Arafat’ta Öğle ve İkindi Namazları'nın "Cem-i Takdîm ile Kılınması

Cem-i takdîm, ikincisinin henüz vakti girmeden, iki vakit namazı birlikte kılmaktır.

Hac'da arafe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde "cem-i takdîm" ile kılmak sünnettir.

Ebu Hanîfe'ye göre, öğle ve ikindi namazlarının cem-i takdîm ile kılınabilmesi için;

a) Arafe günü, "hac için ihramlı olarak Arafat'ta bulunmak" şartından başka,

b) Mescid-i Nemire'de "Arafat hutbesi"ni okuyan imamın arkasında "cemaat-i kübra" ile kılınmış olması da şarttır.

Bu itibarla, Ebu Hanîfe'ye göre öğle ve ikindi'yi bulundukları çadırlarda cemaatle veya münferiden kılanların cem-i takdîm yapmayıp, her namazı kendi vaktinde ayrı ayrı kılmaları gerekir.

Şafiî, Malikî, ve Hanbelî mezhebleri ile Ebu Yüsuf ve İmam Muhammed'e göre ise, Arafe ğünü hac için ihramlı olanların Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarını "cem-i takdîm" ile kılabilmeleri için, Nemire mescidi'nde, cemaat-ı kübra ile "kılmış olmaları şart değildir. Çadırlarda, cemaatle veya münferiden kılanların da cem-i takdîm yapmaları sünnettir.

Öğle ve ikindi namazları "cem-i takdîm" ile kılınırken:

Ezan okununca, önce öğle namazının ilk sünneti kılınır, sonra ikamet yapılarak, öğlenin farzı kılınır. Son sünnet kılınmadan, ikindinin farzı için ikamet yapılır ve ikindinin farzı kılınır. İkindi için ayrıca ezan okunmaz; iki farz bir ezan iki ikametle kılınır.

İki farz arasında başka namaz kılmak mekruhtur. Bu itibarla öğlenin son sünneti ile ikindinin sünneti kılınmaz; fakat her iki farzdan sonra, teşrik tekbirleri getirilir.