîlesi bu hizmetleri şerefle ve severek yürütürdü.”
Nişâncızâde