Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  Aktif Üye Kasirga
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  4,532
  Rep Gücü
  22

  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

    
  Genel Notlar

  Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.

   Kullanıcı ve bilgisayarın karşılıklı etkileşimini sağlayan birimlerin genel adı Giriş-çıkış birimleridir.

   Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.

   Windows 98, Windows 2000, Windows XP, işletim sistemleridir.

   Daha önceden kaydedilmiş olan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.

   Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.

   fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev yapıştırmaktır.

   Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Ana hat, normal, slayt, slayt sıralayıcısı görünümü

   Sunum programlarında farklı biçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak için WortArt kullanılır.

   Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan yazılımların genel adı çizim programlarıdır.

   Veri tabanında kayıtları meydana getiren hücrelere alan denir.

   Bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe: İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki ara yüz donanımı, İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağ işletim sistemi

   Bilgisayarlar arası bağlantıların şekline ağ topolojisi denir.

   Ağa bağlı bilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları dile ağ protokolleri denir.

   Eğitim kurumlarının İnternet adreslerindeki uzantısı.edu

   İki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini Email sağlar.

   İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan biri İnternet Explorer'dır.

   Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak gösterimine Akış Şeması denir.

   Sistem analizi ve tasarımında problem çözme sürecinin ilk aşaması Ön araştırmadır.

   Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi işlemcidir.

   Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma, düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin karakteri oluşturulamaz.

   İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak, karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular sormaya olanak tanımak.

   Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama, sınama, sınıflandırma.

   Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü Görünüm menüsüdür.

   Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.

   Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına paket program denir.

   Kelime işlemci programında belgeye bir resim eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür.

   Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan dosyayı kaydetmektir.

   Windows 2000 işletim sistemidir.

   Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görüntülemek için Baskı Ön izleme kullanılır.

   Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile makine dili denir.

   Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.

   Farklı program ve uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir.

   Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme sürecindeki rolü

   Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme, Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama, Saklama,Çoğaltma, İletme

   Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.

   Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir.

   Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamına program denir.

   Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara paket programlar denir.

   Tek kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim sistemi : Tek kullanıcı-tek görevdir.

   Hızlı başlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer alır.

   Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya, dosya aç, kaydet, ön izleme, sözlük denetimi, kes, kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantı ekle, yakınlaştır.

   Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy) Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N (new) Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all) Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X

   MS Word programında yer alan A düğmesi metnin seçili alanı altı çizili yapar.

   Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.

   =TOPLA(D712) komutu yerine =D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.

   Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.

  (ALINTIDIR)

 2. #2
  Aktif Üye Kasirga
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  4,532
  Rep Gücü
  22

  Ynt: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

  SORU CEVAP ÇALIŞMA

  1. Alışveriş sonrasında kredi kartı ile yapılan ödemelerde makine ile iki çıktı alınır. Birisi imzalanarak alışveriş yapılan yere bırakılır; ikincisi alışveriş fişi ile birlikte müşteride kalır. Kredi kartı ödeme makinesinden birbirinin aynı iki çıktı alınması, bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir?
  Cevap: Çoğaltma

  2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin öneminin artması nedenlerinden biri değildir?
  Cevap: Verinin bilgiye dönüştürülme süresinin kısaltılması

  3. Disk ve disketler aşağıdaki sınıflamalardan hangisinin içinde yer alır?
  Cevap: Yardımcı bellek

  4. Yaklaşık 3 GB büyüklüğündeki veri dosyalarını yedeklemek için aşağıdaki saklama birimlerinden hangisi kullanılmalıdır?
  Cevap: DVD

  5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım değildir?
  Cevap: Yazıcı çıktıları

  6. Windows 2000 işletim sisteminde Ctrl ve Esc tuşlarına aynı anda basarak ulaşılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Başlat menüsü

  7. Büro yazılımlarında, dokümana resim yerleştirme olanağı aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
  Cevap: Ekle

  8. Saklı bir dosyayı açtıktan sonra üzerinde değişiklik yapıp yeni bir dosya gibi saklamak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
  Cevap: Farklı kaydet

  9. Word programında metni kağıda yazdırmadan önce çıktının nasıl olacağını kontrol etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Baskı önizleme

  10. Bir metnin dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılıp yazılmadığını denetlemek için Araçlar menüsü komutlarından hangisi kullanılır?
  Cevap: Yazım ve dilbilgisi

  11. İşlem tablosunda bir çalışma sayfasının herhangi bir sütununun başlığı üzerine fare ile tıklandığında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir?
  Cevap: Tüm sütun seçilir

  12. Aşağıdaki işlem tablosunda öğrencilerin İktisada Giriş sınavından aldıkları puanlar verilmiştir.

  A B
  1 İktisada Giriş Final Notları
  2 İsmail Deniz 35
  3 Kemal Yayla 25
  4 Saadet Tan 63
  5 Deniz Üzmez 80
  6 Tamer Kara 73
  7 Ayşe Mert 22
  8 Nur Sert 95
  9 Selim Tok 87
  10
  Bu tabloya göre, puanların aritmetik ortalamasının işlem tablosu ile hesaplandıktan ve B10 hücresinde görünmesini sağladıktan sonra, B10 hücresi aktifken formül çubuğunda görülen işlev aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: =ORTALAMA(B2;B9)  13. Sunum programında bir metin alanının yazı karakteri boyutunu değiştirmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Metin alanının seçilmesi

  14. Sunum programında metin alanına efekt eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Slayt gösterisi

  15. Aşağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusunda bulunan öğelerden biri değildir?
  Cevap: Üçgen

  16. Aşağıdakilerden hangisi piksel tabanlı bir programdır?
  Cevap: Paint

  17. Bir veri tabanında kayıtların bir araya gelmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?
  Cevap: Tablo

  18. Belirli bir amaca ulaşabilmek için gerekli ve birbirleriyle ilişkili tabloların tamamına ne ad verilir?
  Cevap: Veri tabanı

  19. Ağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap: Bir yerel alan ağı sadece tek bir geniş alan ağına bağlıdır

  20. Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gütmeyen organizasyon ve vakıf kuruluşları tarafından alınan alan tipi değildir?
  Cevap: ORG
  21. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar isimlerini IP numaralarına ve IP numaralarını bilgisayar isimlerine çevirir?
  Cevap: DNS

  22. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
  Linki Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
  www.brtsk.com.de
  bilgisayar adı aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
  Cevap: Almanya

  23. İnternet üzerinde yer alan sitelerin taranmasını sağlayarak istenilen bilgiye ulaşmak için arama motorlarına girilen kelime ya da kelime grubuna ne ad verilir?
  Cevap: Anahtar kelime

  24. İki ya da daha fazla kişinin farklı anlarda birbiriyle bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesine ne ad verilir?
  Cevap: Elektronik posta

  25. Aşağıdakilerden hangisi sağladığı hizmetlerle ağdaki yazıcının kullanılmasını sağlar?
  Cevap: Ağ işletim sistemi

  26. Google ne tür bir internet yazılımıdır?
  Cevap: Arama motoru

  27. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarına göre bölümlenmesi listesinde yer alır?
  Cevap: Danışma

  28. Algoritma ile sistem analizi ve tasarımı arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Algoritmadan bir uygulama yazılımının geliştirilmesi sırasında yararlanılır  SORU CEVAP ÇALIŞMA-2

  Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-İşletim Sistemi  Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad hangisidir?

  Cevap Cevap-Bilgi teknolojileri  Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için işlemlerden hangisi uygulanır?

  Cevap Cevap-Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanır  Yazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, hangisidir?

  Cevap Cevap-Araç Çubukları  Kelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birim nedir?

  Cevap Cevap-Karakter  Önceden belirlenmiş, slayt renkleri ve metin biçimleri olan bir şablon seçmeyi, hangisi sağlar?

  Cevap Cevap-Tasarım Şablonu  Üzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

  Cevap Cevap-Sunu Penceresi  Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, hangisidir?

  Cevap Cevap-Arka Plan  Bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?

  Cevap Cevap-Kayıt  Herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite ne ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-Bilgisayar Kaynağı

  Her bilgisayarın yanındaki iki komşusuna bağlı olduğu topoloji türü, hangisidir?

  Cevap Cevap-Halka Topolojisi  Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil ne ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-Ağ Protokolleri  COM türü alan adı, neyi gösterir?

  Cevap Cevap-Ticari Kuruluş  Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, hangisidir?

  Cevap Cevap-Dosya Transfer Protokolü  Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü hangisidir?

  Cevap Cevap-Rom Bellek  Herhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, düğmelerden hangisi tıklanır?

  Cevap Cevap-Başlat  Tümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, nedir?

  Cevap Cevap-Ctrl + A  Metni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan heceleme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, hangisidir?

  Cevap Cevap-Ekle  Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, nedir?

  Cevap Cevap-Slayt Görünümü  Asıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Cevap Cevap-Tüm slaytlarda görünür  Paint ne tür bir programdır?

  Cevap Cevap-Piksel Tabanlı  Uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, hangisidir?

  Cevap Cevap-Fiberoptik kablo

  Yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?

  Cevap Cevap-Ağ Omurgası  Bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, hangisidir?

  Cevap Cevap-TCP Protokolü  İnternet'e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan hangisidir?

  Cevap Cevap- Ftp Sunucusu  Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleşme türü, hangisidir?

  Cevap Cevap-E – Liste

  Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, hangisidir?

  Cevap Cevap-Telnet

  Bilgi işlem sürecinin hammaddesi nedir?

  Cevap Cevap-Veri  Ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı hangisidir?

  Cevap Cevap-Salt Okunur Bellek

  Herhangi bir program penceresini, klasör penceresini ya da iletişim kutusunu kapatmak için, hangi tuşa basılmalıdır?

  Cevap Cevap-Alt + F4  Dosyanın yazıcıdan çıktığında nasıl görüneceğini gösteren seçenek, hangisidir?

  Cevap Cevap-Önizleme  Biçimlendirme araç çubuğundaki hangi seçenek seçilen metnin daha koyu görünmesini sağlar?

  Cevap Cevap-Kalın  Sunum programı başlatıldığında ekrana, hangi kutu gelir?

  Cevap Cevap-Başlangıç İletişim Kutusu  Yeni bir slayt oluşturmak için seçilen “Yeni Slayt” seçeneği, hangi menüde bulunur?

  Cevap Cevap-Ekle  Bir uçtan bir mesaj gelince diğer bir tarafa güçlendirerek aktarır?

  Cevap Cevap-Tekrarlayıcı

  Devlet kurumlarını gösteren alan adı tipi, hangisidir?

  Cevap Cevap-GOV  İnternette bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak dil ne ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-TCP / IP

  Kullanıcıların herhangi bir etkileşimi olmadan, tüm kullanıcıların aynı bilgileri görüntüleyebilmesi hangisi ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-Sabit İçerikli Bilgi

  İşlemlerin bölümler halinde tasarlandığı ve yukarıdan aşağıya doğru tanımlandığı teknik hangisidir?

  Cevap Cevap-Ardışık Yapı  Bir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyulan kişilere sunulmasını sağlayan nedir?

  Cevap Cevap-İşletme Bilgi Sistemi


  ALINTIDIR

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

   

Benzer Konular

 1. YÖNETİM VE BİLGİ SİSTEMİ
  Konuyu Açan: cennet ırmağı, Forum: 3. Sınıf.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26-08-2008, 13:18
 2. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
  Konuyu Açan: cennet ırmağı, Forum: 3. Sınıf.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02-03-2008, 00:17

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •