Arkadaşlar lise 2. sınıfım. Edebiyat dersinden hocamız baki'nin beyit şerhini verdi. İnternette gezinirken bu siteye rastgeldim. Başka bir arkadaşa daha önceden yardım etmişsiniz. Lütfen banada yardım eder misiniz? Ödevim aşağıdaki beyiti günümüz türkçesine çevirmek ve şerh etmek. Şimdiden teşekkürler...


"Aşkının zahmeti hod cânıma zahmetler idi
Dôstum cevr ü cefâlar da ne zahmetler idi

Kâşkî cânı saçın dârına berdâr itsen
Hâkten ref’idi bîçâreye rif’atler idi

Âşinâ olma sen agyâr ile dirdin oldun
Çektiğim der ü belâlar hep o gayretler idi

Gelse ol şûh-i cefâ pîşe dil-i virânı
Tîşe-i cevr ile bir pâre meremmetler idi

Ten-i Bâki’yi serâpâ kılıcın pârelese
Şöyle vallâhi beğim cânına minnetler idi"