Mesleki Açık Öğretim Nedir ?

Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Açık Öğretim Lisesi Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi, program olarak 1995 yılında uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak Açık Öğretim Lisesi bünyesinde 02.02.2006 tarihine kadar hizmet vermiştir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda, Açık Öğretim Lisesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkan verilebilmesi için Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin kuruluşu zorunlu hale getirmiştir.

Bu amaçla 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır.

02.02.2006 tarih ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bünyesinde “MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ” kurulmuştur.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan Mesleki Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Mesleki Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim Tv ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze yapılmaktadır. Basılı materyaller öğrencilerin adreslerine posta yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesine 1995-2005 yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine 2006 yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.


UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Başlangıcı yazının icadına kadar uzanan Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri bir çok ülkenin bu uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere’de başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir. Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya dil eğitiminde olmak üzere, 1898 yılında İsveç lise düzeyinde, 1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde, 1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde, 1972 yılında da Yeni Zelanda mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunları pek çok ülke takip etmiştir.

Çağdaş öğretim yöntemlerinin, öğretme-öğrenme süreçlerine getirdiği olumlu katkılara karşın bugün eğitim ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütüldüğü görülmekte. Ancak sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle yöneticiler eğitim sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemediğini görüp çeşitli arayışlara girmiş ve bireylerin ilgi ve isteklerini dikkate alarak geniş kitlelere eğitim-öğretim sunma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu gereksinim başlıca iki kavram veya inanıştan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise, eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında beslenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde verim ve etkililiği arttırmak, bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, eğitim teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır.

2006 yılanda ise Mesleki Açık Öğretim Lisesi kurulmuş olup, bu yıldan itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir.

Mesleki Açıköğretim Lisesi Alanları

( 16.10.2006 tarih ve 385 sayılı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı )

Ahşap Teknolojisi Alanı (Mobilya İmalatı, Mobilya Döşeme, Ahşap Üst Yüzey İşleme, Ahşap Süsleme, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Doğrama, Ahşap Yat Ve Tekne İmalatı)

Ahşap Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Ahşap Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Bilişim Teknolojileri Alanı (Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Web Programcılığı, Veri Tabanı Programcılığı)

Bilişim Teknolojileri Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Bilişim Teknolojileri Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı (Hukuk Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Yönetici Sekreterliği)

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Erken Çocukluk Eğitimi, Özel Eğitim)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Denizcilik Alanı (Gemi Yönetimi, Makine Zabitliği, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Otomasyonu, Yat Kaptanlığı, Balıkçı Gemisi Kaptanlığı, Su Ürünleri Üretimi)

Denizcilik Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Denizcilik Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

El Sanatları Teknolojisi Alanı (El Dokuma, El ve Makine Nakışı, Sanayi Nakışı, Halı Desenatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili)

El Sanatları Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

El Sanatları Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektro Mekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görünütü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım Dalları)

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Gıda Teknolojisi Alanı (Gıda Kontrol, Süt İşleme, Sebze ve Meyve İşleme, Hububat İşleme, Zeytin İşleme, Çay Üretimi ve İşleme)

Gıda Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Gıda Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı (Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim)

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Grafik ve Fotoğraf Alanı (Grafik, Fotoğraf Çekim, Fotoğraf Baskı)

Grafik ve Fotoğraf Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Grafik ve Fotoğraf Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Saç Bakımı, Güzellik Hizmetleri, Makyaj, Vücut Bakımı ve Masaj)

Güzellik ve Saç Bakım Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Güzellik ve Saç Bakım Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı (Yaşlı Bakımı, Hasta Bakımı, Engelli Bakımı)

Hast ave Yaşlı Hizmetleri Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

İnşaat Teknolojisi Alanı (Harita ve Kadastro, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama Kaplama, PVC Doğrama ve Montaj, Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık, Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Dekorasyon, Yapı Yalıtım, Duvarcılık, Restorasyon, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Yapı Laboratuvarı, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı)

İnşaat Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

İnşaat Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Kimya Teknolojisi Alanı (Kimya, Boya Üretimi ve Uygulama, Lastik Üretimi, Petrol-Rafineri, Petrol-Petrokimya, Deri İşleme, Kimya Proses)

Kimya Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Kimya Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Ön Büro, Kat Hizmetleri, Operasyon ve Rezervasyon Elemanı)

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı (Takı İmalatı)

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Makine Teknolojisi Alanı (Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Endüstriyel Kalıp, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Mermer İşleme, Makine Bakım Onarım)

Makine Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Makine Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Matbaa Alanı (Baskı Öncesi, Ofset Baskı, Flekso Baskı, Tifdruk Baskı, Serigrafi ve Tampon Baskı, Baskı Sonrası)

Matbaa Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Matbaa Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Metal Teknolojisi Alanı (Kaynakçılık, Isıl İşlem, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama)

Metal Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Metal Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Metalurji Teknolojisi Alanı (Döküm, İzabe)

Metalurji Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Metalurji Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Otomotiv Elekromekanik, Otomotiv Gövde, Otomotiv Boya, İş Makineleri, Tarım Makineleri)

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Muhasebe ve Finansman Alanı (Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret Ofis Hizmetleri,Finans ve Borsa Hizmetleri)

Muhasebe ve Finansman Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Muhasebe ve Finansman Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Pazarlama ve Perakende Alanı (Satış Elemanlığı, Sigortacılık, Emlak Komisyonculuğu)

Pazarlama ve Perakende Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Pazarlama ve Perakende Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Sanat ve Tasarım Alanı (İç Mekan Dekorasyon, Plastik Sanatlar, Dekoratif Sanatlar)

Sanat ve Tasarım Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Sanat ve Tasarım Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Tekstil Teknolojisi Alanı (İplik, Endüstriyel Dokuma, Endüstriyel Örme, Terbiye)

Tekstil Teknolojisi Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Tekstil Teknolojisi Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı (Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisati, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (servis), Soğutma Sistemleri, Klima Sistemleri, Merkez İklimlendirme Sistemleri)

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Pastacılık, Mutfak, Servis, Bar ve Host-Hosteslik)

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi

İmam-Hatip Lisesi için ders programları

İmam-Hatip Lisesi dönemlere göre haftalık ders çizelgesi

İmam-Hatip Lisesi dönemlere göre seçmeli ders çizelgesi
alıntıdır