Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Aktif Üye Kasirga
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  4,532
  Rep Gücü
  22

  KPSS İle İlgili Genel Bilgiler, Temel İlke Ve Kurallar

    
  1) Kamu Personel Seçme Sınavı/1 (2006-KPSS/1), 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile ilgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

  2) Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

  a. A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

  b. B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

  3) Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

  4)

  a. 2006-KPSS/1 sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir (Bk. 2,1). Bu Kılavuz sadece 2006-KPSS/1'in kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

  b. Önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 17 Eylül 2006 tarihinde yapılacak olan 2006-KPSS/2'ye gireceklerdir. Bu sınav ile ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve başvurunun yapılacağı tarih basın yoluyla adaylara duyurulacaktır.

  5) Kamu kurum ve kuruluşlarının öğretmenlik dahil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2004-KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi iki yıl uzatılmış olduğundan, 2004-KPSS’ye girerek geçerli bir KPSS puanı elde etmiş olanların 2006-KPSS/1'e girme zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durumdaki adaylar isterlerse puanlarını yükseltmek için 2006-KPSS/1'e girebilirler.

  2004-KPSS'ye ortaöğretim ya da önlisans düzeyinde girmiş adaylardan, 2006-KPSS/1'e başvuru tarihi itibarıyla öğrenim düzeyinde değişiklik olanların (lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların) 2004-KPSS sonuçları geçerliliğini yitireceğinden 2006-KPSS/1 'e girmeleri gerekir.

  02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan 2005-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçlarının geçerlilik süresinde herhangi bir uzatma söz konusu değildir. A Grubu Kadrolar ve Öğretmen kadroları için sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olan 2005-KPSS'ye girenler 2006-KPSS/1'e başvurup başvurmayacaklarına bu durumu göz önünde tutarak karar vermelidirler.

  KPSS puanlarını yükseltmek isteyenler ile geçerli KPSS puanı bulunmayan adaylar bu Kılavuzda belirlenen kurallara göre 2006-KPSS/1'e başvurabileceklerdir.

  6) A Grubu Kadrolar için yapılacak giriş sınavlarına çağrılarda veya B Grubu Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde adayların geçerliliğini korumakta olan ilgili sınav puanlarından yüksek olanları kullanılacaktır.

  7) Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

  8) Bu Kılavuzda, Tablo-2’de A Grubu Kadrolara personel almayı planlayan bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin kurum adı, kadro sayısı ve puan türü gibi belirli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler, KPSS’ye başvurmaları sırasında adaylara yardımcı olmak amacıyla kılavuza konulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvurular nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

  9) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu Kadrolara personel alımı için bu Kılavuzda yer almaları zorunlu değildir. Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bu kılavuzda yer alan KPSS puanlarından birini kullanmak suretiyle yürürlükte bulunan mevzuata uyarak istedikleri zaman personel alımı için ilan verebileceklerdir.

  10) Milli Eğitim Bakanlığının 2006-KPSS/1'de "öğretmenlik" kadroları için planladığı sayılar Tablo-3’te gösterilmiştir. Bu kadrolar için 2006-KPSS/1’e başvuran adaylar sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır.

  Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

  11) Kamu kurum ve kuruluşlarının 2006 yılı içinde açıktan atama izni alınmış B Grubu boş kadroları ve pozisyonları bu Kılavuzda yer almamaktadır. Bu kadrolar, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2 sonuçları belli olduktan sonra ÖSYM'nin hazırlayacağı Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme, kadro sayısı, adayların tercihleri ve ilgili puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

  12) Yönetmelik kapsamına girmeyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

  13) 2006-KPSS/1 sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

  14) 2006-KPSS/1, 01–02 Temmuz 2006 tarihlerinde dört oturumda 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacaktır.

  15) Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda girilecek oturumlar ile ilgili bilgiler bu kılavuzun "3. SINAV" başlıklı bölümünde verilmektedir.

  16) Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM’nin tercihlerle ilgili basın yoluyla yapacağı duyuruya göre hareket edeceklerdir.

  17) Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,

  · Sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınavda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olması,

  · Kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,

  · Soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması,

  · Kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

  · Soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,

  · Sınavın diğer kurallarına uyması (Bk.3.4 ve 3.6)

  zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

  18) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

  19) KPSS’ye başvuranlardan, katılacağı her oturum için ayrı düzenlenmiş Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi veya KPSS Sonuç Belgesi eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu Kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”nin fotokopisini kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için bu Kılavuzun arka sayfasındaki ÖSYM’nin banka hesabına 3,50YTL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun eklenmesi gerekir. Adaylar yazdıkları dilekçeyi PTT kanalıyla "ÖŞYM-SHB" adresine gönderebilirler veya şahsen ÖSYM'ye verebilirler.

  Sınava bir hafta kalıncaya kadar Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile ilgili Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur; daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir.

  Dilekçe ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi isteyen adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

  Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM'ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir.

  20) Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, Sınav Sonuç Belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, bu Kılavuzun arka sayfasındaki ÖSYM’nin banka hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

  Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

  21) Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde, yeni adaylar başvuru merkezi yetkilisine vermek, eski adaylar bu belgeleri ÖSYM'ye posta ile göndermek zorundadırlar. Bu adaylar, Yabancı Dil Sınavına gireceklerse, hangi dilden sınava gireceklerini bu dilekçede belirteceklerdir.

  Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adayların dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır.

  22) Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

  23) Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

  24) Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

  25) Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2006-KPSS/1 sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu Kılavuzun 14. sayfasındadır.


  alıntıdır

 2. #2
  Aktif Üye Poyraz
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1,117
  Rep Gücü
  13

  Ynt: KPSS İle İlgili Genel Bilgiler, Temel İlke Ve Kurallar

  teşekkürler...
  Hakkın hatırı alidir.Hiçbirşeye tercih edilmez..

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. Kaymakam Adaylığı Sınavı İle İlgili Genel Bilgiler
  Konuyu Açan: firdevs27, Forum: Sınavlar.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 01-06-2008, 20:10
 2. OKS hakkında genel bilgiler...
  Konuyu Açan: cennet ırmağı, Forum: OKS.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28-03-2008, 00:24

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •