Umre tavafına şöyle niyyet eder:

Allâh'ım rıza*i şerifin için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle''. dedikten sonra, Hacer-i esvedin bulunduğu yere ider. Mümkünse başkasına eziyyet vermeksizin Hacer-i es'ad-ı öper. Değilse, Hacer-i esvede dönüp ''Bismillâhi All3Ahu ekber'' diyerek istilam yapar, sağ elin içini öper. Daha sonra tekbir, Tahmid ve salavat getirir.

hacer-i esvedİlk üç şavtta Hacer-i esvedden rüknü yemanyiye kadar adımlarını kısa ve süratlice, omuzlarınızda silkeleyerek çalımlı bir şekilde yürümek surati ile remel yapar.

Sonra kabeyi sol tarafa alarak etrafın da dönmeye başlar. Tavâfı, hatîmin dışından yapar.

Tavâf dualarını bilmeyenler dilediği duaları okuyabilirler.

Rukn-ü yemâniye gelince selamlama yapılır. Ancak elin içi öpülmez.

Hacer-i esved'e gelince birinci şavt tamamlanmış olur. Tekrar hacer-i esvedi selamlayarak ikinci şavta başlar. Kâbenin etrafında yedi defa dönüp umre tavâfını yapar ve omuzunu kapatır.