Nöro sözcüğü (sinir” anlamına gelen Yunanca neuran kelimesinden türemiştir) davranışın tümüyle nörolojik bir işlemin sonucu olduğu ilkesini simgeler.

Linguistik sözcüğü (dil anlamına gelen Latince lingua kelimesinden türemiştir) sinirsel işlemlerin dil ve iletişim sistemleri vasıtasıyla anlatılarak, düzenlenerek ve sıralanarak modeller ve stratejiler haline getirildiğini gösterir.

Programlama sözcüğü özgül sonuçlar elde etmek için bir sistemin bileşenlerini (NLPde duyusal temsilleri) organize etmeyi anlatır.

NLP Eğitimi, tahsiliniz ve mesleğiniz ne olursa olsun, çalışmış olduğunuz alanda muhtemelen, epey etkili olacak ve sizin açınızdan, öteki insan ya da insanoğlu açısından önemli özgül neticeler almanıza izin verecek şekilde, bir başkasıyla etkileşime girme deneyimi yaşamışsınızdır. Bu bazı önemli bilgilerin iletilmesi ya da öğrenilmesi, bir satış, bir problemin çözülmesi veya bir başka şey olabilir.

İzmir NLP
deneyimin ertesinde halinizden hoşnut olsanız da, bu olaya özgün bir nitelik kazanmıştır, onu benzer olaylardan ayıran şeyin ne olduğu; iletişimimizin etkililiğini, hızını ve zarafetini düzgüsel bir durumdan farklı kılan şeyin ne olduğu hakkında gerçek bir düşünce edinememiş olabilirsiniz.